Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdyby Němci vyhráli válku, zlikvidovali by český národ

11. 6. 2022

Kdyby Němci vyhráli válku, likvidovali by český národ

Z pamětního spisu Neuratha a Franka o germanizaci, vystěhování a likvidaci českého národa, 28.8.1940

                  

Hned na počátku jejich katovského díla je uvedeno: „Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace prostoru a lidí.“

Germanizace podle autorů měla být provedena 

„1.přenárodněním rasově vhodných Čechů;

2.vysídlením rasově neúnosných Čechů a říši nepřátelské vrstvy inteligence, příp. zavedení zvláštního zacházení s těmito  a se všemi rozvratnými živly 

3.nové osídlení takto uvolněného prostoru svěží německou krví.“   

Problém byl v tom, že česká pracovní síla byla pro Němce v době války nenahraditelná. Proto konečné řešení české otázky bylo odloženo až do vítězného skončení války.

Jak může být dosaženo přenárodnění Čechů?

„Přes systematicky prováděnou politickou neutralizaci a odpolitizování musíme dojít nejprve k politické (duchovní) a potom k národní asimilaci českého národa, aby se konečně dosáhlo přenárodnění.“

(Poznámka: Pod pojmem „zvláštní zacházení“ Němci rozuměli fyzickou likvidaci bez soudu.) (Dokumenty moderní doby, nakladatelství Svoboda, Praha 1978, str. 363 a 364)