Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se my, Češi, učíme ze svých dějin?

16. 10. 2020

Dějiny jsou učitelkou života

Jak se my, Češi, učíme ze svých dějin?  Naši mocní již celá desetiletí dělají vše možné, abychom na svou minulost, na své hrdiny, na utrpení, jímž jsme procházeli, na ideály, které jsme vyznávali, zapomněli.

V tomto procesu, dodnes probíhajícího, můžeme zjistit několik fází. Především naše poslušná média mlčí o podstatných událostech našich dějin. Poté je začínají pomalu přepisovat. Nejprve se objevují ojedinělé zlolajné výkřiky, jež oficiální média  s předstíranou objektivností zaznamenávají. Pak takovéto hlasy můžeme slyšet stále častěji. Vždy za čas zmizí z našich dějin část pravdy, jíž nahrazují čtvrt lži, či dokonce lži celé. Pamětníci stárnou a umírají. Jejich svědectví je zpochybňováno, přezíráno a  dokonce i potlačováno. Dějinná pravda slábne. Je stále méně slyšet.  Překrývají ji stále plněji svými „vědeckými“ výplody nejrůznější badatelé a poslušná média, ČT 1 počínaje. Politická „korektnost“ je doplňována historickou „korektností“.

Pro dějinnou pravdu je tragédií, když „tvorby a výkladu“ historie se ujmou někteří politici.

Nedávno jeden z nich, B. Sobotka, premiér vlády ČR, prohlásil, že „sudetské Němce“ nemůžeme považovat za pohrobky nacistů. Ve skutečnosti, to potvrzuje i dr. E., Hahnová, jež celá léta pracovala v jedné instituci „sudetoněmeckého landsmanšaftu“, svým výrokem, že sudetoněmecký landsmanšaft je nositelem henleinovských tradic. Jsme pevně přesvědčeni i my, že premiér se mýlí. Důkaz provedeme následně. Nyní můžeme jen ve stručnosti říci, že základní dokumenty na které se dosud odvolává „sudetoněmeckého landsmanšaft“, vytvořila a podepsala celá řada dřívějších nacistických funkcionářů, členů SS, gestapa a SD, tedy válečných zločinců.  B. Sobotka se zapsal do našeho vědomí i dalším výrokem.

„Sudetští“ Němci jsou naši spojenci, které potřebujeme. V tomto smyslu se pan premiér vyjádřil. Opět tento výrok je, jak se důvodně domníváme, na štíru s pravdou. Opět jen jednoduchá argumentace, jíž následně doplníme. Ti, kteří vidí svými henleinovskýma očima v našem pohraničí „své Sudety, svoji vlast“, do níž se chtějí vrátit, ti, kteří místo o odsunu mluví o vyhnání a žádají na nás restituce a náhradu škod za vyhnání, nemohou být přece našimi spojenci. Budoucnost „svých Sudet“ vidí jakou autonomní území v rámci ČR, či jako samostatný územní útvar, který na základě práva na sebeurčení by se odtrhl od ČR a připojil ke SRN.  V tomto případě jde v podstatě o nový Mnichov.

Všichni dobře víme, že my jsme byli obětí Němců a oni agresory. Pokud někdo z Němců požaduje na nás finanční úhrady za „vyhnání“, pak staví historii na hlavu. My jako oběť nacistického Německa máme nárok na válečné reparace, které nám Němci odmítají zaplatit.

A aby toho nebylo dost, je toho totiž již více než nad hlavu, motá se do našich dějin i pan P. Bělobrádek, místopředseda vlády ČR, pan ministr D. Herman, paní ministryně M. Marksová a další. Jsme přesvědčeni, že tak činí nikoliv v českém státním a národním zájmu, ale v řadě případů i k jejich škodě. Demokratickou cestou se těchto škůdců můžeme zbavit. Volby nám k tomu poskytují zcela mimořádnou příležitost.

Nenechme si přepisovat naše dějiny! Hajme historickou pravdu! Jednejme v souladu s příklady našich dějinných hrdinů a nesporných vůdčích činitelů! Pokusy o přeměnu naší státnosti v pouhou zemskost odmítejme jako zradu!  Nechceme být pouhou zemí Evropské unie, ani Spolkové republiky Německo. Odmítáme zcela zásadně všechny pokusy udělat z nás faktickou cestou nový německý protektorát nebo dokonce pouhou německou kolonii. Jen národ, který chrání své dějiny, učí se z nich, jen národ, který hájí nejen svou pouhou existenci, ale střeží i své rovné postavení v rodině ostatních národů, má zajištěnou budoucnost. Žádná tzv. historická korektnost neexistuje! Pod ní se jen skrývají pokusy o převyprávění našich dějin. Naše právo na objektivně pravdivé dějiny je však nezadatelné.

J. Skalský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář