Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koronavirus – Úmrtnost, díl I. Michal Brand

27. 11. 2020

Koronavirus – Úmrtnost, díl I.

 Michal Brand

 

Český statistický úřad zveřejnil data o týdenním počtu úmrtí v dalších týdnech roku 2020. Nejčerstvější údaje zahrnují data až po 42.týden. Zastánci kovid-fašismu a terorem lockdownů řízené genocidy národů hned přispěchali s alarmujícími články o tom, jak narůstá celkový počet úmrtí a to že je důkazem, jak strašná nemoc je koronavirus a že z hygienických důvodů musí být fašismus nastolen, nastolen a nastolen.

 

Pozn.: Čapkova Bílá nemoc nabírá na čím dál větší aktuálnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=HJMUIBEzYnI

 

Jako obvykle, mezi nejaktivnější propagandisty strašení a stresování lidí patří Mix24.cz a jeho naprosto fanatický Aleš Kulhánek, který se dlouhodobě vyžívá v hrůzostrašných článcích o tisících mrtvých na koronavirus denně, o mrazácích na mrtvoly v každé ulici a o masových hrobech, kam budou ty desetitisíce a statisíce mrtvých pohřbívány pomocí buldozerů.

 

Pozn: Mimochodem, čistě z klinického hlediska by bylo zajímavé vědět, jaký je soukromý život lidí, jako jsou Flégr, Kulhánek, Kubek, Šerý, Hamáček, Prymula, Hořejší a všech dalších – promiňte mi ten výraz – a všech dalších onanistů nad obrazy tisíců mrtvol v mrazácích na ulicích.

 

Der CovidStürmer24.cz přinesl včera článek „Statistici zveřejnili data. Letos se v České republice umírá nejvíce za posledních deset let“

https://www.mix24.cz/statistici-zverejnili-data-letos-se-v-ceske-republice-umira-jako-jeste-nikdy/

 

Hned v úvodu článku na Mix24 se píše:

 

Šlo o častý argument těch, kdo nebezpečí koronavirové epidemie bagatelizovali a tvrdili, že vládní opatření jsou zbytečně přísná, když se přeci umíralo vždycky a je docela jedno, zda to bude s covidem nebo s něčím jiným. Jenže statistická data ukazují, že letos se úmrtnost v České republice dramaticky zvýšila, byť nikdo explicitně neříká, že je to kvůli Covidu-19. Jiný externí faktor ale znám není.

Konec citace

 

Nu, tak „nikdo explicitně neříká, že je to kvůli Covidu-19“ – tedy kromě všech médií, velice často v čele s ultra-covid-alarmistickým Mix24.cz, a krom všech do médií přizvaných „odborníků“. (Jen velice málo odborníků s NE-alarmistickým názorem na Covid-19 se dostalo do médií se do vážné a seriózní diskuse bez zesměšňování nebo dehonestování nebo přímo nechutného obviňování ze strany médií.) Tvrzení „Jiný externí faktor ale znám není“ je již čirá demagogie pana Kulhánka. Proč?  Nu protože když nikdo z médií a kovid-alarmistické sekty po žádném jiném faktoru nepátrá, tak takový faktor nemůže ani znát. To dá rozum. Tedy tomu, kdo přemýšlí a nenechá si zatemnit mozek ideologií apokalyptického kultu kovid-alarmistů.

 

 

Dlouhodobá perspektiva

 

Pojďme se tedy na údaje ČSÚ podívat střízlivě a racionálně. Statistika totiž věda je a má cenné údaje. Ale na pochopení toho, co statistika říká, je potřeba také mozek a ne jen tabulkový editor. Bez mozku totiž lze uvěřit – na základě statistických údajů – že děti nosí ve Švédsku čáp. Nejvíce dětí se totiž dlouhodobě ve Švédsku rodí v období, kdy ve Švédsku táhnou čápi. Korelace je velice silná, mezi počtem čápů na švédské obloze a počtem ve Švédsku narozených dětí. Bez mozku a bez hledání příčin tak lze konstatovat, že statistika jasně dokazuje, že děti ve Švédsku nosí čáp.

S mozkem se člověk musí podívat po skutečných faktorech, proč tomu tak je. A tím faktorem, kvůli kterému je ve Švédsku tato mezi statistiky pověstná „korelace nikoli kauzalita“, je, že období čápů je období 9 měsíců po zimních měsících dlouhých nocí, krátkých dnů a dlouhých večerů – kdy se Švédi více než v jiných obdobích roku věnují právě těm věcem, které mají silnou a skutečnou kauzalitu s narozením dětí. ;-)

Tento příklad „korelace nikoli kauzalita“ nám s oblibou uváděli profesoři, když jsem studoval statistiku a ekonomickou statistiku. To bylo v dávných dobách, kdy úkolem škol bylo studenty naučit a ne jim vymýt mozek ideologickými žvásty. (Ideologické žvásty už tehdy nikdo nebral vážně, čímž se tehdejší doba výrazně odlišovala do doby dnešní, kdy je stále ještě dost fanatických zastánců neo-marxistické ideologie ve všech jejích odnožích a mutacích – genderismu, homosexualismu, zeleného fašismu, klima-alarmismu, multi-kulturalismu, propagátorů podvolení se islámu a nelegálním krimigrantům atd.)

 

Pojďme se tedy podívat na uvedené údaje ČSÚ.

 

Zdrojová data jsou zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr

 

Pokud se podíváme na tato data, opravdu uvidíme, že dochází k nárůstu počtu zemřelých týdně v roce 2020 oproti rokům 2011-2019. Tento nárůst lze dramaticky dezinterpretovat i vizuálně, jako to činí – ať již nevědomky nebo úmyslně – ČSÚ:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470402378

Tento graf využívá/zneužívá známého triku, kdy se počátek osy y posune do nenulové pozice a tím se zvýrazní a zdramatizuje jakýkoli rozdíl v hodnotách na ose y. Ale to jen mimochodem.

 

Když se podíváme na týdenní počty zemřelých za roku 2011-2020, týden 1 – 42, dostaneme tento graf:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470404991

 

Porovnání aktuálního počtu úmrtí v týdnech 1.-42, v roce 2020 proti průměru let 2011-2019 ukazuje tento graf:

https://michalbrand7.rajce.idnes.cz/Podklady/1470463316

Tento graf vypadá poměrně alarmisticky. Celkový počet úmrtí však zatím není nijak dramaticky vyšší než v předchozích letech:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470408818

Oproti roku 2018, který zatím držel předchozí „rekord“, je nárůst celkového počtu úmrtí za týden 1 až 42 v roce 2020 celkem 1 056 zemřelých.

 

A když vezmeme do úvahy faktor růstu populace (tento trend je zhruba od roku 2011), pak je nárůst počtu zemřelých vztaženo k celkovému počtu obyvatel naprosto marginální:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470411013

Data: https://www.czso.cz/csu/czso/oby_cr_m

Pozn.: Na základě předchozích let, kdy průměrný počet obyvatel byl dosažen v červenci daného roku, a na základě předpokladu, že od června 2020 do července 2020 došlo k nárůstu o obvyklých 5 000 obyvatel, počítám s předpokládaným průměrným počtem obyvatel za rok 2020 (pro potřeby výpočtu) na úrovni 10 703 000 obyvatel (v červnu 2020 je 10 698 000 dle posledních údajů ČSÚ).

 

Pokud vezmeme do úvahy počet zemřelých po týdnech od začátku srpna (cca, týden 32 začínal 3.8., ale jde o zkreslení pro odhad měsíčních údajů o pouhé dva dny), pak do poloviny října (do konce 42.týdne, končícího 18.10.) byl v roce 2020 počet zemřelých v daném období 24 933 osob. Pokud vezmeme do úvahy průměrnou úmrtnost v daném kalendářním měsíci roku za roky 1992-2019 a na základě extrapolace počtu obyvatel rozumně předpokládaný počet obyvatel v měsících červenec až říjen 2020, pak celkový počet úmrtí při zcela průměrné úmrtnosti by měl být v roce 2020 na úrovni cca 27 200 osob. Pro posledních 12 dní měsíce října tak zbývá cca 2 267 úmrtí a období srpen až říjen bude z pohledu počtu úmrtí ve vztahu k počtu obyvatel naprosto dokonale průměrné.

Realisticky očekávatelné ale je, že celkový počet zemřelých do konce měsíce října bude někde na úrovni 4 – 5 tisíc osob. Dolní hranice odhadu je podle průměru za poslední roky 2011-2019, které jsou na druhou stranu patrně dlouhodobým minimem počtu zemřelých na 1 000 obyvatel.

 

Tuto tezi, že roky 2011-2019 byly dlouhodobým minimem počtu zemřelých na počet obyvatel, potvrzuje následující graf za roky 1900 – 2019:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470420024

(Viz data https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu - porodnost a úmrtnost, celkový počet obyvatel v jednotlivých letech).

V tomto grafu vidíme setrvale sestupný trend až do 60.let minulého století. Tento trend poklesu počtu úmrtí na počet obyvatel ukazuje postupně narůstající předpokládanou „life expectancy“, předpokládanou střední délku života. Zároveň je tento trend přerušen dvěma událostmi – 1. Světová válka a pak konec 2. Světové války (zejména roky 1944-1945, tedy období Slovenského národního povstání, osvobozování Československa a spojeneckého bombardování Československa a Květnové povstání). Poválečný pokles úmrtnosti souvisí především se dvěma faktory – postupné zásadní zlepšení výživy obyvatel a naprosto dramatický vzestup dostupnost zdravotní péče (včetně kvalitního systému očkování; v dnešní době bych dodal – očkování bez pomatených experimentů na lidech).

Pozn.: Vzestup úmrtnosti v 80.letech minulého století si netroufnu jednoznačně vysvětlit; napadá mne pouze teze, že jde o kombinaci jednak vyčerpání vlivu poválečného zlepšení výživy a zdravotní péče a zároveň vliv demografických trendů z počátku století (výrazný pokles porodnosti během a po první světové válce, takže v 80.letech ve věkové pyramidě došlo k výraznému nárůstu podílu lidí ve věku blízko věku dožití a malému podílu lidí starších ale před věkem dožití).

Další výrazný pokles úmrtnosti na počet obyvatel se objevuje v 90.letech minulého století. Opět jde patrně o vliv změny životního stylu, zlepšení stravovacích návyků, zlepšení sportovních a jiných fyzických aktivit obyvatel, zlepšení zdravotní péče. (Ano, milí přátelé a milé přítelkyně, to je to období, kdy vládly vlády toho zlého arci-lumpa Václava Klause – za kterého ovšem došlo k výraznému zlepšení kvality života, který zcela nepopiratelně dokazuje pokles úmrtnosti.)

Už z tohoto grafu vidíme, že úmrtnost vztažená k počtu obyvatel zřejmě měla svoje minimum někdy v letech 2008 a 2014. Zde je detailní pohled na roky 1992-2019:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470421568

V roce 2008 bylo toto minimum zřejmě z důvodu výrazného růstu porodnosti v letech těsně předcházejících a tedy omlazením věkové pyramidy a nárůstem celkového počtu obyvatel. V roce 2014 kromě mírnějšího působení stejných faktorů jako v roce 2008 pak jde zřejmě ještě o jeden faktor, který je velice důležitý.

Za zmínku stojí přerušení výrazně sestupného trendu, ke kterému došlo v roce 1995 vlivem chřipkové epidemie 1995-96. Prosinec 1995 ustavil zatím rekord moderní historie ČR – zemřelo celkem přes 14 tisíc lidí (oproti obvyklým 10-11 tisícům) za měsíc, tedy více než 3,5 tisíce úmrtí týdně. Celkem tato chřipková epidemie zabila podle odhadů okolo 6 000 lidí – a to opravdu, ne že se jim udělal test na výskyt kousku RNA chřipkového viru a hned se řeklo „nakažený“ „nemocný“ „úmrtí chřipka“. Další výraznější vzestup, pozastavení sestupného trendu úmrtnosti se objevuje okolo let 2002 až 2005, kdy do věku okolo 79 let (věku dožití) se dostaly silné ročníky let 1920-1924 cca.

Než přejdu k tomuto - podle mého názoru - velice důležitému faktoru z hlediska dlouhodobých trendů úmrtnosti na počet obyvatel, si dovolím ukázat následující graf trendu poměru počtu úmrtí k počtu obyvatel v období 1992-2019:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470430412

Graf vývoje počtu úmrtí na počet obyvatel se zdá ve změně trendu – po období výrazného poklesu úmrtnosti po roce 1990 dochází zřejmě k opětovnému nárůstu celkové míry úmrtnosti. Graf sám o sobě samozřejmě nic nedokazuje – nejsem pomatený narcis nakažený toxoplazmózou, abych na základě grafu dělal závěry. Demografické trendy mají často svoje kořeny skryté hluboko v čase. A tato změna trendu, tedy konec poklesu úmrtnosti (počet úmrtí : počet obyvatel), je podle mého názoru právě výsledkem faktorů z hluboké minulosti.

Když se podíváme na míru porodnosti vztaženou k počtu obyvatel, dostaneme následující obrázek:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470440280

Na grafu jsou viditelné některé výrazné „skoky“ v porodnosti. Za zmínku stojí například výrazný pokles porodnosti v letech 1914-1918 (první světová válka), následný poválečný skok porodnosti vzhůru až do drastického propadu porodnosti v období Velké hospodářské krize a pak opět výrazný skok směrem vzhůru v letech 1938-1944. Tento poslední zmíněný jev, nárůst porodnosti v letech 1938-1944, je z našeho pohledu velice důležitý. Střední věk dožití, Life expectancy, je v České republice cca 79 let. Takže nyní se v oblasti středního věku dožití nalézá výrazně, výrazně více lidí, než tomu bylo v předchozích letech. Jsou to právě silné ročníky let 1938-1944. Takže za jinak zcela nezměněných podmínek bude v současnosti umírat více lidí každý rok než v letech 2008 až 2014.

Následující graf ukazuje počet lidí, kteří teoreticky (za předpokladu, že nikdo z nich nezemřel či nezemře dříve, fakticky ukazuje, kolik lidí se narodilo 79 let před daným rokem grafu) mohli v daném roce mít 79 let, tedy věk dožití:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470442468

Vzhledem k tomu, že nyní přicházejí do věku okolo 79 let, tedy okolo věku dožití, silné ročníky let 1939 až 1944, lze velice racionálně říci, že za jinak zcela nezměněných podmínek bude významně narůstat míra úmrtnosti a celkový počet úmrtí v České republice – a to až do roku 2026/2027.

Další významný vzestup úmrtnosti a počtu úmrtí – pokud se mezitím nezmění výrazně střední věk dožití – tedy významný vzestup úmrtnosti a počtu úmrtí lze očekávat v období let 2050 až 2057, kdy se do oblasti věku dožití dostanou silné populační ročníky let sedmdesátých, „Husákovy děti“.

V obou případech bude každoroční počet úmrtí různě rozložen v čase, v jednotlivých měsících. Budou např. výkyvy vlivem jarních epidemií (jako např. v roce 1993, 2005 nebo 2018), budeme mít únorové vzestupy sezónní úmrtnosti jako např. v roce 1992, budeme mít prosincové vzestupy sezónní úmrtnosti (jako např. v roce 1995). Dokonce budou i sezónní výkyvy úmrtnosti a celkového počtu úmrtí v letních měsících, jako k tomu došlo v červenci 1994 a v červenci 1995, které oba výrazně vybočují z jinak sestupného trendu úmrtnosti v tomto měsíci.

Graf počtu lidí narozených 79 let před daným rokem: https://www.rajce.idnes.cz/f1470442468

 

Závěr: Dlouhodobý trend úmrtnosti zřejmě našel svoje minimum v letech 2008-2014. Dlouhodobě působící demografické faktory ukazují na celkový trend nárůstu počtu úmrtí ročně, bez ohledu na to, jak bude sezónně tento nárůst rozložen v tom kterém roce.

Pozn.: Lze předpokládat, že zhruba od prosince 2020 až února 2021 začne pokles porodnosti oproti minulým letům. Tím dojde k „zestárnutí“ věkové struktury obyvatelstva a poměr počtu úmrtí k počtu obyvatel tak naroste působením tohoto faktoru.

 

Krátkodobá perspektiva

 

Podívejme se nyní na data o týdenní úmrtnosti v období 2011 až 2020 za týdny 1 až 42.

 

Vývoj týdenní úmrtnosti v ČR za roky 2011 až 2020 (data po 42.týden) ukazuje následující graf:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470404991

Na grafu je patrný výrazný skok v týdenním počtu úmrtí v období zhruba od 39.týdne, s největším růstem proti průměru období v týdnu 41. a 42.

Tyto zatím rekordní hodnoty roku 2020 se nachází na úrovni dřívějších sezónních špiček na počátku roku (v letech 2015 a 2017) a zůstává pod maximem z jarní chřipkové epidemie roku 2018.

 

Pro větší přehlednost jsem celý graf upravil zkrácením osy y a vyznačením bodů jednotlivých týdnů v roce:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470460096

 

Počet úmrtí vztažených na počet obyvatel v období 1. až 42. týdne daného kalendářního roku jsme si již ukázali:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470411013

Je vidět, že v pro uvedené období je nárůst počtu zemřelých v roce 2020 oproti ostatním rokům existující, nicméně rozdíl oproti ostatním rokům je marginální.

 

Nárůst, výrazný nárůst počtu úmrtí se objevuje až po prázdninách. Můžeme si ukázat srovnání roku 2020 s průměrem let 2011 až 2019. Odchylky úmrtnosti v jednotlivých týdnech roku 2020 od průměru let 2011-2019 ukazuje tento graf:

https://www.rajce.idnes.cz/f1470463316

 

Pikantní na celé věci je skutečnost, že výrazný nárůst úmrtnosti se projevuje v období, kdy zhruba od 2. týdne září (37.týden roku):

 • rozbíhá se přímo strašící kampaň,
 • počty denně otestovaných záhadně vyskočí na mnohonásobky předchozích počtů
 • postupně záhadně roste podíl pozitivních testů na násobky předchozích hodnot
 • média přináší každý den nějaký „horrorový rekord“, ať již počet „nakažených“ nebo počet „hospitalizovaných“ nebo „počet úmrtí Covid“
 • vláda čím dál více utahuje šrouby, zesiluje zákazy
 • postupně už často otevřeně vyhrožuje (zejména ústy plukovníka Prymuly, ministra Hamáčka)
 • vláda a „odborníci“ (zastupující ten jediný „správný“ názor) straší veřejnost
  • blízkým kolapsem zdravotnictví
  • naprostým zahlcením nemocnic a vyčerpáním dostupných lůžek
  • tisícovkami mrtvých denně
  • „o Vánocích bude každý člověk znát několik lidí, kteří zemřeli na Covid“
  • „chladící auta budou vozit mrtvoly do masových hrobů“
  • „zhroutí se nejen zdravotnictví, ale i pohřební služby“
  • „v ulicích budou mrazáky na mrtvoly“

Veřejnost, zejména starší a nemocní lidé jsou úspěšně vystrašeni. Ve velkém měřítku se objevují lidé, kteří se dožadují odvozu do nemocnice sanitkou kvůli každému nachlazení, zvýšené teplotě nebo rýmě a kašli. Lidé s pozitivním testem nebo i po vyléčení jsou v nemocnicích, protože se buď sami bojí vrátit se domů a „ohrozit tak novodobým Morem svoje blízké“ nebo je odmítají ze stejných důvodů přijmout zpět domy s pečovatelskou službou.

Na rozdíl od jarní vlny je veřejnost silně deprimovaná. Vláda namísto jarního hesla „Společně to zvládneme“ volí heslo „Budou mrazáky na mrtvoly a hromadné hroby“.

 

Lidé, podnikatelé, firmy, živnostníci, kteří si ochotně na jaře utáhli opasky, jsou od září postupně vystaveni ekonomické likvidaci. Statisíce lidí v gastronomii, v hotelech, v malých firmách napojených na maloprodejny apod., zaměstnanci i majitelé malých obchodů atd atd atd – ti všichni jsou prakticky zlikvidováni nařízeními vlády.

Na rozdíl od jara je vláda naprosto nelidská – pomoc, kterou nabízí, nestačí ani na přežití (jen pro příklad živnostníci BUĎ příspěvek 500 Kč na den ovšem s povinností platiti sociálko a zdrávko, NEBO příspěvek na mzdy zaměstnanců – přesně to vyjadřuje tento vtip: )

Není divu, že naše vláda straší, vydírá a vyhrožuje. Britská vláda už během jarní vlny přijala plán na citové vydírání, psychologické manipulace, psychické zastrašování a terorizování vlastních občan. Nevěříte? Vážně? „Spiklenecká teorie“? Fuckt? No tak to vás zklamu – protože to není moje spiklenecká teorie ale spiklenecká praxe „demokraticky“ zvolené vlády západního „demokratického“ státu „svobodného světa“:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882722/25-options-for-increasing-adherence-to-social-distancing-measures-22032020.pdf

Cituji:

The perceived level of  personal  threat  needs  to  be  increased  among  those  who  are  complacent,using  hard-hitting emotional messaging.

Lingvistický překlad:

Vnímání osobního ohrožení musí být zvýšeno mezi těmi, kdo jsou vnitřně spokojení/klidní a to za pomoci silně zraňujících emotivních zpráv.

Významový překlad:

Kdo není doposud vystrašen k smrti, toho je nutné k smrti vystrašit psychickým terorem a manipulací za pomoci citově vyděračských a na psychiku lidí útočících zpráv. Cílem je vystrašit lidi k smrti za pomoci zpráv, které nemají žádný věcný základ ale zaměřují se výhradně na psychickou manipulaci a citové vydírání. Tolik britská vláda a její plán.

Na stejnou notu přešla po prázdninách i česká vláda. Žádné „zvládneme to společně“. Ale „jestli k…a nebudete držet hubu a poslouchat naše nesmyslné a absurdní buzerace, tak vaše mrtvoly nastrkáme do mrazáků na ulicích a pak vás buldozery nahrnou do masových hrobů.“

Psychopatologické osoby deprivantů šířili (v případě některých zjevných psychopatů alá kočičí profesor pak dokonce s úsměvem a neskrývanou radostí) své vize tisíců mrtvých denně, přeplněných nemocnic i márnic, mrtvol lidí válejících se po ulicích apod. Veškerou komunikaci v otázce Covid ovládli ti správně uvědomělí soudruzi, pomatení, iracionální (sami emočně labilní a nezralí) agitátoři apokalyptického kultu Covid, jakými jsou například Flégr, Hořejší, Šerý, Hamáček, Fridrichová, Moravec, Kubek, Prymula, redaktoři „České“ protinárodní televize, redaktoři TV Nova (až na světlé výjimky, zavčas vyhozené z práce, že?) a „novináři“ presstitutky téměř veškerých mainstream novin a mainstream zpravodajských webů. Kdokoli si dovolil mít jen trochu jiný názor, vlastně: kdokoli si dovolil mít nějaký názor a dovolil si neopakovat jen dogmata apokalyptické ideologie, ten byl ihned označen za zločince, nedostatečně odborně fundovaného a amorální stvůru, která si přeje umírat nebohé stařečky a stařenky. Co na tom, že nebohé stařenky a stařečky zabíjela a zabíjí především právě propaganda apokalyptického kultu kovidalarmistů.

