Jdi na obsah Jdi na menu
 


Masové vraždění československých občanů v plynových komorách v Osvětimi

11. 7. 2023

Masové vraždění československých občanů v plynových komorách v Osvětimi

Telegram došlý československé vládě v Londýně od československého konzula v Ženevě Jaromíra Kopeckého 15. června 1944

 

Podle zpráv dvou slovenských židů, kteří utekli z Birkenau do Bratislavy a jejichž věrohodnost byla zde potvrzena židovskými vůdci, bude 3000 československých židů, kteří byli převezeni z Terezína do Birkenau 20. prosince 1943, po šestiměsíční karanténě 20. června 1944 zaplynováno. Žádám velmi naléhavě, aby tato zpráva byla okamžitě vysílána (britskou rozhlasovou stanicí)  BBC a americkým rádiem , aby se v posledním okamžiku zabránilo tomuto novému masakru.

 

Zpráva, která popisuje hrůzné podrobnosti masakrů statisíce židů ze všech národů okupované Evropy v plynových komorách Auschwitz - Birkenau, uvádí, že také první skupina asi 4.000 československých Židů, která přijela z Terezína do Birkenau počátkem září 1943, byla po šestiměsíční karanténě 7. března 1944 zaplynována.

 

Zpráva uvádí, že zacházení s oběma českými československými transporty označenými SB transport - Sonderbehandlungstransporte - bylo zcela odlišné od obvyklých transportů. Rodiny nebyly odděleny, byly povoleny dokonce i školy pro děti a předpis 6. měsíční karanténa byl zcela neobvyklý.

 

Skutečnost, že první skupina byla zcela vyhlazena, vyvolává mimořádně vážnou obavu, že hrozí i vyhlazení druhé skupiny. Prosím, vydejte bez odkladu co nejdůraznější varování německým katanům, kteří řídí masové vyvražďování v Horním Slezsku. Neuvádějte Bratislavu jako pramen. Další zprávy následují.

 

Miroslav Kárný, Terezínský rodinný tábor v "konečném řešení",. In: Terezínský rodinný tábor Osvětim - Birkenau, Praha, 1944, s. 47.

 

Obsaženo v publikaci "Odsun Němců a Dokumenty", str. 55. Vydala Společnost Edvarda Beneše, Praha 2011. K vydání připravila Věra Olivová