Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťanský sociál leden, únor 2021, ročník XXX.

31. 1. 2021

Křesťanský sociál

leden, únor  2021

ročník XXX.

 

 

Inkluzivní kapitalismus. Papež František uzavřel spojenectví s Rockefellerovými a Rothschildovými nadacemi

 

Vatikán vstupuje do „globální aliance“ s Rothschildem, Rockefellerovou nadací a velkými bankami, aby vytvořil Velký reset.

 

Papež František oznámil, že Vatikán vstoupí do „globálního spojenectví“ s největšími světovými bankami, mezinárodními korporacemi a globalistickými nadacemi, aby vytvořil ekonomickou radu zaměřenou na přerozdělování bohatství po celém světě.

 

Globalistická iniciativa s názvem „Rada pro inkluzivní kapitalismus “ si říká  prokapitalistická organizace, jejímž cílem je vytvořit „silnější, spravedlivější a více spolupracující ekonomiky a společnosti“.

 

Elitní skupina, která si říká “The Guardians”, se definuje jako „historická spolupráce vedoucích pracovníků a globálních vůdců, kteří spolupracují pod Františkovým morálním vedením, aby se navždy chopili obchodních příležitostí“…

 

Kromě papeže Františka jsou na seznamu “The Guardians” generální ředitelé společností Visa, Mastercard, Bank of America a BP, dále Lynn Forester de Rothschild, prezident Ford Foundation Darren Walker, prezident Rockefellerovy nadace Rajiv Shah a zvláštní vyslanec OSN pro klima Mark Carney.

 

„Strážci“, jak se nazývají členové správní rady, jsou nejvyššími představiteli největších světových korporací, kteří se zavázali podniknout odvážné kroky k vytvoření inkluzivního kapitalismu,“ uvedl ve středu Forbes.

 

„The Guardians“ převezme odpovědnost tím, že se zaváže k seznamu plánovaných akcí, které se budou zabývat otázkami životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných.

 

Stalo se tak poté, co Světové ekonomické fórum, Organizace spojených národů a další instituce nedávno vyzvaly k „velkému obnovení“ s cílem reorganizovat světový kapitalistický systém na  transhumanistický socialistický světový řád, který by eliminoval soukromé vlastnictví a měnu.

                                                                                                    https://bit.ly/3mlMRjb

 

Vatikán oficiálně v klubu NWO - Kdo jsou členové globalistického monstra?

Zednářská struktura. Davos, Bilderberg a další staří známí. Příprava na příchod Antikrista? Upečeno s Františkem v Římě

Autor: odjinud  

REDAKCE PROTIPROUD informuje o veřejném přiznání papežského stolce k účasti na přeformátování světa v rámci Velkého restartu po úspěšné genocidě lidstva nástroji typu COVID-19

 

Rada pro inkluzivní kapitalismus tento týden uzavřela partnerství s Vatikánem. S takovými titulky vyšla 8. a 9. prosince řada novin. Ve skutečnosti je Rada pro inkluzivní kapitalismus vatikánským projektem, který je podporován (pravděpodobně oboustranně) velkými finančními institucemi, včetně klanů Rockefellerů, Rothschildů, Fordů a dalších. Myšlenka na vytvoření takovéto rady vznikla po konání Globálního fóra v Římě v roce 2016, kde rovněž vystoupil vatikánský pontifik a zúčastnili se ho zástupci velkých světových společností.

 

Rada zahrnuje takové firmy jako IBM, Lenovo, EY Mastercard, Dupont, Allianz SE, TIAA, State Street Corporation a mnoho dalších se sídlem v USA.

 

Ekonomický časopis Fortune poznamenal, že do Rady nedávno vstoupily Bank of America, BP, Johnson & Johnson, Salesforce a několik dalších ze seznamu „Fortune 500“.

 

Samotný časopis je mediálním partnerem Rady pro inklusivní kapitalismus. A na prezentaci Rady vystoupil minulé úterý 8. prosince generální tajemník Mezinárodní konfederace odborových svazů.

 

Globalistické monstrum

 

Na webových stránkách Rady se uvádí, že spravuje 10,5 bilionu dolarů, dalších 2,1 bilionu v tržní kapitalizaci a zaměstnává 200 milionů pracovníků ve 163 zemích světa.

 

Na vrcholu mocenské pyramidy Rady se nachází struktura zvaná „strážci“. Jedním ze strážců je například výkonný ředitel Bank of America Brian Moynihan. Podle jeho názoru „je kapitalismus předurčen dělat správné věci, pokud je řádně spravován“. Takových „strážců“ je v Radě pro inklusivní kapitalismus celkem 27. V této souvislosti bude jistě zajímavé poznamenat, že v organizaci svobodných zednářů znamená 27. stupeň zasvěcení „Vládnoucího představeného chrámu“. Při uvedení do této pozice je mu vysvětleno, že noví členové dané úrovně zasvěcení musejí střežit zednářské doktríny a zásady a také kontrolovat dodržování předpisů vydaných nejvyššími hodnostáři Řádu. Kromě toho se předpokládá, že zednáři 27. stupně představují svého druhu soudce, kteří mají právo vykonávat jim svěřenou moc dokonce i nad světskými vládami a národy.

 

Mezi „strážci“ Rady pro inklusivní kapitalismus najdeme rovněž takové osobnosti, jako je předseda představenstva společnosti Johnson & Johnson Alex Gorsky; generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Ángel Gurría; předseda Visa Inc. Alfred Kelly; kalifornská správkyně státní pokladny Fiona Ma; prezident Rockefellerovy nadace Rajiv Shah; prezident Ford Foundation Darren Walker; renomovaný investor a manažer Mark Weinberger.

Na prezentaci Rady také vystoupila Lynn Forester de Rothschildová, která je její zakladatelkou a řídícím partnerem společnosti Inclusive Capital Partners. Ta uvedla, že „Rada bude následovat varování papeže Františka, aby dbala na „volání Země a volání chudých“ a reagovala na společenský požadavek spravedlivějšího a udržitelného rozvoje.“

 

 V kapitole o hlavních principech Rady se uvádí, že je zapotřebí takový přístup, který zajistí:

 

    Rovné příležitosti pro všechny lidi v usilování o prosperitu a kvalitu života bez ohledu na taková kritéria, jako je socioekonomické pozadí, pohlaví, etnická příslušnost, náboženství nebo věk;

    Spravedlivé výsledky pro ty, kdo mají stejné příležitosti a využívají je stejným způsobem;

    Spravedlivost mezi generacemi, aby jedna generace nepřetěžovala planetu a nezískala krátkodobé výhody, které s sebou nesou dlouhodobé výdaje na úkor budoucích generací;

    Spravedlivost vůči těm členům společnosti, jimž okolnosti nedovolují plně se podílet na ekonomice.

 

O záměrech vedení této Rady není třeba mít iluze. Podobná prohlášení o potřebě spravedlnosti a spravedlivého rozdělení zdrojů lze nalézt u mnoha struktur, kde často působí titíž lidé – Davoské Fórum, Bilderbergský klub atd. Výsledky těchto předsevzetí jsou dobře známé.

 

Nicméně účast Vatikánu jasně naznačuje možnost určitého nátlaku náboženského zaměření ve velmi blízké budoucnosti. Stačí si například připomenout vstřícný přístup hlavy Vatikánu k sodomitům a jeho prohlášení na toto téma. Je zřejmé, že útoku bude vystaveno pravoslaví (konstantinopolský patriarcha Bartoloměj se do toho nepočítá, protože již slouží zájmům globálního zákulisí, a to jak v politickém, tak v duchovním smyslu) a rovněž islám (šíitství i sunnismus), rozumí se ty abrahámské tradice, které vidí v podobných projektech známky posledních časů a příchodu Antikrista (Messiaha).

Zdroj, Protiproud.cz

 

Otvorený list arcibiskupa Carla Mariu Vigana prezidentovi Spojených štátov amerických Donaldovi J. Trumpovi

25.12.2020 18:24

http://alianciazanedelu.sk/

 

http://leva-net.webnode.cz/news/otvoreny-list-arcibiskupa-carla-mariu-vigana-prezidentovi-spojenych-statov-americkych-donaldovi-j-trumpovi/

 

Pán prezident, dovoľte mi, aby som sa obrátil na Vás v túto hodinu, keď osud celého sveta je ohrozený globálnym sprisahaním proti Bohu a ľudstvu.

Píšem Vám ako arcibiskup, ako nástupca apoštolov, ako bývalý apoštolský nuncius v Spojených štátoch amerických. Píšem Vám uprostred mlčania svetských i náboženských autorít. Prijmite prosím tieto moje slová ako „Hlas volajúceho na púšti“ (Jn 1,23).

 

Ako som Vám napísal už v júni, v tomto historickom momente sa sily Zla spojili v boji proti silám Dobra; sily zla, ktoré sa javia silné a organizované, a stavajú sa proti synom Svetla. Tí sú dezorientovaní a dezorganizovaní, opustení svojimi časnými a duchovnými vodcami.

 

Cítime, že sily zla sa znásobujú, a že je ich čím ďalej tým viac. Stoja za nimi tí, ktorí chcú zničiť samotný základ spoločnosti: prirodzenú rodinu, úctu k ľudskému životu, lásku k vlasti, slobodu vzdelávania a podnikania. Vidíme hlavy štátov i náboženských vodcov, ktorí podporujú túto samovraždu západnej kultúry a jej kresťanskej duše, zatiaľ čo občanom a veriacim sú upierané základné práva v mene stave sanitárnej núdze, ktorá sa stále viac a viac prejavuje ako nástroj pre zavedenie neľudskej tyranie bez tváre.

 

Globálny plán nazvaný Veľký reset práve prebieha.

 

Jeho architektom je globálna elita, ktorá si chce podmaniť celé ľudstvo a zaviesť donucovacie opatrenia, ktoré by drasticky obmedzili individuálne slobody a slobody všetkých národov. V niektorých krajinách bol tento plán už schválený a zafinancovaný; v iných je ešte len v počiatočnom štádiu. Za svetovými vodcami, ktorí sú spolupáchatelia a realizátori tohto pekelného projektu, stoja bezohľadné postavy, ktoré financujú Svetové ekonomické fórum a Event 201, a podporujú ich program.

 

Účelom Veľkého resetu je zavedenie zdravotnej diktatúry s cieľom nastoliť likvidačné opatrenia, ktoré sú skryté za lákavými sľubmi o zabezpečenie univerzálneho príjmu a zrušenia dlhu jednotlivcov. Cena za tieto benefity Medzinárodného menového fondu by malo byť zrieknutie sa súkromného majetku a prijatie očkovacieho programu proti Covid-19 a Covid-21, ktorý presadzuje Bill Gates v spolupráci s hlavnými farmaceutickými skupinami. Okrem týchto enormných ekonomických záujmov, ktoré motivujú iniciátorov Veľkého resetu, bude zavedenie očkovania sprevádzané požiadavkou zdravotnej legitimácie a digitálneho občianskeho preukazu s následným sledovaním kontaktov obyvateľov celého sveta. Tí, ktorí tieto opatrenia neprijmú, budú uväznení v detenčných táboroch alebo v domácom väzení a všetok majetok im bude zabavený.

 

Pán prezident, myslím si, že Vy už o tom viete: V niektorých krajinách Veľký reset by mal byť spustený medzi koncom tohto roka a prvé tretinou roku 2021. Kvôli tomu sú plánované ďalšie lockdowny, ktoré budú oficiálne odôvodnené predpokladanou druhou a tretou vlnou pandémie. Vy viete veľmi dobre, aké prostriedky boli použité na vyvolanie paniky a legitimizáciu drakonických obmedzení slobôd človeka, čo umelo vyprovokovalo celosvetovú ekonomickú krízu. Podľa úmyslov jej architektov bude táto kríza slúžiť k tomu, aby Veľký reset bol pre všetky štáty nezvratný. Tak dostane poslednú ranu tento svet, ktorého existenciu a pamäť chcú úplne vymazať. Ale tento svet, pán prezident, zahŕňa ľudí, lásku, inštitúcie, vieru, kultúru, tradície a ideály: hodnoty a ľudí, ktorí nekonajú ako automaty, ktorí nepočúvajú ako stroje, lebo sú obdarení dušou a srdcom, lebo sú vzájomne spojení duchovným putom, ktoré čerpá svoju silu zhora, od Boha, ktorého chcú naši protivníci tiež spochybniť, tak isto, ako to urobil Lucifer na začiatku čias svojím „non serviam“.

 

Mnohým ľuďom, ako dobre vieme, tieto slová o konflikte medzi Dobrom a Zlom a spomínanie apokalyptického podtextu, sa nepáči. Podľa nich to len stresuje mysle a vyostruje rozpory. Niet divu, že nepriateľ besnie, keď ho odhalíme, lebo si verí, že už je blízko cieľa a že teraz ho hladko a nerušene naše mesto dobyje. Prekvapivé však je, že nie je tu nikto, kto by spustil poplach.

 

Reakcia Hlbokého štátu (Deep State) na tých, ktorí jeho plány odsudzujú, je z pochopiteľných dôvodov chaotická a kŕčovitá. Práve teraz, keď spolupáchatelia – mainstreamové médiá – dosiahli stav, že prechod k Novému svetovému poriadku sa podaril takmer bezbolestne a nepozorovane, vychádzajú najavo všetky možné podvody, škandály a zločiny.

