Jdi na obsah Jdi na menu
 


Great reset – 6. část

31. 3. 2021

Great reset – 6.  část

Zpracováno dle pořadu Studia Berlín, Svobodné rádio ze dne 26. března 2021

Davoský summit a zavádění ekonomiky zúčastněných stran- pokračování

Zdeněk Chytra a Jiří Froněk

 

 

Řítíme se do globální diktatury

Jak mohou průmyslová odvětví spolupracovat při zavádění kapitalismu zúčastněných stran?

Prezentace článku, který popisuje jednání v Davosu – překlad a komentáře Zd. Chytra.

Vedoucí představitelé se setkali, aby projednali příležitosti spolupráce jednotlivých odvětví na tom, jakým způsobem řídit růst průmyslových odvětví a jak zavést kapitalismus zúčastněných stran do praxe. Bylo projednáno tento týden na summitu v Davosu.

Kurzívou  jsou uvedeny osobní názory-komentáře autorů pořadu:  Zdeňka Chytry a Jiřího Froňka

 

Níže některé hlavní body ze 4 plenárních zasedání WEF

Zástupci více než 40 skupin se sešli na schůzce o průmyslové strategii do roku 2021, aby projednali, kde lze spolupracovat, aby průmyslová odvětví mohla podpořit růst kapitalismu zúčastněných stran v praxi.

Přechod na Net zero -  Čistá nula do r. 2025

(Čistá nula odkazuje na rovnováhu mezi množstvím produkovaného skleníkového plynu a množstvím odstraněným z atmosféry. Čistou nulu dosáhneme tehdy, když přidané množství není větší než odebrané množství).

Jaké dopady bude mít přechod na obchodní modely a na partnerství s vládami? Došlo k obrovskému počtu změn a opatření na korporátní úrovni, ale některé společnosti neplní dostatečně závazky v oblasti klimatu. 

 

Pojem dlouhodobý akcionář

Pokud akcionář nebude dostatečně zajímavý, bude z takové společnosti vyloučen. Nejde o dlouhodobost, ale o změny. Jde o akcionáře, kteří budou souhlasit s dlouhodobým vývojem a směřováním společnosti. Akcionáři, kteří nebudou zapadat do ekologického rámce firmy a upřednostní výdělky před ideologií, budou jednoduše odstaveni. Firmy budou tedy řízeny ideologicky, tzn. přes politiky, nikoliv podle potřeb trhu, nabídky a poptávky. Obrovské koncerny usilují o zavedení ekonomiky zúčastněných stran a dělá jim velké starosti, že většina firem stále jede ve starém modelu trhu řízeného nabídkou a poptávkou. Pokud nechceme skončit v cílech Velkého resetu a Agendy 2030, tak zde budou hrát zásadní roli firmy, které se do těch plánů buď připojí, nebo nepřipojí.

Mnohé společnosti věnovaly jen malou pozornost environmentálním tématům. Tato jsou však nyní  prioritou, ale akcionáři předpokládají, že výkon bude pokračovat.

 

Mladé talenty

 Mnoha dokumenty WEF se to hemží „mladými talenty“.

Hovoří se o mladých talentech, tzn. o těch, kteří opouštějí univerzity, kde probíhá již léta ideologické vymývání mozků. Z výzkumu společnosti Accenture vyplývá, že 2/3spotřebitelů se budou chovat udržitelněji, pokud jde o to, odkud nakupují, zatímco jeden ze dvou zaměstnanců tvrdí, že je pro ně rozhodující silné a stabilní vedení firem.

Pozn. (Accenture je globální společnost poskytující odborné služby a řešení v oblasti podnikových strategií, manažerského poradenství, digitálních technologií, technologických služeb, kybernetické bezpečnosti a podpory podnikových procesů).

Udržitelnost je hlavní součástí naší obchodní strategie. Na každé odvětví je třeba se dívat jinak. Každé odvětví musí činit rozhodnutí, která odrážejí potřebnost investic, jaké technologie jsou k dispozici apod.

Technologie může být součástí řešení. Umělá inteligence je hnací silou, která pomůže snížit spotřebu. Při nedostatečném povědomí vidíte však jen negativní stránky technologie.

Naráží na to, že v celém globálním světě existují obavy z technologií zejména v oblasti totálního sledování a kontroly.

 

Rozhovor Klause Schwaba, zakladatele a ředitele WEF  s vedoucím fóra pro utváření budoucnosti investic – strategický výhled pro podnikání

Ú v o d   -   O krizi Covid 19 a jejích dopadech .

Kl. Schwab, citace :

 „Stále existuje mnoho nejistot, ale dobrou zprávou jsou vakcíny, pravděpodobně se přesuneme z této 3. fáze a v letních měsících se  budeme vracet k normálu. Plánujeme 1. velký globální summit lídrů v Singapuru a jsme si velmi jisti, že nás čekají skvělá setkání. Ve své prognóze jsem opatrnější, co se bude dít na podzim, protože zatím nevím, kolik vakcín chrání např. před brazilskou variantou. Takže bychom mohli přejít do nové fáze. Léto je tedy dobrým okamžikem pro setkání v Singapuru.“

V létě si tedy dají koronavirovou pauzu, už to vědí, že na podzim přijde zřejmě mutace viru.

 „Technologie, které jsem popsal ve 4. průmyslové revoluci, jsem popsal jako science fiction. Jen pět let poté se do jisté míry staly realitou, takže žijeme opravdu v době zrychleného ničení tradičních modelů a zrychlené inovace. Všichni víme, že když se dostaneme z pandemie, bude existovat nový normál, nová normalita a doufejme, že to bude pozitivní. Nová normalita.“

Potřeba skvělého resetu v době po covidu

„Odolnost, inkluzivnost, udržitelnost a spolupráce. Virus není jediným rizikem, kterému musíme čelit, existují bezprostřední rizika jako jsou kybernetické útoky a změna klimatu.“

Tři dimenze inkluzivity

Sociální spravedlnost- každému poskytneme důstojnou práci a musí mít dovednosti požadované ve

4. Průmyslové revoluci.

Rasismus a rozmanitost

Nejvíce znepokojující je polarizace názorů.

Mezigenerační-  vidíme vzrůstající hněv mladé generace. Můžeme zde mít vzpoury. Jsme ve věku strategické konkurence a zvládnutí technologií bude v příštích letech klíčovým tématem.

Pokud hovoří o blahobytu, nemá na mysli blahobyt, kdy každému se daří dobře, ale kdy všichni mají stejně, podle radikálních levicových myšlenek.

Dnes se ředitel pro strategii nemusí zabývat pouze obchodním modelem, musí být současně ředitelem pro rizika, pro udržitelnost, ředitelem společnosti. Svět je rychlejší a složitější.

Dnešní důležitosti kapitalismu zúčastněných stran pro podnikání

Cit. Klaus .Schwab: „ Před 50 lety jsem vytvořil Světové ekonomické fórum jako základ pro podporu kapitalismu zúčastněných stran a byl to těžký boj. Myslím, že dnes všichni uznávají to, že korporace není jen ekonomická jednotka pro výrobu produktu a služeb. Je to sociální organismus, který je součástí naší společnosti. Když mluvíme o kapitálu, nemusí to být jen finanční kapitál. Je to lidský kapitál, přírodní, a sociální kapitál a společnost, aby byla úspěšná, se musí starat o všechny tyto různé druhy kapitálu.“

Zúčastněnou stranou zastupující širokou veřejnost budou politické neziskové organizace. To je odpověď na otázku, proč tolik ideologií v posledních letech.

„Je v zájmu každé společnosti přijmout kapitalismus zúčastněných stran. To znamená také dlouhodobě pečovat o akcionáře, investovat do životaschopnosti společnosti tak, aby optimálně zvyšovaly podíl akcionářů ve společnosti.“ (ale týká se to samozřejmě jen těch vybraných a ideologicky, potažmo politicky uvědomělých).

 

J. Froněk – doplnění

V Davosu bylo také řečeno, že krize COVIDU 19 ovlivňuje všechny aspekty lidských životů ve všech koutech světa. Ale tragédie údajně nemusí být jejím jediným dědictvím, naopak, pandemie prý představuje vzácné, ale úzké okno příležitostí přemýšlet, přetvořit a resetovat náš svět, abychom vytvořili zdravější, spravedlivější a prosperující budoucnost.

Proto má Great reset tři hlavní pilíře:

  1. Rozvrátit současnou ekonomiku a nasměrovat trh tím správným směrem, kterým si představují, že je ten jediný správný. Proto vznikl požadavek, aby vlády centrálně zasáhly do daňové, regulační a fiskální politiky a aby celkově nastavily podmínky pro oživení ekonomiky zúčastněných stran. V době covidové pandemie, kdy se snižuje daňový základ u všech skupin obyvatelstva a stoupá veřejný dluh, je k tomu podle Klause Schwaba nejlepší příležitost. Jedná se ovšem o zcela totalitární zásah a spuštění centrální ekonomické regulace ve smyslu celkové přeměny ekonomického modelu tak, jako tomu bylo např. u III. Říše (odstranění nezaměstnanosti plánováním práce, zmražení cen za účelem plánování výroby apod.). Nově tedy, podle 4. průmyslové revoluce, má ekonomická transformace dosahovat obludných rozměrů. Změny se týkají veškerých druhů zdanění, zrušení dotací na fosilní paliva, zásahů do obchodu a hospodářské soutěže i úpravy duševního a hmotného vlastnictví. Tyto zásahy lze již dnes spatřovat v menší nebo větší míře ve fungování Evropské unie i u některých vlád, nohsledů WEF. Václav Klaus nedávno řekl, že čím víc bude politika vítězit nad ekonomikou a čím více je potlačován trh, tím více se bude plánovat.

 

  1. Zajistit prosazení oněch sdílených cílů, které představuje sdílená ekonomika. Za účelem zavedení  sdílené ekonomiky budou vyhlašovány dotační programy, které dosažení tohoto cíle mají dopomoci. Evropská komise představila nedávno plány na Fond ozdravení, řekněme na restrukturalizaci ve výši 750 miliard Euro. USA, Čína a Japonsko mají také plány hospodářských stimulů. Námitka, že malý podnikatel se tzv. nikdy neztratí, neobstojí, protože malý podnikatel to nikdy nebude mít dost ekologické, digitální nebo politicky a sociálně komfortní podle scénáře GR. Plán WEF v rámci programu GR je plný šílených a výstředních věcí a kromě toho uvádí, že nebudete vlastnit žádný majetek a budete tím šťastnější. K tomu můžete přiřadit i nové trendy v obchodování. Dovedl si někdo představit, že za zboží dostane zaplaceno něčím, co neexistuje a nemá žádnou hodnotu? Tento měsíc Elon Musk oznámil, že Tesla začala přijímat platby v Bitcoinech. Digitalizace měn a rušení hotovosti byla již v předchozích pořadech zmíněna. Toto je ale jedna z prvních vlaštovek na úrovni nadnárodní společnosti. Musk se nechal slyšet, že vyzískané  Bitcoiny nebude převádět na dolary s tím, že může více vydělat nebo i tratit. Tesla, ale i jiné společnosti přijímají bitcoiny  jako platidlo a stále víc je jich také v ČR. Bitcoinem  lze ostatně zaplatit například v Alze a dalších e-shopech. Pokud však dojde k převodu klasických měn na kryptoměnu, bude jejich hodnota kolísat jako na houpačce. Oproti hotovosti, která má minimální výkyvy, je kryptoměna doslova centrifugou. Měnová reforma a další tradiční nástroje na okrádání lidí budou jen slabou vzpomínkou z minulosti. Podle zprávy Mezinárodní organizace práce z ledna 2021 zmizelo za poslední rok na celém světě minimálně 225 milionu pracovních míst. Je to čtyřikrát více než v globální finanční krizi v r. 2008. Zatímco tisíc nejbohatších lidí světa během pandemie mezi březnem a prosincem 2020 zvýšilo svůj majetek o 3,9 bilionů dolarů a vydělalo téměř 12 bilionu dolarů, nejchudším lidem světa může trvat více než deset let než se zotaví ze svého ekonomického propadu.

 

  1. Zajištění inovací 4. průmyslové revoluci, podpoře veřejného blaha, zdravotnictví a řešení  sociálních výzev. V rámci podpory veřejného blaha prezidentka Evropské komise varovala před nesmírnou mocí technologických společností v demokraciích a vyzvala k větší regulaci, která má dopad na volnou hospodářskou soutěž a také na demokracii, bezpečnost a kvalitu našich informací. Zde se hovoří o kvalitě informací. Zároveň se nepočítá s přístupem ke svobodným  informacím. Všechny předkládané informace tak budou podléhat schvalování oné „demokracie“. Více než 100 obrovských korporací, vlád i neziskových organizací zahájilo globální iniciativu s cílem učinit umělou inteligenci etičtější a transparentnější. Tato globální akční aliance pro umělou inteligenci má vytvořit nástroje a stanovit postupy pro bezpečné a etické používání AI, které by měly fungovat do r. 2035. Např. V jednom  jihozápadním čínském městě plánují architekti výstavbu umělé inteligence, která bude za pomoci senzorů připojených k Wi-Fi shromažďovat data o všem. Od počasí a znečištění až po stravovací návyky lidí. Toto ovšem vyvolává kontroverzi ohledně rozpoznávání obličejů, automatizovaného rozhodování a sledování v rámci COVID- 19 pandemie. Tato globální alience fízlování, kterou vede technologická společnost IBM a Patrick J. Mc Governa Foundation (nadace investuje do průzkumu, zdokonalování a rozvoje umělé inteligence), se mj. zaměří na vzdělávání vlád, průmyslových skupin a budování důvěry veřejnosti v IA.

 

Zdeněk Chytra

Podnikání v postcovidové ekonomice- některé poznámky k probíhajícím jednáním

Pohodlí a rozšíření objednávání přes internet pravděpodobně přetrvají  nejen pro restaurace, ale i pro potraviny. Rovněž se jedná o bezpečnosti sociálních sítí. Je enormní zájem na tom, aby se lidé v té nové digitální době nestýkali, prosazuje se snaha omezit veškeré sociální vazby a kontakty. Omezení cestování (to už bylo v plánu před covidem). Nepočítá se s tím, že lidé budou chodit do restaurací, ale s tím, že si budou jídlo objednávat. Restaurace postupně zmizí. Záměr je jasný, odtrhnout lidi od jakéhokoliv sociálního života.  Budoucnost cestovního ruchu. Změny již probíhají a mají utvářet budoucnost cestovního ruchu. Předpokládá se zejména pokles služebních cest. Ukazuje se, že dokážeme být produktivní i bez osobních setkání. To povede ke změnám a příležitostem v celém cestovním ekosystému. Konstatuje se, že přetrvává sociální napětí, které se prý bude muset vyřešit. Z toho všeho je cítit ekodiktatura.

Klíčovým faktorem bude udržitelnost a zelené cíle. Investice použité správně podpoří růst do budoucna. Toto se dotkne všech průmyslových odvětví a globálních podniků. Od změny klimatu po geopolitické výzvy bude při utváření budoucnosti hrát klíčovou roli také porozumění rizikům a budování odolnosti.

 

Vzdálená a hybridní práce

Částečně se bude docházet do práce, (pracovat se však bud bez kontaktů se spolupracovníky), částečně půjde o práci z domova. Jsou to výzvy pro zaměstnance. Dalších 6 měsíců má být zásadních pro utváření podnikání v příštích třech letech.

!!!!Angela Merkel jede podle zadání WEF, takže je jí úplně jedno, jaká jsou čísla pozitivních či negativních, proto  je jí jedno, co říká realita. Svoje lockdowny určuje  podle toho, na čem se dohodnou na videokonferencích v rámci davoských summitů.

Počítá se s tím, že tyto šílené restrikce mají trvat minimálně do r. 2023, hovoří se ale také o tom, že možná také až do r. 2025. Vše je shrnuto v článku WEF s názvem Tři akce pro podniky k přípravě na postpandemickou budoucnost. V článku z minulého týdne je také možno o tomto nalézt důkaz.

Citace:

  1. Vládní sponzorovací ekonomická aktivita pravděpodobně zůstane (vlády budou dál strkat peníze do záchrany velkých firem, státy se budou dále zadlužovat). Lze vidět i na procesech v ČR, kdy největší díl z podpůrných projektů pobraly ty největší firmy.
  2. Covid nezmenšil naléhavost opatření v oblasti změny klimatu. Nelítá se, necestuje se, ale podle Davosu se musí dál bojovat proti klimatickým změnám.
  3. Podniky nyní přesouvají pozornost na to, aby podpořily růst.

 

Na celém světě mizí miliony pracovních míst, stoupá raketově nezaměstnanost, zejména v oblasti cestovního ruchu nebo v návaznosti na něj. Stát dá systémově nerelevantní firmě obrovskou spoustu peněz za to, že si v té firmě ponechá 25,1 procent, aby měl vliv na její řízení, a to vliv zásadní. Merkelová to nazývá částečné vyvlastňování.

Vyvlastňování tedy probíhá pod maskou záchrany. Politici jako Merkelová jsou pod přímým vlivem politiků v Davosu !

 

 

Text shrnuje zásadní informace z předmětné rozhlasové relace a zpracovatel nenese žádnou zodpovědnost za jejich relevanci. Pozorný a zvídavý čtenář nechť si informace prověřuje, zdrojuje a doplňuje sám.

Dagmar Tisovská, Táborští vlastenci

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář