Jdi na obsah Jdi na menu
 


Eric Zuesse - Lživá propagandistická fráze „Ilegální invaze Ruska na Ukrajinu“

25. 11. 2022

Eric Zuesse - Lživá propagandistická fráze „Ilegální invaze Ruska na Ukrajinu“

25. 11. 2022  

Eric Zuesse via ModernDiplomacy

Zde je důvod, proč byla invaze Ruska na Ukrajinu dne 24. února 2022 skutečně legální podle mezinárodního práva:

Nikdo netvrdí, že americký prezident John F. Kennedy neměl mezinárodní právní oprávnění k invazi do Sovětského svazu, pokud by Sovětský svaz umístil rakety s jadernými hlavicemi na Kubě 1 131 mil od Washingtonu DC. Všichni připouštěli, že pokud by to Sovětský svaz a Kuba udělaly, byl by to akt agrese proti Spojeným státům, protože tyto rakety by byly tak blízko amerického velitelského centra ve Washingtonu, že by umožnily Sovětskému svazu uskutečnit bleskový jaderný útok. Udeřit tak rychle, že znemožní americkému strategickému velení včas rozpoznat útok a odpálit vlastní, odvetné, rakety.

Toto je princip, podle kterého každá významná světová velmoc má právo na národní sebeobranu a zakázat kterémukoli sousednímu státu, aby na svém území povolil umístění zbraní a sil velké světové velmoci, která je nepřátelská k této velké světové velmoci.

Zatímco Kuba je 1 131 mil od Washingtonu, Ukrajina je jen 300 mil od Kremlu.

Kennedy požadoval od Kuby i Sovětského svazu, aby na Kubě NIKDY nebyly umístěny žádné sovětské rakety a Sovětský svaz poté slíbil, že vyhoví tomuto požadavku národní bezpečnosti USA; tak byla odvrácena třetí světová válka.

Tentokrát byly agresory Amerika a Ukrajina; a Rusko vzneslo stejný požadavek jako JFK, ale jeho nepřátelé byli/zůstávají odhodlanými a do očí bijícími agresory – odmítli vyhovět.

Proč NĚKDO tvrdí, že dovolit Spojeným státům umístit své rakety pouze 300 mil (5 minut letu) od Kremlu by nepředstavovalo agresi USA a Ukrajiny proti Rusku? Přijetí Ukrajiny do NATO by vládám USA a Ukrajiny poskytlo právo umístit americké rakety 300 mil od Kremlu – něco, co by žádná racionální ruská vláda nikdy nedovolila.

Precedent kubánské raketové krize uznal, že Rusko má nyní právo v rámci národní obrany požadovat, aby Ukrajina NIKDY nebyla přijata do NATO.

Dne 17. prosince 2021 Rusko požadovalo písemné záruky jak od Spojených států, tak od jejich protiruské vojenské aliance NATO, že Ukrajina NEBUDE PŘIJATA DO NATO. 

Dne 7. ledna 2022 Amerika a její spojenec v agresi NATO řekly ne.

To nechalo Rusko před volbou buď kapitulovat před Amerikou a jejím NATO, nebo napadnout Ukrajinu, aby se bránilo agresorovi – Americe – a udělat v podstatě to, k čemu Kennedy přiměl Sovětský svaz: souhlasit s extrémně rozumným (ve skutečnosti nezbytným) požadavkem chránící se velké světové velmoci a NIKDY nevpustit Ukrajinu do NATO.

Amerika (a její NATO) donutila Rusko k invazi na Ukrajinu, aby zabránilo jadernému „Checkmate!“ ze strany režimu Spojených států.

Všechny propagandistické orgány USA a spojenců (včetně akademických), které používají lživou frázi  „ilegální invaze Ruska na Ukrajinu“, by proto měly být uznány za lháře, kterými ve skutečnosti jsou.  (Jinak: musí prohlásit, že JFK porušil mezinárodní právo tím, že Chruščovovi vyhrožoval americkou invazí, pokud budou na Kubě umístěny sovětské rakety.)

Příklad kubánské raketové krize poskytuje podrobnější výklad Vestfálského principu nebo „Vestfálského státního systému“, jak jej definuje Oxford Reference:

PŘEHLED

Vestfálský státní systém

KRÁTKÝ ODKAZ

Termín používaný v mezinárodních vztazích, pravděpodobně vyplývající z Vestfálských smluv z roku 1648, které ukončily třicetiletou válku. Obecně se má za to, že znamená systém států nebo mezinárodní společenství zahrnující suverénní státní celky, které mají monopol na použití síly na jejich vzájemně uznaných územích. 

