Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dr.D. Stehlíková - Máme velký morální dluh vůči Němcům

6. 2. 2022

Dr.D. Stehlíková -  Máme velký morální dluh vůči Němcům

 

Vážení a milí občané německé národnosti,

 

dovoluji si Vás pozdravit s přáním hodně štěstí a zdraví do nového roku 2008. Aktivity německé menšiny, které česká vláda podporuje, tvoří osoby pamětnického věku. Přeji Vám proto, abyste našli dostatek sil pro svou činnost i v nadcházejícím roce.

 

Uvědomuji si některé problémy, které Vás tíží, dosavadní jakákoliv výborná spolupráce Vašich organizací s orgány samosprávy a státní správy je nevyřeší. Česká republika, jako nástupnický stát Československa, má vůči Vaší společnosti stále velký morální dluh. V novém roce to bude právě 60 let, kdy se Československo dostalo do područí Moskvou dirigované komunistické strany. Její režim znemožnil dlouhá desetiletí svobodnou reflexi nešťastných událostí spojených s vyhnáním a odsunem československých Němců. Čeští zločinci z té doby nebyli potrestáni, naopak řada aktivních německých antifašistů byla ponížena a oloupena o svůj  majetek.  Dlouhodobě indoktrinovaná  a morálně devastovaná česká společnost však nebyla sto ani po demokratické transformaci jasně a srozumitelně odmítnout princip kolektivní viny. Důsledky postojů české společnosti, médií a politických garnitur jste Vy, jako poslední ostrůvek kdysi zářné a bohaté německé kultury v českých zemích, museli nést na svých bedrech.

 

Naše společnost se však mění. S otevřením se do Evropy, zapojení, do integračního procesu a osobním setkáváním a spoluprací s jinými národy postupně získává tolik potřebný nadhled a toleranci. Pevně věřím, že nový rok a další léta přinesou Vám, ve věku moudrosti, prožití klidného a důstojného stáří a Vám, mladé naději německého dědictví, pevné a důležité místo v měnící se tváři naší společnosti.

 

S výrazem úcty a srdečným pozdravem

Dr. Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny

 

Listy č. 64

Landeszeitung, Překlad a redakce: Irma von Tirb