Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak nám rostou „ čeští vědátoři“?

10. 2. 2020

Jak nám rostou „ čeští vědátoři“?

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro inkluzivní dějiny

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
capkova@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 350

Odborné curriculum

 • od 2012: vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
 • 2004–2006: vědecká pracovnice Institutu Terezínské iniciativy
 • od 1999 výuka moderních židovských dějin na New York University in Prague
 • 1997–2003: doktorandské studium, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK
 • 1992–1997: studentská vědecká síla, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, oddělení židovských studií
 • 1991–1997: studium historie a germanistiky, Filozofická fakulta UK, Praha

Badatelské zaměření

 • moderní židovské dějiny v 19. a 20. století ve střední a východní Evropě
 • národnostní a náboženské menšiny v 19. a 20. století
 • problematika uprchlíků a migrace

Studijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • XII 2015 – VI 2016: Visiting Scholar at University of Chicago, Department of History
 • VIII 2013: Summer Research Workshop: The Landscapes of the Uprooted. Refugees and Exiles in Postwar Europe, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC
 • IX 2010 – VIII 2011, I 2013 – VI 2013: Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin (Humboldt-Stipendium für erfahrene Wissenschaftler)
 • I 2005 – VI 2005: Universität Basel (Bundesstipendium der Schweizerischen Eidgenossenschaft)
 • IX 1998 – VI 1999: Oxford University (OSI / FCO Chevening Scholarship Scheme)
 • IX 1994 – VI 1995: Universität Wien (ÖAD)
 • III 1994 – VII 1994: Universität Münster (DAAD)

Výzkumné projekty

 • 2016–2018: Začlenění židovského obyvatelstva do poválečného Československa a Polska (ÚSD, grant GA ČR, č. 16-01775Y, hlavní řešitelka)
 • 2010–2013: Hoffnung Juden im polnischen und tschechoslowakischen Grenzgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg (Humboldtstipendium für erfaherene Wissenschaftler)
 • 2007–2009: Die „Judenfrage“ im europäischen Vergleich (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Volkswagen Stiftung, spoluřešitelka)
 • 2004–2006: Lidé na útěku. Židovští uprchlíci do /z českých zemí, 1933–1939 (Institut Terezínské iniciativy, GA AV ČR)

Pedagogická činnost

 • ZS/LS 2013–2014: kurz Dvě století střední Evropy. Dějiny Židů ve střední Evropě, Institut mezinárodních studií, FSV UK
 • LS 2012: kurz Židé v komunistické Evropě, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • ZS 2009–2010: kurz Židé ve víru modernizace, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2001–2004: kurzy moderních židovských dějin a dějin holocaustu, FF UK / CET academic programs
 • 1999–dosud: kurzy moderních židovských dějin na NYU in Prague
 • 1996–1998: kurz Jidiš – jazyk a literatura, Teritoriální studia, FSV UK

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Czechs, Germans Jews? National Identity and the Jews of Bohemia. Berghahn Books, New York – Oxford 2012. Přepracované vydání české verze knihy. (česky: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 1918-1938. Paseka, Praha 2005.)
 • spolu s Michalem Franklem: Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933-1938. Böhlau Verlag, Köln 2012. (česky: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938. Paseka, Praha 2008, druhé doplněné a přepracované vydání 2013.)
 • Andreas Reinke, Kateřina Čapková, Michal Frankl, Piotr Kendziorek, Ferenc Laczó, Die „Judenfrage“ in Ostmitteleuropa: historische Pfade und politisch-soziale Konstellationen. Reihe: Studien zum Antisemitismus in Europa, Bd. 8, Metropol: Berlin 2015.

Články a studie:

 • Between Expulsion and Rescue: The Transports for German-speaking Jews of Czechoslovakia in 1946, submitted to Holocaust and Genocide Studies.
 • Dilemmas of Minority Politics. Jewish Migrants in Post-War Czechoslovakia and Poland. In: Manfred Gerstenfeld and Françoise Ouzan (eds), Displacement, Jewish Migration and Rebirth of Communities“ (1945-1967), forthcoming by Brill, series „Jewish Identities in a Changing World“.
 • “Když jde o prospěch českého národa, antisemitismus to není… Polemika s texty Aleše Hamana, Jiřího Homoláče, Jana Mareše a Jana Randáka” [It Is Not Antisemitism If the Czech Nation Is at Stake…: A Response to Haman, Homoláč, Mareš, and Randák], Česká literatura 2014/3, 455-462.
 • Germans or Jews? German-Speaking Jews in Poland and Czechoslovakia after World War II, Jewish History Quarterly 2013/2, 348-362.
 • Menšiny za komunismu. Dvě úvahy nad knihou Matěje Spurného, Soudobé dějiny 2013/1-2, 190-198.
 • Die ‘Judenfrageʻ in der Frühphase der tschechischen Nationalbewegung. In: Die ‘Judenfrageʻ – ein europäisches Phänomen?, ed. by Manfred Hettling, Michael G. Müller and Guido Hausman. Metropol Verlag: Berlin, 2013, 247-266.
 • Anti-Jewish Discourses in the Czech National Movement. Havlíček, Neruda, and Kapper, Judaica Bohemiae XLVI-2, 2011.
 • „Ich akzeptiere den Komplex, der ich bin.“ Zionisten um Franz Kafka. In: Kafka und Prag. Literatur-, kultur-, sozial- und sprachhistorische Kontexte. ed. Peter Becher, Steffen Höhne und Marek Nekula (Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag 2012), 81-95.
 • Raum und Zeit als Faktoren der nationalen Identifikation der Prager Juden. In: Praha – Prag 1900 – 1945. Literaturstadt zweier Sprachen, ed. Peter Becher, Anna Knechtel (Passau: Verlag Karl Stutz, 2010), 21-31.
 • Die jüdische Glaubengemeinschaft. In: Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, ed. Martin Schulze-Wessel a Martin Zückert (München: R. Oldenbourg Verlag 2009), 187-208.
 • Mit Tribuna gegen das Prager Tagblatt. Der deutsch-tschechische Pressekampf um die jüdischen Leser in Prag. In: Grenzdiskurse. Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939, ed. Sybille Schönborn. Beiträge aus der internationalen, interdisziplinären Tagung der Heinrich Heine Universität Düsseldorf und der Nationalen Iwan Franko Universität Lviv, Ukraine, Mai 2007 (Essen: Klartext, 2009), 127-140.
 • The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. Gershon Hundert, 2 vol. (New Haven and London: Yale University Press, 2008) (hesla: Bar Kochba Association (125-127); Českožidovské Listy (302); Czechoslovakia -mit Michal Frankl und Petr Brod (375-381); Richard Feder (503-504); Angelo Goldstein (613); Tobias Jakobovits (817); Guido Kisch (900); Jindřich Kohn (912-913); Hayim Kugel (951); Emil Margulies (1130); Gustav Sicher (1744); Ludvík Singer (1756); Friedrich Thieberger (1880); Emil Utitz (1953-1954); František Weidmann (2011); Gustav Winter (2026); Židovská Strana (2123-2124); Židovské Zprávy (2124).)
 • Kafka un der jidischer teater. Di mizrach-ejropejiše jidn in di ojgn fun proger jidn. Jerušolajmer almanach 28, 2008, 362-371. (v jidiš)
 • Několik tváří exilu v ČSR. Každodennost péče o uprchlíky před nacismem. Dějiny a současnost 3, 2008, 30-33.
 • Tschechentum, Deutschtum und Judentum mit den Augen einer Jüdin aus Seewiesen. In: Identität versus Integrität. Zusammenleben von Tschechen, Deutschen und Juden auf dem Gebiet des Böhmerwaldes und des Böhmischen Waldes. (Pilsen: Grafia, 2007), 87-93.
 • Židovská náboženská komunita v českých zemích mezi válkami, Religio 1, 2007, 47-68.
 • Viktor Fischl a sionismus v Čechách, In: Viktor Fischl (1912-2006). Příběh českých židů ve 20. století, ed. Zdeněk Vydra (Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007), 9-15.
 • Czechs, Germans, Jews – where is the difference? The complexity of national identities of Bohemian Jews, 1918 – 1938, Bohemia 1, Bd 46, 2006, 7-14. (v němčině: Tschechisch, Deutsch, Jüdisch – wo ist der Unterschied? Komplexität von nationalen Identitäten der böhmischen Juden 1918-1938. In: Juden zwischen Deutschen und Tschechen. Sprachliche, literarische und kulturelle Identitäten. ed. Marek Nekula, und Walter Koschmal (München: Oldenbourg, 2006), 73-84.)
 • „Nie wären wir geflüchtet“. Im Gütterwaggon aus der Slowakei in die Schweiz, Theresienstädter Studien und Dokumente (Berlin: Metropol 2005), 332-362. (v češtině: “Nikdy bychom bývali neutekli.” V nákladních vagónech ze Slovenska do Švýcarska, Terezínské studie a dokumenty 2005, 310-336.)
 • Czechoslovakia as sanctuary for refugees from Nazism !? In: Exile in Prague and Czechoslovakia, 1918-1938. Catalogue of the exhibition. (Prague: Pražská edice 2005), 149-159.
 • Uznání židovské národnosti v Československu 1918-1938, Český časopis historický 1, 2004, 77-103.
 • Theodor Lessing – vom Außenseiter zum Symbol der antinazistischen Opposition. In: Theresienstädter Studien und Dokumente (Berlin: Metropol, 2003), 11-32. (v češtině: Theodor Lessing – od outsidera k symbolu protinacistické opozice, Terezínské studie a dokumenty 2003, 45-64.)
 • Specific Features of Zionism in the Czech Lands in the Interwar Period, Judaica Bohemiae XXXVIII, 2002, 106-159.
 • The Jewish Elite of Central Europe (The B’nai B’rith Order from the Time of the Habsburgs to the Communists Era), in: B’nai B’rith Renaissance Prague (Praha: Faun 2001), 24-87.
 • Kafka a otázka židovské identity v dobovém kontextu, Kuděj 2001/2, 42-52.
 • Jewish Elites in the 19th and 20th Centuries. The B’nai B’rith Order in Central Europe, Judaica Bohemiae XXXVI, 2000, 119-142.
 • Piłsudski or Masaryk? Revisionist Zionism in Czechoslovakia 1925-1940, Judaica Bohemiae XXXV, 1999, 210-239.
 • Das Zeugnis von Salmen Gradowski. In: Theresienstädter Studien und Dokumente (Berlin: Metropol, 1999), 105–111. (v češtině: Svědectví Salmena Gradowského o rodinném táboře v Birkenau, Terezínské studie a dokumenty 1998, 175-180.)

Osobní stránky na academia.edu

http://www.usd.cas.cz/vyzkumni-pracovnici/capkova-katerina/

Přišlo e-poštou

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář