Jdi na obsah Jdi na menu
 


K článku „Beránku Boží, daruj nám pokoj“, řekl Bek sudetským Němcům. Posselt se omluvil za nacismus“

5. 12. 2023

K článku „Beránku Boží, daruj nám pokoj“, řekl Bek sudetským Němcům. Posselt se omluvil za nacismus“

Panu ministru Bekovi asi není známé hodnocení „Sudetoněmeckého landsmanšaftu“ (SL), které učinila na základě přímých znalostí řady sudeťáků a jejich mnohaleté činnosti paní Dr. Eva Hahnová. Sama totiž téměř 10 let pracovala v jedné z institucí SL, takže jej hodnotila i na základě vlastních zkušeností.

Citujeme:

„Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška sudetoněmecký landsmanšaft (SL) drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoněmecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistickou éru, okupačními orgány striktně potírány. Po stažení železné opony se však Velká Británie a USA rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo i podpory SL. Podpora pak trvala i po vzniku Spolkové republiky Německo, a to jak finanční, tak politická. To vedlo k tomu, že se SL nikdo nepokusil zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních henleinovských idejí, ale přicházejí nové generace. Dokud bude SL existovat, najdou si ty ideje nové nositele. Toto je třeba učinit předmětem česko-německé diskuse!...“ (PhDr. Eva Hahnová, historička dlouhodobě již působící ve SRN, v diskusi na konferenci „Odsun Němců – 65 let poté“, která se konala v listopadu 2011 v Ústí nad Labem.)

https://pravednes.cz/HahnovaEva.profil

 

Pan ministr Bek též asi neznal projevy, které landsmani, jejich patroni a blízcí pronesly na sjezdu SL.

 

Citujeme z projevu Horsta Seehofera, tehdejšího premiéra vlády Bavorska a patrona sudetských Němců:

 

„ 70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni  z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti.

 

Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

 

Krátce po válce přijely první vlaky ze sudet do Bavorska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce, domov jim byl ukraden.“ (Augsburk, květen 2015, 66. sjezd SL)

 

Tažení H. Seehofera proti dekretům prezidenta republiky pokračovalo i v době, kdy tento pan zastával funkci ministra vnitra SRN. Proti těmto dekretům vystupoval i B. Posselt.. Ten „vyhnání“ Němců z Československa střídavě  označoval jako etnickou čistku. válečný zločin a někdy i jako genocidu. Dokonce i jeden ze sjezdů SL se konal pod heslem Vyhnání je genocida, podobné heslo měl i Rakouský sudetoněmecký landsmamnšaft na jedné své sešlosti.

 

A je zde ještě jeden nezanedbatelný argument, který vláda ČR ctila v době, kdy byl premiérem pan Václav Klaus. Partnerem české vlády a jejich ministrů byla výhradně vláda SRN jednotliví spolkoví ministři.

 

SL je pouhým vnitroněmeckým spolkem, který nemá a ani nikdy dříve neměl žádnou mezinárodně právní subjektivitu. Jeho partnerem v ČR může být  opět jen nějaký český spolek, který se alespoň zčásti zabývá „sudetoněmeckou problematikou“. V době, kdy byl tajemníkem Kruhu občanů ČR vyhnaných z pohraničí v r. 1938, dr. Pavel Macháček a předsedou téhož subjektu pan Miroslav Klen, oba jmenovaní funkcionáři Kruhu nabízeli přímá jednání se SL nesčíslněkrát. Landsmani však vždy z nějakého důvodu nemohli přistoupit na termín setkání a současně  sami takovýto termín nenavrhli. K jednání mezi uvedenými subjekty k jednání proto nikdy nedošlo pro nezájem SL (v nynější době má SL přes osm tisíc členů.)

 

V oblasti mezinárodně právní nemohou landsmani z výše uvedeného důvodu se zavazovat ani nabývat práv. Je zbytečné proto s nimi jednat.

 

Takže, pane ministře, Beku, z uvedeného vyplývá, že ani o jedné výše uvedené skutečnosti jste nevěděl nebo jí nedbal, což je ještě horší než pouhá nevědomost. I to, že jste přijal omluvu B. Posselta za nacismus, Vás diskvalifikuje pro další jednání se SL, který je zatížen dlouhým protičeským štvaním a obviňováním našich předků z válečných zločinů, krvavých etnických čistek a genocidy, tak i tažením proti dekretům prezidenta republiky. Kde jsou omluvy za tato lživá tvrzení, za vměšování do našich vnitřních záležitostí a dokonce i za snahy pro nové státoprávní uspořádání střední Evropy, které by postihlo i nás, ČR?

Dr. O. Tuleškov