Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je Fialova vláda skutečně připravena na všechny možné scénáře vývoje na Ukrajině?

19. 2. 2022

Je Fialova vláda skutečně připravena na všechny možné scénáře vývoje na Ukrajině?

 

Na otevřený dopis jsem panu P. Fialovi, předsedovi vlády ČR, jsme dostali z Úřadu vlády ČR následující odpověď:

 

 

Úřad vlády České republiky

Oddělení styku s veřejností

 

Vážený pan

Dr. Ogňan Tuleškov                                   

 

V Praze 4.ledna 2022

 Čj. 47708/2021-UVCR

 

 

Vážený pane doktore,

 

panu předsedovi vlády bylo doručeno Vaše elektronické podání, prostřednictvím kterého jej seznamujete s Vaším názorem na zahraniční politiku.

 

Tímto potvrzuji přijetí Vašeho podání a sděluji Vám, že pan premiér se s jeho obsahem seznámil a vzal jej na vědomí.

Připojuji též poděkování za Váš názor.

S pozdravem

 

Mgr. Marek Macháň

vedoucí oddělení styku s veřejností

 

 

 

Poznámka k výše uvedenému dopisu z Úřadu vlády ČR

 

1. Otevřený dopis ze dne 20.12.2021 byl týž den doručen přímo do podatelny Úřadu vlády ČR. O této skutečnosti svědčí razítko Podatelny ÚV ČR z 20.1202021 na kopii podání. Nešlo tedy o elektronické podání.

2. V dopisu jsem sice psal o zahraniční politice, ale důraz byl položen na následující věty:

Vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, pokud nemůžete v krátké době zajistit bezpečnost občanů před válečnými hrůzami,  a to  i jaderné války, velmi vás prosíme, abyste válečnou propagandu, vyjádření ztlumili, včetně protiruských aktivit, a na mezinárodní úrovni dali podnět k budování zařízení, které budou poskytovat občanům alespoň částečnou bezpečnost. Tím se zasloužíme i o Evropskou unii a Evropu celou.

 

„Je-li lid skutečně  jediným zdrojem moci ve státě, jak říká naše ústava, a vůli lidu vykonáváte vy, ústavní činitelé, zatím bez referenda, pak je pro vás jistě samozřejmosti činit uvedené. Válečný konflikt nesmí proto předstihnout zajištění bezpečnosti lidu. Ani když dojde v současnosti k dohodě mezi USA, NATO na jedné straně a Ruskem na druhé, nebudou naše uvedené činnosti zbytečné. Pokud nebude trvalý mír zajištěn ani poté, naše aktivity budou prospěšné a velmi nutné  i pro budoucnost.  Stabilnější situace nastane až po zásadním rozhodnutí, zda svět bude nadále unipolární či multipolární, a to je problém dlouhodobější povahy.

Všichni víme, že svobodě, demokracií, lidským právům se mohou těšit jen živí lidé. Děkujeme vám za vše, co v tomto směru pro náš lid, pro mír učiníte.

 

Domníváme se, že vláda ČR není připravená na všechny scénáře vývoje na Ukrajině.

Zdůraznil jsem, aby vláda učinila vše pro rychlou obnovu Civilní obrany, vybudování protiatomových krytů. aby občané se měli, kam ukrýt v případě raketového útoku s jadernými hlavicemi. Výslovně jsem uvedl, že válečný konflikt nesmí proto předstihnout zajištění bezpečnosti lidu. A přesto předstihl.

 

Nikdo v současné situaci nemůže vědět s jistotou, zda a kdy se omezená konveční válka změní v omezenou  jadernou či v globální? V tom horším případě jsou naši obyčejní lidé odsouzení k smrti, poněvadž protiatomové kryty, kde by mohli někteří přežít, zřejmě nejsou. A tento fakt by mělo odrážet i prohlášení naší vlády, aby obyčejní lidé věděli, co je a jejich rodiny může v blízké budoucnosti může potkat.

 

Samozřejmě, lidé by ta takovéto pravdiví prohlášení reagovali s velkými obavami před dny, které nás čekají. Lid je jediným zdrojem moci ve státě, a proto by jeho vláda, pokud dbá jeho zájmů, měla se maximálně snažit ochránit jeho bezpečnost. Tomu tak není. Hrozící válečný konflikt předstihl možnosti jeho zabezpečení. Lid je ohrožen, i když nyní nikoliv bezprostředně. Ale co bude zítra?

 

Nechceme válku, ale mír a rozvoj!

Dr. O Tuleškov