Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dnes je 15. března 2024

15. 3. 2024

Dnes je 15. března 2024

 

Vzpomínáme na tragické události tohoto dne v roce 1939, kdy nás Němci okupovali. Je to však také den, kdy mnozí naši lidé, ale také řada emigrantů, kterým jsme před německými řezníky poskytovali bezpečný pobyt a pomáhali jsme jim v rámci našich možností i materiálně, přišla během několika hodin o svou svobodu a ne nemnozí z nich byli podrobeni i krvavým nacistickým vyšetřovacím praktikám. Někteří přišli jen o svobodu, jiní pak i o své životy, především ve věznicích a koncentračních táborech, kam byli brzy odesláni.

 

Pláčeme nad ztrátou své státnosti, pláčeme nad osudy těch, kteří byli postižení nacistickými policejními orgány. Všichni jsme věděli, že naše cesta vedoucí k obnovení republiky si vyžádá velké oběti, že bude dlouhá a strastiplná. To, co nás skutečně čekalo, předčilo veškerá naše očekávání. 360 tisíc našich spoluobčanů padlo, bylo zavražděno na této cestě.  Utrpěli jsme obrovské materiální škody, nebýt okupace a každodenního vykrádání republiky okupanty,  dávno bychom byli bohatým státem. Bohužel ani dnes mnozí z naší vládnoucí elity ani neuvažují o tom, že to, co nám bylo ukradeno a zničeno, aby strůjci pekla na zemi, které jsme prožívali, by nám měli zaplatit reparace. Jde o biliony korun, které by nám pomohly z  nejhoršího a rychleji se dostat mezi relativně bohaté státy.

 

S vědomím všeho toho, jsem dopoledne prohlížel články, které nám Novinky, Seznam a dokonce jsem se podíval na Seznam mediu, kam jinak spíše jen „zabloudím“, ale ke své lítosti jsem nenašel žádný text, který by mluvil o 15. březnu 1939. Je to více než ostudné. Snad takový očekávaný článek se ještě objeví. Od tohoto dne naši dědové a otcové a jejich rodiny byli vedeni na místa utrpení a smrti. Náš národ měl být Němci likvidován, na našem území Češi neměli co dělat, bylo vyhrazeno pouze pro Němce. Tímto dnem proces naší likvidace začínal. Proč  média hlavního proudu si uvedené skutečnosti neuvědomila, proč o nich nepíše?

 

Ať je to již jakkoliv, smutit budeme asi jenom my, Češi, občané republiky, kteří touží po obnovení České nebo Česko – Slovenské republiky, suverénní, plně rovnou s dalšími státy, která bude jednat v souladu s našim národním zájmem a principy mezinárodního práva s vyloučením války jako s jedním z prostředků řešení mezinárodních konfliktů. Jsem pro mír a proti válce. A to i z toho důvodu, že příští válka by mohla znamenat konec života na naší krásné modré planetě.

 

Vzpomeňme si na toto pro nás tak osudné datum, dejme vědět i ostatním, čím je 15. březen 1939 v našich dějinách. Sdílejme články nejen o této tragedii i dalších významných událostech na této stránce a přeposílejme je dále. Staneme se tak časem jedním  z článků, který přispívá k probuzení a obrození našeho národa Děkujeme vám za vše, co pro dobro nejen  českého národa učinite. Všelidským zájmem je odstranit války jako způsob řešení nejrůznějších problémů a nahradit je  jednáním. diplomacií. Snažme se o to všichni!  Pak budeme žít bez válek, v míru.

 

Dr. O. Tiuleškov

 

 

Akce Gitter (Mříže)

- akce rozsáhlého zatýkání komunistů a antifašistů, zahájená 15. března 1939 ihned po příjezdu tzv. einsatzkomand gestapa (viz) do Prahy. V rámci akce Gitter bylo zatčeno nejméně 4639 komu­nistů, německých a rakouských emigrantů, socialistů a pacifistů. Za­týkání bylo prováděno za pomoci českých bezpečnostních složek v takovém roz­sahu, že zatčené nebylo kde umístit. Proto již 18. března vydali nacisté rozkaz o přezkoumání zatčených. Stovky komunistů zatčených v akci Gitter byly poslány do koncentračních táborů.

(Stručný slovník protifašistického boje českého lidu, str.48)