Jdi na obsah Jdi na menu
 


K novelizaci stanov tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu

16. 6. 2019

Již počátkem roku 2015 Spolkové shromáždění SL většinou hlasů schválilo novelizaci stanov, z nichž vypustilo právo na vlast a právo na restituci majetku. Tuto změnu stanov iniciovala skupina SL v čele s B. Posseltem. Tvrdě proti tomuto návrhu se postavili witikovci.  A tak začaly vnitřní boje uvnitř spolku, které byly živeny i stanoviskem německých soudů, že pro takovéto základní změny stanov je nutné, aby s nimi souhlasili všichni členové spolku.

 

Bylo a je pro nás překvapením, že B. Posselt ve svém vídeňském projevu, kde mu naslouchali i někteří odpůrci novelizace, prohlásil, že náhrada škod musí být provedena a pokrok v restitucích bude. Celý následující text stojí za pozorné přečtení. Odpověď na vzniklé otázky  necháme na vás.

 

Posselt ujišťoval ve Vídni - Žádné právní pozice nejsou opouštěny!

 

Na pozvání Spolkové rady Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) se mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny, Bernd Posselt, zúčastnil jejího zasedání 12. listopadu v "Domě vlasti" ve Vídni... Bernd Posselt uvedl …Velký problém byl vytvořen novelou § 3.1), ve kterém schází dosavadní text o získání vlasti zpět a restituci majetku. Při hlasování o zásadách prohlášení to bylo schváleno téměř jednomyslně, pro změnu ve formulaci stanov hlasovalo 71,8 procenta. Bernd Posselt zdůraznil, že "právo na domov" je stále součástí pozměňovacích návrhů. Ze strany SLÖ nemůže být zřeknutí se náhrady vynucováno. Náhrada škod musí být provedena. Posselt uvedl, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně ... Vysvětlil také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu je hledáno řešení, které bude vymáháno na mocenských orgánech České republiky. (Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12) Pro České národní listy volně a kráceně přeložil ing. P. Rejf, CSc.