Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kde je dějinná spravedlnost?, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

6. 2. 2020

Kde je dějinná spravedlnost?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Když se po staletích němého odumírání českého a slovenského etnika podařilo několika generacím obětavých  buditelů a obrozenců vrátit je znovu mezi evropské národy, a když se po první světové válce pustili Češi a Slováci do budování nově ustaveného Československa jako samostatného, svobodného, demokratického státu, vynořil se nečekaně  zlověstný problém. Způsobili jej  mnozí němečtí spoluobčané, potomci přistěhovalců z minulých století. S novou situací se  nechtěli smířit. Ztratili hegemonii. A tak, jak se naskytla příležitost, zrádně otevřeli cestu expanzi soukmenovců ze zahraničí a horlivě se účastnili na rozbití československého státu. Vedle údajného „osamostatnění“  Slovenska zřídil  jimi obdivovaný „Vůdce“ nacistické říše  ze zbytku Československé republiky  potupný nesvéprávný „protektorát“ Čechy a  Morava.  Okleštěné vazalské území, které zbylo z naší vlasti, spravoval  tehdy nepřátelský režim, krutá poroba a hluboké ponížení pro Čechy.

Dnešní  přepisovači dějin v duchu nelidské  revanšistické  demagogie  ovšem hlásají, že se Čechům  nežilo špatně. Vždyť nemuseli rukovat na frontu, nebyli bombardováni a  koneckonců – měli co jíst.

Arogantně se zamlčuje perzekuce a vyhánění Čechů z pohraničí ještě před válkou, šest let   okupačního  teroru, zatýkání, každodenní popravy vlastenců, mučení v koncentračních táborech, likvidace inteligence, všemožné  každodenní deptání národa  a příprava na jeho „konečné řešení“, kterým měla být totální germanizace, částečná deportace a  úplná genocida.  V české zemi, v  naší vlasti,  v Máchově „zemi krásné, zemi milované,“ neměl zůstat ani jediný Čech.

 

Po nacisty prohrané válce  se stal  odsun Němců z českého pohraničí do Německa (podobně jako i z jiných postižených zemí) realizací   jednoho  ze závěrů mírových smluv, které uzavřely  vítězné mocnosti v Postupimi roku  1945. Bylo to opatření k demilitarizaci, denacifikaci a  k demokratizaci střední Evropy a  k její mírové stabilizaci  pro budoucnost.  Podvratnou obstrukci  národnostní menšiny nebylo  po odsunu  napříště již nikdy  možno využít pro výbojné  cíle. Čechům se  v historickém pohledu odsun  jeví jako  spravedlivé  odstranění dlouhodobé  zkázonosné hrozby.  Avšak pro některé Němce, kteří jsou ve vleku revanšistické  propagandy, je to zločin všech zločinů a neodpustitelné  příkoří ze strany Čechů. Jako by  Češi  po  nacisty prohrané válce o tom v Postupimi  sami  rozhodovali. Jako by nešlo o hlediska celoevropská i celosvětová. A jako by nešlo o alespoň  nepatrné odčinění  nenapravitelných hrůz  a ztrát,  které přinesla druhá světová válka.

 

Čtyři desítky  poválečných let se od  těch dob   převalily přes naše hlavy a  tu  došlo k pádu  nedemokratických sil v celém  poválečném mezinárodním kontextu.  U nás přišel  převrat  roku  1989. Vítali jsme jej s radostným očekáváním. Ale překvapil nás.  V lecčem přinesl nečekané zklamání. Dožili jsme se  mimo jiné i  protičeského přepisování dějin.  Jako by se „Podivenova“ obsáhlá   sbírka   pomluv a dehonestací českých národních dějin stala manuálem i pro  většinu našich médií a  pro nejednoho našeho politika.

 

Média ukapávají jedu při každé příležitosti, která se týká národních tradic. K dobrému tónu patří třeba  znevažování  obrození našeho národa. Proč? Jeden z bývalých disidentů to vyjádřil nepokrytě: „Kdyby nebylo Jungmanna a Šafárika, mohli jsme být Němci a umět aspoň jeden světový jazyk.“  A tak místo aby naši intelektuálové pěstovali opravdovou, všelidskou  kulturu, druží se s německými revanšisty, prohlašují se za „sudetské Čechy“ a projektují protičeskou fúzi  s Bavorskem. Místo aby pro smíření Čechů a Němců  hledali to, co nás spojuje s německou demokratickou kulturou, omlouvají se za odsun a dávají najevo, že by rádi  německou menšinu opět pozvali do naší vlasti.  Nezajímá je aktualizovat třeba vztah Martina Luthera k Janu Husovi,  vztah H.W.Leibnize k J.A.Komenskému, význam J.G.Herdera  a jiných  německých osvícenců  a  humanistů pro naše národní obrození. Místo toho se radějí zapomenou na své češství a dají se „rovnou  k Němcům“, jak se říkalo o  kolaborantech  za protektorátu.  Národní  identita, historická paměť a hrdost  se u nich prostě nenosí.

 

Za námi jsou již oslavy stého  výročí těch událostí, v nichž se našim předkům  podařilo překonat 300letou porobu a vytvořit nový stát, svobodné Československo. Vlast, pro kterou jsme i my  chtěli pracovat s úctou a láskou. Ale  nechybí nám  k tomu  dnes  příznivé  ovzduší veřejného prostoru?  Neměli bychom  vyhlásit druhé národní obrození  proti všemu, co oslabuje  naši národní identitu, co znevažuje úctu k paměti národa, co odmítá lásku k domovu, k rodné zemi, k mateřštině, co  hanobí kouzlo kulturních tradic?

Neměli bychom usilovat ze všech sil o to, aby se vrátila radost a hrdost historického  28. října roku 1918?

  

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář