Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministře Hermane, nelžete neustále o odsunu československých Němců!

18. 6. 2021

Ministře Hermane, nelžete neustále o odsunu československých Němců!

 

Pan ministr kultury Mgr .Daniel Herman neustále veřejně hovoří o jakémsi studu za "strašné rány minulosti". Za ránu minulosti pokládá nejen nečetné excesy, ale i legitimní odsun československých Němců alias sudetských Němců. Tvrdí, že prý tři miliony "německy mluvících Čechoslováků" (!!) byly vyhnány jen na základě jakési etnické čistky pro svůj jazyk (!!) a pro svou národnost. Naposledy se takto vyjádřil na Parlamentních listech ("Dokud pociťujeme stud, máme šanci uzdravovat rány minulosti"). 

 

Co činí pan ministr? Pan ministr naopak, místo aby tyto rány uzdravoval, se svými společníky do nich sype sůl! Neustále hází jakousi blíže neurčitelnou vinu nejen na presidenta Beneše, nejen na dekrety, ale i kolektivně na celý český národ.

 

Pan ministr nikdy neuvede,že odsun necelých tří milionů čs.Němců byl rozhodnutím velmocí antifašistické koalice. Pan ministr neustále zamlčuje, že čs. Němci byli žalováni na Norimberském soudu. Pan ministr nikdy neuvede, že drtivé většina čs. Němců páchala zločiny proti českému národu počínaje vyhnáním 250 tisíc Čechů z čs.pohraničí roku 1938, přes vyhnání dalších 100 tisíc Čechů za okupace z vnitrozemí, a krvavého podílu čs.Němců na vraždách obyvatelstva českých zemí počínaje Židy, Čechy, Romy, Poláky, Slováky, Rusíny atd., až po květnové zločiny roku 1945 na českém národě, jak to dokumentuje i kniha akademika Padevěta Krvavé finále.

 

Pan ministr totiž doslova lže o etnické čistce a o dekretálním vyhnání alias sudetských, tedy čs.Němců. Nebyli to nikdy německy mluvící Čechoslováci, s výjimkou minimální menšiny. Pan ministr by za tuto hrubou lež měl roztrhnout žíněné roucho a kát se. 

 

Většina alias sudetských Němců se od počátku republiky neztotožnila s postavením menšiny v ČSR. Od počátku negovala spolupráci s českým národem, opovrhovala jím  - a připravovala i povstání, jak to ukázal proces s Volksportem. I když již TGM a později dr. Beneš nabízeli čs.Němcům spolupráci,a tuto spolupráci výjimečně přijali ministr Czech, ministr Spina nebo Mayr-Harting. Čs. Němci měli za I. ČSR taková práva,o kterých se v ostatní Evropě menšinám nikdy nesnilo!  Měli školství včetně vysokého, měli své noviny, knihkupectví, a zejména spolkové hnutí, které beztrestně útočilo na český národ. Přesto jim to nestačilo, zradili ČSR, vytvořili henleinovské prohitlerovské hnutí, a povstali proti ČSR, jejich ordneři a freikorpsové vraždili Čechy na potkání již od roku 1937! 

 

Jen toto pane ministře pěkně povyprávějte vašim "milým krajanům" a ukažte foto zavražděných Čechů. To Vy prostě nikdy neděláte. Vyprávějte svým "krajanům" o veřejném přiznání čs.zrady Henleinem ve Vídni roku 1941 o tom, jak se sudetští Němci museli přetvařovat, aby mohli splnit svůj úkol rozbít ČSR. Ta řeč se četla jako součást obžaloby sudetských Němců na Norimberském soudu. Jen pan ministr ji neustále tají.

 

Čs. Němci nebyli odsunuti pro svůj jazyk a národnost ,ale pro velezradu a vlastizradu na ČSR! Dekrety umožňovaly setrvat v republice čs. Němcům i Maďarům, kteří neprovinili proti I. ČSR!

 Již za mobilizace  1938 páchali vojenskou velezradu sabotážemi a nenastupováním vojenské služby v čs. armádě, a bojem ve freikorpsech (70 tisíc čs.Němců!) a s ordnery (jeden milion ordnerů!) proti republice. Jen mizivá menšina čs. Němců se postavila za ČSR - a té si vážíme. Toto pan ministr neví - nebo to znát nechce?  Statisticky každý třetí alias sudetský Němec dostal Hitlerův metál za uloupení čs.pohraničí. To pan ministr opět neví nebo nechce znát?

 

Každý československý vlastenec a zejména příslušník rodin postižených zločiny alias sudetských Němců, kterým sudeti dostali rodiny do koncentráku či do vězení a a na popraviště, musí odmítnout účelové lži pana minstra Hermana. Musí žádat jeho demisi z postu ministra. 

 

Ministr České republiky je povinen hájit zájmy republiky,  zájmy Čechů, Slováků,  a našich židovských a romských spoluobčanů, nelhat o odsunu, nelhat o dekretech, nelhat o rozhodnutí Postupimi, nelhat o vymyšlené etnické čistce. 

 

A pane ministře, ještě něco. Přestaňte nekonečně obviňovat našeho presidenta Budovatele dr. Edvarda Beneše, jenž se ze zákona zasloužil o stát, stejně jako TGM! Presidenta Beneše si vážil celý antifašistický svět včetně anglické vysoké společnosti a arcibiskupa canterburského! Za humánní odsun ČSR pochválil Mezinárodní Červený kříž. Odsuzujete něco, co bylo schváleno tehdejší mezinárodní společností! Neexistuje jediný důvod ostouzet pana presidenta Beneše. Odsun byl rozhodnutím velmocí  - nikoli etnickou mstou presidenta Beneše. To si zapište -  a kajte se za své nepravdy a lživá obvinění našeho vrchního velitele naší armády, zachránce před nacismem a před totálním vyvražděním českého národa a našich židovských a romských bratří. To Vám vzkazujeme jako odbojáři z Boskovicka i legionáři z Brna.

 

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

Autor je pozůstalý po legionáři, zabitém gestapem

a příbuzný odbojářů, odvlečených do Osvětimi

z podílu sudetského Němce

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář