Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dohoda spojenců na Krymské konferenci 1945, únor

9. 8. 2022

Dohoda spojenců na Krymské konferenci 1945, únor

 

Vedoucí představitelé tří velmocí - Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie - se dohodli, že dva až tři měsíce po kapitulaci Německa a po skončení války v Evropě vstoupí Sovět­ský svaz na straně spojenců do války proti Japonsku za předpokladu:

I. že bude zachován status quo Vnějšího Mongolska (Mongolské li­dové republiky); 

2. že budou obnovena práva Ruska porušená věrolomným japon­ským útokem v roce 1904, a to:

a) vrácení jižní části ostrova Sachalinu a všech přilehlých ostrovů

Sovětskému svazu; b) zmezinárodnění obchodního přístavu Dairenu, kde budou zabez­pečeny přednostní zájmy Sovětského svazu, a obnovení nájmu Port Arthuru jako námořní základny SSSR; c) společné využívání Východočínské železnice a Jihomandžuské že­leznice, umožňující přístup k Dairenu, podle zásad organizace smíšenésovětsko-čínské společnosti při zajištění přednostních zájmů Sovět­ského svazu, přičemž se rozumí, že Čína si zachovává v Mandžusku plnou svrchovanost;

3. že Sovětskému svazu budou odevzdány Kurilské ostrovy.

Předpokládá se, že k dohodě o Vnějším Mongolsku a o uvedených přístavech a železnicích bude zapotřebí souhlasu generalissima Čan­kajška. Na radu maršála J. V. Stalina podnikne prezident kroky, aby tento souhlas byl získán.

 

Šéfové vlád tří velmocí se dohodli, že tylo nároky Sovětského svazu  musejí být po vítězství nad Japonskem bezpodmínečně uspokojeny. Sovětský svaz vyjadřuje ochotu uzavřít s národní čínskou vládou pakt o přátelství a spojenectví mezi SSSR a Čínou, aby jí svými ozbrojenými silami pomohl k osvobození Číny z japonského jha.

11. února 1945

J. STALlN

FRANKLlN D. ROOSEVELT

WINSTON S. CHURCHlLL

 

Krymská konference, únor 1945