Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moderná Ukrajina bola úplne vytvorená Ruskom (Úplný prepis Putinovho prejavu o uznaní DĽR a LĽR)

22. 2. 2022

Moderná Ukrajina bola úplne vytvorená Ruskom

 (Úplný prepis Putinovho prejavu o uznaní DĽR a LĽR)


Vážení občania Ruska! Drahí priatelia!


Témou môjho prejavu sú udalosti na Ukrajine a prečo je to pre nás, pre Rusko také dôležité. Samozrejme, moja výzva smeruje aj k našim krajanom na Ukrajine.


 

Budete musieť hovoriť podrobne a podrobne. Otázka je veľmi vážna.


 

Situácia na Donbase opäť nadobudla kritický, akútny charakter. A dnes sa obraciam priamo na vás, aby som nielen zhodnotil, čo sa deje, ale aby som vás aj informoval o prijímaných rozhodnutiach, o prípadných ďalších krokoch v tomto smere.


 

Dovoľte mi ešte raz zdôrazniť, že Ukrajina pre nás nie je len susedná krajina. Je neoddeliteľnou súčasťou našej vlastnej histórie, kultúry, duchovného priestoru. Sú to naši súdruhovia, príbuzní, medzi ktorými sú nielen kolegovia, priatelia, bývalí kolegovia, ale aj príbuzní, ľudia s nami spojení krvou, rodinnými väzbami.


 

Obyvatelia juhozápadných historických staroruských krajín sa dlho nazývali ruskými a pravoslávnymi. Tak to bolo až do 17. storočia, kedy bola časť týchto území znovu zjednotená s ruským štátom, a potom.


 

Zdá sa nám, že v zásade o tom všetci vieme, že hovoríme o všeobecne známych faktoch. Zároveň, aby sme pochopili, čo sa dnes deje, vysvetlili motívy konania Ruska a ciele, ktoré sme si stanovili, je potrebné povedať aspoň pár slov o histórii problému.


 

Začnem teda tým, že modernú Ukrajinu celé vytvorilo Rusko, presnejšie boľševické, komunistické Rusko. Tento proces sa začal takmer okamžite po revolúcii v roku 1917 a Lenin a jeho spolupracovníci to urobili veľmi hrubým spôsobom voči samotnému Rusku – oddelili, odtrhli od neho časť jeho vlastných historických území. Samozrejme, nikto sa na nič nepýtal miliónov ľudí, ktorí tam žili.


 

Potom, v predvečer a po Veľkej vlasteneckej vojne, Stalin už pripojil k ZSSR a previedol na Ukrajinu niektoré krajiny, ktoré predtým patrili Poľsku, Rumunsku a Maďarsku. Stalin zároveň ako akúsi kompenzáciu obdaril Poľsko časťou pôvodných nemeckých území a v roku 1954 Chruščov z nejakého dôvodu odobral Krym Rusku a daroval ho aj Ukrajine. Vlastne takto vzniklo územie sovietskej Ukrajiny.


 

Teraz by som však chcel venovať osobitnú pozornosť počiatočnému obdobiu vzniku ZSSR. Myslím si, že je to pre nás mimoriadne dôležité. Treba ísť, ako sa hovorí, z diaľky.


 

Pripomínam, že po októbrovej revolúcii v roku 1917 a následnej občianskej vojne začali boľševici budovať novú štátnosť a vznikli medzi nimi dosť ostré nezhody. Stalin, ktorý v roku 1922 spojil posty generálneho tajomníka Ústredného výboru RCP (b) a ľudového komisára pre národnosti, navrhol vybudovať krajinu na princípoch autonomizácie, to znamená dať republikám - budúce administratívno-územné jednotky – široké právomoci, keď sa spoja do jedného štátu.


 

Lenin tento plán kritizoval a ponúkol ústupky nacionalistom, ako ich vtedy nazýval – „nezávislí“. Práve tieto leninské idey, vlastne konfederačný štátny systém a heslo o práve národov na sebaurčenie až po odtrhnutie, tvorili základ sovietskej štátnosti: najprv boli v roku 1922 zakotvené v Deklarácii o tzv. Vznik ZSSR a potom, po smrti Lenina, a v Ústave ZSSR v roku 1924.


 

Tu sa okamžite vynára veľa otázok. A prvý z nich, vlastne hlavný: prečo bolo potrebné uspokojovať akékoľvek, neobmedzene rastúce nacionalistické ambície na periférii bývalej ríše z pleca pána? Preniesť do novovzniknutých a často svojvoľne vytvorených správnych celkov – zväzových republík – obrovské územia, ktoré s nimi často nemali vôbec nič spoločné. Opakujem, sprostredkovať spolu s obyvateľstvom historického Ruska.


 

Navyše v skutočnosti tieto administratívne jednotky dostali štatút a formu národných štátnych útvarov. Opäť sa pýtam sám seba: prečo bolo potrebné dávať také štedré dary, o akých sa tým najhorlivejším nacionalistom predtým ani nesnívalo, a dokonca dať republikám právo odtrhnúť sa od jednotného štátu bez akýchkoľvek podmienok?


 

Na prvý pohľad je to vo všeobecnosti nepochopiteľné, nejaké šialenstvo. Ale to je len na prvý pohľad. Existuje vysvetlenie. Po revolúcii bolo hlavnou úlohou boľševikov zostať pri moci za každú cenu, presne za každú cenu. Kvôli tomu urobili všetko: tak pre ponižujúce podmienky Brestského mieru v čase, keď cisárske Nemecko a jeho spojenci boli v ťažkej vojenskej a ekonomickej situácii, a výsledok prvej svetovej vojny bol vlastne vopred rozhodnutý. a na uspokojenie akýchkoľvek požiadaviek, akýchkoľvek želaní od vonkajších nacionalistov v rámci krajiny.


 

Z hľadiska historického osudu Ruska a jeho národov sa leninské princípy budovania štátu ukázali ako nielen chyba, ale, ako sa hovorí, oveľa horšie ako chyba. Po rozpade ZSSR v roku 1991 to bolo úplne zrejmé.


Udalosti z minulosti sa, samozrejme, nedajú zmeniť, ale musíme o nich aspoň priamo a úprimne hovoriť, bez výhrad a bez akéhokoľvek politického podtextu. Vo svojom mene len dodám, že úvahy o súčasnej politickej situácii, akokoľvek veľkolepé, víťazné sa môžu zdať v konkrétnom okamihu, za žiadnych okolností nemožno a nemožno brať ako základ základných princípov štátnosti. .


