Jdi na obsah Jdi na menu
 


Emmanuel Macron rozjel kissingerizaci ukrajinské otázky na plné obrátky a udeřil na Kyjev, že Rusko zůstane součástí Evropy,...

16. 6. 2022

Emmanuel Macron rozjel kissingerizaci ukrajinské otázky na plné obrátky a udeřil na Kyjev, že Rusko zůstane součástí Evropy, že odmítá názory Zelenského na vyhlazení Rusů a Kyjev prý bude muset začít vyjednávat s Moskvou o míru!

16.06.2022 | 12:15   0

Stačila jen dvě vystoupení Henryho Kissingera na veřejnosti a narativ Evropské unie se mění k nepoznání!

Je to neuvěřitelné, ale zásah globalistického prediktora Henryho Kissingera začíná v nejvyšší politice působit jako masakr motorovou pilou, protože ve středu francouzský prezident jako šéf evropského předsednictví během půlročního předsedání Francie v Evropské unii odpálil na dotaz novináře naprostou bombu, která dosud ještě nikdy takto otevřeně nezazněla.

Emmanuel Macron navštívil francouzské vojáky na základ NATO v Rumunsku, kde ho přivítal rumunský prezident s typicky ne-rumunským jménem Klaus Iohannis (v Rumunsku je historicky početná německá diaspora) a politici mluvili především o situaci na Ukrajině a také o Moldávii a její snaze o vstup do EU. Nezáživný projev nabral grády a obrátky po dotazu korespondenta rádia France Internationale Romania, který Macronovi položil dotaz ohledně Macronova výroku o tom, že Rusko by nemělo být ponižováno.

Macron to vysvětlil logicky tak, že v Kyjevě, pokud si to pustí ze záznamu, tak jim tam spadnou hodiny ze zdi a Zelenský okamžitě zaboří nos do hromady koksu, aby se vzpamatoval. Podle Marcona totiž Rusko bylo, je a bude součástí Evropy a Macron nikdy podle svých slov nesouhlasil s názory, že by proti Rusku měla být vedena vyhlazovací válka, že takovým názorům říká prostě Ne!

Macron tím nepřímo prozradil, co mu v rozhovorech říká Volodymyr Zelenský o Rusech a o Rusku, tedy slova o tom, že Rusy je třeba vyhladit. Macron tím nepřímo potvrdil oprávněnost Kremlu k vedení denacifikačních operací na Ukrajině, protože Zelenský je sice židovského původu, ale jeho výroky jsou natolik nacifikované, že by se za ně nemuseli stydět ani největší esesáci za dob III. Říše, kteří vyhlazovali Židy v koncentrácích. To jsou paradoxy, panečku. Rusko podle Macrona zůstane součástí Evropy a bude potřeba s ním jednat, a především Ukrajina s ním bude muset vyjednávat.

Projev Emmanuela Macrona na základně NATO v Rumunsku

Jsem opravdu velmi rád, že jsem zde na základně (NATO) na pozvání prezidenta Klause Iohannise na návštěvě armády. Tato cesta přichází ve velmi užitečné době, jak jste nám právě připomněl, v mimořádně vážném kontextu, o kterém všichni víme, v agresivní válce vedené Ruskem proti Ukrajině, která probíhá velmi blízko. Včera večer a dnes ráno jsem měl možnost setkat se s francouzskými vojáky, kteří se od února podílejí na zajištění Rumunska. O tomto nasazení jsem v zásadě rozhodl 19. ledna, abych demonstroval plnou solidaritu Francie s jejími evropskými spojenci tváří v tvář hrozbám pro naši společnou bezpečnost. A děkuji Rumunsku za to, že souhlasilo s tím, aby Francie převzala odpovědnost za rámcový stát NATO na svém území. Je to projevem důvěry a odrazem blízkosti našeho strategického partnerství. Chci také poděkovat našim armádám. Rád bych poděkoval našim ozbrojeným silám, které v době od formálního rozhodnutí do realizace svého nasazení před několika dny nebývale rychle reagovaly.

To je známkou toho, jak rychle reaguje důvěryhodnost francouzských armád v rámci NATO na ohrožení spřátelené země. Tento postup byl použit poprvé a my jsme ukázali, vy jste ukázali, ukázali jste, že na tento úkol máte, a já jsem na to hrdý a vděčný. Vím, jaké to je dorazit v únoru a budou brzy vystřídáni a chci jim znovu poděkovat, a poděkovat nástupcům, kteří dorazili z Castres před několika dny, kteří nastoupí po nich. Průzkumníci budou v každém případě nadále nasazováni, abychom vám, pane prezidente, sdělili, že jsme hrdí na to, že jsme zde. Jsme spokojeni s misí, která byla dokonale splněna. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v misi po vašem boku a po boku všech spojeneckých armád, které jsou zde přítomny, a využíváme této příležitosti, abychom pozdravili všechny kontingenty a národy, s nimiž jsme se na chvíli setkali a které nám umožnily zajistit plnou bezpečnost. Rumunsko je východním křídlem Evropy a NATO a naši vojáci s ním denně spolupracují. Rumunsko není pro Francii zemí jako každá jiná.

Spojenectví mezi našimi zeměmi je založeno na dvousetletém přátelství, jak jsme již společně zmínili. A několikrát čelila krizím ohrožujícím její bezpečnost. Rumunsko se může spolehnout na francouzské bratrství. A jsem hrdý na to, že společně můžeme pokračovat v této historii. Abychom mohli jít dál, chceme pokračovat v pokroku především na bilaterální úrovni. Na žádost rumunských orgánů pracujeme na ambiciózním partnerství na podporu rumunských námořních sil. A naše vláda a ministři mohou projednat příslušné dokumenty. Chceme posílit politický a vojenský rámec. Chceme posílit naše politické a vojenské vztahy s Rumunskem, a to samozřejmě v rámci NATO, protože právě zde je Francie na rumunském území přítomna, s přispěním dalších spojenců, jejichž přítomnost jsem zmínil před chvílí, samozřejmě se zapojením rumunských ozbrojených sil, bude současné zařízení nabývat na síle. Je to další důkaz naší jednoty při odvracení jakýchkoli vojenských hrozeb na východním křídle Evropské unie a NATO.

A konečně v evropském kontextu získává toto přátelství také zvláštní rozměr. připomněl jste společné názory, které máme. Pane prezidente, co se týče politického přístupu k Ukrajině, otázku západního Balkánu a zejména jednání mezi Makedonií, Bulharskem a EU, máme velmi zvláštní vztah. Příštích několik hodin bude rozhodujících, což se týká i Schengenu. Máme možnost o tom hovořit a doufám, že v této otázce dosáhneme pokroku. Sledujeme společný kurz, tolik let je Francie po vašem boku a společně chceme dosáhnout pokroku. Strategický kompas, který jsme přijali, byl posílen, aby zohlednil rostoucí hrozbu v Černém moři. To plně ilustruje vaše práce, naše práce a toto partnerství. Spolu s našimi rumunskými přáteli jsme odhodláni podporovat Ukrajinu ve všech jejích politických, humanitárních, finančních a vojenských formách, protože i v tom sdílíme stejné bezvýhradné odsouzení agresora, jak ukázala bezprecedentní série sankcí, které Evropská unie přijala proti Rusku.

A my se snažíme zajistit naši energetickou nezávislost, budovat naši společnou obranu a otevřít – jak jste nám před chvílí připomněl, pane prezidente, potravinovou bezpečnost nejen pro Evropany, ale i pro zbytek světa v kontextu, který zažíváme. O všech těchto tématech jsme mohli s panem prezidentem diskutovat o návrhu evropského politického společenství, který chceme prosadit a který má jít nad rámec naší unie bilaterální a strukturované spolupráce na politické úrovni, na úrovni bezpečnosti, na úrovni energetiky a na úrovni infrastruktury, našeho kontinentu a v podstatě všech států, které mají dvě společenství, geografická a hodnotová. Právě to jsem vám, dámy a pánové, chtěl připomenout, když jsem panu prezidentovi, drahý Klausi, znovu řekl o přátelství Francie k vaší zemi a o její neochvějné podpoře a o naší přítomnosti zde tak dlouho, dokud to vaše bezpečnost bude vyžadovat.

Redaktor: Pane prezidente, zastupuji rádio France Internationale Romania. Mám dvě otázky, jednu pro pana Macrona a druhou pro pana Iohannise. Pro pana Macrona: Uvedl jste, že Rusko by nemělo být ponižováno vzhledem ke vztahům mezi Západem a Ruskem v budoucnu na mezinárodní scéně. A pro pana Iohannise: Potvrdil byste postoj rumunské vlády k usilování Moldávie o vstup do Evropské unie? A pokud byste nám chtěl říct, zda během vaší diskuse s panem Macronem jaký má názor na případnou kandidaturu a vstup Ukrajiny do Evropské unie tváří v tvář válce?

K válce, o které rozhodlo Rusko proti Ukrajině a jejímu lidu, je naše pozice Francie a Evropy jasná od prvního dne. V první řadě udělat vše pro to, abychom tomu zabránili, což jsme udělali, a pak jasně a jednotně sankcionovat ruskou vládu, kterou jsme od prvního dne jasně označili za zodpovědnou za tuto válku a za to, co je politickou a historickou morální chybou. A jsem hrdý na to, že jsme pod francouzským předsednictvím dokázali neustále udržovat evropskou jednotu, a že jsme rychle a důrazně rozhodli o prvním balíčku sankcí, a že jsme od začátku konfliktu přijali šest po sobě jdoucích sérií sankcí, jak se říká, až po tu poslední, která sankcionuje téměř veškerou ruskou ropu.

Pak s velkým přehledem jsme podporovali a nadále podporujeme Ukrajinu. Pomáhat jí bránit se a bojovat, pomáhat jí ekonomicky a finančně, pomáhat jí v humanitární rovině a nadále ji vítáme na evropské půdě, což připomínám. Nadále přijímáme uprchlíky prchající před válkou na evropské půdě. To je pozice Francie a Evropy. Bez jakéhokoli sebeuspokojení, ale chceme budovat mír, což znamená, že všichni chceme, aby v určitém okamžiku přestala střelba a obnovily se diskuse. Tuto formuli (o neponižování Ruska) jsem prostě použil v neustálém kontaktu s prezidentem Zelenským, abych mu naznačil, aby pochopil, že my Evropané sdílíme jeden kontinent. A sdílíme geografii, že na konci této oblasti leží Rusko.

Je tam dnes, bylo tam včera a bude tam ležet i zítra! A Rusko je obdařená mocnost, a proto jsem nikdy nesdílel (Zelenského) názor, že dnes bychom měli vést válku proti ruskému lidu a zítra bychom ho měli chtít vyhladit. Na to prostě říkám ne! Protože v určitém okamžiku, až budeme pomáhat k co největšímu odporu, přeji mu (Zelenskému), aby vyhrál a hlavně, až skončí střelba, budeme muset vyjednávat. Ukrajinský prezident a jeho představitelé budou muset vyjednávat s Ruskem a my budeme Evropany, kteří budou sedět u jednacího stolu a poskytovat záruky bezpečnosti všem, které patří k našemu kontinentu. To je princip, který jsem jednoduše připomněl. V určitém okamžiku to přijde. A proto přehnané výroky (ze strany Ukrajiny proti Rusku) nedovolují, aby tento okamžik vyjednávání nastal.

Překlad pro AERONET.NEWS: -VK-

Kissingerizace je procesem mohutného zásahu globalistů na potlačení proti-ruských procesů v EU s cílem zabránění ve vytvoření mocenského izolátu na ose Moskva – Peking

Kyjev z tohoto projevu nebude mít radost, protože i když EU nadále Kyjev podporuje po morální a ekonomické stránce, po stránce geopolitické už Ukrajinu podporu nejen od EU nemá, ale nově se ukazuje, že Brusel už je otrávený tím, že Kyjev sabotuje mírová jednání a svými výroky a útoky proti všemu ruskému, tedy nejen proti Ruské armádě, začíná vyvolávat v EU značnou nevoli.

Protiruskými sankcemi nejvíce trpí právě Evropa a nejvíce ty země, které nejvíce křičely po sankcích proti Rusku. Na Slovensku ve středu už vypukly v Bratislavě občanské nepokoje, demonstrace učitelů kvůli zoufalé inflaci na Slovensku a neřešeným ekonomickým problémům s palivy, energiemi a potravinami, což je pouze začátek sociálního kolapsu, který převezme Fialova vláda při převzetí předsednictví v EU od Francie od července. Bude to naprostá sebevražda pro Fialovi vládu. Největší rusofobové budou muset jednat s Rusy a ještě podle všeho přímo v Moskvě a v Kremlu.

Petr Fiala bude od 1. 7. 2022 předsedat Evropské unii a bude muset zřejmě jednat s Vladimirem Putinem

 

Je velmi pravděpodobné, že Petr Fiala bude nucen odletět brzy do Moskvy, jak jsme byli informováni v předstihu našim bruselským zdrojem do redakce. Rusko po dokončení operace na Donbasu bude chtít podle informací zapojit vedení Evropské unie do mírového procesu v Kyjevě a jednání mají probíhat v Moskvě pod označením “Moskevské protokoly“. Kyjev bude muset přistoupit nejen na územní ústupky, ale podle všeho i na finanční kompenzace obyvatelům Donbasu za 8 let, za jejich utrpení a oběti z ostřelování ukrajinskou armádou.

Pokud k tomu dojde, paradoxně jeden z největších rusofobů a přímo premiér ČR jako hlava EU v době českého předsednictví bude muset v Moskvě přijímat protokol od Vladimira Putina. Panečku, to bude paradox! A je velmi pravděpodobné, že se to opravdu stihne za českého předsednictví EU za půl roku do konce prosince. Rusko už nebude dovoleno stigmatizovat, protože Fialova vláda se bude muset podřídit tvrdé kissingerizaci ukrajinské otázky. Dej Bože, aby nějaký fotograf zachytil ty jejich protáhlé ksichty, to budou záběry k nezaplacení.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news