 

Ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo ľahké označiť tých, ktorí hovorili o hrozných plánoch, ktoré teraz vidíme uskutočňované do najmenších detailov, za „konšpiračných teoretikov“.

 

Nikto, až do februára tohto roku, by si nikdy nepomyslel, že vo všetkých našich mestách budú občania zatknutí jednoducho za to, že chcú chodiť po ulici, dýchať, že chcú mať otvorený obchod, že chcú ísť v nedeľu do kostola. Teraz sa to však deje po celom svete, dokonca aj v Taliansku, ktoré mnohí Američania považujú za malú nádhernú krajinu so starými pamiatkami, kostolmi, pôvabnými mestami a svojráznymi dedinami.

 

A zatiaľ čo politici sú zabarikádovaní vo vnútri svojich palácov a sypú dekréty ako perzskí satrapovia, podniky krachujú, obchody sa zatvárajú, ľuďom sa bráni žiť, cestovať, pracovať, a modliť sa. Žiaľ, už vidíme Katastrofálne psychologické dôsledky tejto operácie, počnúc samovraždami zúfalých podnikateľov, končiac strasťami našich detí, oddelených od priateľov a spolužiakov, ktorým bolo povedané, aby sedeli sami doma pred počítačom a sledovali online vyučovanie.

 

Vo Svätom písme nám svätý Pavol hovorí o tom, „kto sa stavia proti zjaveniu tajomstva neprávosti“ (2 Sol, 6-7) V náboženskom prostredí je touto prekážkou zla Cirkev, najmä pápežstvo a v politickej sfére sú to tí, ktorí bránia nastoleniu Nového svetového poriadku.

 

Už je úplne zrejmé, že ten, kto sedí na Petrovom stolci, zradil svoju úlohu od samého počiatku, aby bránil a propagoval globalistickú ideológiu a podporoval agendu Hlbokej Cirkvi (Deep Church), ktorá si ho vybrala zo svojich radov.

 

Pán prezident, jasne ste potvrdili, že chcete brániť národ, „jeden národ pod jedným Bohom“, že chcete brániť základné slobody a nescudziteľné hodnoty, proti ktorým sa dnes tak bojuje. Ste to Vy, ctený pán prezident, kto sa stavia proti neprávosti, proti Deep State, proti finálnemu útoku synov temnoty.

Preto je nevyhnutné, aby všetci dobrí ľudia pochopili epochálny význam bezprostredných volieb: ani nie tak kvôli jednému či druhému politickému programu, ako kvôli základnej inšpirácii Vášho konania, ktoré najlepšie stelesňuje – v tomto osobitnom historickom kontexte – tento svet, tento náš svet, ktorý chcú zlikvidovať pomocou „lockdownov“. Váš protivník je aj naším protivníkom: je to Nepriateľ ľudskej rasy. Je to ten, kto je „vrahom od počiatku“ (Jn 8,44).

 

Okolo Vás sa s vierou a odvahou zhromažďujú tí, ktorí vás považujú za poslednú hrádzu proti svetovej diktatúre. Druhá možnosť je totiž hlas pre osobu, ktorá je manipulovaná Hlbokým štátom (Deep State), osoba, ktorá je vážne skorumpovaná škandálmi, osoba, ktorá spôsobí Spojeným štátom to, čo Jorge Mario Bergoglio robí Cirkvi, to, čo spôsobuje predseda vlády Conte Taliansku, prezident Macron Francúzsku, premiér Sánchez Španielsku – atď. Vydierateľnosť Joea Bidena (rovnako ako prelátov vatikánskeho „začarovaného kruhu“) umožní, že bude využívaný úplne bezohľadne, čo umožní nezákonným silám zasahovať tak do domácej politiky, ako aj do medzinárodnej rovnováhy. Je zrejmé, že tí, ktorí s ním manipulujú, už majú pripraveného niekoho horšieho, než je on, a ten ho nahradí, akonáhle to bude potrebné.

 

Napriek tomu, uprostred tohto pochmúrneho obrazu zdanlivo nezastaviteľného postupu „neviditeľného nepriateľa“, sa objavuje kúsok nádeje. Protivník nevie, ako milovať. Nechápe, že nestačí zabezpečiť univerzálny príjem alebo zrušiť hypotéky, aby si podrobil masy a presvedčil ich, aby sa nechali označkovať ako dobytok. Ľud, ktorý veľmi dlho znášal zneužívanie nenávistnou a tyranskou mocou, znovu objavuje, že má dušu; začína si uvedomovať, že nie je ochotný vymeniť svoju slobodu za homologáciu a za zrušenie svojej identity; začína chápať hodnotu rodinných a sociálnych väzieb, väzieb viery a kultúry, ktoré spájajú čestných ľudí.

Tento Veľký reset je predurčený na neúspech, lebo tí, ktorí to plánovali, nechápu, že stále existujú ľudia pripravení vyjsť do ulíc, brániť svoje práva, chrániť svojich blízkych, zabezpečiť budúcnosť svojim deťom a vnúčatám. Neľudskosť globalistického projektu sa rozbije na márne kúsky vďaka pevnému a odvážnemu odporu synov Svetla. Nepriateľ má na svojej strane satana, ktorý vie len nenávidieť. Ale na našej strane máme Všemohúceho Pána, Boha zástupov pripravených k boju – a Najsvätejšiu Pannu, ktorá rozdrví hlavu starovekého hada. „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8,31).

 

Pán prezident, viete veľmi dobre, že v tejto rozhodujúcej hodine sú Spojené štáty americké považované za poslednú hrádzu, proti ktorej sily globalizmu rozpútali nemilosrdnú vojnu. Vložte svoju dôveru v Pána, posilnenú slovami sv. apoštola Pavla: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (Fil 4,13). Byť nástrojom Božej Prozreteľnosti je veľká zodpovednosť, ku ktorej iste dostanete všetky milosti, ktoré potrebujete, lebo ich pre Vás vrúcne vyprosujú mnohí ľudia, ktorí Vás podporujú svojimi modlitbami.S touto nebeskou túžbou a istotou o mojich modlitbách za Vás, za prvú dámu a za Vašich spolupracovníkov vám z celého srdca udeľujem svoje požehnanie.

Boh žehnaj Spojeným štátom americkým!

Nedeľa 25. októbra 2020, 

† Carlo Maria Viganò

Titulárny arcibiskup ulpianský, bývalý apoštolský nuncius v Spojených štátoch amerických

 

Kardinál Dominik Duka se vyjádřil kriticky na adresu islámu

Autor: Radim Fiala  Publikováno: 14.12.2020 

Jsem rád, že kardinál Dominik Duka se vyjádřil kriticky na adresu islámu a varuje v tomto směru i před podobnými věcmi jako hnutí SPD. Útoky teroristů hrozí podle něj i u nás a musíme bránit naší civilizaci. „Čtrnáct století islámu je historií mnohdy dost tvrdých zápasů, vzpomeňme na usilovné dobývání Evropy, zastavené nejprve na Západě Karlem Martelem, později na Východě Janem Sobieským při obraně Vídně a maltézskými rytíři na jihu při obraně Rhodu a Malty. Islámu je určitá výbojnost daná, ze 114 súr jsou dobré dvě desítky z nich vysoce netolerantní až militantní. I papež František v jednom rozhovoru pro La Croix připustil, že některé násilné tendence z islámu vycházejí. S bagatelizováním islámského násilí na několik vyšinutých jedinců bych tedy byl opravdu velmi opatrný,“ říká kardinál Duka.

„Já mohu jenom opakovat postřeh kardinála Gantina (Bernardin Gantin, beninský kardinál, zemřel v roce 2008, pozn. red.), což byl velký přítel našeho kardinála Tomáška. Ten o vyznavačích islámu řekl: Dokud jich je ve společnosti 5 procent, nejsou problémy. Když jich je 15 procent, začnou přicházet s požadavky, že by chtěli obsazovat svými lidmi určitá klíčová místa ve společnosti.

A jakmile se dostanou na 25 procent, začnou jako zákon prosazovat právo šaría. V takovém případě se ale musíme rozloučit se všemi společenskými ´výdobytky´, jak nám je prezentuje současná nová levice, protože ty budou jako první ze společnosti odstraněny. Následně i se vším ostatním, co naši civilizaci činí takovou, jak ji známe dnes,“ říká naprosto trefně pro expres.cz kardinál.

„Když se podobné útoky odehrály ve Francii, Španělsku či v Belgii, spousta lidí mi říkala, že je to jejich problém, že si to způsobili sami svou koloniální politikou. Nyní se ukazuje, že neměli pravdu: nás s Rakouskem pojí přes 300 let společného státu, Vídeň byla několik století naším hlavním městem, mezi koloniální mocnosti jsme nepatřili, a přesto jsme svědky islamistického teroru. Nechci strašit, ale vídeňské útoky vnímám jako útoky na celý středoevropský prostor, tedy i na nás,“ řekl správně kardinál.

„Musíme si být vědomi, že je třeba bránit naši civilizaci, postavenou na židovsko-křesťanských základech. Prosme o dar rozumu, pro nás i všechny státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit. Jistě, můžeme vybudovat více bezpečnostních rámů před našimi budovami, ale jsem přesvědčen, že tudy cesta nevede,“ uvedl Duka.

„Chceme-li jako civilizace přežít a uspět, musíme projevit odhodlání za své ideály bojovat. Bude-li to na jejich obranu třeba, pak i všemi dostupnými prostředky. Předně ale musíme trvat na aplikaci našich principů práva a úcty k druhému. Musíme ale postupovat jako společnost sjednocená na určitém ideovém základě, jinak naše úsilí nebude mít výsledek,“ řekl správně pražský arcibiskup.

Musíme bránit naši evropskou civilizaci založenou na křesťanských kořenech a zabránit islamizaci a masové imigraci, nebo to naše evropské národy úplně zničí a zničí to i křesťanství, protože islám je podle našeho názoru nenávistná expanzivní agresivní ideologie. Již jsme předložili v parlamentu zákony zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie a islámského zahalování, ale vláda a ostatní strany to bohužel blokují. Pokud chcete, aby se naše země ubránila, podpořte nás prosím.    euportal.cz https://www.expres.cz/.../teroristicky-utok-nice-avignon...?

 

Budoucnost Německa je bez Krista

Zatímco křesťanská realita s vymíráním členů a absencí povolání ke kněžství vede k tomu, že se kostely zavírají, islámské panoráma se rozšiřuje.

autor: odjinud | Publikováno: 17.12.2020 

 

V Německu podobně jako ve zbytku Evropy tisíciletá sága křesťanství vykročila nyní na cestu zániku. Počet těch, kteří se rozhodli opustit katolickou církev nebo církve protestantské, každým rokem narůstá. Jde o opravdové vymírání „věřících“ a tedy i ztráty peněz, což urychluje konec křesťanství v této zemi.

 

Černý rok katolické církve

 

26. června stát publikoval roční zprávu o situaci katolicismu v Německu z hlediska německé biskupské konference. Scénář popisovaný ve zprávě byl předvídatelný, protože sleduje tendenci, podle které církev a věřící jsou sledováni po desetiletí, ale to nic nemění na závažnosti obsahu, neboť tendence se zhoršila o skutečnost, že klérus vymírá a komunity, které by měly přitahovat nové členy, neexistují.

 

Nejvíce zarážející je, že všechny údaje o poskytování svátostí a účasti na mši se ve srovnání s předchozímu rokem dále snižují. V roce 2019 se 272 771 osob rozhodlo definitivně opustit katolickou církev, což je více než v roce 2018, kdy tento počet činil 216 078.

 

V úhrnu když připojíme dobrovolné odchody věřících, katolická komunita se zmenšila o 0,5% za jeden jediný rok. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel se zmenšila z 27,7% v roce 2018 na 27.2% v roce 2019, tedy z 23 mil. osob na 22,6 mil. Před 10 roky představovali katolíci 30% celkové populace a roční úbytek v roce 2010 činil 181 tis.

 

Ti, kdo se rozhodli zatím zůstat, neprojevují zájem o nějaký pospolitý život věřících. V období 2018-19 účast na mších poklesla z 9,3% na 9,1% a počet křtů klesl z 167 787 na 159 043; počty uzavřených sňatků, biřmování a prvních svatých přijímání poklesly o 10%, 7% a 3%. I když zatím stále představují křesťané mezi obyvateli většinu, podle prognózy univerzity ve Friburgu se do roku 2060 počet křesťanů v Německu sníží o celou polovinu.

Důvody krize

George Batzing, předseda NBK má jasnou představu o důvodech krize katolicismu a komentoval je takto: „Jistě pokles má také příčiny demografické, ale především ukazuje, že přes naše sociální a pastorační akce nejsme schopni motivovat větší počet osob, aby se účastnily života církve. Konstatuje zvýšení počtu těch, kteří opouštějí církev, za zvláště znepokojující, protože to dokazuje, že odcizení mezi členy církve a životem podle víry se stále prohlubuje.

 

Batzingova analýza je však neúplná. Úbytek věřících není možno vykládat jen termíny demografickými či odcizením. Jsou zde nejméně tři další důležité faktory: je to otázka finanční, rozmáhající se skandály v řadách kléru a boj o trh mezi vírami.