 

Teraz nikoho z ničoho neobviňujem, situácia v krajine v tom čase a po občianskej vojne bola v predvečer neuveriteľne ťažká, kritická. Dnes chcem len povedať, že presne toto sa stalo. Toto je historický fakt. V skutočnosti, ako som už povedal, v dôsledku boľševickej politiky vznikla sovietska Ukrajina, ktorú možno aj dnes oprávnene nazvať „Ukrajinou pomenovanou po Vladimírovi Iľjičovi Leninovi“. Je jeho autorom a architektom. Plne to potvrdzujú archívne dokumenty vrátane tvrdých Leninových direktív o Donbase, ktorý bol na Ukrajinu doslova vtlačený. A teraz "vďační potomkovia" zbúrali pomníky Leninovi na Ukrajine. Tomu sa hovorí dekomunizácia.


 

Chcete dekomunizáciu? No, to nám celkom vyhovuje. Ale nie je potrebné, ako sa hovorí, zastaviť na polceste. Sme pripravení ukázať vám, čo pre Ukrajinu znamená skutočná dekomunizácia.


 

Keď sa vrátim k histórii problému, opakujem, že v roku 1922 vznikol ZSSR na území bývalej Ruskej ríše. Ale život sám okamžite ukázal, že je jednoducho nemožné zachovať také obrovské a zložité územie alebo ho spravovať na navrhovaných amorfných, v skutočnosti konfederačných princípoch. Boli úplne oddelení od reality aj historickej tradície.


 

Je prirodzené, že červený teror a rýchly prechod k stalinskej diktatúre, dominancia komunistickej ideológie a mocenský monopol Komunistickej strany, znárodňovanie a plánovaný systém národného hospodárstva – to všetko sa v skutočnosti zmenilo na jednoduchú deklaráciu, do formality, deklarované, no nefungujúce princípy štátneho systému. V skutočnosti zväzové republiky nemali žiadne suverénne práva, jednoducho neexistovali. Ale v praxi sa vytvoril prísne centralizovaný, absolútne unitárny štát.


 

Stalin totiž v praxi naplno realizoval nie Leninove, ale svoje vlastné predstavy o štruktúre štátu. Neurobil však zodpovedajúce zmeny v systémovotvorných dokumentoch, v Ústave krajiny, formálne neprepracoval proklamované leninské princípy budovania ZSSR. Áno, zrejme sa zdalo, že to nie je potrebné – v podmienkach totalitného režimu aj tak všetko fungovalo a navonok to vyzeralo krásne, príťažlivo až superdemokraticky.


 

A predsa, škoda, škoda, že sa nevyčistili tie základné, formálne právne základy, na ktorých bola postavená celá naša štátnosť, odporné, utopické, revolúciou inšpirované, no pre každú normálnu krajinu absolútne deštruktívne fantázie. včas. Nikto nemyslel na budúcnosť, ako sa to u nás často stávalo predtým.

Zdalo sa, že vedúci predstavitelia komunistickej strany si boli istí, že sa im podarilo sformovať pevný systém vlády, že svojou politikou konečne vyriešili národnostnú otázku. Ale falšovanie, nahrádzanie pojmov, manipulácia s verejným vedomím a klamstvo sú drahé. Bacil nacionalistických ambícií nezmizol a pôvodne položená mína, ktorá podkopáva imunitu štátu voči nákaze nacionalizmom, už len čakala v krídlach. Takáto baňa, opakujem, bola právom odtrhnúť sa od ZSSR.


 

V polovici 80. rokov sa na pozadí narastajúcich sociálno-ekonomických problémov prejavila zjavná kríza plánovaného hospodárstva, národnostná otázka, ktorej podstatou neboli nejaké očakávania a nenaplnené túžby národov únie, ale predovšetkým rastúca chúťky miestnych elít sa stále viac a viac zhoršovali.


 

Vedenie KSSZ sa však namiesto hĺbkovej analýzy situácie, prijímania adekvátnych opatrení, predovšetkým v ekonomike, ako aj postupnej, premyslenej, vyváženej transformácie politického systému a štátnej štruktúry, obmedzilo len na vyslovené slovné reči o obnove. leninský princíp národného sebaurčenia.


 

Navyše, v priebehu rozvíjajúceho sa boja o moc v samotnej komunistickej strane, každá z bojujúcich strán, aby rozšírila základňu podpory, začala bezmyšlienkovite podnecovať, podnecovať nacionalistické nálady, hrať sa na ne a sľubovať svojim potenciálnym podporovateľom čokoľvek. želajú si. Na pozadí povrchného a populistického klábosenia o demokracii a svetlej budúcnosti postavenej na trhovej alebo plánovanej ekonomike, no v podmienkach skutočného zbedačovania ľudí a totálneho nedostatku nikto z mocných ani nepomyslel na nevyhnutné tragické následky pre krajinu.


 

A potom sa úplne vydali po ceste vyšliapanej na úsvite vzniku ZSSR, aby uspokojili ambície nacionalistických elít vyrastených vo vlastných straníckych radoch, pričom zabudli, že KSSZ už nemá v rukách, a chvalabohu, také nástrojov na udržanie moci a samotnej krajiny ako diktatúry štátneho teroru stalinistického typu. A že aj povestná vedúca úloha partie ako ranná hmla mizne bez stopy priamo pred ich očami.


 

A v septembri 1989 bol na pléne ÚV KSSZ prijatý v podstate osudový dokument - takzvaná národná politika strany v moderných podmienkach, platforma KSSZ. Obsahoval tieto ustanovenia, budem citovať: "Zväzové republiky majú všetky práva zodpovedajúce ich postaveniu ako suverénne socialistické štáty."


 

Ešte jeden bod: "Najvyššie zastupiteľské orgány zväzových republík môžu protestovať a pozastaviť rozhodnutia a nariadenia zväzovej vlády na svojom území."


 

A na záver: "Každá zväzová republika má svoje občianstvo, ktoré platí pre všetkých jej obyvateľov."

 

Nebolo zrejmé, k čomu takéto formulácie a rozhodnutia povedú?


Teraz nie je čas, ani miesto, aby sme sa púšťali do otázok štátneho alebo ústavného práva, aby sme definovali samotný pojem občianstvo. No predsa sa vynára otázka: prečo bolo v tých už aj tak ťažkých podmienkach potrebné takto otriasť krajinou ešte viac? Faktom zostáva.


