Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geneze globálního rozvratu morálky a tradičních hodnot

1. 11. 2019

 

Od sexuální revoluce k sodomii. Veřejná podpora sexuální zvrácenosti nezná mezí. Mravní prznění dítek na pořadu dne?

Autor: odjinud | Publikováno: 1.11.2019  

 

MARION SIGAUTOVÁ - francouzská historička a spisovatelka - přehledně ukazuje, jak byla sexualita vybrána, aby během několika dekád rozpoltila západní civilizaci a připravila její mravní a poté faktické zhroucení pomocí "Overtonových oken".

 

1)  Americký přírodovědec Alfred Kinsey zabývající se výzkumem hmyzu vydal zprávy s názvem Sexuální chování muže (1948) a Sexuální chování ženy (1953).

Byly prodány miliony výtisků po celém světě. Na základě těchto zpráv byla založena nová vědní disciplína nazvaná „sexuologie“.

    Homosexuální maniak Alfred Kinsey zmanipuloval stovky lidí a znásilnil desítky dětí, aby nakonec sepsal lživé „zprávy“, jejichž cílem bylo ospravedlnit a následně propagovat nejodpornější sexuální chování. Veřejně hlásal toleranci pro různé formy sexuálního chování, od masturbace až po pedofilní kontakty. Podle něho „Jsou pouze tři formy sexuálních abnormalit. Abstinence, celibát a pozdní manželství.” Tvrdil, že čím více sexu a s více partnery, tím lépe.

    Následné zrození sexuální revoluce převrátilo a zničilo všechny dosud uznávané hodnoty.

2)  20. března 1969 Dr. Richard Day, muž dobře známý v kruzích globalistů a člen Asociace plánovaného rodičovství, vystoupil před skupinou amerických pediatrů, aby je seznámil s plánem globalizace:

„Omezíme světovou populaci, omezíme plodnost, oddělíme sexuální vztahy a reprodukci, připravíme se na eutanazii, rozšíříme nové nemoci, vymýtíme stará náboženství ve prospěch nových a podpoříme homosexualitu." „Nyní je vše na svém místě a nikdo nás nemůže zastavit.“

3)  2. prosince 1978 byla v Bostonu založena Severoamerická asociace boyloverů nebo tzv. milujících dětí (anglicky NAMBLA).

Členové Nambly upřímně vzdali hold svému učiteli Alfredu Kinseymu. Nambla je sdružení propagující pedofilii.

4)  Většina států podepsala 20. listopadu 1989 Úmluvu o právech dítěte. Velký pokrok? Nebo otevření bran pekla:

Rodiče jsou definováni jako osoby, které jsou povolány k tomu, aby daly svému dítěti přiměřené „poradenství“ pro výkon jeho práv. To je konec rodičovských práv a naprosté šílenství.

Zúčastněné státy uznávají právo každého dítěte na takovou životní úroveň, jaká je nezbytná pro jeho fyzický, vzdělanostní, duchovní, morální a sociální rozvoj.

V souladu s tímto zákonem západní země jako Anglie, Norsko, Německo, Švédsko, Itálie a stále více také Francie odebírají děti jejich genetickým rodičům a předávají je do pěstounských rodin. Skandál v Itálii ukázal, že děti jsou předávány do péče LGBT párům a v nich sexuálně zneužívány.

5)  17. května 1990 Světová zdravotnická organizace WHO vyřadila homosexualitu ze seznamu duševních chorob.

 

Rozhodnutí schválené všemi asociacemi gay aktivistů bylo učiněno z politických důvodů a bez lékařských argumentů.

6)  9. listopadu 2006 se v Jogdžakartě (Jáva – Indonésie) konalo setkání šestadvaceti „renomovaných odborníků v oblasti lidských práv“, na němž byl vypracován návrh Jogdžakartských zásad:

Na všechny otázky týkající se sexuální orientace a genderové identity by se mělo vztahovat mezinárodní právo.

Byla tak schválena genderová teorie na mezinárodní úrovni: máte právo si vybrat vlastní pohlaví.

„Mnoho států a společností ukládá jednotlivcům normy týkající se pohlaví a sexuální orientace prostřednictvím zvyků, zákonů a násilí a snaží se kontrolovat, jak tito jednotlivci prožívají své osobní vztahy a identifikují se. Budeme globálně bojovat proti těm, kteří neuznávají gender,“ píše se v návrhu.

Oficiálně se tak uznává tzv. transsexualismus.

Drahé operace spojené se změnami pohlaví se budou provádět na náklady daňových poplatníků. Předsudky a navyklé praktiky týkající se těchto práv musejí být odstraněny. Nové normy musejí být pro státy závazné.

7)  Dne 1. října 2008 přijala OSN Deklaraci o sexuálních a reprodukčních právech.

