Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak sudeti se snaží lživě přepisovat naše dějiny.

4. 2. 2022

Jak sudeti se snaží lživě přepisovat naše dějiny.

K žádnému vyhnání Čechů po Mnichovu 1938 údajně nedošlo

 

Níže  uvádíme diskusi o vyhnání Čechů z pohraničí  v době pomnichovské, ke které došlo na jednom ze sjezdů tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu. Její závěr zněl, že k žádnému vyhnání Čechů po Mnichovu 1938 nedošlo.

 

"Spolkový ministr vnitra Otto Schily přivodil na letošním sudetoněmeckém dni v Norimberku účastníkům rychlou změnu jejich pocitů. Potěšil je svou výzvou české vládě, aby zru­šila tzv. Benešovy dekrety z let 1945-46 jako odporující lidským právům. Za to sklidil srdečný potlesk. Rozrušil je ale hned svým následujícím odstavcem, ve kterém je na­bádal, aby nezapomněli, že "vyhnáni Němců předcházelo po Mnichovu vyhnání Če­chů".

 

Toto tvrzení kvitovali jeho sudetoněmečtí posluchači potřásáním hlavy a výkřiky nevole. Ministr přesto ještě jednou důrazným hlasem opakoval s tím, že tomu tak skutečně bylo a oni se s tím musí smířit.´ Autor příspěvku dále rozvádí, že Schily nemluvil pravdu, k žádnému vyhnáni Čechů po Mnichovu 1938 nedošlo.“

(Dr. Alfred Schickel, Následky lehkomyslnosti, Sudetendeutsche Zeitung č.34 z 21.8.2002, přeložil PhDr. V. Novák, CSc.)

 

Jak to tedy bylo?

 

Paní H K nám sděluje:

To vše by se mělo připomenout lidem nejen v celé Evropě, aby opravdu věděli, jaká byla situace a ne, jak se šíří, že vlastně *2. Světová válka* v uvozovkách, ani nebyla! Obdivuji všechny lidi, kteří tím prošli.

 

I my se skláníme před obrovským strádáním obyčejných českých hraničářů. Necháváme mnohé z nich promlouvat o tom, co všechno museli vytrpět. Na jejich oběti s úctou vzpomínejme. Mezi ně patřili i němečtí antifašisté, kteří věrně stáli po našem boku až do tragických pomnichovských dní roku 1938.

ČNL