Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karel Havlíček Borovský - Je historie učitelka života?

26. 1. 2024

Karel Havlíček Borovský - Je historie učitelka života?

 

Je, i když nás převážně varuje zápornými příklady a ukazuje, jak se útisk a potlačování národa opakuje. Jen dobové kulisy  a způsoby  mocných vládců  se mění.

Vynikající svědek o účelovém dezinformačním  a manipulativním  působení moci je  jeden z našich nejbystřejších novinářů a politických  básníků, Karel Havlíček Borovský  (1821 – 1856).

Havlíček viděl, jak nová moc zatracuje minulé hrdiny s jejich ideály a zásluhami, jak zveličuje jejich nedostatky, a nemůže-li nedostatky nalézt, jak si je vymýšlí. Havlíček  uměl takové  působení nových vládců pojmenovat, vyjádřit, zobrazit. Připomeňme si  pár  jeho epigramů a  pár veršů  ze   satirické politické básně „Křest svatého Vladimíra“.

 

Účinky Bělohorské bitvy

 

Pokavád  se s Čechů kacířství nesmeklo,

měli v Čechách nebe a po smrti peklo.

Co nám, Fedinande, Pán Bůh poslal tebe,

máme v Čechách peklo a po smrti nebe.

 

Svatý Jane z Nepomuku,

 drž nad námi Čechy ruku,

by nám Bůh dal, co dal tobě,

by náš jazyk neshnil v hrobě.

 

Změna moci

 

Dělají si nové bohy pro svoje pohodlí,

koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí.  ...

V hlavní věci byli všichni stejného mínění,

bez boha se sprostým lidem není k vydržení. ...

Věje vítr od západu, v Kyjevě se práší,

každá firma haní jiné, sama se vynáší. ...

Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinak.

Dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák. ...

Jenom cáři, samovláda a takové sloty

potrvají věčně věkův jak juchtové boty.

 

Havlíček viděl, jak moc prosazuje své zájmy a vládne idejím. My jeho postřehy můžeme  doplnit nedávnými zkušenostmi s  bouráním  pomníků z doby  minulé  a  obnovou památníků  z doby  předminulé. Zástupci a hlasatelé nové moci u nás  přepisují dějiny, dehonestují  hrdiny, propagují  kult zrádců  i adoraci kolaborantů. To nejsou přátelé  národa. A co se jich vyrojilo! Tak jako  za Havlíčka! A možná i o něco více.

ČNL