První bod se týká povinné taxy, která postihuje všechny členy oficiálně registrované v katolické církvi (a církvích protestantských). Taxa je povinná a je používána na financování sociální a pastorační činnosti diecézí a charitativních děl, která jsou s tím spojena. Představuje 8 – 9 procent příjmu každého pracovníka. Jediným způsobem, jak se tomu vyhnout, je oficiálně vystoupit z církve a doložit to patřičným dokladem. Kdo jednou vystoupí a má potvrzený doklad od finančních úřadů, přestal být členem církve, nesmí přistupovat ke svátostem a požadovat církevní pohřeb.

 

Němečtí postupně sekularizovaní křesťané jsou stále více nesnášenliví k církevní dani, a z toho důvodu se neúčastní společného života, nevěří v církevní dogmata a nevidí logiku v tom, aby odváděli taxu, a proto se snaží uvolnit, jak je to jen možné.

 

Jiní katolíci se rozhodují k opuštění církve kvůli skandálům, které pravidelně v německé církvi propukají. Diecéze Limburg, ze které pochází Batzing, mezi léty 2018 a 2019 ztratila 17 419 věřících, což se traduje jako největší rána v zemi. V mediálním jazyku církevním a sociologickém se hovoří o „efektu Tebartz“ jako klíči k pochopení fenoménu, který se rozšířil celonárodně a postihuje i další diecéze.

 

V roce 2013 Franz-Peter Tebartz-van Elst, tehdejší biskup v Limburku, zneužíval církevní fondy pocházející od věřících, na konání nákladných cest v první třídě a vedl život charakterizovaný jako rozmařilost a luxus. Symbolem nesrovnalosti mezi řečmi o chudobě a jeho rozmařilostí se stalo Centrum sv. Mikuláše, rezidence, která stála 31 mil. euro, a která má uvnitř mj. také dvě sauny.

 

V bezprostředně následujícím období nastal exponenciální nárůst odchodů z církve. Jen v Bavorsku mezi zářím a říjnem téhož roku opustilo církev 1852 osob; ale tendence zasáhla celou zemi a v roce 2014 dosáhla rekordu 217 716 odchodů, což bylo překonáno až v loňském roce.

 

Úpadek křesťanství a vzestup islámu

Zde se ocitáme na poli konkurence trhu víry. Neschopnost katolíků a protestantů čelit sekularizaci a obnovit kázeň uvnitř vlastní hierarchie se ještě zhoršila, když na scénu nastoupil islám, který si razí cestu mezi troskami křesťanství.

Podle Pew Research Center mezi 2010 a 2016 vzrostl počet muslimů ze 3,3 mil. na 5 milionů, tj. z 4,1% populace na 6,1%. I bez migračních vln se předpokládá, že počet muslimů vzroste do roku 2050 na 6 milionů osob.

 

Při pravidelných migračních vlnách, jak tomu bylo v minulých letech, mohl by stav z 10,8% dosáhnout 19, 7% populace, tj. z 8, 5 mil. na 17,5 mil.

 

Scénáře, které formuloval Pew, i když jsou pravděpodobné, mohou obsahovat také cifry podhodnocené. Německá islámská konference publikovala 2012 raport, který uvádí, že muslimů v zemi je 7%, tj. 5,6 mil. Tyto údaje by mohly být realističtější. Berou v úvahu také konverze.

 

Každý rok tisíce Němců znechucených křesťanstvím se rozhodnou pro islám a tyto počty jsou zajímavé pro islámské organizace, ale ignorované federálními úřady. Konvertovaných muslimů by mohlo být kolem 100 tis.

 

Budoucnost Německa a postkřesťanství

Náboženská transformace v Německu, kolébce protestantismu a obnoveného katolicismu po světových válkách je skutečností. Výmluvné jsou také počty zavřených kostelů a nových mešit. Mezi roky 1996 a 2016 zaniklo v Německu více než 3 tis. farností (z 13 329 zbylo 10 280).

 

To, co se děje v diecézi Trier, je snímkem stavu německého katolicismu: pro nepřítomnost věřících a nedostatek kněží ohlásila diecéze redukci farností v nejbližších letech z 900 na 35.

 

Zatímco křesťanská realita s vymíráním členů a absencí povolání ke kněžství vede k tomu, že se kostely zavírají, islámské panoráma se rozšiřuje. Z nulového stavu v posledních dvaceti pěti letech vzrostl počet muslimských center na 2700. Islám může aspirovat na třetí největší náboženství v zemi, nebo se stát dokonce prvním. V obou případech je ovšem jasné, že budoucí Německo nebude křesťanské.

 

Emanuel Pietrobon, it.insideover.com

 

Arcibiskup z Mosulu - Džihádisti infiltrujú kresťanskú Európu a tá len sníva o integrácii

Icon 23

Mosul 30. novembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Darko Bandic)

 

Najib Michael Moussa, katolícky arcibiskup v Mosule nás varuje, keď hovorí, že medzi záplavou sýrskych migrantov, ktorí prichádzajú cez Turecko do Európy sú aj tisícky džhádistov

 

Arcibiskup bol jedným z piatich finalistov na cenu Sacharova za rok 2020. Minulý mesiac bol pozvaný, ako aj ďalší štyria finalisti na jej odovzdanie do EÚ parlamentu. Tam hovoril aj o tom, čo očakáva Európu, ak bude len naďalej snívať svoj sen o integrácii moslimov.

Vyjadril svoje veľké obavy  z toho, ako bezmocne sa Európa len prizerá tomu, ako ju islamizmus infiltruje a opantáva. Neveľmi sa však páčilo bruselským vládcom, keď povedal, že migrácia je,  podobne ako aj islamský terorizmus, nielen čisto islamský problém, ale že oboje sú politicky a geopoliticky využité a zneužité tými, ktorých prvoradým záujmom je destabilizácia Európy.

 

Niekoľko viet z jeho prednesu bruselským pánom, nad ktorými len mlčky vraštili čelo, lebo nemali čím oponovať:

 

„Bol som mnohokrát v Turecku a navštívil som viaceré utečenecké tábory. Turecká vláda presvečila všetkých utečencov o tom, že v Európe sú vítaní a že len od Turecka závisí, kedy ich tam prepustí, čo aj robí.

 

Problém migrácie nie je len humanitárny, ale predovšetkým je politický. Migranti sú použití ako politická zbraň. V rámci toho, čo robí terorizmus vo Francúzsku a inde v EÚ, tak nejde len o islam.

 

Je viacero štátov, ktoré chcú získať politickú moc nad Európou a preniknúť do jej systémov a destabilizovať ich. Relígia je tu zneužívaná pre politické ciele. Samozrejme, že za terorom sú aj náboženské motívy, ale tie sú len súčasťou celkového problému.

 

Mnohé štáty sú presvedčené, že islam sa rýchlejšie rozšíri, keď bude rozbitá bezpečnosť Európy, čo ju následne destabilizuje. Islam, ktorý je radikálny, nemožno v krajine akou je napr. Francúzsko integrovať. Kto si to myslí, ten len sníva. Texty v Koráne  prikazujú moslimom urobiť všetko pre to, aby na Zemi žilo celé ľudstvo zjednotené v islame.

 

Prikazujú to predovšetkým tzv. Medina-texty a tými sa riadi väčšina moslimov – aj teroristi.

 

Počas  mojej mladosti v Mosule nebola šária zákonom a deväť z desiatich žien si nezahaľovali vlasy ani tvár.

Teraz sa to všetko obrátilo a rozširuje sa to už aj v Európe. To všetko by sa nikdy neudialo, ak by európske krajiny vydali proti tomu prísne zákony.“

Po tejto reči ostalo v sále ticho a až po chvíli sa ozval tu a tam slabý potlesk – ako svedectvo slabosti Európy.

 

Je hanbou predstaviteľov Európy, že nezaznel hromový potlesk a je hanbou veľkých európskych médií, že nepublikovali nič z toho, čo arcibiskup z Mosulu Európe odkázal.

 

Moslimovia, ktorí sa fanaticky riadia Medina-textami Koránu sú nami neintegrovateľní a preto nepatria do našej kresťanskej Európy. Ich cieľom je mať raz takú Európu, kde sa bude všetko riadiť Koránom z Mediny.

Roman Bednár

 

Z toho mrazí - Koronavirus je odporný podvod,  nástroj zla,  sloužící k podrobení jednotlivců i národů,

varuje mocný katolický kardinál. “Jsme subjekty nové normality, která je nám diktována skrze strach a nevědomost.”

19. 12. 2020

Mocný katolický kardinál Raymond Burke varuje, že pandemie COVID-19 je zneužívána zastánci „Velkého resetu“ k „prosazování jejich zlé agendy“. Jeden z nejmocnějších katolíků světa ukazuje na „temné síly“, které „z nás chtějí udělat otroky své bezbožné vražedné agendy“.

 

“Je tu záhadný virus z Číny, o kterém nám sdělovací prostředky denně poskytují protichůdné informace,” řekl Burke v předvánočním kázání. “Je však jasné, že je to využíváno určitými silami, nepřátelskými vůči rodinám a svobodě národů, k prosazování zlé agendy.”

 

“Jsme subjekty „Velkého resetu“, „nové normality“, která nám je diktována manipulací s občany a národy prostřednictvím jejich nevědomosti a strachu.“

 

Kardinál také kritizoval oddanost Spojených států vůči Číně jako nebezpečnou hrozbu pro křesťanskou identitu v USA.

 

“Abychom dosáhli ekonomických zisků, my jako národ jsme si dovolili stát se závislými na čínské komunistické straně, ideologii, která je naprosto v rozporu s křesťanskými základy, na nichž rodiny a náš národ zůstávají v bezpečí a prosperují,” řekl.

 

Kardinál Burke, který zasedá v církevním Nejvyšším tribunálu apoštolské signatury, nejvyšší soudní autoritě v katolické církvi, není první prominentní osobností katolické církve, která varuje před temnými cíli Velkého resetu.

 

Arga říká: Pavouky za trůny jsou zde struktury napojené na miliardáře George Sorose a Billa Clintona. Velmi mocnou figurou je zde Hillary Clintonová, která ovládá “ženskou agendu” (v nové vládě Joe Bidena jsou samé ženy).

 

Kázání kardinála Burkeho silně připomíná skvělé vystoupení Mons. Petra Piťhy v katedrále sv. Víta v roce 2018. “Istanbulská úmluva je formou nacistické ideologie”, řekl kněz Petr Piťha o dokumentu, který je manuálem genderového šovinismu. 

 

Jak jsme psali již v listopadu, arcibiskup Carlo Maria Viganò napsal otevřený dopis prezidentovi Trumpovi, v němž varuje, že pandemie COVID-19 je součástí spiknutí s cílem zavést „zdravotní diktaturu“.

 

“Na realitě už nesejde: pokud stojí v cestě realizaci přijatého plánu, je absolutně irelevantní,” píše arcibiskup Carlo Maria Viganò v dopise Trumpovi. “Covid a Biden jsou dva hologramy, dva umělé výtvory, připravené k opakovanému přizpůsobení eventuálním potřebám nebo k nahrazení covidem-21 a Kamalou Harrisovou, až to bude nutné.”

Papež František je podle mnohých nastrčená figura, která má za úkol demontáž a destrukci katolické církve.                                                                               Arfa.cz

 

Koronavirus - Výzkum firmy Pfizer prokázal, že Dovis-19 je zcela nevýznamné onemocnění

Michal Brand

 Pfizer testoval svoji vakcínu proti Covidu-19 na 44 000 dobrovolnících. Z nich dostala polovina placebo, polovina vakcínu. (Skoro bych napsal, že polovina dostala „placebo-placebo“ a polovina „placebo-vakcínu“).

 

Ze všech 44 tisíc dobrovolníků jich následně nejméně 7 dnů po druhé dávce „dostalo Covid-19“ celkem 170. Nevíme, zda šlo o skutečný Covid-19, diagnostikovaný na základě vyšetření a lékařského stanovení diagnózy, nebo zda jde o „Covid-19“ na základě pofiderních PCR testů. Ale to je jen drobný detail. Klidně připustím, že šlo ve všech případech o nemoc diagnostikovanou lékařsky a ne o označení zdravé osoby za „nakaženou“ pofiderním PCR testem.

 

Zdroj dat o výsledcích „testů“ „vakcíny“ Pfizer:

https://www.fda.gov/media/144245/download

https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/C4591001_Clinical_Protocol.pdf

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577

 

Testování vakcíny firmy Pfizer tato firma prováděla v období 27. července až 14.listopadu.

Celkem tedy 80 dní.

 

Předpokládám, že jak placebo-dobrovolníci, tak vakcína-dobrovolníci žili zcela normálně, bez jakýchkoli neobvyklých omezení po aplikaci placeba/vakcíny (žádný přesun do bunkru, do - obrazně řečeno - inkubátoru). Jinak by šlo o zcela neprůkazné a bezcenné – a přímo bych řekl vědomě zfalšované - výsledky testování „vakcíny“.

 

Ze skupiny 22 000 + lidí, kteří dostali pouhé placebo, se následně virus vyskytnul u celkem 162 lidí.

 

Očkování prý má chránit proti Covidu-19 stejně dlouho jako prodělaná nemoc (jak tvrdí např. Prymula). Sice je to nesmysl, ale klidně to připustím pro tuto úvahu.

 

Podle jiných agitátorů vakcinace proti Covidu, bude vakcína chránit rok. Nebo půl roku. Tak tedy klidně připustím rok.

 

Z testování 44 000 dobrovolníků firmou Pfizer tedy vyplývá, že pokud se člověk nedá vůbec proti Covidu očkovat, pak má v kalendářním roce (po který, připusťme to, má vakcína účinnost) pravděpodobnost „nákazy“ virem SARS-CoV-2 zhruba 3,69%.

Pozn.: 162 děleno 22 000, to děleno 80 (počet dní sledování dané skupiny), krát 365 dní v kalendářním roce.

 

Víme, že 80% „nakažených“ je asymptomatických, tedy nemají žádné zaznamenání-hodné příznaky nemoci.

Takže neočkovaný člověk má pravděpodobnost, že dostane virus a bude mít zaznamenání hodné příznaky nemoci s pravděpodobností zhruba 0,73%.

 

Víme, že zhruba desetina případů onemocnění je vážných, pokud jsou započítány i lidé z vysoce rizikových skupin. (Mezi zdravou populací do 70 let věku jde o setiny vážných případů ze všech nemocných, tedy cca tisíciny ze všech „nakažených“.)

 

Takže neočkovaný člověk má pravděpodobnost zhruba 0,073%, že onemocní Covidem-19 a bude mít vážný průběh.

 

(Fakticky mnohem menší, po zohlednění toho, že drtivou většinu vážných průběhů nemoci Covid-19 představují vysoce rizikové skupiny s řadou jiných komorbidit, od obezity, silné cukrovky až po vážné rakoviny, často rakoviny v terminální fázi. Tyto skupiny jsou ale ohroženy vždy a prakticky jakýmkoli virem nebo dalším onemocněním. Lidé ve velice vážném stavu mohou snadno zemřít i „na“ obyčejný virus, který jinak způsobuje „obyčejnou“ rýmu.)

 

Takže v České republice v kalendářním roce z 10 000 000 obyvatel (pokud odhlédneme od rizikových skupin) zhruba 7 300 lidí. To je tedy celoročně v průměru - při 14-denní léčbě - cca 284 pacientů v nemocnicích.

 

A to včetně vysoce rizikových skupin lidí, kteří jinak mají vážné stavy i při „nákaze“ kterýmkoli jiným virem, než je SARS-CoV-2.

 

Lidé s vážnými komorbiditami představují cca 94% všech úmrtí „na Covid“ (dle dat americké agentury CDC).

 

Takže mezi zdravou populací mimo vysoce rizikové skupiny je riziko vážného průběhu nemoci Covid-19 bez jakéhokoli očkování zhruba 0,0044%. Pokud nejste rizikovou skupinou (nemáte např. vysoký věk, obezita, silná diabetes, rakovina, AIDS apod.) pak bez jakéhokoli očkování máte riziko nákazy a vážného průběhu nemoci Covid-19 cca 44 deseti-tisícin procenta.

 

Mezi zdravou populací bez vážných komorbidit by tak bez jakéhokoli očkování proti Covidu hrozilo riziko vážného průběhu nemoci cca 443 lidem ročně. 443 lidem z 10 000 000. Pravděpodobnost vážného zranění při pádu ze žebříku nebo škobrtnutí na chodníku je vyšší, protože v ČR jen počet úmrtí na podobné příčiny je na úrovni 200+ lidí každý rok (počet vážných zranění tak bude minimálně dvojnásobný).

 

Mé poděkování patří firmě Pfizer za její výzkum, který – ač to asi firma Pfizer neměla v úmyslu -  nade vši pochybnost potvrdil, že riziko nemoci Covid-19 je hluboce pod úrovní běžných viróz.

 

Ledaže by tedy Pfizer data z testů falšoval. Nebo nějak špatně zapsal. Ale to by jistě neudělali, že? ;-)

 

Koronakrize jako zlatý důl. Těchto deset boháčů na ní vydělalo

Seznam Zprávy

 

Nejbohatší muž planety Jeff Bezos.

20.12.2020

Zatímco pro mnohé znamená pandemie covidu-19 finanční nejistotu, naopak desítce světových miliardářů koronakrize pomohla navýšit hodnotu jejich majetku.

O více než 400 miliard dolarů (přes 8,5 bilionu korun) nabobtnal majetek desítky mužů, kteří patří mezi nejbohatší lidi světa, uvádí deník The Guardian. Pomoci tomu měla protipandemická opatření po celém světě. Desítka boháčů tak během devíti měsíců podle magazínu Forbes vydělala více peněz, než kolik Velká Británie investovala do boje proti covidu-19.

Podle zprávy vydané americkou organizací Americans for Tax Fairness (Američané za daňovou spravedlnost) vzrostla hodnota kolektivního majetku 651 amerických miliardářů o přibližně 1,1 bilionu dolarů (více než 23 bilionů korun). „Jejich zisky z pandemie jsou tak obrovské, že kdyby peníze investovali do pomoci v pandemii, nepřišli by ani o desetinu hodnoty svého majetku,“ cituje Guardian Franka Clementeho z Americans for Tax Fairness.

Například majetek nejbohatšího muže planety a zakladatele společnosti Amazon Jeffa Bezose se během pandemie zvýšil o 70 miliard dolarů na rekordních 185 miliard dolarů (3,9 bilionu korun). Jeho společnost Amazon zaznamenala rekordní zájem o doručovací služby i obrat na e-shopu, většímu zájmu se pak těšila i online streamovací služba a jeden z konkurentů Netflixu Amazon Prime.

 

Během koronavirové pandemie se dařilo i dalším členům nejbohatší desítky světa. Hodnotu svého majetku navýšil zakladatel společnosti Tesla Elon Musk, francouzský finančník a vlastník většiny koncernu LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) Bernard Arnault, zakladatel společnosti Google Larry Page nebo „otec Facebooku“ Mark Zuckerberg.

 

Například jmění Elona Muska, vlastníka 20 % akcií výrobce elektromobilů Tesly, vzrostlo na 153 miliard dolarů, ještě v březnu se přitom jeho hodnota odhadovala na přibližně 25 miliard dolarů. Díky tomu se Musk v žebříčku nejbohatších lidí světa posunul z lednové 35. pozice na druhou. Důvodem tak výrazného posunu v žebříčku nejbohatších jsou podle Guardianu domněnky investorů, že pandemie urychlí přechod od spalovacích motorů k elektromobilům.

 

Třetím nejbohatším mužem planety a nejmajetnějším Evropanem se stal podle Guardianu majitel konglomerátu luxusních značek Bernard Arnault, jehož majetek se během pandemie více než zdvojnásobil na celkových 148 miliard dolarů. O dvacet miliard si polepšil zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates, který ale ve stejném období investoval několik miliard dolarů do vývoje vakcíny proti covidu-19 a do zdravotnictví. Výrazný nárůst hodnoty svého majetku zaznamenal i zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg (o 80 procent na 100 miliard dolarů), investor Warren Buffett (o 26 procent na 85 miliard dolarů) nebo spoluzakladatel Googlu Larry Page (o polovinu na 76 miliard dolarů). Stejně dopadl i Pageův společník Sergey Brin s nárůstem na 74 miliard dolarů. Desítku pak doplňují spoluzakladatel Oraclu Larry Ellison s 50procentním nárůstem majetku na 88 miliard a vládce módních řetězců jako je Zara sdružených ve firmě Inditex Amancio Ortega, jehož jmění ohodnotil Forbes na 75 miliard dolarů, což značí 47procentní nárůst.

Na stále větší prohlubování nerovnosti upozorňuje také například organizace Oxfam. „Umožnit tak obrovský nárůst bohatství několika málo lidí, zatímco stovky milionů trpí, není nic jiného než zanedbání povinnosti,“ kritizuje světové vlády vedoucí kampaně za boj proti nerovnosti Oxfam Ana Arendarová. „Počet lidí v extrémní chudobě roste poprvé za posledních deset let a stovky milionů lidí čelí zadlužení i nedostatku financí na základní potřeby,“ upozorňuje Arendarová.

Zatímco tak pandemie tvrdě zasáhla většinu malých podnikatelů po celém světě a Spojené státy zažívají zřejmě největší ekonomickou krizi od Velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století, hodnota akcií společnosti Amazon za posledních devět měsíců vzrostla o 90 procent.

 

Pomoc lidem zasaženým pandemií už ohlásila Bezosova exmanželka Mackenzie Scottová. Bývalá žena nejbohatšího muže planety za čtyři měsíce rozdala charitativním organizacím na čtyři miliardy dolarů, od počátku pandemie už pak hodnota jejích darů přesáhla šest miliard. Scottová se po loňském rozvodu s Bezosem pyšní majetkem 50 miliard dolarů, zavázala se ale, že většinu svého majetku věnuje právě na dobročinné účely.

 

Pandemie koranavirová pak rychle vyústí v pandemii dluhovou a chudoby

 

„Současný rozpočet předpokládá deficit několika set miliard korun. Naše celkové zadlužení roste rychlým tempem. Jsme na počátku krize. Naše sociální jistoty jsou ohroženy. Asi 10 % našich spoluobčanů žije v chudobě či na jejím prahu. Je pravděpodobné, že celková situace se bude i nadále zhoršovat. Pandemie koranavirová pak rychle vyústí v pandemii dluhovou a chudoby.“ (Výňatek z petice „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“ z 17.12.2020., adresované panu Ing. A. Babišovi, předsedovi vlády ČR)

 

Naši myslitelé, kteří se již v 19. století zabývali sociálními otázkami, věděli, že lékem na bídu, chudobu, jež viděli kolem sebe, není  charita, milosrdenství, almužny, i když i tyto mohou v řadě případů  chudým dočasně pomoci  ale sociálně spravedlivý společenský řád. 

 

To nové, co vzniká, se zpravidla dostává do rozporů, i antagonistických, se  starými pořádky. Začátek této cesty, nemusí být od počátku zřejmý. Půjde-li pauperizace středních vrstev a chudnutí chudých  stejně rychle jako dosud, nelze vyloučit ze života společností sociální nepokoje. Na ně zřejmě zareagují vládnoucí elity nejen propagandou, ale i silou. Bude konec jakéhosi dosavadního sociálního smíru. Nastane bouřlivá doba, z níž mohou vyrůst i vážnější sociální konflikty. V mezinárodních vztazích se též zatahuje a hrozí lokální, či dokonce širší války. Bohužel často násilí je porodní bábou nových řadů, jak těch, jež sledují progresivní linii, tak těch, které znamenají regresi.

 

V současnosti jsou viditelné známky toho, že určité mocenské síly vedou nás zpět místo dopředu. Demokracie se stále více formalizuje a stává se omezenou. Demokratické instituty sice  existují i nadále, ale jako slupky zbavené svého jádra. Mocní z pozadí si zřejmě oblíbili monarchismus. Poplatná média hlavního proudu se již začínají činit. Různí habsburští panovníci na nás vyskakují při různých příležitostech z novin, éteru ze sociálních sítí.

 

Dokonce sudeti již dali nejen české politice nový úkol vytvořit nové pevné jádro Evropské unie ze zemí bývalého Rakouska-Uherska, jehož jádrem má být Bavorsko a bývalé země Koruny české.  Posselt tento cíl dokonce vyhlásil ze sjezdové tribuny tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu. Že by se proti tomu ozval současný ministr zahraničních věcí či ˇčeská vláda, nemůžeme počítat. Dosud tak neučinili. Jen těžko lze předpokládat, že budou dbát svých ústavních povinností. Je tedy na nás, především na vlasteneckých subjektech, abychom se ozývali a zamezili další kroky k vytvoření jakéhosi  nového Rakouska – Uherska, které naši předkové odvrhli jako žalář národů. Chceme-li uchovat republiku a nestát se opět pouhou zemí s fragmentární suverenitou, nezbývá nám než zápasit s těmi, kteří nám chystají nový chomout. Tentokrát pod širákem koronavirové pandemie a nouzových stavů.

 

Věděli jsme mnohé. Jak je tedy možné, že třicet let po listopadu 1989 jdeme zcela jiným směrem? Liberální kapitalismus naše společenské problémy dále jen prohlubuje. Koronavirová epidemie je pak umocňuje. I o toto poznání jsme zmoudřeli.

 

Máme již jen málo času na to, abychom se připravili na následnou tvrdou dobu. Necháme snad potom statisíce lidí žít v bídě a ještě jim k tomu brát jejich národnost?  Ne! Požadujeme sociální a národní spravedlnost pro všechny bez rozdílu. Každý člověk má nezadatelné právo prožít svůj život v důstojných lidských podmínkách pod praporem vlastní státnosti a v míru!                                                        ČNL

 

Rakúsky poslanec otestoval v pléne parlamentu Coca-colu. Aj tá mala koronavírus

Viedeň 12. decembra 2020 (HSP/Foto: screenshot video)

 

Rakúsky poslanec použil Coca Colu na testovanie korony a vyšiel pozitívny výsledok

 

„Dami a páni na tomto teste je vidieť, akí ste všetci smiešni a na tieto hlúposti míňate milióny namiesto toho, aby ste reálne pomohli domovom dôchodcov a zdravotníctvu.

 

Minuli ste milióny na testy, ktoré nájdu koronu v Coca-Cole a týmto testujete ľudí. Na toto ste vyhodili milióny a dokázali, že si nezaslúžite našu dôveru a nedokážete riadiť v tejto kríze Rakúsko,“ povedal rakúsky poslanec. Ten podľa všetkého nesúhlasí ani s dobrovoľným plošným testovaním Rakúšanov, ktoré podľa premiéra Matoviča prebieha podľa vzoru Slovenska.

 

Na túto udalosť upozornil na sociálnej sieti poslanec Tomáš Taraba (KDŽP), ktorý povinné plošné testovanie na Slovensku kritizoval. „Akoby hovoril o nás“, reaguje na slová rakúskeho poslanca o premrhaní zdrojov na nespoľahlivé testy, pričom peniaze mohli byť využité na reálnu pomoc.

 

Bývalé vedení vatikánské banky souzeno za odcizení 60 milionů euro Svatému stolci

Vatikán. Před tribunálem městského státu Vatikán se chýlí ke konci vleklý proces se členy bývalého vedení vatikánské banky (IOR). Během stání 1.-2. prosince t.r. navrhnul vatikánský prokurátor (Alessandro Diddi) 6 let vězení nepodmíněně pro bývalého generálního ředitele vatikánské banky Angela Caloiu a 2 roky nepodmíněně pro advokáta Gabriela Liuzzo spolu s konfiskací 32 milionů euro (již dříve zablokovaných na jejich účtech) a dalších 25 milionů euro, které odcizili Svatému stolci.

Předseda vatikánského trestního tribunálu, Giuseppe Pignatone, oznámil, že rozsudek bude vynesen 21. ledna 2021.

 

Zmíněný soudní proces začal 9. května 2018, tedy čtyři roky poté, co začalo vyšetřování (6. prosince 2014 - viz naše zpráva ZDE) rozsáhlé zpronevěry, ke které došlo v letech 2001-2008. Obžalovaný bývalý generální ředitel IORu, Angelo Caloia, odstoupil ze své funkce již v roce 2009. O probíhající procesu informovala média.

radiovaticana.cz

 

Jak se ničí křesťanský Karabách-Arcech

Autor: Ladislav Větvička | Publikováno: 24.12.2020 

 

Vyhnání a ničení všech stop po Arménech v Karabachu mně silně připomnělo vyhnání a ničení všech stop po Srbech na Kosovu.  I když ta dvě místa jsou do sebe vzdálena tisíce kilometrů a desítky hodin jízdy, mají jedno společné: nenávistné ničení klášterů a kostelů, hřbitovů, civilních cílů, bezhlavé ničení a vypalování soukromých bytů. Islámský svět zvedá hlavu a sní o bývalé imperiální velikosti a síle.

 

Opět je tu propaganda o "zločinech Arménů/Srbů" a o "utrpení" mohamedánů, opět agresorovi pomáhají regionální velmoci i ta velká za oceánem. Ono je vlastně jedno, koho napadá propaganda momentálních vítězů, zda Armény či Srby nebo příště třeba nás. Jedno je jisté, je napadena naše moderní civilizace a naše hodnoty. A naše média opět zavírají oči.                                                                  euportal.cz

 

Jak hodní Albánci odstraňovali pozůstatky po zlých Srbech v Kosovu.

Připomeňme si!

 

Albánský vandalismus na srbských hřbitovech na Kosovu a Metochii zesílil.                

2. února 2013, Zoran Vlaškovič - Kosovská Mitrovica

Pramen:  http://www.slobodanjovanovic.org/  přeložil vd, Kosovoonline
 

Během 20. a 21. ledna Albánci na Kosovu zničili stovky pomníků na desítkách srbských hřbitovů. Na dvou třetinách území Kosova - celkem na více než 10 886 km2 - od roku 1999 úplně zničili přes 280 srbských hřbitovů a víc než 10 000 pomníků a náhrobkůcož je v Evropě neslýchané barbarství. Ničí i pomníky bojovníků proti fašismu. Poté, co byl usnesením srbské vlády 20. ledna z centra Preševa odstraněn nelegálně postavený památník albánským teroristům z takzvané UÇPBM, Albánci na Kosovu a Metochii zesílili ničení srbských náhrobků na hřbitovech, ale i památníků postavených bojovníkům proti fašismu.

 

Během 20. a 21. ledna albánští vandalové na Kosovu zničili desítky památníků na srbských hřbitovech v Klokotu, 27 pomníků – v Prilužju, Plemetině, Goraždevaci, Prizrenu, 50 pomníků – v Biči u Kliny a na dalších místech. V Goraždevci znesvětili památník obětem agrese NATO a dětí, které byly zabity 13. srpna 2003 Albánci, když se koupaly v řece Bistrici. V centru Kosovské Vitiny 21. ledna zničili památník antifašistů z druhé světové války.

V Prišitně zničili a svastikami posprejovali židovský hřbitov.

               

Tato nejbrutálnější forma nábožensky a etnicky motivovaného násilí, které páchají Albánci na Kosovu a Metochii je prováděno ve jménu vlastenectví.

 

„Mezinárodní společenství by mělo co nejenergičtěji zasáhnout, aby zabránilo dalšímu ničení srbských hřbitovů a náhrobků a potrestat pachatele“, reagovala eparchie raško-prizrenská na poslední vlnu ničení srbských hřbitovů na Kosovu a Metochii.

 

Tímto nejnovějším ničením stouplo celkové číslo zničených srbských náhrobků a hřbitovů na Kosovu a Metochii po roce 1999 na 10 000.

 „Vygumované“ čtyři kostely

Od poloviny června 1999 až do dnešních dnů albánští extremisté zničili a spálili na Kosovu a Metochii 155 srbských kostelů a klášterů. Zcela byly „vygumovány“ čtyři kostely, protože na místech, kde stávaly, nezůstal žádný detail, který by nám připomněl, že tu bývaly svatyně. V centru města Djakovica byl zbourán a odvezen kostel Nejsvětější Trojice se třemi kupolemi, a na jeho místě byl postaven park s pomníkem Matky Terezy. Zcela odstraněn byl kostel v Petrovci u Kosovské Kamenice, kostel v blízkosti Kraljevice u Podujeva a kostel v centru města Suva Reka. Vojáci KFOR ještě dnes zajišťují bezpečnost klášterů Svatých Archandělů poblíž Prizrenu, Pećský patriarchát a klášter Visoke Dečani. Klášter Devič u Srbice a Gorioč u Istoku chrání kosovská policie.

 

Neslýchaný vandalismus

Podle notoricky známé a děsivé Hitlerova fašistické teorie z "Mein Kampf": "Jestliže zničíte památky nějakému národu, ten národ tam už v druhé generaci nebudou". Albánci na Kosovu a Metochii od roku 1999 systematicky ničí srbské kostely, kláštery, srbské hřbitovy a pomníky na nich, památníky srbských historických postav, pamětních desky, památná prameniště ...

Na území o velikosti 8 000 km2 z celkové plochy Kosova a Metochie (10.886 km2) neexistuje dnes ani jeden srbský hřbitov. V Metochii zůstaly zachovány pouze dva srbské hřbitovy: v Crkolezu v okrese Istok a ve vesnice Banje v okresu Srbica, zatímco na centrálním Kosovu, není zachován ani jeden srbský hřbitov. Na srbských hřbitovech bylo úplně zničeno 90 kaplí a zbývající srbské hřbitovy se stále vyhlazují, ničí, přeorávají či mění na skládky.

 

V dějinách evropské civilizace nebylo barbarství a vandalismu jednoho národa nad druhým, na jeho mrtvých, nikde zaznamenán. Albánská surovost páchaná na mrtvých se stává ještě větší, když si uvědomíte, že některé hřbitovy, po zničení náhrobků, byl vyhozen do vzduchu - jako ten ve Starém Gracku u Lipljan, kde bylo pohřbeno i 14 srbských ženců, zabitých albánskými teroristy v červenci 1999 při sklizni obilí. Na více než 60 hřbitovech rozhodně není ani jediný památník, ze kterého by nebyly odcizeny nebo poškozeny ohrady a ploty.

 

KFOR na plotech mnohých srbských hřbitovů navinul ostnatý drát, ale ani to nezastavilo vandaly při rozebírání a ničení náhrobků. Ostnatým drátem jsou ohraničeny velké srbské hřbitovy v jižní části Kosovské Mitrovice, ale ani to nepomohlo a nezabránilo to zničení 800 pomníků. Dalších více než 800 pomníků bylo rozbito a zničeno na srbském hřbitově v Prištině.

 

Na mitrovickém srbském hřbitově v jižní albánské části města, nejsou z bezpečnostních důvodů pohřbíváni mrtví Srbové od června 1999. Před několika lety dal UNMIK Albáncům peníze na čištění srbských hřbitovů, a oni tu akci prováděli tak, že ničili kříže na pomnících a odlamovali fotografie mrtvých.

 

„Evropa je na Kosovu přítomna, ale bohužel nedělá nic, aby zabránila ničení srbských hřbitovů a svatyň. Nikdo toto barbarství a vandalismu neodsuzuje“, říká mitrovický kněz-stavrofor Milija Arsović.

 

Na prištinském srbském hřbitově bylo zničeno a rozbito více než 800 pomníků a policie UNMIK v srpnu 2004 oznámila, že jen během jedné noci toho měsíce bylo na hřbitově rozbito 70 pomníků a náhrobků. Na srbském hřbitově v Kosovu Polji byly všechny pomníky rozbité a byly ukradeny i desky náhrobků. Kolem 10. ledna 2013 na jednom ze dvou srbských hřbitovů v Kosovu Polji bylo zničeno 56 pomníků.

 

Kromě ničení pomníků, albánští vandalové pravidelně projevují nevídané barbarství a primitivismus na hrobech a mrtvých. Několikrát jsme na hřbitovech nalezli psí boudy a zvířecí kosti – pravděpodobně aby ponížili i mrtvé.

 

„Všichni z mezinárodního společenství, kteří jsou na Kosovu a Metochii vědí o barbarství Albánců. Všichni to odsuzují, ale je nutné s těmito násilnostmi skoncovat“, říká kněz z Kosova Polje Nikola Dragičević.

 

Jazyková genocida

Srbský hřbitov v Bjelom Polju u Peći, na dohled od mezinárodních mírotvůrců, byl přeměněn ve smetiště, zatímco ten, který je na okraji Djakovice – a kde jsou pohřbeni i francouzští vojáci padlí za 1. světové války – byl změněn v deponii. Nyní tu není ani jeden detail, který by napovídal, že tu býval hřbitov.

 

Podle prištinského kněze Miroslava na hřbitovech na středním Kosovu a Metochii albánští vandalové otevírali hroby a z mnohých vyházeli posmrtné ostatky. To je i důvod, že se zvyšuje počet případů, kdy Srbové vykopávají posmrtné ostatky svých blízkých a znovu je pohřbívají někde v Srbsku, tak, kde našli nový domov. Zatím se nikdo nezabýval materiálními škodami vzniklým ničením pomníků a dalších objektů na srbských hřbitovech na Kosovu a Metochii. V každém případě materiální škody překračují 5 milionů eura, když se vezme v úvahu, že cena jednoho pomníku dělá průměrně 500 euro. Dnes dělají Albánci na srbských hřbitovech cesty, proměňují je v pastviny, ve skládky, louky a pole, a z pomníků staví dokonce i ploty a zdi kolem svých domů. Zničené záznamy, nápisy, rukopisy, posvátné knihy a celé knihovny na Kosovu a Metochii je obtížné vůbec spočítat. Část, která byla nenapravitelně zničena, to jsou zničené pomníky a nápisy na pomnících na hřbitovech po celém Kosovu a Metochii. Ničením náhrobků na srbských hřbitovech činí Albánci nepochopitelný hřích na mrtvých, příbuzných a přátelích mrtvých, ale pustoší bohatství neocenitelných kamenných ornamentů a symboliky a také jazykové dědictví. „Náhrobní nápisy představují zachovaný spontánní a kolektivní jazykový materiál, který poskytuje nepřeberné množství důležitých informací pro studium vývoje jazyka, antroponyma, dialekta a další jazyková specifika“, říká lingvista profesor prištinské univerzity s dočasným sídlem v Kosovské Mitrovici Mitra Reljić.

 

Jak hrdinní hoši z natovské KFOR bránili křesťanství a křesťanské Srby před muslimskými Kosovany

Prof.Dr.Rajko Doleček, DrSc.

Křišťálová  noc a tak zvaný stát Kosovo

                Během kosovské „Křišťálové noci (název jako vzpomínka na protižidovský pogrom 9.listopadu 1938 v nacistickém Německu), vypálila kosovsko-albánská chátra 17.-18. března 2004. v starobylém  Prizrenu srbský pravoslavný chrámBohorodičky Ljevišské“, památku UNESCO, ze XIV. století. Zničila jeho fresky, celý interiér, Odehrálo se to za zbabělé nečinnosti přítomné německé jednotky KFOR, která tuto oblast měla udržovat v pořádku, chránit. Podobná chátra zničila i klášter Devič z XV.století v centrálním Kosovu, za zbabělé nečinnosti francouzské jednotky KFOR. V oblasti Prizrenu byla těžce poškozena až zničena celá řada srbských pravoslavných kostelů: Sv.Spásy, Sv.mučedníka Georgie (Jiřího), Sv.Mikuláše, Sv.Kozmy a Damiána, Sv.Naděje, Sv.Panteleimona, část z nich z XIV. a XV.století. Albánská chátra vypálila a zničila i právě obnovovaný klášter Sv.Apoštolů z doby císaře Dušana, sídlo vladyky (biskupa) Artemije, bohosloveckou školu, kterou absolvoval v 1911 autorův strýček Bogdan. Jako pravoslavného kněze ho pak po 30 letech v 1941 zavraždili chorvatští ustašovci v popravišti Jadovno, spolu s jeho synem Mirou..

