Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hnutí SPD se připojuje k Deklaraci o budoucnosti Evropy

10. 7. 2021

Hnutí SPD se připojuje k Deklaraci o budoucnosti Evropy

josh-xy  

Dovolte mi oznámit, že se hnutí SPD připojuje k Deklaraci o budoucnosti Evropy, kterou minulý týden podepsalo 16 hlavních evropských vlasteneckých politických stran ze 14 zemí (Orbán, Salvini, Le Penová, Kaczynski atd.), které vyjádřily nespokojenost se směřováním Evropské unie. Je potvrzeno, že jako předseda SPD připodepíši tuto společnou deklaraci na společném jednání v září, jelikož chci být osobně přítomen. Společně požadujeme návrat kompetencí národům. Hnutí SPD je členem evropské vlastenecké frakce Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu společně s italskou Legou Mattea Salviniho, Národním sdružením Marine Lepenové a dalšími hlavními vlasteckými stranami Evropy.Díky hlasům poslanců SPD bylo tento týden ve Sněmovně ZAMÍTNUTO zavedení korespondenčního hlasování ve volbách.A zároveň se nám tento týden podařilo prosadit maximální účast občanů při podzimních volbách do Sněmovny. Sněmovna dnes totiž díky hlasům SPD odsouhlasila zákon o zvláštních způsobech hlasování, který bude platit pouze pro letošní sněmovní volby za předpokladu, že bude k 15. září tohoto roku vládou vyhlášený nouzový stav, anebo bude i nadále platit tzv. pandemická pohotovost. Současná legislativa umožňuje v případě vládou vyhlášeného nouzového stavu posunout termín voleb až o šest měsíců, a to je pro SPD zcela nepřijatelné. Zároveň požadujeme zrušit pandemickou pohotovost, čemuž se ale vláda ANO a ČSSD s podporou tzv. demobloku brání. Proto hnutí SPD tento zákon o zvláštních způsobech hlasování podpořilo, jelikož je žádoucí, aby letošní sněmovní volby proběhly v řádném termínu, voliči rozdali nové karty a zároveň je potřeba občanům umožnit v maximální míře hlasovat. Zároveň ale odmítáme možnost korespondenční volby, která byla například důvodem, kdy v Rakousku se musely výsledky posledních prezidentských voleb dokonce anulovat a následně znovu opakovat. 

Text Deklarace o budoucnosti Evropy (zkrácená verze) V nedávno zahájené debatě o budoucnosti Evropy nesmí chybět hlas stran spjatých se svobodou národů a tradicemi obyvatel Evropy.Bouřlivá historie Evropy, zejména v minulém století, přinesla mnoho neštěstí. Národy hájící svou svrchovanost a územní celistvost před agresory přinesly oběti větší než lidská představivost. Po druhé světové válce musely některé evropské země bojovat proti nadvládě sovětského totalitarismu po celá desetiletí, než znovu získaly nezávislost. ……………..Evropská unie potřebuje důkladnou reformu, protože dnes se místo ochrany Evropy a jejího dědictví, místo toho, aby umožňovala svobodný rozvoj evropských národů, sama stává zdrojem problémů, úzkosti a nejistoty. EU se čím dál tím více stává nástrojem radikálních sil, které by chtěly dosáhnout kulturní a náboženské přeměny Evropy, zaměřených na vytvoření evropského superstátu, na zničení nebo zrušení evropských tradic, přeměnu základních sociálních institucí a morálních principů.Využití politických struktur a práva k vytvoření evropského superstátu a nových forem sociálního života je projevem nebezpečného a invazivního sociálního inženýrství známého z minulosti, které musí vzbudit oprávněný odpor. Nadměrná moralizující aktivita, které jsme byli svědky v posledních letech v institucích EU, vyústila v nebezpečnou tendenci vnucovat ideologický monopol. Jsme přesvědčeni, že spolupráce evropských národů musí být založena na tradici, na úctě ke kultuře a historii evropských národů, na respektu k židovsko-křesťanskému dědictví Evropy a společným hodnotám, které spojují naše národy, a ne na jejich zničení. Znovu potvrzujeme své přesvědčení, že rodina je základní jednotkou našich národů. V době, kdy Evropa čelí vážné demografické krizi s nízkou mírou porodnosti a stárnutím populace, vytváření politik vstřícných k rodinám by mělo být odpovědí spíše než masová migrace. Jsme přesvědčeni, že suverény v Evropě jsou a zůstanou evropské národy. Evropská unie byla vytvořena těmito národy, aby bylo možné dosáhnout cílů účinněji než jednotlivými členskými státy. Nicméně meze pravomocí unie jsou stanoveny principem – všechny pravomoci, které nejsou postoupeny unii, náležejí členským státům při respektování zásady subsidiarity.Skrze zásadní reinterpretaci Smluv ze strany orgánů EU se v posledních desetiletích tyto hranice významně posunuly na úkor národních států. Tato situace je neslučitelná se základními hodnotami unie a vede ke klesající důvěře evropských národů a občanů v tyto instituce. Aby se tento trend zastavil a zvrátil, je kromě zásad existujícího postoupení, nutné vytvořit seznam nedotknutelných pravomocí členských států EU a vhodný mechanismus jejich ochrany za účasti ústavních soudů nebo jim rovnocenných orgánů členských zemí. Všechny pokusy přeměnit evropské instituce na orgány, které by byly nadřazené vnitrostátním ústavním institucím, vytváří chaos, podkopávají smysl evropských smluv, zpochybňují zásadní roli ústavy členských států. A vzniklé jurisdikční kompetenční spory jsou proto řešeny brutálním uvalením vůle politicky silnějších subjektů nad těmi slabšími. To ničí základ fungování evropského společenství jako společenství svobodných národů.Jsme přesvědčeni, že konsensus musí zůstat základním prostředkem k dosažení pozice běžné v unii. Nedávné pokusy obejít tento postup nebo nápady na jeho zrušení, hrozí vyloučením určitých zemí z vlivu na rozhodování a přeměnit unii ve zvláštní formu oligarchie. To by mohlo vést k faktické neschopnosti konání vnitrostátních ústavních orgánů, včetně vlád a parlamentů, zredukovaných na funkci schvalování rozhodnutí již učiněných jinými.
https://bit.ly/3wsmih3

Pokec24.cz