Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropa podle Piráta - Tak si to představoval Hitler

7. 7. 2021

Evropa podle Piráta - Tak si to představoval Hitler

7. 7. 2021 josh-xy   

06.07.2021 16:41

 

Lze vůbec opustit Severoatlantickou alianci, pokud by to někdo chtěl? Podle vojenského experta Jaroslava Štefce nikoliv. Tedy technicky to možné je, nikoliv však reálně, protože by odstartovaly mechanismy, které by přiměly zemi se zaječími úmysly zůstat. A takové plány reálné jsou. Pro ParlamentníListy.cz také prohlásil, že v podstatě žijeme v Evropě Adolfa Hitlera postavené na elitních státech, které má Východ poslouchat a tvořit hodnoty i levnou pracovní sílu.

Jaroslav Štefec totiž ve videodiskusi s europoslancem Ivanem Davidem odpovídal na otázku, nakolik je složité vystoupit ze Severoatlantické aliance (dále jen NATO). A zmínil také plány, které mají případným odchodům zabránit. „Technicky to není vůbec složité, technicky je to velmi jednoduché, ale stejně jako se kdysi svého času Řecko snažilo trhnout ze Severoatlantické aliance, k nám v rámci Varšavské smlouvy vstoupila v srpnu vojska, došlo v rámci Řecka k povstání elitních jednotek, které vyvolaly vojenský puč. A nastala takzvaná hrůzovláda tří černých plukovníků. Během prvního měsíce přišlo o život přes osm tisíc Řeků. Vystoupit je jednoduché, ale politicky je to prakticky vyloučené,“ vysvětlil vojenský analytik. 

Štefec redakci řekl, že zcela jistě existují konkrétní plány a jsou navázány na konkrétní kroky vytváření pátých kolon v jednotlivých zemích: „Jestliže vezmu techniku vystoupení z NATO, je to jednoduché, ale v momentě, kdyby se některá země začala reálně stavět proti členství v NATO, nastoupí externí mechanismy vedení příslušné země k poslušnosti. A tyto mechanismy mají dopředu připravené scénáře, samozřejmě mají i dopředu připravené lidi, kteří na to budou konkrétním způsobem reagovat. Oni mnohdy ani nemusejí vědět, že v tom mají svoji úlohu. Ale tu úlohu mohou do jisté míry sehrát,“ uvedl. Připomněl, že asi dva a půl roku zpátky napsal víceméně hypotetický návod pro pučisty – amatéry. V něm uvádí, jakým způsobem lze připravit státní převrat; a právě tento mechanismus přípravy státního převratu je podle něj v podstatě popis, jakým by došlo k umravnění příslušné země. Ať už na úrovni politické nebo případně vojenské, pokud by ta politická ne zcela zafungovala.

Velmoci plánují dopředu

„Tyto plány samozřejmě existují. Jsou to plány na úrovni nejvyššího velení NATO, ale na rovinu, mně se o nich příliš mluvit nechce. Jde o plány, které mají konkrétní názvy, ale původně byl plán připraven, když se rozjel komunistický převrat v Itálii v padesátých letech. Tam byly podniknuty konkrétní kroky podle konkrétních mechanismů. Plány se dále rozvíjely a Řecko bylo konkrétní realizací těchto plánů,“ popsal vojenský odborník. „Podobné plány mají i ostatní velmoci, ale tyto plány vznikají na úrovni těchto velmocí, protože velmoci musejí plánovat dlouho dopředu. Musejí vytvářet podmínky, aby v případě, že dojde k narušení mocenských plánů v rámci reakcí na konkrétní tahy protivníků, byly dlouhodobě připraveny provádět konkrétní kroky ještě předtím, než tyto kroky protistrany nastanou. Případně provádějí kroky, aby dokázali mocensky ovládnout konkrétní prostor,“ sdělil s tím, že kroky jsou v první řadě ekonomické a politické.

Jako konkrétní příklad uvedl ovládnutí Krymu, kde došlo k určitým postupům postavených na řadě znalostí a dlouhodobých smluv, určitých podmínek a pravidel. „Došlo k referendu, které naprosto legálně připojilo Krym k Ruské federaci bez ohledu na to, co si o tom kdo myslí. Došel k tomu i, tuším, Evropský soudní dvůr, který řekl, že kroky byly provedeny v souladu s mezinárodním právem a podle mezinárodních smluv.  Stejně tak bylo připojeno Kosovo víceméně k Albánii, tam se vlastně také nikdo nikoho neptal. A to jsou konkrétní tahy, které jsou připravovány dlouhodobě a jsou jimi vytvářeny podmínky. Všechny velmoci hrají šachy na mezinárodní šachovnici a toto jsou konkrétní tahy dlouhodobě připravované dopředu,“ tvrdí Jaroslav Štefec.

Na otázku, kdo zmíněné kroky řídí, odvětil, že ti, kdo rozhodují o politikách států a jejich směrování, tedy elity v pozadí. „Ať už se jedná o obrovské bankovní skupiny, které ovládají konkrétní politici, konkrétní mocenské struktury v daných státech, ať je to třeba Komunistická strana Číny, která je alespoň čitelná, protože tam víte, kdo to je, nebo to, čemu se říká ve Spojených státech deep state, který je absolutně nečitelný. I když se zhruba ví, kdo v rámci toho systému funguje, je velmi nečitelný a o jeho rozhodovacích pochodech nevíte vůbec nic,“ řekl Štefec.

Nedemokratické, míříme k diktatuře

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil i k posílení pravomocí Evropského parlamentu. Piráti prosazují zrušení práva veta o zahraniční politice i právu. Shodli se na tom předseda Pirátů Ivan Bartoš a europoslanec Marcel Kolaja. Chtěli by tak odblokovat situace, kdy se proti návrhu postaví několik zemí, nebo jediná, a tím ho také odmítnou. Štefec to považuje za vysoce nedemokratický krok směřující v podstatě k diktatuře. „Protože oni prosazují i významné omezení práva na informace, na svobodu vyjadřování, a vlastně tím prosazují i zákaz jakéhokoliv jiného názoru v rámci Evropské unie, který je daný jinakostí zemí kulturním dědictvím a zkušenostmi zemí. To znamená, že chtějí naprosto zlikvidovat národní charakter Evropské unie a tím ztratí význam i sama Evropské unie,“ domnívá se expert s tím, že zatím jde o svazek států, které spolupracují, ale stane se z nich nakonec něco jako „Spojené státy evropské“, což je mechanismus, kterého bychom se měli dle Štefce vyvarovat.

„Zapadnout do kašovité hmoty bez hlavy a paty, bez vlastní tváře, taková unitární jednotnost je popsána v mnoha fantaziích o budoucnosti počínaje Orwellovým románem 1984… tak to se mi nelíbí, v tom bych rozhodně žít nechtěl,“ podotkl k tomu. Navíc by to prý ohrozilo nyní již tak dost osekanou suverenitu České republiky, protože hlasovací právo je delegováno podle počtu obyvatel jednotlivých zemí. Označil to za další významné omezení možností skupin států jako je Visegrádská čtyřka – tedy postavit se například volnému přílivu migrantů do Evropské unie. „Právo veta je prostě právo na vlastní názor. Jestliže se šest zemí postaví proti migrační politice, kterou prosazuje vedení Evropské unie, je to naprosto legitimní, demokratické a je zcela zřejmé, že je to špatně,“ řekl Štefec.

Politická demence

Za naprosto scestný považuje argument pirátského europoslance Marcela Kolaji, že například Kraj Vysočina rovněž nemá právo blokovat rozhodnutí Parlamentu ČR: „Je to absolutně mimo. Je vidět, že ten člověk žije mimo realitu a nerozumí reálné politice. Je skutečně politicky dementní. Toto srovnání se nedá absolutně použít. Nemůžete fungující národní samosprávy, které existují v jednom unitárním státě – jasně definovaném a vymezeném konkrétními zákony a zájmy, jednotným jazykem a obyvatelstvem – absolutně vztáhnout na kolos tak různorodý, jako je Evropská unie. Ten člověk je naprosto hloupý a mimo jakoukoliv realitu,“ prohlásil rázně vojenský analytik.

Reagoval i na slova europoslance Jana Zahradila (ODS), který řekl, že „Piráti se dívají na členské státy Evropské unie jako na vazalské státy budoucí euroříše“. „Naprosto přesně se trefil pojmenováním, protože tohle je v podstatě Evropa podle Adolfa Hitlera. Evropa Adolfa Hitlera postavená na tom, že západní Evropa budou elitní státy, na které budeme hodní, když tam bude Německo, Francie, Itálie… A pak jsou tady východní páriové, kteří jsou vhodní jen k tomu, aby makali ve fabrikách, vytvářeli hodnoty, a tyto východní státy by byly v podstatě zdrojem levné pracovní síly a de facto exploatované kolonie,“ řekl Jaroslav Štefec.

Vojenský expert: Češi by Orbána podpořili

O podobných tendencích prý svědčí i současný spor mezi maďarským premiérem Viktorem Orbánem a Evropskou unií kvůli maďarskému zákonu, který zakazuje informace propagující homosexualitu v médiích i ve školách vůči mladistvým do 18 let. Orbán dle Štefce projevil velkou míru zdravého rozumu, pokud se v Maďarsku podařilo zákon schválit. Umělé konstrukty, které jsou v rámci problému sexuality a homosexuality nastolovány, se dle jeho názoru vymykají přírodním zákonům a jdou zcela mimo logiku biologického vývoje, který na zeměkouli probíhá už miliony let.

A přidal srovnání. Tvrdí totiž, že v České republice by Orbán našel většinovou podporu. „Představte si situaci, že skupina francouzských generálů napíše vedení Francie dopis, což se reálně stalo, ve kterém se vymezí vůči bezbřehému přijímání migrantů, vůči jejich výhodám, upřednostňování před obyvateli Francie a vůči vytváření dalších a dalších problémů, které už dnes ve Francii pomalu přerůstají v občanskou válku. Francouzská vláda vystoupila proti, začala dopis kritizovat, a najednou se začaly dělat průzkumy veřejného mínění. Z nich vyplynulo, že jak za dopisem generálů, tak za pozdějším dopisem aktivních vojáků stojí 86 procent obyvatel Francie,“ popsal Štefec.

Maďarsko se nechce dostat do stavu Holandska

Je totiž přesvědčen, že podobný průzkum v České republice by „při správně položených, nikoliv manipulativních otázkách“ ukázal nevoli řešit ve školách, co Orbán odmítl. „Jak by se k tomu postavili obyvatelé v České republice? Já myslím, že bychom na tom byli velmi podobně. Většina obyvatel by se vyjádřila, zejména v anonymních průzkumech, že Orbán v Maďarsku má pravdu a nastavuje to dobře.“

Na slova nizozemského premiéra, že pokud Maďarsko nechce respektovat pravidla, ať odejde z Evropské unie, Štefec reagoval, že nechápe, proč se nizozemský premiér vyjadřuje k interním záležitostem Maďarska. „Ať se stará o vlastní zemi, která má dost problémů, ale ať se nestará o to, jak si nastavuje své interní politické, školské i jiné záležitosti Maďarsko, které dělá tyto kroky jen proto, aby se vyhnulo stavu, ve kterém Holandsko v současné době je,“ dodal Štefec.
https://bit.ly/2TAlSrN

Pokec24.cz