Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo ovládne Heartland, je pánem světa

14. 11. 2022

Kdo ovládne Heartland, je pánem světa

o tom podrobněji pojednávala anglická geopolitika již v 19. století. Dnes za Heartland můžeme považovat Eurasii.

Tam v současnosti probíhají boje o světovládu mezi USA a jejich spojenci a Ruskem na druhé straně. Tak se na situaci dívá i americká geopolitika. O všem podrobně psal Z. Brzezinski ve svém stěžejním díle „Velká šachovnice“, které vyšlo v New Yorku v roce 1997.

Velmi otevřeně hovoří Z. Brzezinski o tehdejší Evropě. „Ale nejzávažnější problém představuje fakt, že skutečně „evropská“ Evropa jako taková neexistuje… Je krutá pravda, že západní Evropa, a čím dál tím víc i Evropa střední, zůstávají převážně americkým protektorátem, kde spojenci připomínají vazaly a poddané z dávných dob. Tento stav není dobrý ani pro Spojené státy, ani pro evropské národy.“ (c.d., str.65)

 

 

Hlavní cíl Spojených států v Evropě lze tedy shrnout zcela prostě: pomocí skutečného transatlantického partnerství upevnit americké předmostí euroasijského kontinentu, aby se rozšiřující Evropa mohla stát reálným odrazovým můstkem pro pronikání mezinárodního řádu – založeného na demokracii a spolupráci – do Eurasie.“ (c.d., str. 92)

 

Úkol pro nejbližší budoucnost zní následovně: Je třeba zajistit, aby žádný jednotlivý stát či koalice států nezískaly moc k vytlačení Ameriky z Eurasie nebo k významnému oslabení americké role hlavního globálního rozhodčího.“ (c.d., str. 200)

 

Takto decentralizované Rusko by na druhé straně nemělo mít sklon podléhat imperiální mobilizaci. Volný svazek – složený z evropského Ruska, sibiřské republiky a republiky Dálného východu - … Každá z jeho tří složek by měla být schopna povzbudit svůj vlastní tvůrčí potenciál, jejž po staletí dusil byrokratický moloch Moskvy.“ (c.d., str. 204)

 

Americký tlak na Rusko, jak vyplývá z výše uvedeného, nezpůsobila žádná ukrajinská krize a připojení Krymu k Rusku, ale je dlouhodobým trendem americké politiky, která usiluje o zabezpečení americké nadvlády nad celým světem. V současnosti tedy jde o to, zda monopolární „americký svět“  bude ještě nějakou dobu přežívat, nebo se probojují ke svému  podílu nově vznikající velmoci, především Ruska a Čína,  a svět se stane multipolárním, a proto tedy i bezpečnějším místem i pro obyčejné lidi.

Připravil dr. O. Tuleškov

 

Z. Brzezinski, Velká šachovnice, New York 1997