Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kam až zajde Ministerstvo kultury SR vůči Matici ?

30. 7. 2020

Kam až zajde Ministerstvo kultury SR vůči Matici ?

„Situácia v Dome MS v Komárne je odstrašujúcim príkladom, čo môže rezort kultúry spôsobiť tisícom matičiarov

Prečítajte si odpovede MS na otázky novinárov, ktorí sa pýtajú, čo sa deje v Dome MS v Komárne. https://matica.sk/matica-slovenska-chrani-maticne-clenske-hnutie-na-celom-slovensku/

Médiá: Matica nedávno škrtla jeden úväzok pre zamestnankyňu matičného domu v Komárne. Nedali sa úspory nájsť inde v rámci Matice?

Dom MS v Komárne je príkladom úspešného fungovania matičnej kultúry v regiónoch, keďže získava financie na svoje fungovanie a činnosť z troch zdrojov – z ústredia MS, z komerčného nájmu a od sponzorov. Už roky robí presne to, čo ako novinku ohlásili noví predstavitelia Ministerstva kultúry SR – aby si kultúra na seba zarobila sama a od sponzorov. Skvelé divadlo, kultúru a osvetu v Komárne však od 1. januára 2021 ohrozuje priamo rezort kultúry, keďže sa v médiách vyjadruje, že zníži štátnu dotáciu pre MS, čo spôsobí veľké prepúšťanie našich pracovníkov i paralýzu základného chodu MS. Mediálne vyhlásenia MK SR voči MS negatívne vnímajú aj sponzori matičnej kultúry, čiže aj divadelné súbory v Komárne môžu o nich prísť. Kroky rezortu môžu vo výsledku spôsobiť, že ministerstvo odstrihne dôležitú časť štátnych príjmov aj pre Dom MS v Komárne a odoženie sponzorov od matičnej kultúry. MS zo štátnych zdrojov financuje časť prevádzky svojej budovy v Komárne a doteraz 1,5 pracovného úväzku na zabezpečenie základného chodu, tento rok je to v sume 15-tisíc eur. MS vytvára materiálno-personálne podmienky pre činnosť Miestneho odboru MS v Komárne a divadelných súborov Dramaťák a Slovenskí rebeli. Paradoxne, rezort kultúry nám nepovoľuje použiť financie zo štátnej dotácie na realizáciu samotnej matičnej kultúry, umenia a osvety. Nemôžeme z nej financovať ani divadelné hry v Dome MS v Komárne. Účel štátnej dotácie je predovšetkým prevádzkový, hoci aj tak si prevádzku a mzdy v pracoviskách v 26 mestách Slovenska musí MS dofinancovať z vlastných, náročne zarobených zdrojov. Aj dotačný systém Regionálna kultúra MS, z ktorého MS ročne podporí okolo 400 projektov miestnych odborov v regiónoch, musí MS financovať len z toho, čo si dokáže sama zarobiť. Je pre nás nepochopiteľné, že MS nemôže použiť štátne financie priamo na realizáciu kultúry svojich 503 miestnych odborov v regiónoch, vrátane divadla v Komárne.

Smutná situácia v matičnom dome v Komárne je, bohužiaľ, výsledkom vyjadrení ministerstva kultúry. Keďže nevieme, o koľko chce rezort znížiť MS štátnu dotáciu, musíme sa na túto situáciu pripravovať už v týchto posledných mesiacoch pred rokom 2021. Aj pracovný pomer profesionálneho zamestnanca Domu MS v Komárne sme museli skrátiť na dohodu o pracovnej činnosti. Zároveň musíme hľadať iné finančné možnosti, ako môžeme plný úväzok v Komárne opäť finančne podporiť, keďže skrátenie úväzku vnímame ako dočasné riešenie. Našťastie, Dom MS v Komárne získava financie na svoju činnosť aj z komerčného nájmu. Nie všetky pracoviská v nehnuteľnostiach MS v rôznych mestách Slovenska majú voľné priestory na prenájom. MS sa však v žiadnom prípade Domu MS v Komárne nevzdá a vynakladá obrovské úsilie, ako jeho prevádzku udržať a vrátiť doň späť celý úväzok zamestnanca.  Pravda je však taká, že hlavné slovo nemá v tomto prípade Matica slovenská, ale predovšetkým ministerstvo kultúry, a to v akej výške pridelí MS štátnu dotáciu na rok 2021.

Treba povedať, že po vyjadreniach MK SR v médiách sú ohrozené desiatky pracovných miest kultúrnych a zabezpečovacích pracovníkov MS v 26 mestách Slovenska. Už minulý rok musela MS prepustiť niekoľko svojich zamestnancov, mnohým znížiť úväzky a mzdy. Mnohí zostávajúci zamestnanci majú kumulované agendy, dokonca riadiaci pracovníci z ústredia v Martine organizujú matičnú kultúru v ďalších mestách Slovenska. Matica slovenská je na hrane základného fungovania, pretože štát jej vyše desať rokov nevalorizoval dotáciu na úrovni 1,5-milióna eur, hoci ceny, mzdy a spotreba na Slovensku výrazne stúpajú. Preto je MS donútená hľadať úsporu v prevádzke, a teda aj v otázke miezd. Financovanie kultúry z vlastných zdrojov musíme tiež za každú cenu udržať. MS už jednoducho nemá kde inde hľadať peniaze, využíva všetky dostupné možnosti, ako si ústredie, ale aj profesionálne pracoviská v regiónoch môžu zarobiť vlastné peniaze na svoju prevádzku a činnosť. Ak ministerstvo kultúry nechce zlikvidovať matičnú kultúru v regiónoch, nemalo by ohrozovať základný chod ustanovizne a jej pracovísk znížením hlavne prevádzkovej dotácie pre MS. Situácia v Dome MS v Komárne je odstrašujúcim príkladom, čo môže rezort spôsobiť tisícom matičiarov po celom Slovensku už od 1. januára 2021.

Poznámka: Médiá šíria nepravdivú informáciu, že väčšina štátnej dotácie pre MS ide na platy zamestnancov MS v Martine. Nie je to pravda, približne polovica všetkých úväzkov v MS je v ďalších 25 mestách Slovenska. Navyše, množstvo zamestnancov v Martine má aj dve či tri kumulované agendy za jeden plat relevantný k nízkym platom v slovenskej kultúre. Kumulované agendy vykonávajú v ďalších mestách a obciach v podobe kultúrno-osvetovej práce. Matičnú kultúru v regiónoch organizujú aj najvyšší predstavitelia a riadiaci zamestnanci MS.

Médiá: Ako reálne je, že by Matica v prípade finančných škrtov zvažovala predaj budovy v Komárne do rúk nejakého súkromníka?

Matica slovenská v žiadnom prípade nepredá svoju budovu v Komárne. Profesionálne kultúrno-osvetové pôsobenie v Komárne je nevyhnutné, keďže ide o jazykovo zmiešané územie. Nehnuteľnosť primárne slúži ako centrum matičnej i slovenskej kultúry pre Slovákov z Komárna a okolia, no vítaní sú v nej všetci bez ohľadu na národnosť. Dom MS v Komárne je v súčasnosti ukážkou dobrých vzťahov obyvateľov na juhu Slovenska, uplatňujú sa v ňom aj deti maďarskej národnosti. MS ho za každú cenu udrží. Iný scenár neprichádza do úvahy.“

IÚ MS

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář