Jdi na obsah Jdi na menu
 


Den vlasti

18. 6. 2019

pořádá německý Svaz vyhnaných (BdV) již řadu dlouhých let. Náš první záznam „Dni vlasti“ je z roku 2005. Hlavní  projev na něm pronesla A.. Merkelová. Řekla mimo jiné: „Letošní slavnostní akt Svazu vyhnaných se koná v roce, který je dobrou příležitostí ke vzpomínce a rozjímání. Od konce 2. světové války uplynulo již 60 let. 60 let od konce Holocaustu, strašného utrpení a nelítostného ničení. 60 let od doby, kdy ti, kteří přežili, museli sebrat všechnu svou odvahu, aby mohli z trosek materiálních a duševních znovu vystavět svůj život a svou zem. 60 let, doba dvou generací. Vzpomínky a zkušenosti z této válečné katastrofy stále ještě vrhají stíny na naši přítomnost. 60 let uplynulo od počátku útěku a vyhnání Němců z jejich tehdejší vlasti. Osvobození Evropy a také Německa od nacionálního socialismu, neznamenalo v žádném případě konec lidského utrpení a začátek svobody…“.

Dr. Merkelová nám tedy hned na počátku svého projevu potvrdila, že „Den vlasti“ je akcí  tzv. Svazu vyhnaných.

Samozřejmě na těchto akcích vystupovala též dr. Erika Steinbachová, dlouholetá předsedkyně „Svazu vyhnaných“ (SV). Po jejím odchodu z této funkce, byl zvolen předsedou svazu dr. Bernd Fabricius, mnichovský právník. Ani jeho příchodem do funkce se nic na organizaci „Dni vlasti“ zásadně nezměnilo. V Berlíně, zpravidla v době od konce srpna do počátku září, proběhla ústřední akce. Podobná setkání se konala i na úrovni jednotlivých spolkových zemí, měst a obcí. Kde všude tato setkání, konaná pod názvem „Den vlasti“, se budou konat, zřejmě  rozhodovaly příslušné složky  SV v dohodě s dalšími.  V r. 2016 vystoupil v Berlíně na tomto dni i J. Gauck, prezident SRN.

 

Je třeba však pro informaci uvést, že „Dni vlasti“ organizoval i „sudetoněmecký landsmanšaft“ Rakouska. Pořádal tuto akci v každém roce v průběhu měsíce září. Setkání se konala v Klosterneuburku, nedaleko Vídně.

 

Pokud někdo bude mít zájem, co zaznělo na „Dni vlasti“ v tom, či onom roce, kdo měl hlavní slovo a co řekl, stačí se podívat na www.ceskenarodnilisty.cz, najít si rubriku Německá problematika a kliknout na příslušný rok.  Škoda, že o tuto rubriku dosud projevuje zájem jen malá část českých vlastenců. Léta jsme se snažili poskytovat informace z prostředí tzv. sudetských Němců. Krácených překladů článků z jejich tiskových orgánů, zejména  ze Sudetendeutsche Zeitung, Sudetenpost a Witikobrief, jsme vyvěsili stovky, možná i tisíce. Každému jsme dali možnost bezplatně si stáhnout jakýkoliv z těchto článků, šířit ho, samozřejmě s uvedením zdroje, ale, jak jsme přesvědčeni, šlo převážně jen o stejný okruh čtenářů, který službu využíval.  Těm jsme dokonce posílali, a dosud posíláme, brožurky, zejména řadu Listů, které překladové texty obsahují. Velice jsme vždy toužili po tom, aby i další vlastenecké subjekty se zapojily do našeho úsilí tak, abychom společně vytvořili informační vlastenecké středisko, bez něhož se kvalifikovaná vlastenecká politika nedá dělat, bez něhož jsme poloslepí. A výsledek? Divide et impera!  Tříštění vlasteneckých sil pokračuje.   Zastavíme tento proces? Nebo se dopracujeme až k politické nicotnosti a nebude nikoho, kdo by mohl účinně hájit zájmy republiky a našeho národa?    

 

A nyní zpět k „Dni vlasti“. Nic však nevíme o tom, že Den vlasti“ se stal nějakým zvláštním samostatným subjektem, jak o tom píše  -VK-, šéfredaktor AE News v článku „České zpravodajské služby znepokojuje politické napojení Milionu chvilek na lobbisty a české spojence Sudetoněmeckého landsmančaftu,..“

Z tohoto textu citujeme: „Posuňme se o několik měsíců dále, konkrétně na 28. srpna 2018. Tehdy se konala v Berlíně první konference s názvem Den vlasti (Tag der Heimat) organizace téhož názvu. Tu Němci založili v srpnu 2018 za evropské dotační peníze z operačního programu rozvoje kultury a organizace požívá podporu německého spolkového ministerstva vnitra.“  

 

K tomu můžeme říci, že Dni vlasti, jejich organizátoři se snad vždy těšili podpoře německých mocenských sil, včetně vládních. Na tyto akce nechyběly peníze. V Německu vždy  měly podporu na nejvyšších místech. Pan Horst Seehofer není prvním ministrem vnitra SRN, který „Dni vlasti“ podpořil. Tak to vidíme my. Pokud se mýlíme, rádi se necháme poučit.

 

Samozřejmě uvedený článek obsahuje celou řadu údajů velmi zajímavých a pro mnohé z nás i nových. Čili naše poděkování autorovi je  zcela na místě.

 

Na samém závěru bych rád dodal, že u těch, kteří se vydávají za české vlastence, nebo dokonce za jejich mluvčí, bych očekával, že nebudou používat „sudetoněmeckou terminologii“.  Nejde totiž o Benešovy dekrety, ale o „dekrety prezidenta republiky“. A to je velký rozdíl, o němž jsme psali již mnohokrát.  Na našem webu na toto téma lze nají řadu článků a dokonce i několik brožurek.

Dr. O. Tuleškov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář