Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dr. Jiří Jaroš Nickelli k projevu Petra Nečase v bavorském zemském sněmu, 2013, únor

19. 4. 2023

Dr. Jiří Jaroš Nickelli k projevu Petra Nečase v bavorském zemském sněmu, 2013, únor

 

„Text se z pozice českého občana čte velmi, velmi těžko.

Občan pokládající se za Čecha se s tím vším nemůže vypořádat souhlasem. Celý text vyvolává dojem jakéhosi kulturního a civilizačního staletého "bratrství" mezi Bavory a Čechy. Řada argumentů musí být z české strany vnímána jako sporné a kontroverzní. Připomínají teze Moravcových knih "O český zítřek" a v "V úloze mouřenína." Vlastně není rozdíl mezi komentářem vyhlášení protektorátu, kde se říká, že jsme byli součástí česko-německého prostoru,a že nerozum nás oddělil - a mezi tvrzeními pana Nečase.

 

Vůbec všechna tvrzení o společném kulturním a civilizačním prostoru jsou zavádějící, scestná.

 

Od vzniku českého státu za Boleslava, se panovníci snažili získat nezávislost na německém "Raumu". Invaze církevních institutů byla protichůdná snaze českých panovníků o samostatnost, a ve středověku byla, stejně jako právní instituce, přijímána s nezbytím k fungování středověkých feudálních struktur, což nemělo nic společné s etnickým charakterem území českého státu, Příklady kněží a kolonistů jsou vytrženy účelově z historického kontextu, jako u protektorátních výkladů. Stejně bychom tak mohli mluvit o zachovávání církevně slovanských tradic u Karla IV. a spojenectví se srbským carem Dušanem Urošem. Na to odpovídá již Palacký podrobným rozborem stýkání a potýkání s němectvím v té době.

 

Zásadní zrady českých národních zájmu se pan Nečas dopustil odsouzením historie čs.republiky po roce 1918. Zamlčel přístup TGM k německé menšině na základě washingtonské deklarace o tom, že práva menšin budou ctěna. Svým nepravdivým výrokem o způsobení národnostního napětí, prý vneseného ČSR do vztahu česko-německých, pan Nečas selhal tuto etapu čs.dějin! Opak je pravdou - ČSR nabízela Němcům rovná práva, ctila německé školy a instituce, a že Němci uskutečnili r.1919 iredentu čtyř ilegálních  žup, byl jejich problém, nikoli ČSR! Němci měli i své ministry a vysoké školství. Měli Czecha a Mayr-Hartinga a ti si nikdy nestěžovali na utlačování!!! Celý problém vyvolaly šovinistické organizace a později nacistická Sudetendeutsche Heimat front přetvořená v Sudetendeutsche Partei, jež po okupaci splynula s NSDAP! Každý henleinovec se po okupaci stal automaticky členem NDSAP! Dále se nesmí zapomínat na fašistické bojůvkové organizace,rozkládající ČSR již před Mnichovem - Volkssport, ordnery a freikorpsy. Každý odbojář a legionář musí text pana Nečase z principu odmítat jako protistátní, protihistorický - jako protiobraz skutečných dějin státu a republiky.“

Autor je předseda OV ČSBS Boskovice