Jdi na obsah Jdi na menu
 


List poručený jeho svatosti papežovi do Říma

22. 1. 2020

List poručený jeho svatosti papežovi do Říma

Svatý Otče, pisatel tohoto listu jest jeden z pokorných oudů svaté církve římské, co jest hluboce znepokojen stavem českého království těchto dnů. Dovolte vylíčit Vaší Svatosti ten neutěšený stav a doufat pak, že zjednáte nápravu, je-li to možné a je-li to ve Vašich silách.

Český král na Hradě téměř nevládne, za to však každý týden ze svého trůnu pronáší filipiky ke zpovědníku svému, svobodnému pánu Súkeníkovi z Barrandova. Ten je pak šíří po celém království, ježto najal za tímto účelem hejno písařův, aby tyto filipiky přepisovali. Skutečným vládcem jest zemský správce a hofmistr Albrecht z Babštejna, slezský pán, původně sezením v městě Opavě, co i slezský přízvuk v řeči má, zvláště pak, když se v řeči své rozohní. To se stává nejčastěji na sněmu království českého, kde mnozí páni často pana hofmistra kritizují a na něj žalují. V tom nad jiné vyniká zeman Miroslav Kousek z Bechyně, který se často nenávistí k panu hofmistrovi až zalyká, zvláště když pan hofmistr poukazuje na to, že neustále minulé chyby, ba i zločiny pana Miroslava napravovati musí. Žalobci pana hofmistra tvrdí, že jako správce královské pokladnice by současně neměl vybírat odpustky ve prospěch svaté církve římské, což jest dle jejich mínění jasný střet zájmů. Ba co víc, tvrdí také, že část grošů vybraných za odpustky pan Albrecht z Babštejna zatajuje a že jdou do jeho vlastní pokladnice. Povídá se, že napsali také několik stížnostních listů Svaté kurii, aby posoudila hospodaření pana hofmistra s oběma pokladnicemi, ale zpráva, která pak přišla, jest prý tajná, takže nikdo spolehlivě neví, co v ní jest.

Věc došla dokonce tak daleko, že vzniklo jakési kacířské hnutí, které vedou dva fanatičtí táborští kazatelé, ryšavý Mikuláš z Tábora, řečený Minor, neb jest malého vzrůstu, a Benjamin z Kunvaldu, vzrůstu spíše většího.  Povídá se, že tito kazatele snad patří k sektě adamitů. Prý jako zázrakem unikli, když na ně rozhněvaný Žižka poslal své polní roty, aby je vyhubil. Tito fanatici pořádají po celém království tábory lidu, popravdě hojně navštěvované, na nichž ohnivě káží proti panu hofmistrovi řka, že je to zemský škůdce. I když nikdo neví, co v došlé zprávě Svaté kurie jest, jsou si jisti, že hofmistr vinen jest a že pykat za to musí. Žádají především, aby pan Albrecht z Babštejna opustil úřad zemského správce a hofmistra. Pokud se tak v nejbližší době nestane, čeká prý království české vylití sedmi misek hněvu z Apokalypsy. A naopak, pokud pan Albrecht odejde za svého úřadu, nastane prý klid a pokoj a přijde tisícileté království Kristovo na zemi. Z toho je nad slunce jasné, že jsou to chiliasté a tedy kacíři.

Svatý Otče, pisatel toho listu doufá a bude se modlit zato, aby Jeho Svatost ve své neskonalé moudrosti zvážila a učinila potřebné kroky k nápravě věcí veřejných.

                                              S úctou nejvyšší svobodný pán Jaroslav ze Stodůlek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář