Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kam se poděl svobodný trh?

26. 8. 2022

Kam se poděl svobodný trh?

 

Řada z nás se za minulého režimu těšila, že přijde doba, kdy
v ekonomice nebude dominovat státní aparát ale tržní síly. Kdy bude
možno svobodně podnikat, kdy ten kdo vyrábí lépe a levněji bude úspěšný,
kdy bude zaručena nedotknutelnost soukromého majetku. Toto hlásali
klasikové a slibovaly nám to rozhlasové stanice typu Svobodná Evropa,
BBC a Hlas Ameriky.

 

Zpočátku politických a hospodářských přeměn se zdálo, že vše jde tím
směrem jak jsme si tržní ekonomiku představovali. Posledních 30 let se
ale systém Západu postupně mění v karikaturu sebe sama, popíraje
základní myšlenky, které mu umožnily stát se dominantním ve světě.

 

Státní aparáty a nevolené struktury jako EU podřezávají větev
svobodného trhu na které sedíme. Trh již není tím motorem, který
v ekonomice přiděluje zdroje tak aby byla efektivní. Jsou to čím dál tím
více byrokrati a podivná ideologická uskupení. Jejich působení na
hospodářství nabývá stále bizarnější podobu a už ani nelze říci že je
neefektivní, je jednoduše nesmyslné a sebevražedné. To státní plánovací
komisi by za komunistů nikdy nenapadlo zlikvidovat z ideových důvodů
průmysl nebo přestat obchodovat se Západem, i když nepřátelským. Ve snu
by je nenapadlo zlikvidovat si energetiku postupným odstraněním jádra,
zákazy uhlí, zákazem plynu, nesmyslně vnucovat vítr a slunce jako základ
energetiky když nemáme technicky vyřešené skladování a distribuci takové
energie. Mám nutkání použít na adresu autorů těchto „vymožeností“ ostrá
slova, ale omezím se na parafrázi francouzského politika Fouché „je to
horší než zločin, je to chyba“.

 

Jsme svědky kroků západních vlád při kterých by ortodoxní komunisté
z padesátých let nadšeně tleskali. Soukromý majetek může být zabaven bez
soudu, jen na základě ideologického zdůvodnění. A spustit tento proces
může nejenom uplatnění práva na svobodu slova, ale i příslušnost
k některé národnosti. To by zase tleskal Reinhard Heydrich.

Jsou to neklamné známky úpadku Evropy, která se čím dál více dostává na
periferii světového zájmu. Existuje zde nesmyslná a ničím nepodložená
představa o nadřazenosti našich technologií, výroby a systému hodnot. Ta
nadřazenost ale existuje jen v hlavách těch, kteří si myslí, že mohou
z pomýlených ideologických důvodů ignorovat základy tržního
hospodářství. Základy toho co kdysi dostalo Evropu na vrchol světové
ekonomiky a politiky. Naši ideologové se posmívají zemím jako je Rusko
nebo Čína a ignorují to, že tyto země udělaly za posledních 30 let
nesmírný hospodářský pokrok, životní úroveň obyvatelstva se u nich za tu
dobu výrazně zvedla. Zatímco u nás za posledních 30 let zmizela výroba
vlastních špičkových výrobků, tak za stejnou dobu se Čína stala světovou
špičkou téměř ve všem. A to bez potřeby arogantně někoho poučovat jak má
žít, bez hlásání vlastní nadřazenosti. Jako ekonom musím říci, že na
hospodářské prosperitě závisí úplně vše včetně zdraví lidí, školství,
kultury atd. Ideologie se nikdo nenají, zejména ne když je pomýlená.

 

Ing. R. Hronek

Přišlo e-poštou