Jdi na obsah Jdi na menu
 


K ostudnému osudu pamětní desky paní Hany Benešové, část II

9. 8. 2023

K ostudnému osudu pamětní desky paní Hany Benešové, část II

 

Za této nepříznivé situace, kdy mizí mnohé pomníky, busty a pamětní desky, zatímco se objevil na Staroměstském náměstí tzv. Mariánský sloup, v Praze 6 nám vyrostla „úžasná“ socha Marie Terezie, a nakročuje se k obnově pomníku maršála Radetzkého na Malostranském náměstí, jsme se obrátili na pana prezidenta M. Zemana následujícím dopisem z 18. března 2021

 

„…Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás s velkou prosbou o pomoc. Netýká se nikoho z nás, ale známé osobnosti našich dějin – paní Hany Benešové.

Vzhledem k současné době, v níž mizí různé pamětní desky, bysty a dokonce i pomníky, máme obavy, aby pamětní deska paní Hany Benešové, která byla slavnostně odhalena, současně se sochou jejího manžela, pana prezidenta Edvarda Beneše, dne 16. května r. 2005 na domě v Loretánské ulici č. 2, neskončila  někde v depozitáři. Nemůžeme, bohužel, zatím ani dohledat jednu pamětní desku pana prezidenta E. Beneše. V tomto směru vyvíjíme v současnosti další úsilí.

Běh času naše obavy posiluje. Víme, že pamětní deska paní Hany Benešové byla odborným restaurátorem sejmuta v r. 2012, jak nám písemně sdělil tehdejší starosta MČ Praha 1, pan Ing. O. Lomecký, kdy začala rekonstrukce domu, zakoupeného panem Z. Bakalou, který v něm hodlal vytvořit sídlo Knihovny Václava Havla. Podle informací, které máme, rekonstrukce domu ještě probíhají. Kdy dojde  k tak námi očekávané kolaudace jsme se dosud nedozvěděli. Předmětná pamětní deska je zřejmě stále v péči Galerie hl.m. Prahy, kde měla být renovována. Znovu osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" bude až po řádném ukončení kolaudačního řízení, jak nám napsal pan starosta Ing. O. Lomecký ve svém dopisu ze dne 31. ledna 2018, Čj: UMCP1 008050/2018, Zn: STA 22/2018.

Od té doby žádné další povzbudivé informace o pamětní desce paní Hany Benešové nemáme. Pan starosta MČ Praha 1, Mgr. Pavel Čižinský, jemuž jsme v předmětné záležitosti také opětovně psali, se ve své funkci ani neohřál a byl odvolán. Jeho nástupce pan Ing. Petr Hejma nám oznámil, že „Dům v Loretánské 2 je v rukou soukromého investora a je tedy na něm, zda pamětní desku znovu osadí. Doporučuji tedy obrátit se svým dopisem na něj.“ Na toto jeho sdělení, které zcela pomíjí písemný slib pana starosty Ing. Lomeckého nám daný, že pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu po řádném ukončení kolaudačního řízení, jsme reagovali dopisem z 10.3.2020. Více než rok na něj pan starosta Ing.. Petr Hejma neodpověděl. Obracíme se na pana starostu znovu bez ohledu na uvedené skutečnosti stejně uctivě jako dříve dopisem ze 17.3.2021, který přikládáme.

Faktem je, že se píše rok 2021. Pamětní deska paní Hany Benešové byla slavnostně odhalena v roce 2005 a sejmuta 2012, tedy zhruba po sedmi letech. V současnosti je již devátý rok v péči Galerie hl.m. Prahy. Kdy se vrátí na své původní místo, nevíme. To vše naše obavy zesiluje. I jednání s námi, nic přece nežádáme, než navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo, nepovažujeme za solidní. Klademe si otázku, zda je navrácení pamětní desky na fasádu Knihovny Václava Havla pro někoho z rozhodujících vůbec žádoucí.

Navrhli jsme přesto panu starostovi Ing. P. Hejmovi řešení, které by mohlo vrátit předmětnou desku na původní místo dříve, něž bude ukončeno kolaudační řízení. Již několik let je fasáda domu, kde je Knihovna Václava Havla, včetně sloupů jeho podloubí, kde deska byla původně instalována, zcela hotová. A tak by mohla být pamětní deska paní Hany Benešové slavnostně osazena na původní místo bez velkých nákladů. Pokud kolaudace je v nedohlednu, jsme přesvědčeni, že náš návrh stojí za seriózní posouzení. Má–li však kolaudace proběhnout během několika málo měsíců, budeme dále trpěliví, pokud však nám budou závazně písemně sděleny rozhodující skutečnosti.

Vážený pane prezidenta, dílo mnohých, včetně paní profesorky PhDr. Věry Olivové, DrSc., jíž jste vyznamenal za její společensky významné aktivity, je, jak jsme přesvědčeni, ohroženo. Pevně věříme, že již svou přirozenou autoritou přispějete k zachování toho, co nám naši vlastenečtí předchůdci odkázali. S radostí uvítáme osazení pamětní desky paní Hany Benešové na její původní místo, kde ji budeme opětně navštěvovat, abychom, až přijdou naše dny, kdy se naplní naše životy, mohli nám svěřené dědictví v neztenčeném rozsahu odkázat nastupujícím generacím českého lidu.

Velmi děkujeme, pane prezidente, za vše, co v předmětné záležitosti vykonáte, a současně i za mnohé, co jste již učinil při obraně českých státních a národních zájmů, pro dobro milionů našich obyčejných lidí. Naše vděčnost Vám patří. S naší podporou můžete s jistotou počítat i nadále. Jsme s Vámi, poněvadž i Vy již od doby, co jste byl zvolen poprvé prezidentem republiky, jste s námi.

S hlubokou úctou

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,v.r.,

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., v.r.,

Marie Neudorflová, Ph.D., v.r.,

Ing. arch. Nina Žečeva, v.r.,

JUDr. Ogňan Tuleškov

 

Příloha:

Dopis panu Ing. Petru Hejmovi, starostovi MČ Praha 1, ze dne 17.3.2021, Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

 

Na výše uvedený dopis jsem dostali následující odpověď:

Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 24. března 2022

Č. j.: 1458/2021

 

Vážený pane doktore,

prezident republiky pověřil Oddělení styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky odpovědí na Váš dopis, ve kterém žádáte o vrácení pamětní desky Hany Benešové na dům č. p. 108 v Loretánské ulici.

Děkuji Vám za Váš vytrvalý zájem o tuto záležitost a za snahu důstojně uctít památku první dámy Československé republiky, paní Hany Benešové. Prezident republiky ani Kancelář prezidenta republiky v dané situaci nemá žádné nástroje, kterými by mohla ovlivnit rozhodnutí MČ Praha 1, Galerie hl. m. Prahy či soukromého vlastníka objektu. Tuto záležitost jsme v uplynulém roce opakovaně prověřovali a současný stav je takový, že stavebně–technický stav budovy, ze které byla pamětní deska sejmuta, neumožňuje její navrácení. Budova je stále v procesu rekonstrukce, na kterou je vydáno platné stavební povolení, proto nelze podnikat žádné správní kroky, které by navrácení desky nařizovaly.

V současnosti je tak jediným možným řešením situace jednat o dané záležitosti s majitelem budovy, popřípadě řešit navrácení desky v momentě ukončení stavebních prací či ukončení platnosti stavebního povolení.

Děkuji za pochopení a omlouvám se za pozdní odpověď.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého

Dominika Svobodová

vedoucí Oddělení styku s veřejností

Vážený pan

JUDr. Ogňan Tuleškov

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, Česká republika

Tel.: +420 224 371111, Datová schránka: 9hjaihw

 

Věříme, že pan prezident v dobré víře pověřil paní Dominiku Svobodovou, vedoucí Oddělení styku s veřejností, odpovědí na náš dopis.

Proto máme jen menší otázky. Šel se někdo z tohoto oddělení podívat na dům v Loretánské ulici č. 2, kde pamětní deska paní Hany Benešové byla původně umístěna? Napadlo někoho z oddělení se dotázat, proč tento dům je již více než 10 let v rekonstrukci a jak dlouho tato „rekonstrukce“ bude ještě trvat? Nepozastavil se někdo z oddělení nad tím, že souhlas s umístěním předmětné pamětní desky na uvedeném domě musel vydat příslušný orgán a že nebylo složité při prodeji domu uložit novému vlastníku povinnost opětně po rekonstrukci, a to bez všeho dalšího, instalovat pamětní desku na původní místo. Velmi litujeme, že právě tyto otázky, které podle našeho mínění mohlo Oddělení styku pro veřejnost nejen položit, ale i žádat vysvětlení. A to se bohužel nestalo. Škoda!

 

Myslíme si, že ochráncem vdov po prezidentu republiky by měl být prezident republiky prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky. Myslíme si, že k této ochraně náleží i péče o pamětní desky prezidentských vdov. Rovněž si myslíme, že prezident republiky, by měl pečovat i o busty a pamětní desky prezidenta TGM a prezidenta E. Beneše. I ty se některé ztrácejí a nejsou k dohledání. Víme však také, že pan prezident Zeman to nemá lehké. Jde nejen o zdravotní potíže. Ale to je již další kapitola, jíž se budeme věnovat později.

Se vší slušností děkujeme za zaslaný dopis.

Dr. O. Tuleškov

 

 

Poznámka ČNL:

 

Dnes je již srpen 2023. Pamětní deska paní Hany Benešové byla "odborně sejmuta" z fasády domu v Loretánské ulici č. 2 roku 2012, zřejmě též v srpnu, takže již téměř 11 let  je " v odborné úschově"

 

Tato skutečnost je odsouzeníhodná. Odpovědnost nesou lidé, kteří o sejmutí pamětní desky paní Hany Benešové rozhodli a též ti, kteří  dosud neprojevili ani tu nejmenší snahu, kromě pana ing. Lomeckého, o její opětnou instalaci na původní místo. Jejich odpovědnost je zřejmá. Boží mlýny sice melou pomalu, ale jistě. Věříme, že se dočkáme se jejich rozsudku.