Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Dr.Džamile Stehlíkové, ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny

28. 1. 2022

Dopis Dr.Džamile Stehlíkové, ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny

 

Vážená paní

Dr. D. Stehlíková,

ministryně vlády ČR

28. ledna 2008

Vážená paní ministryně!

Považujte můj dopis za petici podle petičního zákona. Proto jsem přesvědčen, že mi odpovíte na podněty a dotazy obsažené v této petici.

Četl jsem v překladu Váš dopis, který byl uveřejněn v Landeszeitung 2.1.2008 pod názvem „Máme velký morální dluh vůči Němcům“.

Na rozdíl od Vás jsem přesvědčen, že Němci mají vůči nám nejen velký morální dluh, ale nadto nám dosud nezaplatili reparace, které nám byly přiznány pařížskou reparační smlouvou. Jde o 360 miliard předválečných korun. Z tohoto nám dosud zaplatili pouhý zlomek. Je přece povinností agresora nahradit škody, které vznikly jeho oběti. SRN je nástupnickým státem nacistické říše. Proč jako ministryně nenapíšete článek o velkém dluhu Němců vůči ČR, vůči Čechům? Nebo přesto budete psát dále jen o tom, že my Němcům něco dluhujeme?

Mezi námi žijí pamětníci doby, kdy zfanatizovaní pohraniční Němci v dorozumění s nacistickým Německem rozvraceli naší republiku. Bili, týrali i zabíjeli naše hraničáře, vyháněli je z jejich domovů. Proč jste se nezastala těchto lidí? Proč jste nežádala, aby škody, které jim vyhnání vznikly, byly Německem nahrazeny? Proč se solidarizujete pouze s německou menšinou, aniž byste před tím se stejně nesolidarizovala se statisíci Čechy, kteří byli nacismem poškozeni? Proč mluvíte jen o tom, že čeští zločinci z doby odsunu nebyli potrestání, když tisíce Němců, kteří se dopustily na našem území i těch nejhorších zločinů, uteklo před koncem války do Německa, aby se vyhnuly spravedlnosti?

Mluvíte o době, kdy naše republika byla devastovaná, a tuto dobu nevidíte současně v období tzv. protektorátu, kdy naše země byly léta nacisty vysávány a po osvobození nám z předválečné bohaté republiky zbyly jen trosky a bída. Proč?

Výslovně mě zaráží skutečnost, že mluvíte o nějaké kolektivní vině. Pokud o ní něco víte, prosím, napište mi to. Ještě lepší by bylo, kdybyste u vítězných protinacistických mocností zjistila, jaké viny se při rozhodnutí o odsunu Němců z ČSR, Polska a Maďarska dopustily. My jsme provedli odsun podle jejich pokynů a k jejich plné spokojenosti. Napadá mi myšlenka, zda nepatříte k těm, kteří mezinárodní smlouvy o poválečném uspořádáni Evropy, včetně Postupimi, nepovažují za překonané, a proto usilují o jejich revizi a dokonce někteří i o revanš.

Nevím, zda víte, že z Německa po vítězství nacistů uprchly do Československa  tisíce antifašistů. Chránili jsme je i před Němci v pohraničí. Když republika byla znásilněna a nahrazena „protektorátem“, byli to jen Němci, kteří je posílali do koncentračních táborů nebo „při útěku“  rovnou vraždili. Nebyli to Češi, ale hodně se o to zasloužili henleinovci. Proč o tom ve svém dopisu nemluvíte? To je skutečnost.

Zdá se mi, že Váš dopis není zdaleka vyrovnaný. Zdá se mi, že si počínáte spíše jako ministryně za německou menšinu než jako ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny vlády ČR. Zdá se mi, že Váš dopis je protičeský.

Když ve Vašem resortu pečujete o národnostní menšiny, což považuji za dobrou věc, jistě víte i alespoň něco o situaci Lužických Srbů. Ty žijí ve své vlasti již od 7. století. Dnes jsou menšinou v Sasku, Braniborsku, tedy v SRN. Pomalu jsou germanizovaní. Počet lužickosrbských škol se neustále snižuje, méně peněz přichází i na jejich kulturní instituce. Jak to mnozí z nás vidíme, v SRN se jim tak bere jejich jazyk, kultura. U nás německá menšina má vše, co potřebuje. S tím lze souhlasit, ale jen tehdy, když i stejným způsobem bude dotována lužickosrbská menšina. Proč o tom někdy nemluvíte? Proč nežádáte, aby spravedlnosti se dostalo i Lužickým Srbům?

Vaše jednostrannost je pro mne deprimující. Záleží Vám vůbec na českém národě? Pokud ano, dokažte to skutky! Rád je přivítám. Pokud však se budete prezentovat jako dosud, pak Vás velmi prosím, rezignujte na svou ministerskou funkci. Děkuji za Vaši odpověď.

S úctou

 

Miloš Bergman,  Hradec Králové