Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropští biskupové protestují proti pronásledování křesťanů ve světě

24. 12. 2022

Evropští biskupové protestují proti pronásledování křesťanů ve světě

 

O tom, v jakém zoufalém stavu je křesťanství  v některých evropských zemí,  spíše však mlčí, než mluví.

 

K státům, v nichž dochází k pronásledování křesťanů, patří již dlouhodobě Francie. V jiných státech Evropy je křesťanství ohroženo a zčásti rozkládáno i liberalismem. Křesťanské pojetí rodiny je znevažováno. I paní Danuše Nerudová, kandidátka na prezidenta, mluví o tom, že zřejmě existuje více pohlaví než dvě. Současně žádá, aby  tyto zvláštnosti společnost tolerovala.

 

Základem manželství v křesťanském pojetí je muž a žena. Rodina vzniká jejich svobodným rozhodnutím. Kdo sahá na rodinu, sahá i na základy státu. Spořádaná rodiny je fundamentem každého spořádaného státu.

 

Zatímco v 80. letech 20. století křesťanství v předcházejícím režimu sílilo, kostely se naplňovaly věřícími, mnišské řády byly opět obnovovány, a to přes nevstřícnost   vládnoucí elity, pak od prvního desetiletí 21. století dochází k opačným procesům. Dochází, a to dokonce i v Německu, k rušení kostelů a k jejich vyprazdňování. Počet věřících klesá. Církev u nás bohatne, církevní restituce z nich udělaly bohaté subjekty, a to proti vůli většiny lidí. U nich naopak dochází od počátku 20. let tohoto století ke stále zřetelnější pauperizaci.

 

Sexuálně jinaké skupiny jsou vládnoucími elitami podporované. Co lze říci k tomu, že jednopohlavní „páry“ jezdí do Bruselu na veletrh  malých dětí, miminek. Jedno takové dítě stojí řadu tisíc euro. Veletrh se koná dokonce v neveliké vzdálenosti od Evropského parlamentu, v němž má údajně rozhodující slovo tzv. Evropská lidová strana, tedy tzv.křesťané. Co je na tomto veletrhu křesťanského? Jak je možné, že malé děti se prodávají a nakupují? Některé z nich však brzy čeká těžký osud.

 

Ještě před několika lety se ozývaly hlasy odvážných křesťanů. Již však zmlkly. Nikoliv náhodně.

 

Vítězný liberalismus reaganovského a thacherovské ražení prostoupil i křesťanství. Dojde k jeho obnově? Je velmi pravděpodobná, pokud ustanou liberální tlaky. Budou-li však pokračovat, z církví zbudou jen chřadnoucí a stále neduživější subjekty. Kdeže jsou nyní ideály dříve početných a silných křesťansko-sociálních skupin. Vzpomeňme v této souvislosti na prohlášení dr. Jana Šrámka, který se vyjádřil asi v tom smyslu,  že Československé straně lidové jde o to, aby království božího se lidé dočkali nikoliv  až na nebi, ale již zde na zemi. Nebo další programové prohlášení ČSL: Křesťanství a kapitalismus jsou neslučitelné, chovají se k sobě jako oheň a voda.  Kapitalismus je zneužitím soukromého majetku.

Vstanou v řadách církví noví bojovníci?

Dr. O. Tuleškov