 

Dva roky pred rozpadom ZSSR bol jeho osud vlastne vopred daný. Teraz sú to radikáli a nacionalisti vrátane a predovšetkým na Ukrajine, ktorí si pripisujú zásluhy na získaní nezávislosti. Ako vidíme, vôbec to tak nie je. Historické, strategické chyby vodcov boľševikov, vedenia KSSZ, ktoré sa v rôznych obdobiach dopustili pri budovaní štátu, hospodárskej a národnej politike, viedli k rozpadu našej zjednotenej krajiny. Rozpad historického Ruska pod názvom ZSSR majú na svedomí.


 

Napriek všetkým týmto nespravodlivostiam, klamstvu a priamemu okrádanie Ruska, náš ľud, menovite ľud, spoznal novú geopolitickú realitu, ktorá vznikla po rozpade ZSSR, uznal nové nezávislé štáty. A nielen priznal – samotné Rusko, ktoré sa v tom čase nachádzalo v ťažkej situácii, pomáhalo svojim partnerom v SNŠ, vrátane ukrajinských kolegov, od ktorých hneď od okamihu nezávislosti začali prichádzať početné žiadosti o materiálnu podporu. A naša krajina poskytla takúto podporu s rešpektom k dôstojnosti a suverenite Ukrajiny.


 

Podľa odborných odhadov, ktoré potvrdzuje jednoduchý výpočet našich cien energií, objemu zvýhodnených úverov, ekonomických a obchodných preferencií, ktoré Rusko poskytlo Ukrajine, predstavoval celkový prínos pre ukrajinský rozpočet za obdobie rokov 1991 až 2013 cca. 250 miliárd dolárov.


 

Ale to nie je všetko. Do konca roku 1991 dlhové záväzky ZSSR voči zahraničným štátom a medzinárodným fondom predstavovali približne 100 miliárd dolárov. A pôvodne sa predpokladalo, že tieto pôžičky budú solidárne vracať všetky republiky bývalého ZSSR v pomere k ich ekonomickému potenciálu. Rusko však vzalo na seba splatenie celého sovietskeho dlhu a splatilo ho v plnej výške. Tento proces dokončili v roku 2017.

 

 

Na oplátku sa nové nezávislé štáty mali vzdať svojho podielu na sovietskych zahraničných aktívach a v decembri 1994 boli uzavreté zodpovedajúce dohody s Ukrajinou. Kyjev však tieto dohody neratifikoval a neskôr ich jednoducho odmietol splniť, pričom uplatnil nároky na diamantový fond, zlaté rezervy, ako aj majetok a iné aktíva bývalého ZSSR v zahraničí.


 

A napriek tomu, napriek známym problémom, Rusko vždy spolupracovalo s Ukrajinou otvorene, čestne a opakujem, s rešpektom k jej záujmom, rozvinuli sa naše väzby v rôznych oblastiach. V roku 2011 tak bilaterálny obchodný obrat presiahol 50 miliárd USD. Poznamenávam, že objem obchodu Ukrajiny so všetkými krajinami EÚ v roku 2019, teda ešte pred pandémiou, bol nižší ako tento ukazovateľ.


 

Zároveň bolo evidentné, že ukrajinské úrady radšej konali tak, aby mali všetky práva a výhody vo vzťahoch s Ruskom, ale nevznikli im žiadne povinnosti.


 

Namiesto partnerstva začala prevládať závislosť, ktorá zo strany kyjevských úradov niekedy nadobudla absolútne bezradný charakter. Stačí pripomenúť permanentné vydieranie v oblasti tranzitu energie a banálne krádeže plynu.


 

Doplním, že Kyjev sa pokúsil využiť dialóg s Ruskom ako zámienku na vyjednávanie so Západom, vydieral ho zblížením s Moskvou, pričom si vyradil preferencie: vraj inak bude ruský vplyv na Ukrajinu rásť.


 

Zároveň ukrajinské úrady spočiatku, to chcem zdôrazniť, už od prvých krokov začali budovať svoju štátnosť na popieraní všetkého, čo nás spája, snažili sa deformovať vedomie, historickú pamäť milióny ľudí, celé generácie žijúce na Ukrajine. Niet divu, že ukrajinská spoločnosť čelila nárastu extrémneho nacionalizmu, ktorý rýchlo nadobudol podobu agresívnej rusofóbie a neonacizmu. Preto účasť ukrajinských nacionalistov a neonacistov v teroristických gangoch na severnom Kaukaze a čoraz hlasnejšie územné nároky voči Rusku.


 

Svoju úlohu zohrali aj externé sily, ktoré si pomocou rozsiahlej siete mimovládnych organizácií a špeciálnych služieb rozrástli na Ukrajine klientelu a presadili jej predstaviteľov k moci.


 

Je tiež dôležité pochopiť, že Ukrajina v skutočnosti nikdy nemala stabilnú tradíciu svojej skutočnej štátnosti. A od roku 1991 sa vydala cestou mechanického kopírovania cudzích modelov, odrezaných od histórie aj ukrajinskej reality. Politické štátne inštitúcie sa neustále pretvárali tak, aby vyhovovali rýchlo vzniknutým klanom s vlastnými sebeckými záujmami, ktoré nemali nič spoločné so záujmami obyvateľov Ukrajiny.


 

Celý zmysel takzvanej prozápadnej civilizačnej voľby ukrajinskej oligarchickej vlády bol a nie je vytvoriť lepšie podmienky pre blaho ľudí, ale podriadene poskytovať služby geopolitickým rivalom Ruska, ušetriť miliardy dolárov. ukradnuté Ukrajincom a ukryté oligarchami na účtoch v západných bankách.


 

Niektoré priemyselné finančné skupiny, ktoré si zobrali na udržanie strany a politiky, sa spočiatku spoliehali na nacionalistov a radikálov. Iní verbálne obhajovali dobré vzťahy s Ruskom za kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a dostali sa k moci s pomocou hlasov občanov, ktorí takéto snahy úprimne podporovali, vrátane miliónov obyvateľov juhovýchodu. Ale keď dostali posty, pozície, okamžite zradili svojich voličov, vzdali sa svojich volebných sľubov a robili skutočnú politiku pod diktátom radikálov, niekedy prenasledovali svojich včerajších spojencov - tie verejné organizácie, ktoré obhajovali bilingvizmus, za spoluprácu s Ruskom. Využili to, že ľudia, ktorí ich podporovali, sú spravidla zákonití, umiernení, zvyknutí dôverovať úradom, na rozdiel od radikálov neprejavia agresivitu,


 

Radikáli sa na druhej strane stali drzými, ich nároky rok čo rok rástli. Ukázalo sa, že je pre nich ľahké znovu a znovu vnucovať svoju vôľu slabej vláde, ktorá sama bola infikovaná vírusom nacionalizmu a korupcie a obratne nahradila skutočné kultúrne, ekonomické, sociálne záujmy ľudí, skutočnú suverenitu. Ukrajiny s rôznymi druhmi špekulácií na národnej pôde a externých etnografických nástrojov.


