Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak bránit sebe a svoji rodinu v dnešní covidové totalitě proti samozvané elitě?

5. 3. 2021

Jak bránit sebe a svoji rodinu v dnešní covidové totalitě proti samozvané elitě?

O integritě člověka- pořad SVCS-studio Třinec-edukační video 

Mgr. Daniela Šenarová

Je nejvyšší čas naučit se hájit svá práva. Nad našimi platnými zákony máme ještě zákony nadřazené, a to je především Ústava ČR. Nad ní jsou ještě mezinárodní úmluvy, které i naše republika ratifikovala.

Současnou situaci charakterizuje chaos v kompetencích

Musíme činit kroky k ochraně práv. Činy jsou velmi důležité. Nestačí vědět, je nutné konat.

Co je to ta Integrita osobnosti

Z pohledu vyššího řádu byl člověk stvořen a zrozen jako důstojná a svébytná bytost. Člověk je autonomní bytostí, která má tělo, duši a ducha a to je jeho integrita. Má samozřejmě též nástroj mysli. Tato integrita je chráněná. Člověk má svrchované postavení.

Ústava ČR- ústavní zákon ze dne 16.prosince 1992 a zákony související:

Ústavní zákon č.2/1993Listina základních práv a svobod

Náš svrchovaný zákon, což je Listina základních práv a svobod jasně uvádí, že  nesmí docházet k porušování nebo omezování práv občanů.

Článek 1 říká, že lidé jsou svobodní a rovni v důstojnosti i právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Vrozená a přirozená práva mají přednost  před pozitivním právem. My jsme jako lid zdrojem veškeré moci, kterou lid vykonává formou zastupitelské  demokracie, ale může ji také vykonávat přímo, prostřednictvím územních samosprávných celků a krajů. Dvojkolejnost moci se dnes ovšem popírá. Člověk je popírán a státní moc naopak zneužívá a využívá své moci a svých kompetencí.

LZPS je svrchovaný zákon a na ni navazuje Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a protokolů (ve znění č. 3,5 a 8 protokolů), kterou je ČR vázána a která byla integrována do Listiny základních práv a svobod. Člověk je nadřazen systému, nemá cenu s ním bojovat, ale je třeba uvědomit si, že my jsme tou hlavní silou. Nebojovat a nevyjednávat. To je cesta do pekel. Musíme si především uvědomit své kompetence a chopit se jich.

Listina ZPS  -  článek 6 uvádí, že každý má právo na život, nikdo nesmí být zbaven života.

V článku7 je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Máme právo rozhodovat o svém zdraví a jeho ochraně, o svém životě podle svého vědomí a svědomí a za to si neseme odpovědnost. Tomu se říká zákon jednoty a rovnováhy.

Článek 10- Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost.

Přišlo e-poštou

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář