Jdi na obsah Jdi na menu
 


Genocida Slovanů II

18. 2. 2020
Genocida Slovanů II
 
O něco později, v době již protektorátní, 28. srpna 1940 vznikl „Pamětní spis Neuratha a Franka o germanizaci, vystěhování a likvidaci českého národa“. Citujeme: „Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace prostoru a lidí. … Taková germanizace předpokládá: 1. přenárodnění rasově vhodných Čechů; 2. vysídlení rasově neúnosných Čechů a říši nepřátelské vrstvy inteligence, příp. zavedení zvláštního zacházení s těmito a se všemi rozvratnými živly; 3. nové osídlení takto uvolněného prostoru svěží německou krví…“.
V roce 1941 o osudu česko-moravského prostoru mluvil i R. Heydrich, tehdy zastávající funkci zastupujícího říšského protektora. „… tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat.“ To jsou slova, na která se nezapomíná.
 
Ale pro Němce nebyl hlavní problém tzv. protektorát Čechy a Morava, ale velké prostory na východě, v Polsku a Sovětském svazu. Plány Němců byly jednoznačné.
V Polsku zavedli hrůzovládu. Hodlali zničit Sovětský svaz, jeho armádu, zčásti vyvraždit jeho obyvatelstvo a posunout hranice Velkoněmecka až někam k Uralu. Tak si chtěli zajistit potřebný životní prostor, o němž již mluvil Hitler v knize Mein Kampf. Němci potřebovali novou půdu, ale z větší části zbavenou jejího původního obyvatelstva. To chtěli vyhladovět, vyvraždit či vyhnat. Němci na vše měli své plány, rozhodnutí samotného A. Hitlera nebo příslušných nacistických institucích. O osvojení rozsáhlých východních území mluvil Generalplan Ost. Ten odhaluje zločinné německé plány.
 
„Hitler ho generalitě vyložil už na poradách 9. ledna, 17. a 30. března 1941. „Válka proti SSSR“ – prohlásil tu – „bude přesným opakem normální války na západě a severu Evropy“. Cílem je „totální destrukce Ruska“, jeho „likvidace jako státu“. Válka „jako boj dvou ideologií“. „Nasazení krajního násilí.“ „Sprovodit ze světa musí nejen Rudou armádu,“ ale i „celý mechanismus řízení“ země. „Vyhubit komisaře a komunistickou inteligenci.“ „Vyplenit světonázorové kořeny ruského lidu.“
 
Trestní odpovědnost za vše, co jí jinak podléhá, rušila na okupovaných územích SSSR už direktiva z 28. dubna 1941. Wehrmachtu i všem represivním složkám naopak přímo ukládala „popravit každého, kdo projeví sebemenší odpor či soucit s partyzány“. „Bez soudu a rovnou na místě.“
 
Pro ty, co přežijí, počítala s „deportací na Sibiř“. Anebo s jejich „otrockou subordinací árijskému panstvu“. S oporou v rasistické „koncepci“, jež mezi „podlidi“, „překážející existenci a rozmnožování vyšší rasy“, řadila Rusy i všechny ostatní Slovany. „Teorie životního prostoru“ („Lebensraum“), který má válka znásobit, byla „státní rezónou“ nacismu už roky před ní.
 
Šéfovi gdaňského senátu Rauschningovi ji Hitler přiblížil po lopatě: „Jedním ze základních úkolů německé státní správy je zabránit rozvoji slovanských ras navždy a všemi prostředky. Přirozené instinkty všech živých stvoření nám napovídají, že nad našimi nepřáteli je nezbytné nejen vítězit, nýbrž také je zničit.“ Himmlerovi, jejž jmenoval i „říšským komisařem pro upevnění německé rasy“, uložil zajistit „návrat říšských Němců a ´Volksdeutsche´“ a „vytvářet nová osídlení úměrně rozšiřování německého životního prostoru na Východě“.
 
Legenda k mapě "Drang nach Osten", jíž jsme včera vyvěsili.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář