Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mají Američané budoucnost?

30. 11. 2021

Mají Američané budoucnost?

30. 11. 2021

Pokud chtějí bílí Američané přežít, musí přestat podporovat své nepřátele. Drsný pohled na problémy současné americké společnosti očima známého politologa Robertse

 

 Ano, ale ne dobrou. Za prvé, pro Američany je velmi obtížné získat přesné informace. Demokracie nemůže přežít, když jsou média továrnou na lži sloužící tajným záměrům a politici jsou služebníky zvláštních zájmových skupin, které jim poskytují prostředky na jejich zvoleni. Nejenže je schopnost Kongresu zastupovat lidi ohrožena vlivem zvláštních zájmových skupin, ale Kongres se také vzdal moci ve prospěch regulačních orgánů výkonné moci a soudnictví. Když zástupci lidu nemohou lid zastupovat, nemá lid žádnou ochranu. Neexistuje ani právní stát, ani ústava, když prezident (George W. Bush) může zrušit habeas corpus a zadržovat americké občany po neomezenou dobu bez řádného soudního procesu a prezident (Obama) může popravovat americké občany pouze na základě podezření bez řádného soudního procesu. Ani jeden z prezidentů nebyl obžalován a žádný soud ani advokátní komora se nezabývaly nezákonným a protiústavním výkonem moci dvou amerických prezidentů, jako by byli neodpovědnými diktátory.

 

Už tehdy jsem varoval, že přijdou horší věci, a to se také stalo. Dnes dokonce i starostové mají dojem, že jsou diktátoři, stejně jako správci univerzit a nemocnic a zaměstnavatelé, kteří v rozporu s Norimberskými zákony chrlí covidovy očkovací příkazy. Podle norimberských zákonů je očkování lékařským zákrokem a vyžaduje informovaný souhlas. Navíc podle americké ústavy musí zákony vznikat v zákonodárných sborech, nikoliv výroky starostů a soukromých zaměstnavatelů. Víme, že vedení země ztratilo úctu k právnímu státu, když zaměstnavatelé a představitelé výkonné moci vydávají zákony a soudci toto porušení zákonodárné moci akceptují. Nositelé covidových mandátů dokazují, že ve Spojených státech mimo Floridu a Texas již neexistuje úcta k právnímu státu.

 

Situace je neutěšená i v ekonomické oblasti. Přesun tolika výrobních a jiných pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou připravil Američany o stabilní zaměstnání, příjmy střední třídy a města a státy o daňovou základnu. Offshoring pracovních míst byl bezmyšlenkovitým aktem deindustrializace, který USA přivedl na cestu zemí Třetího světa. Když země vyrábí zboží a služby v zahraničí za účelem prodeje doma, vstupuje toto zboží a služby do země jako dovoz a zhoršuje obchodní deficit. Nyní je tato neodpustitelná chyba umocněna divokým nástupem robotizace, která dále devastuje pracovní příležitosti. Stroje nenakupují zboží a služby, a tím snižují agregátní poptávku v ekonomice, což znamená pokles, nikoliv růst HDP. Neuvážené covidové lockdowny narušily dodavatelské řetězce, což vedlo k růstu cen. Hlupáci, jako je kalifornský guvernér, tento problém ještě umocnili ekologickými nařízeními, která brání polovině amerického vozového parku vjezdu do Kalifornie, takže přístavy jsou přeplněné loděmi, které čekají na místo k vykládce.

 

Z vojenského hlediska přicházejí USA o zkušené důstojníky a vysoce odborný personál, který je příliš inteligentní a uvědomělý na to, aby se podrobil smrtícím čelistem (politické korektnosti). Mnozí z těch, kteří jsou omezeni neschopným vojenským velením dosazeným do funkcí z levicově ideologických důvodů, utrpí zranění a zemřou, což dále decimuje lidi v uniformě. Mezitím stejní nekompetentní generálové a ministr obrany vydávají stále provokativnější výhrůžky Rusku a Číně. Debilní Bidenův režim ve skutečnosti zvažuje vyslání amerických vojáků na Tchaj-wan a přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO. Číňané a Rusové to nepřijmou. S naší rozvrácenou a demoralizovanou armádou je jedinou možností Washingtonu jaderný útok. Demoralizováni jsou nejen vojáci, ale také policisté, hasiči, lékaři a zdravotní sestry. Povinné očkování způsobuje nedostatek zdravotnického personálu. Zdravotní sestry a lékaři, kteří viděli účinek „vakcíny“ na pacientech, o nebezpečnou vakcínu nestojí a raději se vzdávají své práce, než aby podstoupili riziko spojené s „vakcínou“.

 

Obecněji řečeno, celá bílá populace je demoralizovaná. Veřejné školství a univerzity indoktrinují jejich děti proti nim samým, svým rodičům, bílé rase a západní kultuře a jejím výdobytkům. Dětem se tvrdí, že běloši jsou rasisté, kteří utlačují barevné. Děti se navíc učí, že existuje nekonečné množství pohlaví a že si mohou vybrat, jakým pohlavím chtějí být, bez ohledu na to, jak je příroda stvořila. Představa, že pohlaví není biologicky dáno, je dnes základem výuky na veřejných školách. Tato falešná doktrína vedla mimo jiné k tomu, že muži mají přístup na ženské toalety, kde se ve veřejných školách dopouštějí znásilnění. Rodiče, kteří si stěžují na schůzích školní rady, jsou zbiti policií a zatčeni. Generální prokurátor Bidenova režimu označil stěžující si rodiče za „domácí teroristy“.

 

Není jasnější důkaz, že běloši, jejich práva, kultura, historie a úspěchy jsou pod plným útokem své vlastní vlády a vlastního školského systému. Tento pocit bezmoci spolu s klesajícími pracovními příležitostmi a příjmy, rostoucími cenami, děravými hranicemi a neschopností situaci napravit prostřednictvím voleb jasně ukazuje, že bílým Američanům byla jejich země odebrána. Jak ji získají zpět? Demokraté využívají děravé hranice k tomu, aby přesunuli přistěhovalce-nájezdníky do červených států, čímž z nich udělají státy modré. Proto demokraté a Bidenův generální prokurátor prohlašují požadavek mít občanský průkaz k volbám za porušení zákonů o občanských právech. Demokraté mají v úmyslu využít přistěhovalectví z Třetího světa k získání vlády jedné strany. Tváří v tvář revoluci shora by američtí běloši mohli reagovat násilnou revolucí, kdyby měli vůdce a schopnost organizovat se, což je obtížné vzhledem k schopnostem FBI ovládnout každou organizaci formou infiltrace, pastí a falešných obvinění, jak ukazuje „Trumpovo povstání“ a trestní stíhání.

 

Navíc proces svrhávání bílé Ameriky probíhá postupně, jako když se pomalu vaří žába. Obraz bílé země se jednoduše stírá. Je to vidět všude – ve filmech, v literatuře, v propagačních materiálech, v reklamách. Jak často vidíte v reklamě bílého muže nebo bílou rodinu? Všimli jste si, že bílé ženy v reklamách mají stále tmavší opálení? I ony postupně mizí, jak procházejí barevnou proměnou. Útok na bělošství je organizovaný, nikoli náhodný, a musí mít souhlas bílých elit. Jak tedy národ přežije, když se proti němu postaví jeho vlastní elita? Bylo pro mě těžké se rozhodnout, jak popsat vážnost situace. Lidé se však mohou postavit výzvám, místo aby se jimi nechali demoralizovat. Pokud lidé pochopí vážnost situace, mohou se pokusit o záchranu. V opačném případě jsou ztraceni.

 

Běloši se mohou bránit tím, že budou bojkotovat výrobky všech zaměstnavatelů, kteří nařizují očkování, že se budou vyhýbat zboží a službám vyráběným americkými firmami v zahraničí, že opustí státní školy, že odmítnou dary univerzitám, že nikdy nebudou volit demokraty, že přestanou sledovat noviny, televizi a NPR, které je indoktrinují proti nim samotným, že budou využívat pouze soukromé ordinace lékařů a že budou podporovat pouze místní podniky. Obchodní řetězce, národní bankovnictví a nakupování přes internet mají lví podíl na zničení finanční nezávislosti obyvatelstva. Republikáni nejsou zdaleka dokonalí, ale aspoň nejsou protibělošští.

Pokud chtějí bílí Američané přežít, musí přestat podporovat své nepřátele.

 

Autor textu Paul Craig Roberts,

americký publicista na snímku v záhlaví článku

 

Text převzat ze serveru Zvědavec

 

https://www.ireporter.cz/2021/11/30/maji-americane-budoucnost/