Sexuální uspokojení je právo.

Sexualita musí být oddělena od reprodukce a reprodukce od sexuality.

Tato práva nejsou omezena minimálním věkem: právo na sexuální uspokojení mají i děti.

8)  17. května 2010 – francouzská ministerstva zahraničních věcí, zdravotnictví a sportu požadují zbavit transsexuály stigmatu duševně nemocných: touha změnit si pohlaví je nyní NORMÁLNÍ.

9)  Dne 1. října 2011 vydal Národní institut pro prevenci a vzdělávání v oblasti zdraví (INPES), který působí pod francouzským ministerstvem zdravotnictví, dokument propagující lesbickou lásku s šokujícími a nic nezakrývajícími fotografiemi a kresbami.

Název brožury: „Se staženými kalhotkami“. Vyslovuje se v ní právo na uzavření sňatku mezi ženami.

10) 1. ledna 2012 vydalo francouzské ministerstvo školství a vědy brožuru „Homofobie, lesbofobie, bifobie, transfobie, znalosti a reakce“: stát musí bojovat proti „fobiím“ těch, kdo se otevřeně staví proti těmto deviacím.

Sexualita je definována jako hledání uspokojení z rozkoše. Sedmnáct stránek brožury se zaměřuje na to, aby se normální lidé cítili provinile a lidé s deviantním chováním jako oběti.

11) 31. října 2012 francouzský premiér Jean-Marc Ayrault oznámil zahájení „Státního akčního programu boje proti násilí a diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity“.

Boj proti homofobii musí být státní politikou. Musí být propagován i mezi dětmi ve školách. Vydání a propagace AzureLine – katalogu všech možných pohlavních úchylek.

12) 4. ledna 2013 francouzský ministr školství oznámil, že boj proti homofobii je jednou z národních priorit: podpořil také AzureLine.

13) Dne 17. května 2013 francouzský parlament schválil tzv. zákon „O manželství pro všechny“, který uznává sňatek dvou osob stejného pohlaví jako zákonné manželství, a to navzdory několika měsícům protestních demonstrací, které zmobilizovaly miliony lidí a sebraly proti návrhu zákona stovky tisíc podpisů.

14) 13. června 2016 vydává Nejvyšší rada pro otázky rovnosti katalog všech typů sexuálních praktik pro školáky v rámci spolupráce při jejich sexuální výchově.

15) V lednu 2018 zveřejnilo UNESCO svá doporučení týkající se sexuální výchovy: Na 139 stranách věnuje UNESCO velkou pozornost respektu k sexuální orientaci, odmítnutí stereotypů a právu na tělesné ukájení. Přestože je francouzština v OSN úředním jazykem a generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová je Francouzka, text je k dispozici pouze v angličtině: Francouzi, kteří většinou angličtinu ignorují, nemají nárok o tom vědět.

Všestranná sexuální výchova začíná ve věku pěti let v základní škole a homosexualita se bude vysvětlovat už ve školkách.

Od pěti let se děti budou učit, jak mají určit vlastní pohlaví: po ukončení základní školy nebude mít dítě jistotu, zda je chlapec nebo dívka.

Příznaky těhotenství se budou vyučovat od devíti let.

Masturbace bude schvalována od základní školy, pokud s ní dítě „zůstane v soukromí“. Děti se budou učit respektovat různé druhy rodin: homosexuální i desítky dalších zvrácených odchylek.

16) 30. listopadu 2018, během vlny protestů Žlutých vest, odhlasoval francouzský parlament zákaz trestání dětí ze strany rodičů. Rodiče již nemají právo na výchovné tresty ani autoritu ve vztahu k svým dětem.  Přípustné způsoby, jak zajistit vymahatelnost zákona, jsou udání, materiální zabezpečení rodin, odejmutí dětí.

Skandinávské země a Německo si již na této cestě prošly mnoha křivdami a zdejší rodiče žijí ve strachu.

17) V srpnu 2019 vypukla polemika nad fotbalovými stadiony, kde už několik zápasů bylo přerušeno kvůli „homofobním“ plakátům. Stovky tisíc fotbalových fanoušků budou brzy připraveny o možnost vyjádřit svůj názor. A ti se mstí tím, že se vysmívají politikům, kteří se je snaží poučovat.

Vlády nebezpečně balancují na hraně.

18) Zároveň 1. září ve Štrasburku si mladí lidé natáčejí dva zcela nahé muže, kteří se ukájejí sodomií na široké ulici v centru města a pod pouliční lampou.

 

Co přijde příště?

Nastal čas znovu nastolit základní smysl pro slušnost a cudnost. Jenže to je už fakticky zakázané a pokusy nastolit normálnost se stávají trestné.

 

Zdroj.

 

Protiproud.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář