Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čínská výzva

2. 7. 2022

Čínská výzva

01. 07. 2022 - EB

Poprvé se NATO ve své strategické koncepci věnuje Číně. Zde je náš překlad příslušných částí. Celý text v angličtině a francouzštině naleznete zde.

Strategická koncepce NATO 2022

13. Deklarované ambice a nátlaková politika Čínské lidové republiky (ČLR) jsou výzvou pro naše zájmy, bezpečnost a hodnoty. ČLR využívá širokou škálu politických, ekonomických a vojenských nástrojů ke zvýšení své globální stopy a k projekci moci, přičemž zůstává neprůhledná, pokud jde o její strategii, záměry a budování vojenských sil. Nepřátelské hybridní a kybernetické operace ČLR a její konfrontační rétorika a dezinformace jsou zaměřeny proti spojencům a poškozují bezpečnost Aliance. ČLR usiluje o kontrolu klíčových technologických a průmyslových odvětví, kritické infrastruktury, strategických surovin a dodavatelských řetězců. Využívá svých ekonomických pák k vytváření strategických závislostí a posilování svého vlivu. Usiluje o rozvrácení mezinárodního řádu založeného na pravidlech, a to i ve vesmíru, kybernetické a námořní oblasti. Prohlubující se strategické partnerství mezi Čínskou lidovou republikou a Ruskou federací a jejich vzájemně se posilující snahy podkopat mezinárodní řád založený na pravidlech jsou v rozporu s našimi hodnotami a zájmy.

14. Jsme i nadále otevřeni konstruktivnímu jednání s ČLR, včetně budování vzájemné transparentnosti, s ohledem na zajištění bezpečnostních zájmů Aliance. Jako spojenci budeme odpovědně spolupracovat na řešení systémových výzev, které ČLR představuje pro euroatlantickou bezpečnost, a na zajištění trvalé schopnosti NATO zaručit obranu a bezpečnost spojenců. Budeme zvyšovat naši společnou informovanost, posilovat naši odolnost a připravenost a chránit se před nátlakovými taktikami ČLR a snahami o rozdělení Aliance. Budeme hájit naše společné hodnoty a mezinárodní řád založený na pravidlech, včetně svobody námořní plavby.

18. ... ČLR rychle rozšiřuje svůj jaderný arzenál a vyvíjí stále sofistikovanější nosiče, aniž by zvýšila transparentnost nebo se v dobré víře zapojila do kontroly zbrojení či snižování rizik.