Strach a stres mají velice významný vliv na imunitu. To víme všichni. Jen hlasatelé „apokalypsy Covid“ to neví. Ale spíše to ví a vědomě zneužívají. Z jejich pohledu – čím více mrtvých ze strachu a stresu, tím lépe pro ně samotné.

Celý tento přístup mocenských elit, jak našich, tak evropských a amerických, celé toto záměrná strašení lidí a manipulace jejich psychiky nejsou o ničem jiném, než o zastrašení k podřízenosti. Zastrašení k otroctví. Kdyby šlo o to, co je dobré pro nás, nemuseli by nás strašit, stresovat, vykládat hororové vize o tom, jak každému jednomu z nás pomře hned několik blízkých lidí nejpozději do Vánoc a pohřbeni pak budou buldozerem do masového hrobu. Tohle už dnes není zpráva „je tu problém, pojďme ho společně řešit a vyřešit, pojďme to spolu zvládnout“. To je zpráva „m2jte strach, nechte se zotročit, poslouchejte příkazy, POSLOUCHEJTE PŘÍKAZY, POSLOUCHEJTE PŘÍKAZY, POSLOUCHEJTE PŘÍKAZY“.

Výsledkem tohoto zastrašování lidí každodenními brutálními ataky na jejich psychiku není jen v rovině psychologické, jen v nárůstu počtu depresí až po sebevražedné sklony (a to včetně dětí!). Výsledkem je samozřejmě i uměle vyvolaná zvýšená úmrtnost. Už na jaře byla řada lidí vystrašena natolik, že se bála chodit k lékaři s jinými onemocněními.

 

Případová studie 1

Jsou odhady, k jak razantnímu nárůstu úmrtnosti například na rakovinu dojde v letech 2021 a dalších v důsledku zanedbaných preventivních nebo plánovaných vyšetření – to je konkrétní výsledek masívního strašení lidí a psychických manipulací s cílem je zastrašit a zotročit do slepé poslušnosti. Jen ve Velké Británii budou v následujících letech umírat desítky tisíc lidí na rakovinu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zatimco-evropa-se-zavira-a-lame-rekordy-tchaj-wan-je-200-dni-cisty-126591

Pozastavení plných služeb britského zdravotnictví kvůli covidu-19 může způsobit, že u 50 tisíc Britů nebude diagnostikována rakovina. Macmillan Cancer Support vyzývá zdravotnické pracovníky, aby vybrali zaměstnance pro tuto oblast, která by řešila nevyřešené případy bez ohledu na druhou vlnu.

Podle odborníků v případě, že nebude oblast onkologie lépe chráněna, počet nediagnostikovaných pacientů by se v příštím roce mohl zdvojnásobit na 100 000. Macmillan také odhaduje, že 33 000 lidí ve Velké Británii sice dostalo diagnózu, léčbu ale dosud kvůli narušení covidem-19 nestihli začít.

Konec citace

 

Takže jen ve Velké Británii budou mít kovidalarmisté a kovidfašisté na svědomí odhadem 80 až 150 tisíc lidských životů. A to pokud tento kovidfašismus zastavíme hned teď a hned teď začneme jednat racionálně a rozumně, jen pokud hned teď začneme problém řešit a ne zneužívat k nastolení totality, pokud skončíme okamžitě s tímto současným civilizačně i lidsky sebevražedným šílenstvím.

To jen až budou kovidalarmisté zase předstírat a halasně vykřikovat svoji vylhanou morální nadřazenost nad každým, kdo vyzývá ke zdravému rozumu a k racionálnímu, věcnému řešení virového onemocnění Covid-19.

 

Počet úmrtí na rakovinu zanedbanou kvůli kovid-hysterii patrně v nejbližších letech přesáhne počet úmrtí s Covidem (protože ani nejde o úmrtí NA Covid):

https://www.express.co.uk/news/uk/1268059/cancer-deaths-coronavirus-nhs

 

Případová studie 2

Ve Velké Británii došlo v dubnu 2019 k enormnímu nárůstu tzv. „Excess deaths“, tedy úmrtí „navíc“ oproti dlouhodobým průměrům, resp. oproti minulému roku. Máme tu navíc 8 000 úmrtí lidí doma za období jarní pandemie, tedy zhruba březen až duben a to jen ve Velké Británii. Jde o více než 8 000 úmrtí za pouhé dva měsíce, úmrtí, která z 80% ani při té nejlepší, resp. nejhorší vůli nešlo vykázat jako úmrtí Covid. Takže reálně takovýchto úmrtí navíc na zanedbanou zdravotní péči, strach a stres (resp. na onemocnění nijak nesouvisející s Covid, ale onemocnění umocněné a zesílené právě strachem a stresem vyvolaným propagandou kovidalarmistického kultu).

Situace ale byla (a jistě ještě stále je) mnohem horší. Trochu matematiky.

Představme si, že máme běžný počet úmrtí 100. V roce X se počet úmrtí za dané období zvýší třeba na 170. 70 je „excess deaths“, nadměrná úmrtí. Z nich je třeba 80% zcela bez souvislosti s nemocí Y (třeba Covid). Z excess deaths je tedy 56 zcela bez souvislosti s Covid a 14 se souvislostí s Covid. Myslíte si, že 56 jsou „vedlejší ztráty“, collateral damage, vyvolané paniky? Ale kdepak, kdepak. Ve skutečnosti je to mnohem více. Sice neznáme, jaké příčiny smrti byly zapsány u oněch 100 úmrtí ne nadbytečných. Ale lze odhadovat. Nejserióznější odhad je, že i ve skupině započítané jako ne-nadbytečná úmrtí je nějaký podíl úmrtí ve skutečnosti nadbytečných a vyvolaných strachem, stresem a zanedbanou zdravotní péčí.

Vzhledem k tomu, že přiznaný podíl Covid:Necovid je u skupiny nadbytečných úmrtí přiznán v poměru 20:80, pak lze předpokládat, že v celé skupině všech úmrtí celkem zcela převažují ne-covid úmrtí. Takže tu máme fakticky situaci, kdy by bez uměle vyvolávaného strachu zemřelo v daném uvažovaném období přibližně 100 lidí, někteří z nich na Covid. S uměle a cíleně vyvolávaným strachem a panikou pak v daném období zemřelo 170 lidí.

To je opravdu rozumný předpoklad, ne „chřipečkářská agitace“. 80% z nadbytečných úmrtí nejsou schopni ani při té nejhorší zlé vůle připsat do rubriky Covid! Takže zabíjel strach a zanedbaná zdravotní péče! A to nejen ve skupině nadbytečných úmrtí ale ve všech úmrtích celkem. To je racionální úvaha, žádný názor.

Takže shrnuto: v našem příkladu na základě dat z Velké Británie 70 lidí zabili kovidalarmisté ve své snaze prosadit nastolení totalitního režimu po Great Reset, zeleného, multikulturalistického neomarxistického kovi-fašismu. A úmrtí na Covid by za normálních okolností představovala jen běžnou část běžné míry úmrtnosti – někdy to jsou úmrtí na chřipková onemocnění nebo různá jiná virová onemocnění, letos by to byl jiný konkrétní virus, který by zabil lidi v běžném počtu, jako zabíjely a zabíjet budou jiné viry v jiných letech.

Údaje z Velké Británie v uvedeném zdroji ukazují, že kovidalarmisté prokazatelně zabili jen v jejich domovech 1 191 lidí za období březen-duben 2019. Covid-19 pak 216 lidí.

 

Další údaje pak jsou o nadbytečných úmrtích v domech s pečovatelskou službou a podobných sociálních zařízeních. Jen v Anglii a Walesu došlo k nárůstu úmrtnosti o 100%! Ale z celkového počtu všech úmrtí v daném období a v daných sociálních zařízeních jich jenom 6 815, tedy jenom zhruba 20% vůbec mohlo být připsáno Covidu. Vzhledem k tomu, jak intenzivně je celý systém stimulován k vykazování jakékoli smrti jako Covid, lze předpokládat, že reálně skutečně na Covid zemřelo zhruba 300-600 lidí a ne zapsaných (a finančně honorovaných) 6 815. Takže opět máme stejnou situaci – bez uměle vyvolávané paniky a strachu a s racionálním, klidným, věcným přístupem ke Covidu by s velikou pravděpodobností bylo v uvedeném období zhruba „standardních“, „běžných“ 15 500 úmrtí, z nich některé na Covid (seriózním odhadem cca 300 až 600).

Pozn.: Na základě dat amerického CDC i na základě dat ze Slovenska, kde je pro zapsání „úmrtí Covid“ nutný pitevní nález Covid jako příčiny smrti a kde je desetina úmrtí Covid na počet obyvatel proti ČR, lze rozumně předpokládat, že z vykazovaných úmrtí „Covid“ v jiných zemích (Velká Británie, ČR například) jich je jen 5-10% skutečně na Covid. Zbytek případů jde na vrub pofidérních PCR testů, v horším případě pak na snahu nemocnic a pohřebních služeb vydělávat násobky peněz za každého pacienta a zemřelého s vykázaným Covidem.

Takže v domech s pečovatelskou službou v Angli a Walesu jen za 7 týdnů do počátku května 2019 zemřelo 32 633 lidí, z nich bylo celkem 6 815 vykázáno jako Covid, reálně na Covid zemřelo cca 300 – 600 lidí a zbývajících 6 200 až 6 500 mělo pouze pozitivní test nebo jenom pohřební služba chtěla příplatek, tak to připsali do záznamu i bez testu. Takže 32 633 úmrtí, z nich téměř 17 000 nadbytečných. Na Covid 300 až 600 úmrtí vs. 17 000 úmrtí na propagandu kovidalarmistů.

Dokonce i kdybych připustil, že všechna úmrtí se zapsaným Covid opravdu byla úmrtí NA Covid (a ne na „něco“ s pozitivním pofidérním testem ev. na „něco“ bez pofiderního PCR testu s hmotným zájmem nemocnice nebo pohřební služby vykázat falešné úmrtí Covid), takže i kdybych připustil, že všechna úmrtí zapsaní jako Covid jsou opravdu NA Covid, pak Covid zabil maximálně 6 815 lidí. Kovidalarmisté pak zcela prokazatelně zabili jenom v domech s pečovatelskou službou za pouhých 7 týdnů a jen v Anglii a Walesu nejméně 10 200 lidí. Covid vs Kovidalarmisté prohrál 3:5. Reálně ale Covid prohrál seriózním odhadem cca 5:170.

 

Zdroj:

https://www.theguardian.com/society/2020/may/08/more-people-dying-at-home-during-covid-19-pandemic-uk-analysis

 

About 8,000 more people have died in their own homes since the start of the coronavirus pandemic than in normal times, a Guardian analysis has found, as concerns grow over the number avoiding going to hospital.

Of that total, 80% died of conditions unrelated to Covid-19, according to their death certificates. Doctors’ leaders have warned that fears and deprioritisation of non-coronavirus patients are taking a deadly toll.

In the seven weeks to 3 May, there were 3,453 deaths in private homes and non-institutional settings in Scotland. This compares with 2,046 in a typical year. However, of the remaining deaths, just 216 were Covid-related, leaving 1,191 excess deaths.

Similarly, 32,633 deaths were recorded in care homes in England and Wales, more than twice the figure typically expected at this time of year (15,670). Of the remaining deaths, just 6,815 were Covid-19 deaths, leaving 10,148 deaths where Covid-19 was not mentioned on the death certificate.

Konec citace

Případová studie 3

 

Podobné údaje přinesl i report z National Bureau of Economic Research (USA):

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28012/w28012.pdf

Jen mezi starými lidmi hospitalizovanými v domech s pečovatelskou službou a s diagnózou Alzheimerovy choroby bylo celkem 30 000 úmrtí navíc oproti normálním rokům a z nich 77% nemělo absolutně žádnou souvislost s Covid, tedy ani pozitivní celý ten slavný pofiderní PCR test.

A opět tu máme skutečnost, že reálně na Covid zemřelo zhruba 600 lidí z této skupiny, zatímco kovid-alarmismus a kovid-fašismus (zákaz návštěv, zákaz jakýchkoli aktivit, zamčení těchto starých a nemocných lidí mezi čtyřmi zdmi o samotě a bez kontaktů s ostatními lidmi) zabily společně navíc nějakých 29 400 lidí jen v USA, jen v domech s pečovatelskou službou a to ještě jen mezi těmi, kteří mají Alzheimera. Celkově tak jenom v USA a jen v domech s pečovatelskou službou mohl kovid-fašismus zabít do konce září zhruba 60 000 lidí.

Pozn.: Alzheimer a další podobné formy demence jsou příčinou cca čtvrtiny všech úmrtí v USA.

 

Případová studie 4

 

Austrálie – 4 novorozenci zemřeli, protože kvůli lockdownu nemohly být převezeni k nutné transplantaci:

https://twitter.com/9NewsAUS/status/1318632532716457986

 

Případová studie 5

 

https://styl.instory.cz/5234-lide-se-boji-vice-nemoci-covid-19-nez-infarktu-ci-mrtvice-casto-za-to-zaplati-zivotem.html

Nejnovější vědecká studie ukazuje, že počet nově objevených infarktů se během jarních pandemických opatření snížil skoro o polovinu. Mnozí lidé vyhledali lékařskou pomoc příliš pozdě. K lékaři se prý báli jít kvůli nemoci COVID-19. Strach z koronaviru se jim pak stal osudným.

„Dle čísel ze studie ESC možná až 50 % nemocných kardiaků nepřišlo při akutních potížích k lékaři. A mnoho z těch, kteří k lékaři přišli, dorazilo příliš pozdě a nebyla tak možná včasná intervence. Čísla podle studie ESC byla nejhorší v Itálii a ve Španělsku. V ČR byla situace o něco lepší, ale i zde mnoho lidí podcenilo lékařské prohlídky,“ komentoval studii prof. MUDr. Richard Češka z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Kardiologickým problémům nahrává také zvýšený stres. Ten byl bohužel za poslední měsíce u mnoha pacientů s onemocněním srdce a cév enormní. A tím narůstá i riziko infarktu myokardu.

Konec citace

 

Kolik lidí zemřelo na nemoci srdce zbytečně kvůli uměle vyvolané covid-panice, můžeme odhadnout. Podle informace výše se až 50% nemocných kardiaků nedostavilo včas k lékaři při akutních problémech. Na nemoci srdce zemře u nás každý rok, za normální situace cca 25 tisíc lidí, okolo jedné čtvrtiny všech úmrtí. Za jeden měsíc tak v průměru zemře na kardiovaskulární nemoci a akutní infarkty apod. okolo 2 tisíc lidí. Pokud došlo ke zvýšení této úmrtnosti v důsledku zanedbání zdravotní péče kvůli uměle vyvolané panice Covid o 15% (až polovina lidí nevyhledala lékaře včas, takže 15% je spíše konzervativní odhad), pak každý měsíc zemřelo navíc v ČR cca 300 lidí na srdeční onemocnění v důsledku uměle vyvolané hysterie. Od začátku „pandemie“ Covid pak možná jde v ČR o cca 2 100 – 2 500 úmrtí navíc v přímém důsledku nikoli Covidu ale Covid-hysterie. To samo o sobě je cca 2-3% ze všech úmrtí do 42.týdne a jde také o veškerý nárůst úmrtnosti za celý rok 2020 ve srovnání s rokem 2019 (ve srovnání s rokem 2018 by pak počet úmrtí v roce 2020 byl bez těchto nadbytečných úmrtí nižší).