Vztahy mezi státy se uskutečňují prostřednictvím oficiálních diplomatických vazeb mezi hlavami států a vlád a mezinárodní právo se skládá ze smluv uzavřených (a porušovaných) těmito suverénními subjekty. Tento termín znamená rozdělení domácí (vnitřní) a mezinárodní sféry tak, že státy nemohou legitimně zasahovat do vnitřních záležitostí druhého státu, ať už v prosazování vlastních zájmů nebo odvoláním se na vyšší představu o suverenitě, ať už jde o náboženství, ideologii, nebo jiný nadnárodní ideál.

V tomto smyslu tento termín odlišuje „moderní“ státní systém od dřívějších modelů, jako je Svatá říše římská nebo Osmanská říše.

Richard Coggins

RTC

Z: Vestfálský státní systém v The Concise Oxford Dictionary of Politics 

V něm se zmiňují dvě „říše“ – Svatá římská a Osmanská – ale ve skutečnosti VŠECHNY říše porušují vestfálský princip. Patří sem i dnešní americké impérium.

Během druhé světové války byli Roosevelt a Stalin příznivci Vestfálského principu, zatímco Churchill, Hirohito, Mussolini a Hitler byli odpůrci Vestfálského principu. Truman a jeho osobní hrdina Eisenhower se stali nástupci Roosevelta a oba byli odpůrci Vestfálského principu. 

To je důvod, proč začala studená válka: oba první dva američtí prezidenti po Rooseveltovi byli imperialisté. Vytvořili dnešní Ameriku, ovládanou vojensko-průmyslovým komplexem, mezinárodní americkou diktaturu, která dnes existuje a která nahradila Rooseveltovu demokracii.

Zajímavým aspektem toho je, že zatímco sunnitský islám (s vášní, kterou někteří z nich projevují pro vytvoření mezinárodního „chalifátu“), přijímá imperialismus nebo jej dokonce obhajuje (jako zastánci chalífátu), šíitský islám se staví proti imperialismu.

A to byl jeden z hlavních důvodů, proč šíitský Írán odmítají všechny imperialistické vlády. 

Takto to vyjádřil íránský ajatolláh Chameneí ve svém „Projevu vůdce na setkání s vojáky a veliteli éry posvátné obrany“ z 21. října 2006:

Mezi obrannou a útočnou válkou jsou dva zásadní rozdíly, pokud jde o význam a obsah. Jeden rozdíl je v tom, že útočná válka je založena na přestupcích a agresi, ale to neplatí pro obrannou válku. Druhý rozdíl je v tom, že obranná válka je místem, kde se projevuje horlivost, odvaha a hluboká loajalita k ideálům. Tyto ideály mohou souviset s něčí zemí nebo … s náboženstvím. …. 

To v útočné válce neexistuje. Když například Amerika zaútočí na Irák, americký voják nemůže tvrdit, že to dělá z lásky ke své zemi. Co má Irák společného s jeho zemí? Tato válka slouží jiným cílům, ale pokud Iráčan odolává této vojenské invazi a přítomnosti uvnitř své země, znamená to, že ukazuje odpor, vzdoruje a brání svou zemi, národní identitu a hodnoty, ve které věří. …,

Ode dne, kdy Saddámův režim zaútočil na Teherán a zasáhl letiště, až do dne, kdy imám (r.a.) přijal rezoluci – to byla slavná éra. A byla to slavná éra, až dokud Saddám znovu nezaútočil a naši revolucionáři a mudžahedíni ovládli celou poušť. Mládež Basiji z celé země se účastnila války a předvedla ohromující výkon.  Tentokrát – podruhé, co Irák zaútočil – se jim podařilo přimět jej k ústupu.

V letech 1953 až 1979 byl Írán součástí (tj. vazalem) tehdy rostoucího amerického impéria a Chameneí v tomto projevu zásadně odmítl a zavrhl TUTO Ameriku. A tato Amerika je ve válce proti dnešním antiimperialistickým národům, zejména Rusku, Číně a Íránu, ale také proti jakémukoli národu, který je přátelský vůči kterémukoli z těchto tří. 

Antiimperialistické národy jsou pro-vestfálské; imperialistické národy jsou (a vždy byly) anti-vestfálské.

Dnešní mezinárodní právo nezmiňuje vestfálský princip, protože Roosevelt zemřel a OSN (kterou vymyslel a pojmenoval) byla vytvořena k obrazu a podobě Trumana, a nikoli k obrazu Roosevelta; a proto uznává imperialismus (kterým Roosevelt vášnivě pohrdal a nenáviděl ho). 

Pro Pokec24 přeložila Janinna