Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrozná výročí a zasedání parlamentu

8. 11. 2021

Hrozná výročí a zasedání parlamentu

Jiří Jaroš Nickelli, SLS Brno

 

V našich dějinách máme dvě příšerná výročí. 8.listopad a 15.březen. Bílou Horu a německou okupaci republiky.

Je přímo symbolické, že současné zasedání parlamentu, které má přinést novou vládu a rozdělení podílu na legálním lupu - totiž na moci, pardon, na práci, jak by pravil sir Humprey z britského seriálu - proběhne na hrozné výročí bělohorské katastrofy.

Katastrofy v našich dějinách malého národa se opakovaly příliš často, než aby si nezasloužily jeho pozornosti.

Je jasné, že pan president neměl jinou možnost při určení tohoto data, ale vyvolal konotaci, jíž jazykovědci říkají "nomen omen".

Jak hrozné, jak výstižné datum.

 

Bělohorská porážka znamenala tři století všestranné poroby a znevolnění národa, jakkoli dnešní vzývači baroka a jesuitismu tvrdí opak. Již tam se projevuje rozdělení národa na elitáře a na pracující. Elitáři tvrdí, že  bělohorská porážka znamenala "rozkvět evropanské kultury a civilizační růst zaostalého kacířského národa", plného nekatolíků a heretických husitů. Pro ně možná. Pro robotníky a nevolníky (bylo čtvrté nevolnictví,jak říkají historikové, jež zrušily až josefinské reformy!) to byla příšerná éra. Éra vyhnanectví nekatolíků generálními patenty pod tresty smrti po dobu  třiceti let! Následně éra zničení českého království  a národní útlak pod knutou vídeňské kanceláře arcidomu dynastie, která jen jméno Čech vyslovovala s hlubokým opovržením. Což jí nevadilo,aby majetky uloupené českým stavům použila na výstavné chrámy jako byl klášter Melk...Takže obtloustlí mniši, pracující dnes v Melku, de facto žijí na uloupeném českém zlatu. To se pochopitelně dnešním turistům nevykládá...Celý tento stav  v Rakousku se  jaksi pokládá za samozřejmou konotaci dějin - přece je známo, že vídeňské paláce stavěli čeští a slovenští dělnici, robotníci, dopravení tam na práci. A že se národ, dříve mající své vojevůdce, panovníky, patricije, vědce, měštany a lid vyznávající svobodně dvojí víru, změnil na lid služek a řemeslníků, což se promítalo v rakouských operetách pohrdavě figurkou hloupého "Wencla" čili českého Vaška...Po vzniku rakouské republiky díky socialistům se vnímání Čechů poněkud zlepšilo, ale za monarchie to byla hrůza a děs. Antisemitismus a antislovanismus Vídně byl pověstný, z jiných národů pouze Maďaři měli jakousi váhu. Právě v tomto podhoubí nenáviděných cizích národů mohl vyrůst antisemita a antislovan, vídeňský starosta Lueger, miláček císař Franze Josefa I.,  a posléze neznámý tapecír a natěrač nevlastním jménem Hitler...

 

Zde se dostáváme k onomu druhém výročí, k 15. březnu. Hitler, tento satanův inkarnát, hýčkaný Západem a zparchantělým mnichovským diktátem, nejdřív uloupil Rakousy ,a poté  československé pohraničí pod falešným označením "Sudety"  - a nakonec i celou republiku. To vyvolalo šok i v mnichovanském společníku Hitlera Chamberlainovi, který do své blízké smrti toto Hitlerovi neodpustil - a stal se otcem návrhu německého odsunu, který dnešní lháři připisují nevinnému dr. Benešovi. Zesnulý Chamberlain ovšem odsun nerealizoval - realizovali jej Winston Spencer Churchill a jeho ministr Anthony Eden,což dnešní lháři opět pilně utajují. Jen tolik k historickým katastrofám našeho národa, k těm, co znamenaly nebezpečí pro samotnou existenci státu a národa.

 

Jen Hospodin ví, co parlament ve zvoleném složení vymyslí, ale instinkt voliče mi napovídá, že to patrně nebude nic přínosného pro naši republiku -  a zvláště pro naše pracující občany, i důchodce. Hrůzy chystané určitými koalicemi, doposud neměly v našich dějinách obdobu. Covidové a zelené šílenství oktrojované Unií je na vrcholu svého třeštění. Nebo snad bude ještě hůře?  A pirátské snahy zavést migrační privilegia a nadvládu příchozích, se nechvalně podobají snahám o další okupaci země.

Čeká nás Temno II ? S nejvyšší pravděpodobnosti ano. Optimisticky řečeno -  Ano, bude hůř.