Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokument Karlovarský program Sudetoněmecké strany - přijatý na stranickém sjezdu v Karlových Varech 24. dubna 1938

11. 9. 2022

Dokument

Karlovarský program Sudetoněmecké strany - přijatý na stranickém sjezdu v Karlových Varech 24. dubna 1938

Program obsahoval osm bodů a vycházel z porady Henleina s Adolfem Hitlerem 28. března v Berlíně. Byl naplněním staré snahy českých Němců rozdělit české země na českou a německou část.

Bezprostřední události, které karlovarskému sjezdu předcházely, pak byly Vůdcovy narozeniny (20. dubna) a 22. dubna začala německá armáda připravovat Fall Grün, vojenské zničení Československa.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_program

1.- nastolení plné rovnosti mezi německou národnostní skupinou a českým národem.

2.- uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právního subjektu pro obranu jeho rovnoprávného postavení ve státě.

3.- vymezení a uznání sudetoněmeckého sídelního území.

4.- vybudování sudetoněmecké samosprávy na sudetoněmeckém sídelním území ve všech oblastech veřejného života, pokud se jedná o zájmy a záležitosti německé národnostní skupiny.

5.-vytvořit zákonná ochranná opatření pro ty sudetoněmecké státní příslušníky, kteří žijí vně uzavřeného sídelního území národnostní skupiny.

6.- odstranění bezpráví způsobeného sudetským Němcům od roku 1918 a náhradu škod tímto bezprávím vzniklých.

7.- uznání a uskutečnění zásady - na německém území jen němečtí veřejní zaměstnanci.

8.- plnou svobodu pro přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru.