Jdi na obsah Jdi na menu
 


Macron válčí s konzulárním islámem Jan Eichler

2. 3. 2020

Macron válčí s konzulárním islámem

Jan Eichler

 

Minulý týden měl francouzský prezident Macron další ze svých zásadních projevů. Přednesl jej ve městě Mulhouse, v jižním Alsasku s vysokou koncentrací přistěhovalců z islámského světa. Je v něm velká mešita an Núr a také hodně problémů v soužití zdejší islámské komunity s etnickými Francouzi. Nejvíce pak v městské části Bourtzwiller, což rukolapně vystihuje celou tamní situaci. Je to název německého původu, přičemž i naprostá většina Alsasanů má německá příjmení, ale francouzská křestní jména. A najednou do toho velká území, která se stále více vymykají francouzskému stylu života. Tváří v tvář této situaci Macron vyhlásil především tři negativní opatření.

 

Zaprvé počínaje příštím školním rokem končí systém nazývaný ELCO, tedy "výuka původního jazyka a kultury". Tu doposud zajišťují tzv. detašovaní imámové. To jsou znalci koránu, které do Francie vysílají muslimské země ze severní Afriky, ale také Turecko. Tito imámové pak dětem a vnoučatům původních přistěhovalců vykládají dějiny islámské civilizace a důkladně je seznamují s islámem, který líčí jako nejdokonalejší náboženství světa. Přitom mnozí z nich vůbec nemluví francouzsky. Macron tomu výstižně říká "konzulární islám" a je odhodlán s tím skoncovat.

 

Kde vládne šaría

V důsledku výše zmiňované islamizace "zdola" narůstá podíl přistěhovalců, kteří své děti posílají jen do těchto škol a zcela ignorují školy francouzské. Macron to považuje za nepřijatelnou "deskolarizaci", která pokračuje tím, že přistěhovalci odmítají podat ruku ženám, a to i ve školách, na úřadech, v nemocnicích. Rozrůstají se uzavřená společenství, kde se nemluví francouzsky, kde neplatí zákony republiky, ale islám a šaría. Ústředním pilířem těchto samovolně separovaných společenství je Halal, tedy věrnost manželovi, rodině, ale hlavně islámu. Nedílně s tím se prosazuje tzv. endogamie, sňatky se uzavírají výlučně mezi členy těchto společenství, chraň bůh "spustit se" s Francouzem! Mnohem shovívavěji se posuzuje, když si přistěhovalec "podá" etnickou Francouzku. V muslimských oblastech se dodržuje zcela jiná stolovací kultura nežli ve většinové společnosti, a to i napříč celosvětové proslulosti francouzské kuchyně. Platí tam i jiné termíny prázdnin, neuznávají se Vánoce, drží se půst v době ramadánu, je tam mnohem nižší kvalita výuky na základních školách a kázeň žáků.

 

O to vyšší tam bují pouliční kriminalita a každodenní násilí. Z mnohých těchto oblastí se staly tzv. No Go zóny, do nichž už nezajíždějí ani policisté, kterým tam mnohokrát šlo doslova o život. Tím vším se na jedné straně posiluje komunitární soudržnost, ale na druhé straně se dále zvýrazňuje rozdělení země.Tiká časovaná bomba? Navíc sílí politická úloha islámu, který se stal kompenzací za hluboce zakořeněný pocit sociální nerovnosti a podřazenosti, zaplnil prázdná místa republiky, jak výstižně říká přední francouzský politolog a arabista Gilles Kepel. Na islámský separatismus promyšleně navazuje nárůst počtu kandidátů do obecních voleb, kteří slaďují svůj postup s místními imámy. Francouzské politiky označují za zkorumpované lháře, podvodníky a zloděje.A Západ jako takový, Francii nevyjímaje, za nepřítele islámu, který drancuje tamní surovinové bohatství a vede tam války. To vše se odehrává v zemi, kde je přes dva tisíce mešit a kde se podle některých údajů otevírá každý den jedna nová mešita. Proto narůstá počet Francouzů, kteří mají strach z tikající časované bomby.Micele Tribalatová, jedna z předních francouzských odbornic, varuje, že ve Francii žije celkem osm milionů lidí, kteří upřednostňují islám před hodnotami republiky, a vyjadřuje znepokojení nad jejich sílícími nábožensko-politickými požadavky směřujícími k rozkladu společnosti a jejích hodnot. Rozrůstají se uzavřená společenství, kde se nemluví francouzsky, kde neplatí zákony republiky, ale islám a šaría.  

 

Zdroj: Právo, datum: 25.02.2020, strana: 14 Číslo: 47, Rubrika: Ze zahraničí, ISSN: 1211-2119, Oblast: Celostátní deníky

Přišlo e-poštou