                Zde nutno podotknout, že kosovská „křišťálová noc“ proběhla 5 let po NATO zločinu z roku 1999, kdy NATO letectvo (tedy letectvo USA i „hodné“ Evropské unie) ničilo a zabíjelo 78 dnů a nocí v Srbsku na základě trapných dezinformací až lží, bez povolení Radou bezpečnosti OSN, proti základnímu požadavku Charty OSN, o zákazu použití síly při řešení mezinárodních sporů. A zločiny proti kosovským menšinám se za tu dobu 5 let nezastavily.  Srbské kulturní památky byly zase ničeny, srbské, romské a nealbánské obyvatelstvo bylo i nadále pronásledováno, terorizováno, vyháněno, olupováno i zabíjeno. Kdo vedení Kosova má potom věřit - i když ho tolik chrání Západ (USA, Německo, Britanie, Francie, atd).

                Dalo by se téměř klidně říci, že to, co nezničila turecká okupace v Prizrenu za 500 let, to zničila kosovská chátra během dvou dnů.

Obzvláště smutný konec měl, jako příklad, pravoslavný kostel Bohorodičky Odigitrie z roku 1315 v Mušutišti, kousek na severovýchod od Prizrenu. Po vyhnání okolních Srbů po kriminální NATO agresi v roce 1999, byly kostel i fara vyloupeny, znesvěceny a vypáleny místními Albánci, pak byl kostel vyhozen do povětří a zbytky spáleny. Po církevní i historické významné památce nic nezbylo. Zničeny byly i stromy kolem kostela.

 

       Ničení chrámů, kostelů, klášterů se i nyní nezastavilo úplně. Na řadě z nich se v poslední době objevují napsané hrozby „Islámského Státu“, že je čeká zničení. Pobořený kostel v Podujevu se stal  místem sběru odpadků, téměř WC. Ničí se dosud pravoslavné hřbitovy, udává se znesvěcení - pobourání 5 261 pomníků - hrobů  na 256 srbských pravoslavných hřbitovech. Nikdo to nevyšetřuje, nikdo není obžalován…Copak někoho budou vyšetřovat a soudit ti, kteří to v 1999 začali a kteří to sami nejednou i vykonali?       

       Do příchodu NATO okupantů (KFOR - Kosovo Forces) do Kosova a Metohije (KosMet), žilo v Prizrenu kolem 9 500 Srbů, koncem roku 1999 (po NATO okupaci) jen asi 100, po „Křišťálové noci“ v 2004 prakticky už žádný. Během těch 2-3 dnů (2004) bylo zavražděno i 19 Srbů a Romů, hodně přes 300 bylo surově zbito, 4000 jich bylo vyhnáno ze svých domovů, které byly vyloupeny a pak vypáleny, aby se neměli kam vrátit..  V těchto dnech byla zničena i malá srbská nemocnice v osadě Kosovo Pole a dalších 37 pravoslavných kostelů a klášterů, vše za přítomnosti 17 000 vojáků NATO a 4 000 policistů OSN (UNMIK).

                V oblasti srbsko-romské enklávy nedaleko Prištiny, u půvabného kláštera Gračanica ze začátku XIV.století (další ze čtyř památek UNESCO na Kosovu), švédská jednotka KFOR podplukovníka Hanse Hekansona, s praporem Čechů, Slováků, Finů a Maďarů, za tvrdých bojů, uhájila enklávu proti útočící chátře. Toto všechno se odehrávalo za zbabělé nečinnosti tisíců Američanů (2004) v jejich nedaleké základně „Bondsteel“. Zprávy z té doby uváděly i skutečnost, že se i někteří členové kosovsko-albánské „policie“  účastnili ničení, násilí, loupení. Není divu, vždyť až zcela trapně Albáncům     nadržující francouzský politik Bernard Kouchner, za OSN jakoreichsaprotektor“ okupovaného Kosova, umožnil bleskovou transformaci údajně „odzbrojených“ albánských teroristů z UCK do ozbrojené „mírové“ TMK („Kosovský ochranný sbor“). Za hrůzovlády pro Nealbánce, tolerované  Kouchnerem na Kosmetu, byly vyhnány a oloupeny desetitisíce Srbů, Romů, Goranců, stovky byly povražděny, nebo prostě zmizely. Část z nich zřejmě byla povražděna, aby z nich byly potom vyoperovány některé jejich orgány (např. ledviny), které pak byly prodány do zahraničí k transplantacím. Byl do toho zamíchán z  výdělečných důvodů, kromě jiných albánských předáků, i Západem dodnes chráněný „vrcholný“ kosovsko-albánský politik, nyní dokonce. prezident státu Kosovo, Hashem Thaci  jak o něm psali prokurátorka Trestního tribunálu v Haagu  (ICTY) Carla del Ponte i švýcarský vyšetřovatel Dick Marty. Thaci byl před tím i premiérem státu Kosova.

V Republice Srbsko dnes žije přes 200 000 (snad až 230 000) Srbů, Romů, dalších kosovských  Nealbánců, vyhnaných a oloupených na KosMetu, kde byly zničeny desetitisíce srbských domů a udává se i kolem 1 000 bytů. V Srbsku žije i nemálo kosovských pro srbských Albánců, protože je jinak na Kosovu čekala smrt. Majetek vyhnaných a uprchlíků byl vyloupen. Poslední údaje informují, že se jen necelá 2 % (!!!) z nich mohla „přijatelně“ vrátit, jak to „zajišťovala“ Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 z 10.června 1999. Na celém Kosmetu zůstalo, a je stále všelijak pronásledováno, kolem 125 000 Srbů a tisíce Romů v různých enklávách, ghettech. Z vyloupených chrámů a klášterů bylo vykradeno na 10 000 starých ikon. Zatím nikdo nemluví o navrácení oloupeného majetku, domů, pozemků, lesů - část oloupeného majetku patřila i Pravoslavné církvi.

                Teror nad nealbánckým obyvatelstvem Kosova po odchodu armády a policie Srbska (Jugoslávie) a i  po příchodu „mírových sil“ KFOR 13.června 1999 názorně líčila slova vernisáže  „UKŘÍŽOVANÉ KOSOVOv katedrálním chrámu  Sv.Cyrila a Metoděje v Praze (4.prosince 2001), za účasti vladyky Artemije rašsko-prizrenského a kosovo-metohijského:

                -„Mírové síly KFOR přišly na Kosovo a Metohiji 13.června 1999, s cílem garantovat mír a bezpečnost všem obyvatelům provincie. Od jejich příchodu dodnes přes 250 000 Srbů a příslušníků ostatních nealbánských národů uteklo nebo bylo vyhnáno ze svých domovů na Kosovu. Albánští extrémisté odvlekli a pobili více než 3 000 lidí a spálili více než 40 000 srbských obydlí. I přes přítomnost 40 000 vojáků elitních jednotek NATO a civilní správy OSN, bylo během minulých dvou let více než 100 pravoslavných církevních památek, kostelů a klášterů zničeno, poškozeno, zneuctěno…“

                17.února 2008 prohlásili kosovští Albánci svůj nezávislý stát, což obratem ruky uznal jako první „vzor demokracie“, Afghánistán, jakož i pět obhájců tzv. „demokracie“ USA, Britanie, Francie, Německo, Itálie. Náš ministr zahraničí té doby Karel Schwarzenberg nicméně nečekaně 21.května 2008 uznal Kosovo jako samostatný stát také. Bylo to proti vůli veliké většiny obyvatel, většiny parlamentu (ministr tedy opovrhoval usnesením parlamentu), proti tvrdému odporu prezidenta Klause. Proti uznání kvazi státu Kosovo vystoupil i bývalý premiér Miloš Zeman. Prezident Klaus se osobně omluvil velvyslanci Srbska za tuto špinavou hru ministra Schwarzenberga, kterého při tom podpořil senátor Saša Vondra. Vzkříšený duch bývalého Rakousko-Uherska v osobě Karla Schwarzenberga tak zasadil tvrdou ránu tradičním bratrským česko-srbským  vztahům. O 7 roku později neváhala česká vláda hlasovat 21.října 2015 pro přijetístátu“ Kosovo do organizace UNESCO, i když se v Kosovu, i za účasti vládních představitelů, odehrály vrcholně trapné zákroky proti tamním Srbům i Romům, proti starobylým srbským památkám. Pro přijetí Kosova hlasovalo 27 států, proti 14 (včetně Ruska, Číny, Indie, Brazílie, Mexika, Maroka), hlasování se zdrželo 14 (včetně Indonésie, Jižní Korey, Egypta).

                Významných památek první kategorie po Albáncích je na Kosovu celkem málo, sami Albánci začínali víc kolonizovat Kosovo (Kosmet) až v XVI. a XVII.století, na začátku do širší oblasti kolem Djakovici, kde jsou jen tři jejich významné památky I.kategorie, Stará tržnice (čaršije) z XVI.století, Kleštěncova mešita (Hadum džamija) a Obytný dům už z XIX.století. Další 3 albánské památky I.kategorie pocházejí až z XIX.století, Jašar pašův konak (nocleh, dvůr, ubytovna) v Peći, Památník Prizrenské lígy („KONGRY“) v Prizrenu, Věž (kula) Beć Hajdarija v Juniku (Dečani). Uvedený Jašar paša byl „velikým likvidátorem“ srbského národa. Jinak je na Kosovu podstatně víc tureckých  památek I.kategorie (20), než albánských. Srbských památek I.kategorie je tam 21 (B.Krstić: Kosovo - Mezi historickým a etnickým právem, Beograd, 1994)..

Vojensko-zeměpisný nástin situace v XIX.století v oblasti Starého Srbska (Kosmetu) je v knize Petera Kukolje (Vídeň, 1871), ve kterém počet Srbů v té době (i těch islamizovaných) byl udáván kolem 318 000, Albánců 161 000. Počet Srbů začal klesat za „Východního konfliktu „ (1876-77), kdy Kosovo muselo opustit (bylo vyhnáno) kolem 150 000 Srbů pod tlakem Tureckem podporovaných Albánců. Pak hodně Srbů bylo přinuceno opustit (bylo vyhnáno i povražděno !) Kosovo za 1. i  II.světové války, dále potom díky politicky nevhodným zákonům za Titovy Jugoslávie, pod vlivem nevýhodné ústavy z 1974. O hrozných proti slovanských (proti srbských) poměrech na Kosmetu koncem XIX.století líčí „Korespondence o albánském násilí ve Starém Srbsku 1898-1899“ (Dokumenty Ministerstva zahraničí Srbského království z roku 1899). Psaly o tom konečně i dvě statečné Angličanky ve svých knihách (G.M.MacKenzie a A.P.Irby), když polovinou XIX.století cestovaly přes „slovanské provincie Turecka v Evropě“, přes Kosovo do Cařihradu.

                Prezident Masaryk se zabýval tímto problémem ve svém spise „Slovanské problémy“ (Praha, 1928). „Vztahy Srbů a Albánců jsou velmi nepřátelské, protože turecký tlak na Srby se uskutečňoval přes Albánce. Od časů okupace Bosny a Hercegoviny Rakousko-Uherskem, přibližně od roku 1877-78 (válka Turecka proti Černé Hoře, Rusku a Srbsku) opustilo kolem 150 000 Srbů Staré Srbsko, bylo vyhnáno. Nebylo vůbec snadným úkolem Srbska postarat se o ně ekonomicky i jinak. Od XVIII.století (toto období znamenalo dvě veliká srbská proti turecká povstání) se přestěhovalo (uprchlo, bylo vyhnáno) 500 000 Srbů ze Starého Srbska a Makedonie. Takový byl neúprosný tlak Albánců proti Srbům. Albánci oloupili Srby, odebrali jim jejich půdu. Takovým způsobem bylo Staré Srbsko albanizováno…“

                Zařazení Kosmetu do Srbska po II.světové válce (1941-45) znamenalo pro kosovské Albánce nebývalé zlepšení průměrné délky života, průměrného dožití (life expectancy). Zatím co by se ženy narozené v letech 1952-4 v průměru dožívaly 45 a muži 49 let, v letech 1982-4 to už bylo 71 a 68 let, díky značnému zlepšení zdravotní péče i ekonomické situace. Kosmet také dostal v roce 1970 UNIVERZITU, která za 15 let měla už 37 000 studentů, z toho 29 000 Albánců. Provincie měla i svou Akademii věd a umění. Veliké části prostředků dostával Kosmet z rozpočtu Srbska. Učitelský kádr, který z části dodávala na začátku Albánie, spolu s učebnicemi (včetně doby diktátora Envera Hodži), byl zneužíván k propagaci „Veliké Albánie“, často za pomoci nepravdivých historických údajů.

                Po 78 denní NATO agresi proti FRJ (Malá Jugoslávie, Srbsko+Černá Hora), bez povolení Radou bezpečnosti OSN, následované útěkem nebo vyhnáním kolem 230 000 Srbů, Romů, různých Nealbánců a pro srbských Albánců, po prohlášení nezávislosti „státu“ Kosovo (2008) a jeho protiprávním uznáním včetně  Česka (špinavá práce ministra Schwarzenberga), začalo albánské vedení Kosova uvažovat o turistických možnostech Kosova. První místo zde obsadily historické památky Kosova, hlavně záplava starobylých srbských pravoslavných staveb, chrámů a klášterů, pousteven, s fantastickými freskami a nejednou i s pohnutou historií. Tyto církevní památky byly jednoznačně majetkem po staletí srbské pravoslavné církve a jejich původ byl zase zcela jednoznačně srbský. Postavili je srbští králové, císař Dušan, srbské královny, srbská šlechta. Albánské úřady na Kosovu začaly uvažovat nejen o „kosovské chrámové turistice“, ale začaly i historické bohatství srbského národa na Kosovu udávat jako „kosovské dědictví“, začaly si vymýšlet i albánský původ, například prý i srbského kláštera z XIV.století DEČANI (čti Dečany), postaveného srbským králem Stevanem (Štěpánem) Nemanjićem, nazývaným Dečanským a dokončené jeho synem srbským císařem Dušanem v třicátých létech XIV.století. Klášter Dečani je podobně jako klášter Bohorodičky Ljevišské památkou pod ochranou UNESCO. Nynější albánské úřady odebraly klášteru Dečani některé jeho polnosti, které ho živily, a různými předpisy komplikují nepříjemně život jeho mnichů. V rámci i dobrých dřívějších srbsko-albánských vztahů do balkánských válek (1912-13), jako čestná ochrana srbského kláštera Dečani vždy v něm bydlel i Albánec z významného albánského rodu (fisu), který měl titul „vojvoda“(=maršál). Poslední vojvoda byl Bilan Rusta. Jeho syn Sali Rustem dostal od Krále SHS (budoucí Jugoslávie) Alexandra Karadjordjeviće řád Sv.Sávy.

                Dalším objektem pod ochranou UNESCO je chrámový komplex Pećského patriarchátu, který donedávna střežila na Kosovu, u vchodu do Rugovského průsmyku, italská armáda. V roce 1981 (!) albánská chátra vypálila jeho konak (ubytovnu). Ovšem i Pećský chrámový komplex měl do balkánských válek svého albánského „vojvodu“ z významného fisu, který jako svou čestnou funkci chránil srbský patriarchát.

                Bylo velikou chybou za daných okolností neustávajících, i když  už snad menších, zločinů proti tamním Srbům, Romům a dalším Nealbáncům, že bylo doporučeno přijetí Kosova do UNESCO. Trapné bylo, že pro přijetí poslušně hlasovala i Česká republika, i když její diplomacii jistě nejsou neznámými výše uvedené skutečnosti a stálé porušování lidských práv kosovských menšin, stálé ničení srbských kulturních památek. I když tím dalo Česko zase další ránu bratrským vztahům se Srbskem. Tady nešlo jen o jakousi „protekci“ pro Srby, ale i o jednoznačnou opatrnost s lidmi (s částí národa), kteří napáchali koncentrovaně v krátké době hodně zločinů, že ta krajní opatrnost by byla zcela na místě. Z našeho rozhodnutí je mi tak trochu i hanba.

                Kosovo, jako částí členů OSN uznaný stát (od 2008), nesplnil slibovaná očekávání. Stále trvá velmi špatné zacházení s menšinami, ničí se nadále jejich historické památky, sami zklamaní Albánci ve velkých počtech opouštějí Kosovo,  kde jsou spousty nezaměstnaných. Kosovo se stalo trvalým centrem pašování drog do Evropy, prakticky tam neexistuje nějaká „státní ekonomie“, nebylo vůbec splněno usnesení Rady bezpečnosti 1244 z června 1999 - vyhnaní jsou stále mimo Kosovo, nebyla žádná kompenzace za uloupený majetek, ve „státě“ Kosovo neexistuje něco, co by se dalo nazvat „právní jistota“. Za této situace se přijetí Kosova do UNESCO vůbec nehodí. Doufám, že si to uvědomí i Valné shromáždění OSN, když bude hlasovat o přijetí Kosova do UNESCO.

                V tom hlasování Valného shromáždění OSN začátkem listopadu 2015 „stát“ Kosovo nezískal potřebnou 2/3 většinu a do UNESCO nebyl přijat. Česko, pochopitelně, pro jeho přijetí hlasovalo. Tedy i Česko bez Schwarzenberga.

 

O politických neziskových organizacích se hodně mluví. Podívejme se, jak pracuje jedna z nich v dnešním Srbsku.

 

„Problém míru na Balkáně je Vučič“

15. 12. 2020 Janinna

 

Zakladatelka a předsedkyně Helsinského výboru pro lidská práva Srbska Sonia Biserko věří, že cílem oficiálního Bělehradu je „dokončit vytvoření osy Bělehrad – Banja Luka – Podgorica – Kosovská Mitrovica“.

Aktivistka za lidská práva to řekla Deutsche Welle.

V rozhovoru pro německá média Biserko uvedla, že „Srbsko vedené Alexandrem Vučičem je klíčovým problémem pro nastolení míru na Balkáně.“ 

Zároveň by podle ní měl být zmařen plán vytvoření osy Bělehrad – Luka – Podgorica – Kosovská Mitrovica.

„Tato politika Srbska má silný dopad na vztahy v regionu, protože prostřednictvím srbských komunit působí jako destabilizující faktor, který brání integraci a konsolidaci těchto zemí, – komentuje aktivistka za lidská práva. – Bělehrad věří, že navázal dobré „diplomatické vztahy se všemi mocenskými centry na světě“ a získal tak geostrategický význam … Během posledních čtyř let se Bělehradu podařilo kontaktovat administrativu Trumpa, která ho tlačila ke zvýšení destruktivní přítomnosti v Bosně, tak i v Černé Hoře a Kosovu, aby se otevřela možnost „přeformátování“ Balkánu.“

Biserko vyzývá mezinárodní společenství, aby „eliminovalo škodlivý vliv srbských nároků“ na Bosnu a Hercegovinu, což jasně znamená zrušení Republiky srbské a nakonec vytvoření jednotné Bosny a Hercegoviny.

„Aby se Bosna stala funkčním státem, musí být změny hranic ukončeny. Zvláště nebezpečný je dvou stoletý imperialismus Srbska. Potvrzením stávajících hranic s pevnou garancí mezinárodního společenství lze odstranit škodlivý vliv všech nároků, zejména těch srbských, a teprve potom můžeme očekávat, že se tři národy v Bosně obrátí ke své vlastní agendě. To znamená vytvoření státní identity, protože bez ní je vždy místo pro odstředivé tendence,“ poznamenává Biserko.

Zakladatelka a vedoucí Helsinského výboru pro lidská práva Srbska celý svůj život věnovala boji proti „srbskému nacionalismu“ a odhalování „zločinů srbské armády v Kosovu“.                                                                      pokec24.cz

 

Mír na Balkáně neporušuje Vučič, ani Srbové, ani jejich imperialismu!

 

Problém je zcela jinde. Tkví  v nedávné minulosti, o níž se málo mluví a hodně lže. Všichni víme, že z Chorvatska bylo vyhnáno kolem 200 tisíc Srbů, tam dlouhodobě usedlých. Chorvatská armáda pod velením amerických generálů a vyzbrojena německými zbraněmi srbskou Krajinu převálcovala ve dvou dobře připravených akcí.

Stovky Srbů zahynuly. Ti šťastnější utíkali s tím, co si stačili vzít. Velká většina skončila v Srbsku.

 

O něco později byli postupně vyháněni Srbové ze svých domovu v Kosovu. Bylo jich na 250 tisíc. Majetek museli opustit, aby zachránili své životy. Ne všem se to podařilo. Nemálo zajatců zůstalo v rukou UCK. Co se  s nimi dělo? Někteří byli „použiti“ jako dárci orgánů. Pro určité kruhy Kosovanů to byl velký obchod, který jim přinášel velké zisky po delší dobu. Léta o tom kdekdo věděl. A jaké tresty stihly viníky? Zbytečné mluvit. A opět velká většina Srbů z Kosova našla svůj dočasný domov v Srbsku, které bylo poničeno mnohadenním bombardováním NATO, které si vyžádalo přes 2000 lidských obětí. Materiální ztráty dosahovaly částky asi 60 miliard dolarů. Dostalo Srbsko reparace za škody, které utrpělo i v důsledku použití střel a munice s ochuzený uranem? Nikoliv! Ani kazetové bomby nechyběly.

 

A co mezinárodní právo? Víme, že oddělením Kosova od Srbska byla porušena rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244, která zakotvovala Kosovo jako součást Srbska. Vyhnáním Srbů z Chorvatska a Kosova se dopustili ti, kteří za tímto trestuhodným stáli, zločinů proti lidskosti. Bombardování Srbska letadly NATO proběhlo bez jakékoliv souhlasné rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Šlo zjevně o agresi, ke které došlo nejen v rozporu s mezinárodním právem, ale dokonce i proti němu.

 

A najednou se objeví Srbka, Sonia Biserko, zakladatelka a předsedkyně Helsinského výboru pro lidská práva Srbska, která mluví o tom, že problém míru na Balkáně je Vučič a srbský imperialimus, dále pak ještě, k radosti mnohých zahraničních činitelů, odhaluje zločiny srbské armády na Kosovu. 

 

Všimněme si  s kým mluví tato jemnocitná a pravdymilovná dáma?  S německou stanicí Deutsche Welle.  Její redaktoři  o minulosti Srbska a dřívější Jugoslávie nic neví? Nebo byli radostí bez sebe, že ulovili takového sólokapra? Je zbytečné na toto téma dále mluvit.

 

Víme pravdu. Byl to Hans - Ditrich Genscher, německý ministr zahraničních věcí, který za podpory papeže Jana Pavla II, zvrátil původní evropské stanovisko, jež sdílely i Spojené státy, zachovat jednotnou Jugoslávii. Místo toho postupně některé evropské státy i USA  uznaly samostatnost Chorvatska i Slovinska. A v důsledku toho, za pomocí německých zbraní, dodaných „trpícím republikám Jugoslávie“, se rozhořely na Balkáně bratrovražedné války. Někdy v tu dobu se nechal slyšet Klaus Kinkel, tehdejší  šéf BND, že Srbsko musí být sraženo na kolena. A téměř na jeho slova došlo. Následovala Kalvárie Srbů. V Bosně byli stínáni mečem mudžahedíny, kteří do probíhajících válek vnesli nebývalou surovost a barbarství. To všechno víme.

 

V Srbsku též organizovaně proběhla barevná revoluce, která vynesla do vedení státu i některé zjevné zrádce. Slobodan Miloševič nebyl zvolen prezidentem, ale po čase byl vydán do Haagu, kde, jak někteří také Srbové očekávali, že bude odsouzen na dlouhá léta. Nestalo se tak! S. Miloševič ve své cele zemřel. Ku podivu jeho soudcové po jeho smrti vyhlásili veřejně, že byl nevinen. Zčásti podobný osud měl  Vojislav Šešelj. Dobrovolně se vydal do Haagu, aby se obhájil. Léta však musel čekat na začátek procesu, jehož průběh ukazoval na nevinu obžalovaného. Když ještě u Šešelja byla zjištěna rakovina, byl propuštěn. Ani v Haagu nedokázali ho odsoudit.  Srbští vůdcové vynesení do svých funkcí barevnou revolucí, odcházeli. Srbská veřejnost si stále více uvědomovala, co se stalo. Srbsko bylo v těžké situaci. A v této době Putin i Medvěděv se nechali slyšet asi v tom smyslu, že RF garantuje svrchovanost i územní celistvost Srbska.

 

A tak opět nyní přicházejí nyní ke slovu osvědčené neziskové nevládní organizace, jejich představitelé a další funkcionáři.  Mluví k radosti svých zahraničních sponzorů, avšak proti pravdě a svému národu.  Do jejich pokladen ale přibývají tak potřebné peníze. Spokojeni jsou sponzoři i obdarovaní. Pravda a srbské národní zájmy  však trpí. Jaké poučení pro nás z toho plyne?  Především paní aktivistka za lidská práva nemluví zjevně pravdu. Je „kritická do vlastních řad“. Mluví však proti vlastním národní zájmům. Jak je to možné? Říká se, že kdo maže, ten jede!  Jsou za tím vším peníze?

 

Ale na druhé straně, kolik radosti její slova nadělala německým redaktorům a německým posluchačům i divákům. Ze všeho je vinno Srbsko, Vučič, srbský imperialismus a zločiny srbské armády na Kosovu. Německo je ve všem nevinně, je andělsky bílé. Ale je to skutečně tak?                                                 Dr. O. Tuleškov

 

Kat Jugoslávie radí USA, aby v Srbsku vsadily na nepřátele Vučiče a rozdrtily Srby … až do konce

10. 12. 2020 Janinna  

 

Ministryně Clintonovy administrativy Madeleine Albrightová uvedla, že USA mají ekonomické a diplomatické nástroje k ovlivňování Srbska.

Bývalá úřednice to řekla na slyšení ve Výboru pro zahraniční politiku Sněmovny reprezentantů USA.

 

Na otázku, jak mohou USA znovu získat významnou roli a vliv na západním Balkáně, zejména pokud jde o jednání mezi Bělehradem a Prištinou, Albrightová odpověděla, že nová administrativa USA by měla mít na paměti, že „ne každý v Srbsku souhlasí s politikou a kroky srbského prezidenta Alexandra Vučiče.“

„Důležitou součástí našeho úkolu je dát těmto lidem jasný signál, že se nebudou moci stát součástí EU, pokud bude země pokračovat v tom, co dělá, a jak to dělá,“ uvedla bývalá ministryně zahraničí. – „USA budou muset ukázat, co očekávají od srbsko-amerických vztahů“.

„Musíme pochopit, že v Srbsku existují síly, které chtějí zlepšit vztahy se Spojenými státy. Ne všichni v Srbsku jsou negativní. Chtějí, aby se nimi zacházelo odlišně a my máme ekonomické a diplomatické nástroje, abychom to ovlivnili.“

 

Připomeňme, že jako ministr zahraničí si Albrightová osobně vybrala cíle pro bombardování Jugoslávie NATO. 

Kat Jugoslávie vyzývá USA, aby rozdrtily Srby … až do konce

Madeleine Albrightová vyzvala demokraty, aby se vrátili k moci a opustili Trumpovu politiku na Balkáně.

Tato veteránka americké politiky o tom hovořila během projevu na online konferenci o budoucnosti Kosova, které předsedal šéf zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů USA Eliot Engel.

 

Madeleine Albrightová ve svém projevu kritizovala Trumpovu administrativu za její přístup k problému.

„Cílem bylo sjednotit svět kolem demokratických principů a závazku k míru v letech 1998-1999, vysvětlila bývalá státní tajemnice agresi NATO proti Jugoslávii. – Clintonova kampaň byla korunována úspěchem. Joe Biden mobilizoval balkánské země do NATO, členové Kongresu vedeni Eiliotem Engelem prokázali svou oddanost této myšlence“.

 

Podle Albrightové je nyní čas na obnovení status quo „po čtyřech letech neúspěšného přístupu Trumpovy vlády ke Kosovu a Srbsku“.

„Kosovo zůstává zkouškou demokracie, řekla krvežíznivá stařena. Ale s velkou solidaritou mezi přáteli v Kongresu a albánsko-americkou komunitou mohou pomoci budovat mír a prosperitu pro všechny. Američtí vlastenci jsou skuteční přátelé Albánců.“                                                                                                    Pokec24.cz

 

Proč některým západním „státníkům“ dnešní Srbsko tak překáží?

 

Jeho čelní představitelé v čele s Vučičem si totiž dovolili uskutečňovat i vlastní státní politiku, aniž by dbali různých nesouhlasných znamení ze EU a USA.  A dokonce si vybrali přátele z Východu, Ruska. Medvěděv i Putin souhlasně se vyjádřili v tom smyslu, že Rusko garantuje svrchovanost a územní celistvost Srbska. A to je velká věc, jak pro Srbsko, tak i pro některé zejména slovanské státy.

 

To pochopili i na Západě. Nyní ví, že Srbsko dává ostatním „špatný příklad“. A my, bývalí „latinici“ víme, že příklady táhnou. Aby tolik nepřitahoval srbský model, musí Západ udělat patřičná opatření. V Srbsku již „bojovníci za lidská práva“ obviňují ze situace na Balkáně, ne ty, kteří  vraždili Srby a ničili jejich města, ale Vučiče. Ten je nebezpečný pro pokoj na Balkáně stejně tak jako srbský imperialismus. Tato přihrávka „strážcům“ euro-atlantických hodnot již byla využita, zřejmě jen zčásti. Srbský imperialismus zatím  nebyl potlačen.

 

Ale to vše se dostalo k myslím   mnohých politiků i obyčejných lidí  z jiných států. I do republiky tato zvěst pronikla.  Pro bývalé i dnešní opodemkraty je to přímo výzva.  Ne aby se ji chopili, ale spíše potopili. A tak o Rusku, zvláště pak o V. Putinovi, šíří samé katastrofické zvěsti. Rusko je říší zla a Putin ďábel.

 

Pozornosti těchto také demokratů a „vlastenců“ se dostává i Číně. Když nemůžou na své cíle dosáhnout, okopávají jim alespoň kotníky. S velkým tvůrčím elánem odstraňují busty, pomníky, pamětní desky. Budují jiné. Ty jsou pro nás jako z jiného světa. Ale nevadí.  Květy zla, které vyšlechtili, zasahují daleko, do Moskvy i Pekingu. ¨

 

Tak dosahují svého cíle, jak jsou přesvědčeni. Když Rusům a Číňanům děláme takové skopičiny, a to dokonce za přispění některých českých ústavních činitelů, tak Rusové ani Číňané se nebudou v náš prospěch angažovat tak, jak to dělají v Srbsku. Takže co je zřejmě jejich cílem, těch zasloužilých opodemokratů? Znemožnit  aby Rusko vzalo pod ochranu i ČR a prohlásilo, že garantuje její svrchovanost a územní celistvost. To přece nejde! Již také proto, kam by se poděli landsmani, kteří si brousí zuby na svou původní vlast a uvažují o návratu do ní. Samozřejmě jako národnostní skupina, která mávnutím čarovného německého proutku, se   přemění v jeden ze dvou státotvorných národů v Českých zemích a budou žít pospolu s bratrským českým národem.

 

Když pan prezident M. Zeman udělá nějaký krok k Číně, Rusku, spustí opodemokratičtí trpaslíci  své hlásné trouby naplno. Je boží dopuštění. A tak zamezují, abychom my mohli alespoň v omezené míře hájit své státní a národní zájmy.

 

Zcela jinak tomu je, když jedná paní kancléřka Merkeloviá S Putinem, nebo si zajedou někteří němečtí představitelé do Číny. To opodemkratům nevadí. Němečtí přestavitelé mohou totiž vše.  Ale pak to nemá logiku. Jestliže je Rusko ďábelským výtvorem a Čína něco podobného, pak by naši opodemokraté, měli hlasitě varovat i Němce, aby, nedej Bože, se spustili s Rusy a Číňany. To se neděje. Naší trpaslíci mlčí. Mlčí i tehdy, když nám němečtí křesťané, přesněji našim předkům, nadávají do válečných zločinců, dokonce i do zločinců proti lidskosti a genocidních.

Ale všeho do času. Lze téměř s jistotou tvrdit, že i naše republika si najde vlastní cestu k Rusku a k Číně. Pak bude vše možné.                                            J. Skalský

 

Jsme ve válce

Ivan David

1. 11. 2020

 

Evropa je ve válce s islamismem – ať si to přizná nebo ne. Islamisté rádi kdeco zapalují – Evropa je tedy v ohni.

Včera atentát na kněze řecké pravoslavné církve v Lyonu – atentátník ho postřelil při zavírání kostela – musel tam tedy čekat na vhodnou chvíli. Po činu z místa uprchl, kněz byl těžce zraněn. Francouzské kostely má hlídat policie – někde se vloudila chyba nebo to uhlídat nejde.

 

V centru Atén pálili včera islamisté portréty francouzského prezidenta Macrona spolu s francouzskými vlajkami. Několik set se jich k tomu sešlo a na dnes plánují další „upalování“. Protest koordinovali migranti z Bangladéše – vzpomínáte na včerejší video, kde v Bangladéši islamisté ubili a spálili člověka, protože cosi znesvětil?

 

Zatěžkávací zkouška čeká celou Evropu. Zejména čekám na to, že muslimové, kteří tu s námi chtějí žít i nadále, dají hlasitě najevo, že toto vše se neděje v jejich jménu. Že šílenci s ohněm a noži nejsou jejich bratři ve víře. Že oni přišli do sekulární Evropy, aby zde mohli v klidu žít, a ne nám sem zavádět středověké pořádky. Že řádění a vraždy ve jménu víry nebudou tolerovat.

 

Stejně důrazně to musí dát najevo politici a vlády – a žádat od evropských muslimů a jejich náboženských obcí loajalitu k nové vlasti. Francie je ale zatím tragicky osamocena a export zbraní do zemí, odkud se na oplátku importují fanatici, (ne)utěšeně roste.

 

Nechali to zajít příliš daleko. Pro nás, kteří nemáme početné muslimské menšiny, budiž válka v ulicích evropských měst ponaučením.

novarepublika.cz

 

Migranti zahájili palbu na obyvatele řecké vesnice

29. 12. 2020 Janinna

 

Skupina nelegálních přistěhovalců o půlnoci na Štědrý den napadla vesnici Soufli v regionu Évros, ukradla zbraně a vystřelila na místní obyvatele, informuje Dramini.

Podle dostupných informací vstoupila skupina osmi migrantů do vesnice Sidiro v Soufli (Évros), aby ukradla auto. Objevili auto zaparkované před jedním ze soukromých domů, a v něm byly náboje a zbraně.

Vetřelci rozbili sklo a ukradli zbraň, ale zvuk autoalarmu upoutal pozornost majitelů, kteří začali pronásledovat uprchlé nelegální přistěhovalce. Ti utekli na místní stadion.

Oběť zavolala na pomoc vesničany, a když se začali přibližovat ke sportovnímu zařízení, migranti na ně zahájili palbu. Naštěstí nebyl v důsledku střelby nikdo zraněn.

 Vetřelci rozbili sklo a ukradli zbraň, ale zvuk autoalarmu upoutal pozornost majitelů, kteří začali pronásledovat uprchlé nelegální přistěhovalce. Ti utekli na místní stadion.

Oběť zavolala na pomoc vesničany, a když se začali přibližovat ke sportovnímu zařízení, migranti na ně zahájili palbu. Naštěstí nebyl v důsledku střelby nikdo zraněn.

V následném chaosu se migrantům podařilo uprchnout a vesničané zavolali policii, která po celou noc hledala spolu se psy uprchlíky. Výsledkem bylo, že se policistům podařilo chytit pouze dva z těch, kteří uprchli.

„Vystrašení obyvatelé vesnice Sidiro a zbytku regionu Soufli zdůrazňují, že v jejich vesnici dříve sídlilo velitelství speciální vojenské jednotky, která by mohla při takových událostech pomoci. Bohužel před několika měsíci byla tato speciální jednotka zrušena rozhodnutím šéfa policie regionu Východní Makedonie a Thrákie“, uvádí Dramini.

Místní orgány a obyvatelé se však domnívají, že nelegální přistěhovalci prošli určitým výcvikem, protože jejich činy měly všechny znaky speciální vojenské operace (hledání zbraní za nepřátelskými liniemi, skrývání a útěk), koneckonců, mnoho z nich jsou islamisté, kteří prošli válkami.                                         Pokec24.cz

Arménie navrhla vytvoření unijního státu s Ruskem

Strana Aliance navrhuje vyřešit bezpečnostní problémy arménského lidu co nejdříve vytvořením unijního státu s Ruskem. Uvedl to na mimořádném kongresu arménské strany v Jerevanu dne 26.prosince její vůdce Tigran Urichanjan.

28. prosince 2020 - 06:20

„Mnoho lidí se ptá, jestli to znamená vstup Arménie do Ruska. Ne! To znamená vytvoření mezistátní unie založené na logice vývoje událostí. V tomto případě zůstává Arménie členem OSN, suverénní a nezávislá země, která posiluje svou armádu a vede zahraniční politiku. Všechny ostatní připomínky jsou na úrovni každodenní negramotnosti, “ řekl politik.

Podle jeho slov potřebuje Arménie za současných krizových podmínek podporu Ruska, která by měla mít konkrétní projevy, a posílení vazeb vyžaduje maximální vzájemnou integraci.

Pokud si realita vynutí přítomnost ruského mírového kontingentu v regionu, přítomnost vojenské základny nebo základen v Arménii nebo případně v Karabachu, pak dalším logickým krokem by mělo být vytvoření společných vojenských jednotek, zejména ve formě hraničních sil," uvedl Tigran Urichanjan….

 

Vážení a milí,

jednou z naší starostí bude po určitou dobu petice. Práce s ní nám začne doručením petičních archů všem, tedy i těm, kteří dostávají naše brožurky poštou. Petiční archy jsme elektronicky rozeslali asi před dvěma dny.

Prosíme vás všechny, věnujte petici pozornost. Po ní budou, jak předpokládáme, následovat další akce, z nichž řada bude s peticí provázána. Podle našich představ některé z aktivit vrostou do počínající volební kampaně a mohou i po ní žít svým dalším životem. Předpokládáme, že petiční kampaň bude mít i mezinárodní rozměr. I z tohoto důvodu bude nepřehlédnutelná. O všem, co budeme činit, vás budeme informovat, průběžně na našich stránkách, e-poštou a po dvou měsících obvyklou brožurkovou formou. Těšíme se na další spolupráci. – redakce ČNL

 

Redakce: J. Skalský                                                             Připravil:  dr. O. Tuleškov

Vydává PÚV Křesťanskosociálního hnutí. Uzávěrka tohoto čísla byla 31.prosince 2020

Webová adresa: www.ceskenarodnilisty.cz                  e-mail:vydavatel@seznam.cz          

Estránky: www.ceske-narodni-listy.estranky.cz

FB:    https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy-107618950706191/?modal=admin_todo_tour

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář