Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se stal generál Lev Prchala prvním nositelem Evropské ceny Karla IV?

9. 12. 2021

Jak se stal generál Lev Prchala prvním nositelem Evropské ceny Karla IV?

 

Sudeti nemohli ani po delším hledání najít mezi čs. exulanty skupinu, která by v exilu něco znamenala a souhlasila by se zahájením bilaterálních rozhovorů. Z velké nouze proto jednali  i s fašizujícími prchalovci, kteří byli ochotní s nimi vést rozhovory. Přání landsmanů bylo v úmluvě naplněno. „3. Obě strany považují návrat sudetskoněmeckých vyhnanců do jejich domoviny za spravedlivý a tudíž samozřejmý.“

 

A dále úmluva zakotvovala: …“se vrátí sudetští Němci do svých domovů. Aby mohly býti vytvořeny předpoklady nového soužití obou národů, které v průběhu tisíciletí žily v nejužším svazku a také v něm v budoucnu žíti budou, dohodly se obě strany, že k tomuto účelu ustaví Federální výbor. Obě strany budou v tomto výboru zastoupeny rovným dílem.

 

Sudeti dostali v úmluvě, co chtěli. Návrat do Československa a vytvoření Federálního výboru, tedy vytvoření česko-německé federace, v níž by sudeti tvořili druhý státotvorný národ.

 

Co dostali Prchalovci za uzavření úmluvy? Generál. L. Prchala se v roce 1958 stal prvním nositelem tzv. Evropské ceny Karla IV, jíž uděloval „sudetoněmecký landsmanšaft“. Viditelně dále nic. Mezi českými exilovými skupinami v Německu se stali Prchalovi těmi černými vzadu. Žádná z nich se s nimi nechtěla špinit. Pravděpodobně však od sudetů získali nějaké peníze, aby mohli ještě nějaký rok existovat. Mezi generálem Prchalou a Lodgmanem von Auen se vytvořilo zvláštní pouto. Generál měl hluboko do kapsy. Vždy však přišly nějaké peníze, které ho zachránily. Po smrti oba dva spočinuli ve hrobech vedle sebe na Lesním hřbitovu v Mnichovu.

 

O dalších českých nositelích „Karlovy ceny“ vás, vážení přátelé, budeme postupně informovat. Jejich pořadí je následující:

generál Lev Prchala, 1958, 

Josef Koukel, litoměřický biskup, 2005,

Petr Uhl, chartista, 2008,

Milan Horáček, německý politik českého původu, 2014, 

Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann- Gemeinde,  tzv. lidovecký politik, převzal cenu v roce 2021.

 

 

 

Dr. O. Tuleškov