Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citát petice lužickosrbských rodičů: My, rodiče, bojujeme za srbské vyučování našich dětí!

2. 4. 2023

Citát petice lužickosrbských rodičů:

My, rodiče, bojujeme za srbské vyučování našich dětí!

Witaj musí zůstat 

Kathleen Komolka, Německo 
 

Prosím, pomozte nám, rodičům dětí ze srbskojazyčných základních škol programu Witaj a základní školy Witaj v Sielowu, aby naše děti měly volný a neomezený přístup ke vzdělání v našem srbském jazyce, v rámci lužickosrbského vzdělávání nebo dvojjazyčného vzdělávání v rámci programu Witaj!

 

Jsme Srbové a tudíž bychom měli patřit k uznávané menšině v lužické sídelní oblasti. K uznávané menšině s oprávněnými zájmy ve vztahu k ochraně a propagaci našeho srbského jazyka a kultury, které jsou chráněny ústavou.

 

Ministr školství Baaske nyní přijal nové nařízení o srbském a dvojjazyčném vyučování -Witaj. Při minimálním počtu 12 , při třístupňovém vyučování, by ve většině škol v Braniborské Lužici  nebylo srbské vyučování možné a náš projekt Witaj, který je ústřední součástí každodenního života, bude pravděpodobně postižen ještě dramatičtějšími důsledky. Celý vzdělávací koncept, jako jsou Witaj-školky, které zajišťují dvojjazyčný rozvoj našich maličkých, je rovněž velmi zranitelný vůči tomuto záměru!

 

Říkáme, že pro menšiny nemohou být použita kritéria, jako je účinnost nebo holá čísla! Je to v rozporu se zásadou ochrany menšin a za ni budeme bojovat dál!

 

Ministře Baaske, zajistěte, aby toto nařízení nevstoupilo v platnost! Aby byly používány uznávané a dobře použitelné předpisy bez pevných čísel.

 

Proč chcete pane ministře Baaske změnu, která zabrání našim dětem, aby měly svá základní práva zajištěná a mohla rozvíjet svou kulturní identitu?

Proč prosazujete ministře Baaske toto nařízení, které definuje minimální velikost skupiny, aby se zabránilo v zajištění práv našich dětí, zakotvených do zákona, ústavy a Evropská charty a rozvoji jejich kulturní identity?

My rodiče a Lužičtí Srbové to nechceme připustit! Prosíme, respektujte nás, a nepokračujte v opatřeních, zahájených po potlačení východoněmeckého režimu, která neustále směřují ke zmaru!

Prosíme uvědomte si svou kulturní zodpovědnost za naše děti a zastavte účinnost tohoto nařízení!

Rodiče dětí v programu Witaj

 

Lužickosrbské školství je opět ohroženo! Liza Stefanova prosí o podpis petice na podporu lužickosrbské výuky v Dolní Lužici, která je ohrožena braniborskou vládou. Braniborské ministerstvo školství plánuje zvýšit počet dětí nutný na otevření lužickosrbské výuky na dvanáct, čímž by zřejmě ze sedmadvaceti škol zůstala výuka pouze v jedné. (Zdroj Serbske Nowiny.https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dnost-p%C5%99%C3%A1tel-…/

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

 

SL měl tedy dostatek času, aby své předmětné programové prohlášení  alespoň začal svými skutky naplňovat. Nic však nevíme o tom, že by se zasloužil  o zlepšení situace Lužických Srbů v Německu.

Jak by bylo hezké, kdyby vedoucí činitelé SL prohlásili, že budou trvat na tom, aby Lužičtí Srbové měli alespoň tolik práv, co německé menšiny užívají v okolních státech. To se nestalo. Domníváme se, že programové prohlášení SL z února 2015 převážně směřuje na německé menšiny, které se budou dožadovat dalších práv ve státech, v nichž žijí. Postavení Lužických  Srbů na základě uvedené iniciativy se zřejmě k lepšímu nezmění. Myslíme si, že to SL v popisu práce vůbec nemá. Otázkou je, co udělá ČR a my, její občané, ve prospěch jednoho z nejmenších národů na světě, jímž Lužičtí Srbové bez pochyby  jsou.

 

Abychom neopomněli. V předmětném prohlášení SL se dále požaduje „zaručit univerzální lidská a základní práva, jakož i práva všech národů a národnostních skupin na vlast a sebeurčení.“ Pokud jde o právo národů na vlast a sebeurčení, pak mezinárodní právo je zajišťuje. Musí jít však  o národ, který nemá dosud svůj stát. S termínem národnostní skupina se v mezinárodním právu nesetkáváme. Má tento termín být nově zakotven v mezinárodním právu? A tak se dostat do takové blízkosti pojmu národ, že by šlo o pojmy až zaměnitelné? Pokud k tomu SL  míří, pak jde o slepou uličku. Z tak zvané národnostní skupiny nelze udělat národ. Pokud by se o to někdo snažil, dosáhl by rozbití řady států v Evropě a tím i její destrukce.

J. Skalský