Pokud bychom analogicky odhadli počet takovýchto nadbytečných úmrtí na srdeční onemocnění v důsledku covid-hysterie pro Evropu, šlo by o cca 100 a ž 125 tisíc nadbytečných úmrtí z covid-hysterie. A je to mimochodem samo o sobě téměř polovina všech úmrtí vykázaných „Covid“ – a to jsme jen u jedné skupiny nadbytečných úmrtí, u nadbytečných úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a akutní stavy.

 

Pozn.: Netvrdím, že všechny uvedené výše i dále počty úmrtí v důsledku covid-hysterie nastaly nebo nastanou, jen ukazuji, v jaké oblasti čísel se nachází počty reálně existujících nadbytečných úmrtí fakticky na covid-hysterii.

 

https://lepsija.cz/mejte-se-na-pozoru-pred-infarktem-priznaky-ktere-se-objevuji-az-mesic-predem/

Banálně vyhlížející potíže, jako je kašel, rýma nebo horečka obyčejně značí pouhé nachlazení. Mnoho lidí však netuší, že tyto příznaky se projevují také během blížícího se infarktu. Zejména kašel pak tělo používá jako způsob uvolnění průtoku krve do plic, aby dodaly kyslík do těla.

--- Jen drobná poznámka – v Belgii je jako „úmrtí Covid“ zapsán každý, kdo má před smrtí alespoň příznaky podobné Covidu, tedy např. kašel, rýmu nebo horečku. Kolik lidí v Belgii zemřelo na infarkt a bylo podle kašle označeno jako „úmrtí Covid“? A kolika lidem byla způsobena zbytečná smrt, protože je v Covid-hysterii léčili na covid a ne na skutečnou nemoc? A kolik lidí zemřelo zbytečně na infarkt, protože si mysleli, že jde o Covid a nevyhledali včas potřebnou lékařskou péči?

 

Případová studie 6

 

Kolik lidí zemřelo nebo v nejbližší době ještě zemře kvůli ZBYTEČNĚ odložené operaci? Příklad z Austrálie zmíněný výše – čtyři novorozenci, kteří zemřeli, protože kvůli nesmyslným lockdown opatřením nemohli být operováni.

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prakticky-lekar-ordinace-vysetreni-po-telefonu-koronavirus-covid-19-sonka.A201005_113710_domaci_lre

Pacienty s respiračním onemocněním lékaři odmítají a posílají je na testy

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kvuli-obavam-z-pandemie-zanedbavali-nador-slinivky-az-bylo-pozde-40342111

Kvůli obavám z pandemie zanedbávali nádor slinivky, až bylo pozdě

 

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/strach-nakaza-infarkt-mrtvice-lekar-pacient.A201103_110331_domaci_vank

Lidé ignorují infarkt i mrtvici. K lékaři chodí až o polovinu méně pacientů

 

https://www.lidovky.cz/domov/novy-virus-desi-vic-nez-infarkt-strach-z-covidu-prevalcoval-obavy-z-tradicnich-zabijaku.A201102_145317_ln_domov_tmr

Nový virus děsí víc než infarkt. Strach z covidu převálcoval obavy z tradičních zabijáků, lidé se bojí k lékaři

 

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/mlade-britce-uz-podruhe-prelozili-transplantaci-ledviny-kvuli-koronaviru-40342142

Mladé Britce už podruhé přeložili transplantaci ledviny kvůli koronaviru

 

https://tv.blesk.cz/video/6542749/cesi-kvuli-covidu-zanedbavaji-jine-nemoci-nekteri-z-nich-mohou-zemrit-varuje-primar.html

Češi kvůli covidu zanedbávají jiné nemoci. „Někteří z nich mohou zemřít,“ varuje primář

 

Kvůli pandemii koronaviru měla řada lidí strach jít k lékaři, odkládali kontroly a úkony. Podle primáře I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze MUDr. Jiřího Votruby je jen na jeho oddělení 15 pacientů, kteří kvůli pozdnímu příchodu a zanedbání nemoci budou mít dlouhodobé následky, nebo zemřou. Podle lékaře za to může nevhodná kampaň právě okolo covid-19.

 

Případová studie 7

 

American Institute for Economic Research odhaduje, že jen v USA do října 2020 až 100 000 lidí v důsledku teroru lockdownu (a dopadu na životy lidí – od ztráty zaměstnání přes deprese vyvolané faktickým uvězněním atd) a masmediálního strašení zemřelo na následky alkoholismu, předávkování drogami, vražd, sebevražd a neléčených depresí.

https://www.aier.org/article/death-by-lockdown/

 

Minulý týden jsem stál frontu před bankou, protože dnes stojíte dokonce i na vlastní peníze frontu, čímž jsme definitivně překonali debilitu minulé komunistické totality, kdy se stály fronty na banány, zatímco dnes jsme již o mnoho dále a stojíme frontu ne na banány, my stojíme frontu rovnou na prázdný nákupní košík nebo na svoje vlastní peníze, takže tedy když jsem minulý týden stál frontu před bankou, tak jsme si začali povídat s jednou starší dámou, která stála ve frontě přede mnou. Šlo a pracovnici notářství. A mezi jiným mi řekla, že nyní vyřizují samé pozůstalosti – po sebevraždách. A že nikdy nepamatuje, že by sebevražd bylo tolik.

Vlastně mne to příliš nepřekvapuje. Spousta lidí ztratila nejen práci, ale i jakoukoli perspektivu. Spousta lidí nezvládne psychicky

 • být zavřený doma,
 • vědět, že mají hypotéku nebo spotřebitelský úvěr a k tomu příjem o 30% nebo o 80% nižší,
 • že jejich děti potřebují každé počítač, aby se mohli vůbec distančně vzdělávat,
 • že jejich džob třeba v restauraci se už asi nikdy neobnoví,
 • že teď jim banka milostivě posune splátku, ale hned je zařadí mezi nespolehlivé dlužníky (a tím je vyřadí z možnosti získat jakékoli půjčky nebo refinancování v budoucnu, také díky tomu budou mít tito lidé při první příležitosti zvýšenou úrokovou sazbu),
 • že jsou nikoli vlastní vinou posláni mezi „neúspěšné“, debilními škrtnutími pera debilních úředníků (kteří btw jedou stále za 100% příjmu) v rámci absurdních a z pohledu boje proti viróze zcela nesmyslných opatření,
 • nesmět nikam ven, do kina, do divadla, zahrát si tenis nebo badmington, nesmět si jít zaplavat (ne každý má doma bazén), nesmět si zajít na pivo nebo na kafe pokecat s kamarády,
 • a k tomu všemu ještě poslouchat v televizi sv…ě, které „oznamují“, že za chviličku budou denně umírat tisíce lidí a jejich mrtvoly se budou válet po ulicích.

 

https://abcnews.go.com/Health/predictions-suicides-overdoses-domestic-abuse-covid-coming-true/story?id=73836752

Predictions of more suicides, overdoses and domestic abuse during COVID are coming true

Isolation, economic pressure and family conflict all are major contributors.

