Jdi na obsah Jdi na menu
 


JUDr. Petr Topinka - Rodina a propaganda

29. 5. 2023

JUDr. Petr Topinka - Rodina a propaganda

29.5.2023 16:37

V posledních týdnech se vrcholní političtí představitelé ve svých projevech opakovaně a nevhodně dovolávali zájmů „našich dětí a vnuků“, případně kritizovali počínání „našich předků“, a to nejspíše aby nás všechny přiměli k přemýšlení o svých vlastních záměrech a úmyslech, tedy – bráno v kontextu těchto vyjádření – zneužívali rodinné vztahy a city pro svou politickou propagandu. Našimi dětmi, vnuky a předky mínili zjevně rodinné příslušníky všech občanů České republiky, nikoli své vlastní potomky a předky.

Takové výroky zazněly především z úst nejvyšších představitelů výkonné moci – premiéra Fialy, ministra Jurečky a prezidenta Pavla. Opakovaně zazněl zejména apel na mezigenerační solidaritu adresovaný důchodcům, že neakceptování snížení valorizace jejich důchodů bude příčinou budoucího zadlužení jejich potomků ( „…my ty peníze nemáme, nemáme žádnou rezervu, bude to čistě na dluh, který budou platit děti a vnoučata současných důchodců“ – Jurečka 23.2.2023 Seznam Zprávy, „….kdybychom nyní nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se už za několik let vymkla z ruky a odnesly by to naše děti a vnuci“ – Fiala 11.5.2023 ČTK, pan prezident Pavel se pak ve svém projevu v Památníku Terezín vyjádřil dne 21. května 2023 tak, že „… odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout a poučit se z nich“, což následně vysvětloval – po údajném vytrhávání jeho slov z kontextu – v rozhovoru s redaktorkou Perknerovou dne 24.5.2023 tak , že „ v Terezíně mluvil o nás lidech, ne o Češích, Moravanech nebo Němcích. Byl to mnohem širší apel… Náš spolupodíl na nich nebyl v přímé účasti, ale v tom, že jsme zlu od počátku nebránili,“

Já bych si také dovolil apelovat na zmíněné politiky, ale tak, aby pokud možno šetřili slovy a zmínkami o mých příbuzných (mohu směle použít i zájmeno našich, protože vím o mnoha konkrétních lidech, kterým byly předmětné výroky vysloveně nepříjemné, neboť přinejmenším nepřiměřeným způsobem zasahují do jejich rodinných vztahů; výroky o zločinech předků s následnou moderací kritiky jejich jednání na zbabělé, považují vysloveně za urážlivé.

Lze připomenout, že takové výroky nejsou tak úplně v souladu ani s požadavky mezinárodních úmluv a Listiny základních práv a svobod na respektování a ochranu soukromého a rodinného života. Takový respekt je očekáván především právě od moci výkonné, jejímiž jsou tito řečníci součástí a vlastně i vrcholem ( jejich povinnost nezasahovat do rodinného života vyplývá např. z čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Výkonná moc rozhodně nemá své zamýšlené kroky a případně i sporné postoje ospravedlňovat a propagovat využitím odkazů na rodinné vztahy a vazby. Pokud jsou někteří z těchto řečníků ( myslím, že se to týká dvou z nich ) věřící křesťané, pak by měli mít na paměti i čtvrté přikázání a ctít nejen své příbuzenské vztahy a city z nich vyplývající, ale i vztahy a city ostatních – nějaký restriktivní výklad o otcích a matkách není namístě, tomuto přikázání jde o všechny vztahy mezi předky a potomky, to jim jistě potvrdí i jejich duchovní pastýř. Pro všechny z nás – věřící i nevěřící - ovšem obecně platí, že do rodin jiných se nemáme pokud možno plést, natož se dotýkat cizích předků, kteří už navíc většinou nejsou mezi námi a teď se již nemohou sami bránit (zde by se řada z nich právem bránila proti nesmyslnému osočení ze zločinů i z nějakého spolupodílu na zločinech hitlerovského Německa).

Výroky o dluzích dětí a vnuků, které vzniknou, pokud se současní důchodci budou úspěšně domáhat zvýšení svých penzí o právem přiznanou valorizaci, jsou tedy protiprávním nebo alespoň nemorálním vměšováním do rodinných vztahů, protože jejich smyslem nebyl jen apel členů vlády na seniory, aby po vzporu toho důchodce ze zahraniční fotobanky, kterého dobře zná paní poslankyně Decroix z ODS ( ale který v ČR penzi nepobírá a po valorizaci českých důchodů mu tudíž nic není) vzdali ze solidarity ke státu navýšení důchodů, ale také připomenutí potomkům těchto seniorů, že údajně nemravně vysoké důchody jejich otců/dědečků a matek/babiček v budoucnu způsobí jim jako jejich potomkům svízelnou ekonomickou situaci. Pikantní je to, že zmínění řečníci jsou členy vlády, která nezvládnutím inflace dokázala odlehčit těmto dětem od pětiny jejich úspor a vnukům od pětiny hodnoty obsahu jejich prasátek.

Stejně pozoruhodný je výrok o zločinech našich předků před auditoriem v památníku Terezín, kde byli téměř jistě přítomni potomci Židů v ghettu za války uvězněných – a dost pravděpodobně i potomků Čechů, Moravanů vězněných v tamní gestapácké věznici v Malé Pevnosti. Ti uvěznění jistě žádné zločiny, o kterých pan prezident mluvil, nepáchali, a bylo přinejmenším nevkusné při projevů v Terezíně zmiňovat i takové osoby pod všezahrnující pojem naši předkové. Jako urážku a křivdu vůči osobám, které se již nemohou bránit, to pociťují i ti, jejichž předkové nosili do Terezína jídlo, naopak odnášeli zprávy, a nakonec po zveřejnění projevu i všichni ti, jejichž předkové se jakýmkoli způsobem zúčastnili odboje či odboj podporovali, případně byli účastníky povstání na konci války anebo jen nesouhlasili s okupací a nespolupracovali s Němci. Takový paušální odsudek o zločinech předků by se právem dotkl i řady Němců – antifašistů a jejich potomků. A ani následný pokus o vysvětlení výroku o zločinech , že „ náš spolupodíl na zločinech nebyl v přímé účasti, ale v tom, že jsme zlu od počátku nebránili“, nemůže takto generálně vyřčený obstát. Úplně se tu pomíjí přijetí antifašistů a Židů prchajících z Německa před válkou, českoslovenští dobrovolníci ve Španělsku, přijetí a péče o uprchlíky z pohraničí po Mnichovské dohodě, a to nejen české a moravské (zhruba 200.000 včetně st. zaměstnanců ), ale i německé ( přes 10.000) a židovské ( téměř 20.000), i zase pomoc a účast v odboji – zlu pocházejícímu z hitlerovského Německa podporovanému bohužel i většinou Němců žijících v Československu, tedy naši předkové (alespoň většina) „zlu“ bránili, jak mohli, někteří z nich zahynuli ještě před vypuknutím války, někteří byli jejími oběťmi, další si to odnesli až po porážce „ zla“ a teď rozhodně není zapotřebí jim dále nakládat.

Takové nesprávné, dehonestující, a pravděpodobně i protiprávní výroky zneužívající poškozující rodinné vztahy si tedy uvedení řečníci měli odpustit. Doufejme, že si příště vyberou méně citlivá témata pro své projevy a v tomto smyslu skutečně šlápnou na brzdu.

vasevec.info