 

Stabilná štátnosť na Ukrajine sa nevyvinula a politické, volebné procedúry slúžia len ako zásterka, clona na prerozdelenie moci a majetku medzi rôzne oligarchické klany.


 

Korupcia, ktorá je nepochybne výzvou a problémom mnohých krajín vrátane Ruska, nadobudla na Ukrajine zvláštny charakter. Doslova to preniklo a rozleptalo ukrajinskú štátnosť, celý systém, všetky zložky moci. Radikáli využili oprávnenú nespokojnosť ľudí, osedlali protest a v roku 2014 priviedli Majdan k štátnemu prevratu. Zároveň dostávali priamu pomoc od cudzích štátov. Materiálna podpora takzvaného protestného tábora na Námestí nezávislosti v Kyjeve od americkej ambasády dosahovala podľa správ jeden milión dolárov denne. Ďalšie veľmi vysoké sumy boli nehanebne prevedené priamo na bankové účty opozičných lídrov. A išlo o desiatky miliónov dolárov. A ako veľmi sa to skutočne dotklo ľudí, rodín tých kto zomrel pri stretoch vyvolaných na uliciach a námestiach Kyjeva a iných miest? Je lepšie sa na to nepýtať.


 

Radikáli, ktorí sa chopili moci, zorganizovali prenasledovanie, skutočný teror proti tým, ktorí boli proti protiústavným krokom. Politici, novinári, verejné osobnosti boli zosmiešňovaní, boli verejne ponižovaní. Ukrajinské mestá zachvátila vlna pogromov a násilia, séria vrážd na vysokej úrovni a bez trestu. Bez chvenia je nemožné spomenúť si na hroznú tragédiu v Odese, kde boli účastníci pokojného protestu brutálne zavraždení a zaživa upálení v Dome odborov. Zločinci, ktorí spáchali toto zverstvo, nie sú potrestaní a nikto ich nehľadá. Ale poznáme ich po mene a urobíme všetko pre to, aby sme ich potrestali, našli a postavili pred súd.


 

Majdan nepriblížil Ukrajinu k demokracii a pokroku. Po vykonaní štátneho prevratu nacionalisti a politické sily, ktoré ich podporovali, napokon ustáli situáciu a zatlačili Ukrajinu do priepasti občianskej vojny. Osem rokov po týchto udalostiach je krajina rozdelená. Ukrajina zažíva akútnu sociálno-ekonomickú krízu.


 

Podľa medzinárodných organizácií bolo v roku 2019 takmer šesť miliónov Ukrajincov, zdôrazňujem, že je to asi 15 percent, nie však práceschopných, ale celého obyvateľstva krajiny, nútených odísť za prácou do zahraničia. A často spravidla za denný nekvalifikovaný zárobok. Orientačný je aj nasledujúci fakt: od roku 2020 opustilo krajinu počas pandémie vyše 60 000 lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov.


 

Od roku 2014 sa tarify za dodávku vody zvýšili takmer o tretinu, za elektrinu - niekoľkonásobne, za plyn pre domácnosti - desaťnásobne. Mnoho ľudí jednoducho nemá peniaze na zaplatenie energií, musia doslova prežiť.


 

Čo sa stalo? Prečo sa to všetko deje? Odpoveď je zrejmá: pretože veno, prijaté nielen zo sovietskej éry, ale aj z Ruskej ríše, bolo premrhané a vzaté do vreciek. Stratili sa desiatky a stovky tisíc pracovných miest, čo okrem iného aj vďaka úzkej spolupráci s Ruskom prinieslo ľuďom stabilný príjem a prinieslo dane do štátnej pokladnice. Odvetvia ako strojárstvo, prístrojová technika, elektronika, lodiarstvo či letecká výroba buď ležia bokom, alebo sú úplne zničené a vlastne boli kedysi hrdé nielen na Ukrajinu, ale na celý Sovietsky zväz.


 

V roku 2021 bol zlikvidovaný Černomorský lodiarsky závod v Nikolajeve, kde boli za Kataríny II. založené prvé lodenice. Slávny koncern Antonov od roku 2016 nevyrobil ani jedno sériové lietadlo a závod Južmaš, ktorý sa špecializoval na výrobu raketovej a vesmírnej techniky, bol podobne ako oceliareň Kremenčug na pokraji bankrotu. Tento smutný zoznam pokračuje.


 

Pokiaľ ide o systém prepravy plynu, ktorý vytvoril celý Sovietsky zväz, je taký schátralý, že jeho prevádzka je spojená s veľkými rizikami a environmentálnymi nákladmi.


 

A v tejto súvislosti sa vynára otázka: je chudoba, beznádej, strata priemyselného a technologického potenciálu – to je práve tá prozápadná civilizačná voľba, ktorá už dlhé roky oblbuje a ohlupuje milióny ľudí a sľubuje im raj?


 

V skutočnosti to všetko viedlo k tomu, že kolaps ukrajinskej ekonomiky je sprevádzaný priamym okrádaním občanov krajiny a samotná Ukrajina bola jednoducho riadená vonkajšou kontrolou. Vykonáva sa nielen na objednávku západných metropol, ale, ako sa hovorí, aj priamo na mieste – prostredníctvom celej siete zahraničných poradcov, mimovládnych organizácií a iných inštitúcií dislokovaných na Ukrajine. Majú priamy vplyv na všetky najdôležitejšie personálne rozhodnutia, na všetky odvetvia a úrovne vlády: od centrálnej a dokonca až po mestskú, na hlavné štátne spoločnosti a korporácie, vrátane Naftogazu, Ukrenerga, Ukrajinských železníc, Ukroboronpromu, Ukrposhta, Správa námorných prístavov Ukrajiny.


 

Na Ukrajine jednoducho neexistuje nezávislý súd. Kyjevské úrady dali na žiadosť Západu predstaviteľom medzinárodných organizácií prednostné právo na výber členov najvyšších súdnych orgánov - Súdnej rady a Kvalifikačnej komisie sudcov.


 

Veľvyslanectvo USA okrem toho priamo kontroluje Národnú agentúru pre prevenciu korupcie, Národný protikorupčný úrad, Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru a Najvyšší protikorupčný súd. To všetko sa deje pod hodnovernou zámienkou na zvýšenie účinnosti boja proti korupcii. Dobre, ale kde sú výsledky? Korupcia kvitla tak bujne a kvitne viac ako kedykoľvek predtým.


 

Uvedomujú si všetky tieto manažérske metódy aj samotní Ukrajinci? Chápu, že ich krajina nie je ani pod politickým a ekonomickým protektorátom, ale zredukovaná na úroveň kolónie s bábkovým režimom? Privatizácia štátu viedla k tomu, že vláda, ktorá si hovorí „moc vlastencov“, stratila národný charakter a dôsledne vedie vec k úplnej desuverenizácii krajiny.


 

Kurz smerom k derusifikácii a nútenej asimilácii pokračuje. Najvyššia rada vydáva stále nové diskriminačné akty, v platnosti je už zákon o takzvaných domorodých obyvateľoch. Ľuďom, ktorí sa považujú za Rusov a chceli by si zachovať svoju identitu, jazyk, kultúru, bolo jasne povedané, že sú na Ukrajine cudzinci.


 

V súlade so zákonmi o výchove a vzdelávaní a o fungovaní ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka je ruština vylúčená zo škôl, zo všetkých verejných sfér až po bežné obchody. Zákon o takzvanej lustrácii, „očisťovaní“ moci, umožnil vysporiadať sa so závadnými štátnymi zamestnancami.


 

Množia sa činy, ktoré dávajú ukrajinským orgánom činným v trestnom konaní dôvod na tvrdé potláčanie slobody prejavu, nesúhlasu a prenasledovania opozície. Svet pozná smutnú prax jednostranných nezákonných sankcií voči iným štátom, zahraničným fyzickým a právnickým osobám. Na Ukrajine prekonali svojich západných kurátorov a vymysleli taký nástroj, ako sú sankcie voči vlastným občanom, podnikom, televíznym kanálom, iným médiám a dokonca aj poslancom parlamentu.


 

V Kyjeve pokračujú v príprave represálií proti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. A nejde o emocionálne hodnotenie, o tom svedčia konkrétne rozhodnutia a dokumenty. Ukrajinské úrady cynicky premenili tragédiu cirkevnej schizmy na nástroj štátnej politiky. Súčasné vedenie krajiny nereaguje na žiadosti občanov Ukrajiny o zrušenie zákonov, ktoré porušujú práva veriacich. Rada navyše zaregistrovala nové návrhy zákonov namierené proti duchovenstvu a miliónom farníkov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu.


 

Samostatne poviem o Kryme. Obyvatelia polostrova sa slobodne rozhodli – byť spolu s Ruskom. Kyjevské úrady nemajú nič proti tejto jasnej a jasnej vôli ľudu, preto sa spoliehajú na agresívne akcie, na aktiváciu extrémistických buniek vrátane radikálnych islamských organizácií, na infiltráciu sabotážnych skupín s cieľom páchať teroristické útoky na kritickú infraštruktúru, uniesť ruských občanov. Máme priame dôkazy, že takéto agresívne akcie sa robia s podporou cudzích spravodajských služieb.


 

V marci 2021 Ukrajina prijala novú vojenskú stratégiu. Tento dokument je takmer celý venovaný konfrontácii s Ruskom, jeho cieľom je vtiahnuť cudzie štáty do konfliktu s našou krajinou. Stratégia navrhuje organizáciu na ruskom Kryme a na území Donbasu ve skutočnosti jde o teroristické podzemie. Vystihuje aj kontúry navrhovanej vojny a mala by sa skončiť, ako sa dnešným kyjevským stratégom zdá, budem ďalej citovať – „s pomocou medzinárodného spoločenstva za výhodných podmienok pre Ukrajinu“. A tiež, ako sa dnes hovorí v Kyjeve, aj tu citujem, počúvajte pozorne, prosím, „s vojenskou podporou svetového spoločenstva v geopolitickej konfrontácii s Ruskou federáciou“. V skutočnosti to nie je nič iné ako príprava na nepriateľské akcie proti našej krajine – proti Rusku.


 

Vieme tiež, že už zazneli vyhlásenia, že Ukrajina sa chystá vytvoriť vlastné jadrové zbrane, a nie je to prázdna drzosť. Ukrajina skutočne stále disponuje sovietskymi jadrovými technológiami a prostriedkami na dodávanie takýchto zbraní, vrátane letectva, ako aj operačno-taktických rakiet Tochka-U, tiež sovietskej konštrukcie, s dosahom viac ako 100 kilometrov. Ale urobia viac, je to len otázka času. Existujú nevybavené veci zo sovietskej éry.


 

Pre Ukrajinu tak bude oveľa jednoduchšie získať taktické jadrové zbrane ako pre niektoré iné štáty, nebudem ich teraz menovať, kto vlastne takýto vývoj vedie, najmä v prípade technologickej podpory zo zahraničia. A ani to by sme nemali vylúčiť.


 

S objavením sa zbraní hromadného ničenia na Ukrajine sa situácia vo svete, v Európe, najmä pre nás, pre Rusko, zmení najradikálnejším spôsobom. Nemôžeme nereagovať na toto skutočné nebezpečenstvo, najmä opakujem, že západní patróni môžu prispieť k objaveniu sa takýchto zbraní na Ukrajine, aby vytvorili ďalšiu hrozbu pre našu krajinu. Vidíme, ako vytrvalo sa uskutočňuje vojenské pumpovanie kyjevského režimu. Len Spojené štáty americké od roku 2014 vyčlenili miliardy dolárov na tieto účely, vrátane dodávok zbraní, vybavenia a školenia špecialistov. V posledných mesiacoch prichádzajú západné zbrane na Ukrajinu len v nepretržitom prúde, vyzývavo, pred celým svetom. Činnosť ozbrojených síl a špeciálnych služieb Ukrajiny vedú zahraniční poradcovia, to veľmi dobre vieme.


 

V posledných rokoch sa pod zámienkou cvičení na území Ukrajiny takmer neustále nachádzajú vojenské kontingenty krajín NATO. Systém velenia a riadenia ukrajinských jednotiek je už integrovaný so systémami NATO. To znamená, že velenie ukrajinským ozbrojeným silám, dokonca aj jednotlivým jednotkám a podjednotkám, možno priamo vykonávať z veliteľstva NATO.


 

Spojené štáty a NATO začali s nehanebným rozvojom územia Ukrajiny ako divadla potenciálnych vojenských operácií. Pravidelné spoločné cvičenia majú jasné protiruské zameranie. Len v minulom roku sa ich zúčastnilo viac ako 23 000 vojakov a vyše tisíc kusov techniky.


 

Už bol prijatý zákon o prijatí ozbrojených síl iných štátov v roku 2022 na územie Ukrajiny na účasť na mnohonárodných cvičeniach. Je jasné, že hovoríme predovšetkým o jednotkách NATO. Na budúci rok je naplánovaných aspoň desať takýchto spoločných manévrov.


 

Je zrejmé, že takéto udalosti slúžia ako zásterka pre rýchle vybudovanie vojenského zoskupenia NATO na území Ukrajiny. Navyše, sieť letísk modernizovaná s pomocou Američanov - Boryspil, Ivano-Frankivsk, Chuguev, Odessa atď. - je schopná zabezpečiť presun vojenských jednotiek v čo najkratšom čase. Vzdušný priestor Ukrajiny je otvorený pre lety amerických strategických a prieskumných lietadiel, bezpilotných lietadiel, ktoré sa používajú na monitorovanie územia Ruska.


 

Doplním, že námorné operačné stredisko v Očakove, vybudované Američanmi, umožňuje zabezpečiť akcie lodí NATO, vrátane ich použitia veľmi presných zbraní proti ruskej Čiernomorskej flotile a našej infraštruktúre pozdĺž celého Čierneho mora. Morské pobrežie.


 

Kedysi mali Spojené štáty v úmysle vytvoriť podobné zariadenia na Kryme, Krymčania a Sevastopoľ však tieto plány zmarili. Toto si budeme vždy pamätať.


 

Opakujem, dnes je nasadené také stredisko, rozmiestnené je už v Ochakove. Pripomeniem, že v 18. storočí o toto mesto bojovali vojaci Alexandra Suvorova. Vďaka ich odvahe sa stal súčasťou Ruska. Potom, v 18. storočí, sa krajiny oblasti Čierneho mora, pripojené k Rusku v dôsledku vojen s Osmanskou ríšou, nazývali Novorossiya. Teraz sa snažia zabudnúť na tieto míľniky histórie, ako aj na mená štátnych vojenských osobností Ruskej ríše, bez ktorých práce by moderná Ukrajina nemala veľa veľkých miest a dokonca ani samotný východ do Čierneho mora.

Nedávno v Poltave zbúrali pomník Alexandra Suvorova. čo povieš? Vzdať sa vlastnej minulosti? Z takzvaného koloniálneho dedičstva Ruskej ríše? Tak tu buďte dôslední.


 

Ďalej. Podotýkam, že článok 17 ústavy Ukrajiny nedovoľuje rozmiestnenie cudzích vojenských základní na jej území. Ale ukázalo sa, že ide len o konvenciu, ktorá sa dá ľahko obísť.


 

Na Ukrajine sú rozmiestnené vzdelávacie a výcvikové misie krajín NATO. V skutočnosti sú to už zahraničné vojenské základne. Jednoducho základňu nazvali „misia“ a hotovo.


 

Kyjev dlhodobo hlása strategický kurz smerom k vstupu do NATO. Áno, samozrejme, každá krajina má právo zvoliť si vlastný bezpečnostný systém a uzatvárať vojenské spojenectvá. A všetko sa zdá byť tak, ak nie na jedno „ale“. Medzinárodné dokumenty výslovne zaznamenávajú princíp rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti, ktorý, ako je známe, zahŕňa záväzky neposilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných štátov. Môžem tu poukázať aj na Chartu európskej bezpečnosti OBSE z roku 1999, ktorá bola prijatá v Istanbule, a na Astanskú deklaráciu OBSE z roku 2010.


 

Inými slovami, výber spôsobov zaistenia bezpečnosti by nemal predstavovať hrozbu pre ostatné štáty a vstup Ukrajiny do NATO je priamou hrozbou pre bezpečnosť Ruska.


 

Pripomínam, že ešte v apríli 2008 na bukurešťskom summite Severoatlantickej aliancie Spojené štáty presadili rozhodnutie, že Ukrajina a mimochodom aj Gruzínsko sa stanú členmi NATO. Mnohí európski spojenci Spojených štátov si už dobre uvedomovali všetky riziká takejto vyhliadky, no boli nútení vyrovnať sa s vôľou svojho staršieho partnera. Američania ich jednoducho využili na realizáciu vyslovenej protiruskej politiky.


 

Viaceré členské štáty Aliancie sú stále veľmi skeptické voči vystúpeniu Ukrajiny v NATO. Zároveň z niektorých európskych metropol dostávame signál: „Čo prežívate? Nestane sa to doslova zajtra.“ V skutočnosti o tom hovoria aj naši americkí partneri. „Dobre,“ odpovedáme, „nie zajtra, takže pozajtra. Čo to mení v historickej perspektíve? V podstate nič."


 

Navyše poznáme postoj a slová vedenia Spojených štátov, že aktívne nepriateľské akcie na východe Ukrajiny nevylučujú možnosť vstupu tejto krajiny do NATO, ak dokáže splniť kritériá Severoatlantickej aliancie a poraziť korupciu.


 

Zároveň sa nás snažia znova a znova presviedčať, že NATO je mierumilovná a čisto obranná aliancia. Akože, Rusku nehrozia žiadne hrozby. Opäť sa ponúknu, že prehovoria. Ale poznáme skutočnú hodnotu takýchto slov. V roku 1990, keď sa diskutovalo o otázke zjednotenia Nemecka, sovietske vedenie prisľúbilo zo strany USA, že nedôjde k predĺženiu jurisdikcie NATO ani vojenskej prítomnosti o jeden palec na východ. A že zjednotenie Nemecka nepovedie k šíreniu vojenskej organizácie NATO na Východ. Tento citát.


 

Rozprávali sa, dávali slovné ubezpečenia a všetko sa ukázalo ako prázdna fráza. Neskôr sme boli ubezpečení, že vstup krajín strednej a východnej Európy do NATO len zlepší vzťahy s Moskvou, zbaví tieto krajiny obáv z ťažkého historického dedičstva, ba navyše vytvorí pás štátov priateľských k Rusku. .


 

Všetko dopadlo presne naopak. Orgány niektorých východoeurópskych krajín obchodujúcich s rusofóbiou vniesli do Aliancie svoje komplexy a stereotypy o ruskej hrozbe, trvali na budovaní potenciálu kolektívnej obrany, ktorý by mal byť nasadený predovšetkým proti Rusku. Navyše sa to stalo v 90. rokoch a začiatkom 20. storočia, keď vďaka otvorenosti a našej dobrej vôli boli vzťahy medzi Ruskom a Západom na vysokej úrovni.


 

Rusko si splnilo všetky svoje záväzky, vrátane stiahnutia vojsk z Nemecka, zo štátov strednej a východnej Európy, a tak obrovskou mierou prispelo k prekonaniu dedičstva studenej vojny. Dôsledne sme navrhovali rôzne možnosti spolupráce, a to aj vo formáte Rady Rusko – NATO a OBSE.


 

Navyše teraz poviem to, čo som nikdy verejne nepovedal, poviem to prvýkrát. V roku 2000, počas návštevy odchádzajúceho amerického prezidenta Billa Clintona v Moskve, som sa ho opýtal: "Ako by sa Amerika cítila, keby prijala Rusko do NATO?"


 

Nebudem prezrádzať všetky detaily toho rozhovoru, ale reakcia na moju otázku vyzerala, povedzme, veľmi rezervovane a to, ako Američania na túto príležitosť skutočne zareagovali, je v skutočnosti vidieť na ich praktických krokoch smerom k našej krajine. Ide o otvorenú podporu teroristom na Severnom Kaukaze, ignorovanie našich požiadaviek a bezpečnostných obáv pri rozširovaní NATO, odstúpenie od zmluvy ABM atď. Človek sa chce opýtať: prečo, prečo to všetko, načo? Nechcete nás vidieť ako priateľov a spojencov, ale prečo si z nás robiť nepriateľa?


 

Je len jedna odpoveď: nejde o náš politický režim, nejde o niečo iné, jednoducho nepotrebujú takú veľkú samostatnú krajinu, akou je Rusko. Toto je odpoveď na všetky otázky. Z toho pramení tradičná americká politika voči Rusku. Preto postoj ku všetkým našim návrhom v oblasti bezpečnosti.


 

Dnes stačí jeden pohľad na mapu, aby ste videli, ako západné krajiny „dodržali“ svoj sľub, že zabránia NATO v pohybe na východ. Len podvádzali. Dostali sme päť vĺn rozširovania NATO jednu po druhej. V roku 1999 boli do Aliancie prijaté Poľsko, Česká republika, Maďarsko, v roku 2004 Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, v roku 2009 Albánsko a Chorvátsko, v roku 2017 Čierna Hora, v roku 2020 Severné Macedónsko .


 

V dôsledku toho sa Aliancia a jej vojenská infraštruktúra dostali priamo k hraniciam Ruska. Tá sa stala jednou z kľúčových príčin európskej bezpečnostnej krízy, mala najnegatívnejší dopad na celý systém medzinárodných vzťahov a viedla k strate vzájomnej dôvery.


 

Situácia sa naďalej zhoršuje, a to aj v strategickej oblasti. V Rumunsku a Poľsku sa tak v rámci amerického projektu na vytvorenie globálneho systému protiraketovej obrany rozmiestňujú pozičné oblasti pre antirakety. Je dobre známe, že odpaľovacie zariadenia, ktoré sa tu nachádzajú, môžu byť použité pre riadené strely Tomahawk - útočné útočné systémy.


 

Okrem toho Spojené štáty americké vyvíjajú univerzálnu raketu Standard-6, ktorá spolu s riešením problémov protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany dokáže zasiahnuť pozemné aj povrchové ciele. To znamená, že údajne obranný systém protiraketovej obrany USA sa rozširuje a objavujú sa nové útočné schopnosti.


 

Informácie, ktoré máme, dávajú všetky dôvody domnievať sa, že vstup Ukrajiny do NATO a následné rozmiestnenie zariadení NATO tu je samozrejmosťou, je to otázka času. Jasne chápeme, že pri takomto scenári sa úroveň vojenských hrozieb pre Rusko dramaticky, mnohonásobne zvýši. A zvlášť si všímam, že nebezpečenstvo náhleho úderu proti našej krajine sa mnohonásobne zvýši.


 

Dovoľte mi vysvetliť, že americké strategické plánovacie dokumenty (dokumenty!) obsahujú možnosť takzvaného preventívneho úderu proti raketovým systémom nepriateľa. A kto je hlavným nepriateľom pre USA a NATO, tiež vieme. Je to Rusko. Dokumenty NATO oficiálne vyhlasujú našu krajinu za hlavnú hrozbu pre euroatlantickú bezpečnosť. A Ukrajina poslúži ako odrazový mostík pre takýto štrajk. Keby o tom počuli naši predkovia, pravdepodobne by tomu jednoducho neverili. A dnes sa nám tomu nechce veriť, ale je to tak. Chcem, aby to pochopili v Rusku aj na Ukrajine.


 

Mnohé ukrajinské letiská sa nachádzajú blízko našich hraníc. Tu umiestnené taktické lietadlá NATO, vrátane nosičov vysoko presných zbraní, budú môcť zasiahnuť naše územie až do hĺbky línie Volgograd-Kazan-Samara-Astrachaň. Rozmiestnenie prostriedkov radarového prieskumu na území Ukrajiny umožní NATO prísne kontrolovať vzdušný priestor Ruska až po Ural.


 

Napokon, po tom, čo Spojené štáty porušili Zmluvu o jadrových silách stredného doletu, Pentagon už otvorene vyvíja celý rad pozemných úderných zbraní vrátane balistických rakiet schopných zasiahnuť ciele na vzdialenosť až 5 500 kilometrov. Ak budú takéto systémy nasadené na Ukrajine, budú schopné zasiahnuť objekty na celom európskom území Ruska, ako aj za Uralom. Čas letu do Moskvy pre riadené strely Tomahawk bude menej ako 35 minút, pre balistické strely z oblasti Charkova - 7-8 minút a pre hypersonické úderné zbrane - 4-5 minút. Toto sa nazýva priamo „nôž na hrdlo“. A nepochybne očakávajú, že budú tieto plány realizovať rovnakým spôsobom, ako to robili opakovane v minulých rokoch, rozširovaním NATO na východ, presúvaním vojenskej infraštruktúry a vybavenia k ruským hraniciam, úplne ignorujúc naše obavy, protesty a varovania. Prepáčte, len na nich pľuli a robili si, čo chceli, čo uznali za vhodné.


 

A samozrejme sa mienia aj naďalej správať podľa známeho porekadla - "Pes šteká, ale karavána ide ďalej." Hneď poviem, že sme s tým nesúhlasili a nikdy súhlasiť nebudeme. Zároveň Rusko vždy presadzovalo a presadzuje, aby sa najťažšie problémy riešili politickými a diplomatickými metódami pri rokovacom stole.


 

Sme si dobre vedomí našej kolosálnej zodpovednosti za regionálnu a globálnu stabilitu. V roku 2008 Rusko predložilo iniciatívu na uzavretie Zmluvy o európskej bezpečnosti. Jeho zmyslom bolo, že ani jeden štát a ani jedna medzinárodná organizácia v euroatlantickom priestore nemôže posilniť svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných. Náš návrh bol však z ničoho nič zamietnutý: dovoliť Rusku obmedziť činnosť NATO je vraj nemožné.


 

Navyše nám bolo výslovne povedané, že len členovia Severoatlantickej aliancie môžu mať právne záväzné bezpečnostné záruky.


 

V decembri minulého roka sme našim západným partnerom odovzdali návrh zmluvy medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými o bezpečnostných zárukách, ako aj návrh dohody o opatreniach na zaistenie bezpečnosti Ruskej federácie a členských štátov NATO.


 

V reakcii USA a NATO zaznelo veľa bežných slov. Boli tam aj racionálne zrnká, ale to všetko sa týkalo menších bodov a vyzeralo to ako pokus ukončiť túto otázku a odviesť diskusiu na stranu.


 

Odpovedali sme na to primeraným spôsobom, pričom sme zdôraznili, že sme pripravení ísť cestou rokovaní, avšak pod podmienkou, že všetky otázky sa budú posudzovať ako celok, ako balík, bez toho, aby sme boli oddelení od hlavných, základných ruských návrhov. A obsahujú tri kľúčové body. Prvým je zabrániť ďalšiemu rozširovaniu NATO. Druhým je odmietnutie Aliancie rozmiestniť útočné zbraňové systémy na ruských hraniciach. A napokon návrat vojenského potenciálu a infraštruktúry bloku v Európe do stavu z roku 1997, kedy bol podpísaný Zakladajúci akt Rusko-NATO.


 

Práve tieto naše zásadné návrhy boli ignorované. Západní partneri, opakujem, opäť vyslovili naučené vzorce, že každý štát má právo slobodne si zvoliť spôsoby zaistenia svojej bezpečnosti a vstupovať do akýchkoľvek vojenských aliancií a aliancií. To znamená, že na ich postoji sa nič nezmenilo, zaznievajú tie isté odkazy na povestnú politiku „otvorených dverí“ NATO. Navyše sa nás opäť snažia vydierať, opäť hrozia sankciami, ktoré, mimochodom, ešte zavedú, keď sa posilní suverenita Ruska a narastie sila našich ozbrojených síl. A zámienka na ďalší sankčný útok sa vždy nájde alebo jednoducho vyrobí, bez ohľadu na situáciu na Ukrajine. Existuje len jeden cieľ - obmedziť rozvoj Ruska. A urobia to, tak ako predtým, dokonca bez akejkoľvek formálnej zámienky, len preto ...


 

Chcel by som jasne povedať, úprimne, v súčasnej situácii, keď naše návrhy na rovnocenný dialóg o zásadných otázkach zostali v skutočnosti nezodpovedané Spojenými štátmi a NATO, keď úroveň ohrozenia našej krajiny výrazne narastá, má Rusko plné právo prijať odvetné opatrenia na zaistenie vlastnej bezpečnosti. To je presne to, čo urobíme.


 

Pokiaľ ide o stav vecí na Donbase, vidíme, že vládnuca elita v Kyjeve neustále a verejne deklaruje svoju neochotu realizovať minský balík opatrení na vyriešenie konfliktu a nemá záujem o mierové riešenie. Naopak, pokúša sa opäť zorganizovať bleskovú vojnu na Donbase, ako sa to už stalo v rokoch 2014 a 2015. Ako sa tieto dobrodružstvá vtedy skončili, si pamätáme.


 

Teraz prakticky neprejde jediný deň bez ostreľovania osád na Donbase. Vytvorená veľká vojenská skupina neustále používa útočné drony, ťažkú ​​techniku, rakety, delostrelectvo a viacnásobné raketomety. Zabíjanie civilistov, blokáda, zosmiešňovanie ľudí vrátane detí, žien, starých ľudí neprestáva. Ako hovoríme, toto nemá konca kraja.


 

A takzvaný civilizovaný svet, ktorého sa naši západní kolegovia samozvaným spôsobom deklarovali ako jeho jediní predstavitelia, si to radšej nevšíma, akoby celá táto hrôza, genocída, ktorej sú vystavené takmer 4 milióny ľudí, nevnímala. existujú, a to len preto, že títo ľudia nesúhlasili s podporovaným západným prevratom na Ukrajine v roku 2014, postavili sa proti povýšeniu do hodnosti štátneho hnutia v smere jaskyne a agresívnemu nacionalizmu a neonacizmu. A bojujú za svoje základné práva – žiť na vlastnej pôde, hovoriť vlastným jazykom, zachovať si svoju kultúru a tradície.

Ako dlho môže táto tragédia pokračovať? Ako dlho to ešte vydržíte? Rusko urobilo všetko pre zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny, celé tie roky vytrvalo a trpezlivo bojovalo za implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. v Donbase.


 

Všetko je márne. Prezidenti a poslanci rady sa menia, ale podstata, agresívny, nacionalistický charakter samotného režimu, ktorý sa chopil moci v Kyjeve, sa nemení. Je to úplne a úplne produktom štátneho prevratu z roku 2014 a tí, ktorí sa vtedy dali na cestu násilia, krviprelievania, bezprávia nepoznali a neuznávajú žiadne iné riešenie otázky Donbasu, okrem vojenského.


 

V tejto súvislosti považujem za potrebné prijať už dlho očakávané rozhodnutie o okamžitom uznaní nezávislosti a suverenity Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky.


 

Žiadam Federálne zhromaždenie Ruskej federácie, aby podporilo toto rozhodnutie a následne ratifikovalo zmluvu o priateľstve a vzájomnej pomoci s oboma republikami. Tieto dva dokumenty budú pripravené a podpísané vo veľmi blízkej budúcnosti.


 

A od tých, ktorí sa zmocnili a držia moci v Kyjeve, požadujeme okamžité zastavenie bojov. V opačnom prípade bude mať všetku zodpovednosť za prípadné pokračovanie krviprelievania výlučne na svedomí režim vládnuci na území Ukrajiny.


 

Oznamujúc rozhodnutia prijaté dnes, som presvedčený o podpore občanov Ruska, všetkých vlasteneckých síl krajiny.


 

Ďakujem za Vašu pozornost.

https://riafan.ru/…lnr

 

 

Poznámka: Staženo z internetu, bez jazykové úpravy. LS

přišlo e-poštou