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/zemrel-26lety-ucitel-ktery-zrejme-jako-prvni-brit-prodelal-covid-19-40341009

Zemřel 26letý učitel, který zřejmě jako první Brit prodělal covid-19

… V neděli 25. října byl nalezen mrtvý ve svém pokoji na Bangorské univerzitě ve Walesu. Policie označila jeho úmrtí za „tragickou událost“ a vyloučila cizí zavinění.

 • Pozn.: Z celého článku je zřejmé, že spáchal sebevraždu.

 

 

Případová studie 8

Nesmyslná a Covid nijak neřešící vládní „opatření“ mají svoje velice konkrétní dopady do životů řady lidí. Řada lidí se ocitla nikoli vlastní vinou v ekonomických a sociálních problémech.

A ušetřete mne keců o tom, jak si může práci najít každý, kdo chce atd atd atd. Tady je rozsáhlá krize – v gastro, resp. v celém sektoru volného času a navazujících sektorech (úklid restaurací, prádelny pro hotely a restaurace, údržba hotelů a restaurací, která je také nyní jistě utlumená, malé obchody atd atd atd) došlo opatřeními vlády k likvidaci statisíců existencí lidí, kteří nic nezavinili. A pro tyhle lidi není práce ani v příbuzných ba dokonce mnohdy prostě ve vůbec žádných oborech, natožpak v oborech podobných. Po jarní sezóně tito lidé doufali, že se vše vrátí k normálu.

Ale nevrátilo, Naopak vláda přijala mnohem tvrdší opatření, mnohem méně vládními opatřeními postiženým firmám a lidem dnes vláda pomáhá (živnostníci by měli z příspěvku vlády platit odvody, takže by jim nezbyla ani minimální mzda, a to ještě musí platit například nájem prostor, kde nemohou ani ten svůj obchůdek otevřít atd.)

 

Ale pojďme ke konkrétním příkladům:

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pred-koronakrizi-s-penezi-vysli-ted-premysli-i-nad-pomerancem-128060

 

Paní Romana sama vychovává syna s poruchou soustředění, proto jí vyhovovalo, že pracovala na dohodu v kuchyni. Z práce si jako benefit směla nosit domů i jídlo. Díky tomu se jí dařilo s penězi vycházet. Teď je situace úplně jiná, na jaře totiž o práci přišla a novou se jí nedaří sehnat.

„Nemůžu si přivydělat. Když řeknu, že mi zůstane na měsíc zhruba dva tři tisíce korun, tak to je moc. Přemýšlím, jestli koupit děcku pomeranče,“ popisuje svoji dnešní situaci Romana. Aktuálně se neobejde bez finanční výpomoci svého bratra.

„Motám se v tom od srpna,“ přiznává Sabina, matka čtyř dětí, které aktuálně nechodí do školy a ona s nimi zůstává doma. Zvládá chodit jen na drobný přivýdělek dvakrát do týdne na hodinu a půl.

 

„Kvůli koroně se nám zvýšily zálohy na plyn a o to se nám snížily příjmy,“ líčí Sabina, že kvůli tomu, že je její rodina více doma, zvedly se i částky, které musí každý měsíc platit.

 

 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Uz-nevim-kde-usetrit-Samozivitelky-sdileji-navody-na-domaci-vyrobu-cisticich-prostredku-Slzy-nad-detskymi-dopisy-Jeziskovi-642436

 

Děti píší Ježíškovi podle „ceníku“ z Bazoše

 

Vedle úsporných fíglů se některé ženy „hroutí“ z toho, jak si neutěšené situace s penězi všímají i malé děti.

 

„Něco na zamyšlení. Je mi z toho do breku: Můj jedenáctiletý syn psal dneska Ježíškovi,“ napsala jedna ze svobodných matek k fotografii, na které je seznam přání jejího syna, a to rovnou s poukazem, za kolik a kde se věc dá sehnat levně na portálu Bazoš. Našel si tam mimo jiné sportovní náčiní za pouhých sto korun.

 

https://cms.parlamentnilisty.cz/edition_files/uploaded-images/jezisek1.jpg

 

 

Negativní dopady nesmyslných vládních opatření, zákazů a příkazů na rodiny jsou nejen finanční, ale i sociální:

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/rodinni-advokati-lide-ztratili-nadeji-pribyva-rozvodu-40341786

Rodinní advokáti: Lidé ztratili naději, přibývá rozvodů

 

Případová studie 9

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-psychicke-potize-deti-psychicke-zdravi-deprese-uzkost.A201112_135827_domaci_knn

Stres ze současné situace nedopadá negativně jen na dospělé. Projevuje se i u dětí. Ty trápí stesk po spolužácích, online výuka ale třeba i nejistá finanční situace rodičů. Narůstá proto množství psychických problémů. „Musela jsem řešit situace, kdy se děti rozhodly, že pro ně nemá život smysl,“ popsala své zážitky například jedna pedagožka volného času z Brněnska.

 

https://www.televizeseznam.cz/video/kapitola/zazivame-pandemii-dusevnich-chorob-za-rok-propuknou-u-27-procent-obyvatel-eu-rika-lekar-64098247

Zažíváme pandemii duševních chorob. Za rok propuknou u 27 procent obyvatel EU, říká lékař

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-psycholog-ostrakizace.A201006_142703_domaci_knn

Strach i frustrace. Druhá vlna dle psychologů dopadá na psychiku hůř

 

 

Případová studie 10

 

 

Strach, deprese, samota. To vše je teror, který na nás aplikují všechny vlády západních „demokracií“.

 

Jsou to zároveň faktory, které mají nejen vliv na imunitu, ale mohou být fakticky příčinou smrti u starých, opuštěných nebo jinak zranitelných lidí.

 

Když lidé ztratí smysl života - a žít v permanentním kriminále covid-fašismu je pro mnoho lidí ztráta smyslu života, na kterou nejsou schopni najít novou alternativu, nový smysl života v nových podmínkách – pak jsou na cestě, která může vést ke smrti. Ke smrti z únavy, ke smrti ze ztráty chuti vůbec žít.

Lidé, kteří přežili nacistické koncentrační tábory, uvádějí shodně jednu věc – štěstí bylo potřeba, ale také byla potřeba vůle žít, vůle nevzdat to. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jarmila-weinbergerova-holokaust-terezin-osvetim.A201109_133611_domaci_lisv

Kdo propadl beznaději, blížil se konci, vzpomíná pamětnice holokaustu

 

V dnešní atmosféře masmediálního strašení a deptání lidské psychiky řada lidí propadne beznaději. Zejména, když jim k tomu média a proroci falešné apokalypsy přidají „ujištění“, že ani vakcína moc nezmění, že to bude stejný soft-koncentrák jako doposud, občas hrozný a občas ještě hroznější.

 

(Mimochodem všimli jste si, že ten slavný PES, systém, který má signalizovat míru „ohrožení“ a míru tímto „ohrožením“ zdůvodňovaného vládního teroru, tak tento systém strašení obyvatelstva vůbec nepočítá s žádným návratem k normálu? Vůbec. Riziko nula znamená podle tohoto systému mírná omezení, Například maximálně 4 osoby na 15m2 v obchodech, omezení počtu divák v kinech a divadlech, omezení počtu diváků na sportovních akcích a to dokonce i venkovních, roušky forever ve „vymezených“ vnitřních prostorech a v dopravě, a patrně navíc i všude, kde je uvedeno „organizační a režimová opatření“, takže kromě zdravotnických zařízení a domů s pečovatelskou službou roušky rovněž v obchodech, školách, knihovnách a jedno na stojáka si už nedáte naprosto nikdy, protože to zakázal covid-systém i při stupni ohrožení nula.)

https://share.uzis.cz/s/9A8eFndtSM8H5yf/download

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

 

U nás je snad poměrně známý dopis jedné starší dámy, která píše z domova seniorů – stručně řečeno „přestaňte nás strašit a deptat“. Určitě stojí za přečtení v plném znění:

 

https://echo24.cz/a/S2Kax/nestraste-nas-mrazaky-s-mrtvolami-vazte-slova-pise-88leta-zena-z-domova-senioru

Je mi 88 let a celý profesní život jsem pracovala jako obvodní lékařka v Praze v okolí Strossmayerova náměstí. Práce mne vždy uspokojovala a navíc mými pacienty byli například R. A. Dvorský, František Hrubín nebo Karel Čáslavský. Ale to je dávná minulost.

 

Až do té pandemie jsem žila spokojeně v domově seniorů v Kytíně.

Jsem zděšená tím, že ke konci svého života jsem pod tak těžkým depresivním tlakem. Denně se dovídám věci, které jsou v naprostém rozporu. Každý den se dovídám, kolik je nemocných, kolik přibylo mrtvých. Pro člověka, který je uvězněn mezi čtyřmi zdmi, je to obrovsky depresivní. Mám 6 vnoučat a 11 pravnoučat, které však mohu vidět pouze virtuálně. Prodělala jsem covid-19 naprosto bez příznaků. Starý člověk je zvyklý na děti, vnoučata a jak si mám připadat, když otevřu televizi a profesor Flegr řekne, že na ulici budou mrazicí boxy na mrtvoly lidí po covid-19. Jsem ve stresu a depresi ze zpráv, které se na nás valí.

Kdybych zemřela teď, tak jsem ve statistice těch, kteří podlehli covidu. Jako lékařce mi je jasné, že se můj stav musí zhoršovat. To je zákon života. Ale prosím všechny politiky a novináře, važte svoje slova, uklidňujte lidi. Lidé si musí v klidu uvědomit, že je situace vážná, ale není potřeba je strašit. K současné situaci je potřeba přistupovat z pozice uklidňování, ne drastického působení na psychiku. Lékařům je přeci jasné, že člověk díky tomuto strašení a stresu ztrácí imunitu.

 

Konec citace.

 

Další příklady:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domovy-duchodcu-covid-seniori.A201101_200516_domaci_cern

Senioři v domovech důchodců umírají steskem, trápí je zákaz návštěv

 

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-prinesl-do-nemocnic-nove-utrpeni-terapeutka-rika-jak-se-siri-127784

Covid přinesl do nemocnic nové utrpení. Terapeutka říká, jak se šíří

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/psycholozka-lide-jsou-frustrovani-ze-zakazu-uz-ne-z-nemoci-40342001

Psycholožka: Lidé jsou frustrovaní ze zákazů, už ne z nemoci

 

 

Pokud je to málo, pak se podívejte na video v následujícím odkazu. Doreen Morrisová, 85-letá dáma je v domě s pečovatelskou službou. Těší se na každou návštěvu svých dětí a vnoučat. Když zjistí, že ji její dcera nemůže navštívit jinak než „na dálku“ přes sklo, prosí, aby ji alespoň objala a políbila. Ale to se nesmí. Její dcera konstatuje:

„Když moje matka vyjde, chce mne jen obejmout a dát svoje ruce okolo mých ramen, a já chci to samé.

 

Protože má stařeckou demenci, nechápe, proč nemůžeme, a to je to, co vidíte na tomto videu – chce, abych šla za ní dovnitř.

 

Moje matka předtím měla vlastní život, chodila ven, tančila, setkávala se se svojí rodinou a měla se dobře, teď je to všechno pryč.

 

Stav mojí matky se nyní velice rychle zhoršuje, je silně deprimovaná a vystrašená, co se to děje, ačkoli tomu plně nerozumí.“

 

https://www.thetelegraphandargus.co.uk/news/18852604.heartbreaking-video-shows-reality-covid-19-care-home-visiting-ban/

 

"When my mum comes out she just wants to hug me and put her arms around me, and I want to do the same.

"Because of her dementia she doesn't understand why we can't, which is what you can see in the video - she wants me to go inside.

 

"My mum had a life before all this, she would go out all the time, she would dance, see family and have a good time, now all that is gone.

 

„My mum is deteriorating quickly, she's very depressed and anxious over what's going on, although she doesn't fully understand why."

 

Konec citace

 

 

V tomto videu prosí Mary Fowlerová, které je 104 let a je uvězněna v domě s pečovatelskou službou, aby mohla vidět svoje děti:

https://www.facebook.com/groups/627304807896793/permalink/676828612944412/

nebo zde

https://twitter.com/calvinrobinson/status/1319318291903664128/video/1

a

https://www.thecourier.co.uk/fp/news/local/fife/1605193/video-glenrothes-care-home-resident-104-wants-end-to-prison-like-coronavirus-restrictions/

 

V reakci na toto video prohlásila Nicola Sturgeonová, premiérka skotské vlády (First Minister of Scotland), že podobných případů je nepočítaně. (Ale i tak soft koncentrák podle ní musí být zachován. Samozřejmě, „pro dobro všech vězňů“.)

 

Kovid-alarmisté se zaklínají hesly „musíme chránit staré lidi“. Ale ochráníte jejich život tím, že jim znemožníte žít? Ochráníte je tím, že jim vezmete chuť vůbec žít?

A to nemyslím jen obrazně, ale doslova. Protože tito lidé budou umírat. Budou umírat smutkem, steskem, strachem, depresí, ztrátou chuti žít. Tohle jsou přesně ti lidé, kteří - jak řekl jeden kovid-alarmista v „České“ televizi - „tady mohli klidně žít nějakých dvacet, třicet let“ – no, dvacet, třicet let ne, ale třeba pět ano. A tito staří lidé opravdu mohli žít. A ne jako ti lidé, kteří měli třeba rakovinu v terminální fázi, pak jeden pozitivní výsledek pofiderního PCR testu, a kovid-alarmista hned prohlašoval, že tito lidé tu mohli dvacet, třicet let dobře a šťastně žít (s rakovinou v terminálním stádiu například)

 

Policie ve Velké Británii zatkla 73-letou ženu, která chtěla odvézt domů svoji 97-letou matku z domu s pečovatelskou službou, protože nesměla mít žádnou návštěvu už 9 měsíců:

https://twitter.com/rightsforresid2/status/1324010251931234304

V zájmu „Velkého Dobra“, že?

 

Vládní teror, který zcela bezpochyby zabíjí tisíce a tisíce lidí. Ne obrazně ale doslova zabíjí. Tohle jsou skuteční mrtví, které mají na svědomí konkrétní lidé, lidé jako Flégr, Hořejší, Šerý, Kubek, Hamáček, Prymula, Fridrichová, Dvořák a další a další.

 

V této souvislosti mi přišel na mysli jeden paragraf trestního zákona:

 

HLAVA XIII

TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY

Díl 1Trestné činy proti lidskosti

 

§ 400 Genocidium

 

(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí

 

a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,

 

b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,*)

 

c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo

 

d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,

 

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

 

(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedenému v odstavci 1 veřejně podněcuje.

 

(3) Příprava je trestná

 

 

 

*) Když zavřete lidi doma, když jim zakážete potkávat se a navazovat vztahy, tak „provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí“. Mimochodem, dnešní 13-18 letí se právě nyní mají učit navazovat vztahy s opačným pohlavím, právě v tomto věku se mají učit vytvářet a budovat svoje vztahy. Teď se mají učit potřebným dovednostem, aby mohli později založit rodinu a mít a vychovat svoje děti. A vládní teror jim to zakázal. Tohle bude mimochodem také jeden z problémů – a vážných problémů za nějakých 10 – 15 let.

 

 

A jedna zpráva pro covid-alarmisty na závěr – zločin genocidia je nepromlčitelný:

 

§ 35 Vyloučení z promlčení

Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost

a) za trestné činy uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář