Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hostilita

14. 11. 2022

Hostilita

Od Adriana Dosedělová

16.8.2019

Pod poněkud tajuplným názvem hostilita se neskrývá žádná pohostinnost, ale naopak diagnóza R45.5, čili Nepřátelství. Ano, i nepřátelství se může stát diagnózou, když se stave dlouhodobým emočním stavem, tedy psychologickým problém, poruchou osobnosti.

O hostilitě

Hostilita je psychická porucha, která je spojena s nepřátelským naladěním vůči sobě, ale i okolí. Dotyční nenávidí celý svět. Všechno ho rozčiluje a leze na nervy. Všechno odmítá. Uspokojuje ho, když může škodit. Touží potom, aby někomu uškodili. Dělá jim to radost být zlí, ubližovat svému okolí. Vůči svému okolí je nejen nepřátelský, zlý a agresivní. Spojena je s hněvem a zlobou. Tito lidé se velmi snadno nechají vyprovokovat. Mnohdy to však ani není potřeba. Výzkumy z posledních let odhalily zajímavou věc, a to, že tato diagnóza je spojena s celou řadou dalších zdravotních rizik.

Rizika hostility

Možná někoho překvapí, že je nepřátelství reálnou diagnózou, co pak to, že je ještě k tomu spojena se zdravotními riziky. Je tomu však skutečně jak. Lidé s hostilitou jsou více ohroženi srdečními a cévními chorobami, a to až o 30% více. Představuje i vyšší riziko vzniku cukrovky. Je zde zvýšené riziko obezity. Je zde i významně zvýšené riziko konzumace alkoholu, alkoholismu, užívání návykových látek a kouření. Mají sklon k patologickému hráčství. Závislosti na automatech, počítačích, sázkách i kartách. Tito lidé umírají mnohem dříve. Zajímavá je spojitost s intelektem. Hostilita se obvykle objevuje u méně vzdělaných. Lidé s hostilitou se zároveň odmítají dále vzdělávat a intelektuálně spíše zakrňují. Trápí je poruchy spánku. Je zajímavé, že jejich negativní postoj ke všemu, se negativně podepisuje i na jejich imunitním systému, uzdravování a hojení ran.

Jak komunikovat s takovýmto člověkem

Komunikace s takovým člověkem je velmi komplikovaná a platí zde určitá pravidla. Důležité je neeskalovat konflikty. Důležité je chovat se asertivně. Velmi se u nich vyplatí používat metodu známou jako otevřené dveře. Na kritiku místo odporování a rozčilování se, zkuste: “Ano, chápu, že se takhle můžete cítit…”

Konfrontace a direktivnost situaci jen zhoršuje.Nutno s nimi jednat poněkud více elegantněji.

Co byste ještě měli o hostilitě vědět?

Bohužel, i ti, kteří už svou diagnózu znají, mají tendenci vše popírat a potlačovat. Co pak ti, kteří neví, že něco takového je diagnóza.

Jde o nemoc s velmi vysokým rizikem vzniku návykových nemocí.

Čemu by se měli vyhýbat?

Hostilní lidé by se měli vyhýbat násilným programům v médiích a to i co se týká sportovních akcí. Dále je nutné vyhýbat se počítačovým hrám a násilí na internetu. Na pozoru je nutno být v konfliktních situacích.

Co může pomoci?

Pomoci může technika milujících laskavostí. Další variantou je pak použití smíchu.

Další osvědčené metody, které mohou lidem s hostilitou pomoci

  • Hostilitě pomáhají relaxační a meditační techniky.
  • Pozitivně na ni působí i užívání omega 3 mastných kyselin.
  • Pomoci mohou i masáže.
  • Je zajímavé, že jí pomáhají i sociální sítě, hudba (vhodně zvolená samozřejmě).
  • Hostilitu ovlivňuje změna způsobu dýchání. Vhodná jsou dechová cvičení. Hostilita totiž mění napětí v oblasti břicha, omezuje pohyby dolních žeber a bránice. Dýchání se stává povrchním a odehrává se v horní části hrudníku. Pokud se to dotyčný odnaučí, své dýchání prohloubí, zklidní a vyrovná nádechy i výdechy, zlepší se i jeho postoj k okolí.
  • Vhodné je zařadit do svého života i nácvik všímavosti a vnímavosti, bdělé pozornosti. Poznat sám sebe, své pocity, napomáhá tomu, aby se člověk naučil lépe sebeovládání a byl schopen změny.

https://www.uzdravim.cz/hostilita.html