Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíle sudeťáků jsou průhledně prosté

11. 8. 2020

Cíle sudeťáků jsou průhledně prosté

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody Brno

 

Není to tak dávno,co českou veřejnost mystifikoval Herr Posselt a jeho společníci, že landsmané Německa i Rakouska (?) "už nemají žádné požadavky na vracení majetků v dnešním Česku", správně v České republice. Zemský soud v Mnichově pak prokázal opak. Posseltova skupina s návrhem na změnu stanov spolku landsmanů soud prohrála a dosavadní stanovy platí. Takže vše, co blábolili naši bývalí političtí předáci Nečas, Sobotka,exministr Herman, primátor Vokřál a jiní, o vstřícnosti sudeťáků, padlo do zapomnění dějin. Ponechám stranou kvaky našich obhájců sudetů i útoky zahraničních i našich politiků na odsun a na dekretální právo republiky.

Pokládám otázku - co skutečně chtějí landsmané?

Vidím jedinou odpověď - chtějí naplnit své prvotní zájmy. Jaké jsou jejich prvotní zájmy? Je to usmíření? V žádném případě. Je to vzdání se nároků na majetky a případný politický vliv na naši republiku? V žádném případě.

Landsmannschafty neustále usilují o revanš - o získání politického vlivu na republiku, a tím i na restauraci svých konfiskátů zabaveným dle mezinárodního práva Postupimi a Paříže, i dle dekretální normy státu.

Politickým vztahům mezi sjednoceným Německem a rozděleným Československem na dva státy, tedy na Českou republiku a Slovenskou republiku, neprospívají zajisté prohlášení vrcholných politiků Německa jako paní kancléřky Merkelové o to, že prý pro odsun nebyly žádné politické ani morální důvody(!)

Opak je pravdou, a je problémem paní kancléřsky její neznalost nebo dokonce nevstřícnost k daným historickým reáliím porážky III.reichu a  jeho následnému trestání. Odsun totiž nebyl pouhým politickým řešením porážky nacistické velkoněmecké říše, kdy vzorem byly odsuny Turků a Řeků v I.světové válce! Nikoli jen to. Odsun byl též politickým a morálním trestem té většiny tzv. sudetských čili československých Němců, kteří zradili svůj stát, v němž žili jak před ustavením republiky, tak i za jejího trvání. 

Útočníci landsmanů nechtějí pochopit - nemohou, neboť by museli své cile zahrabat do minulosti! - že trest odsunu spočíval v ocenění vlastizrady, vojenské velezrady a páchání masových zločinů na  slovanském a jinomenšinovém občanstvu státu ČSR. 

 

Landsmané nechtějí uznat, že republika trestala odsunem podle práva Postupimi a Paříže, jakož dle dekretů, vlastizradu čs. Němců k agresorovi, který rozvrátil a zničil republikánsko demokratickou podstatu státu ČSR, jak to definují právníci. A jak to definuje i Nález Ústavního soudu Colloredo-Mansfeld z roku 2004.

 

Republika tedy uznala pouze většinovou, nikoli kolektivní vinu. To prokázala vyviněním menšiny čs.Němců dle tolik nepřáteli haněných dekretů,a ponecháním občanství těm 220 tisícům čs.Němců, kteří se neprovinili vůči státu. Takže obvinění odsunu a presidenta Beneše od zahraničních i domácích politiků je vylhané, nepravdivé a a mezinárodně i vnitrostátně protiprávní.

 

Cíle landsmanů jsou tedy jasné. Neustále poštvávají proti dekretům presidenta a Národního shromáždění,aby je kolaboranti republiky sami zrušili. Pak by se jim otevřena cesta k nekonečným nárokům na právem zabavené majetky a na získání právem odebraného občanství. Tyto cíle jsou de facto plánované zločiny na dekretálním i mezinárodním právu.

 

Tomu všemu je třeba bránit, bránit, bránit. Pokud toto nedokáží nebo dokonce nechtějí naši političtí předáci, pak musí občanstvo ve volbách takové politiky strany a hnutí ze státní politiky odstranit. A to ve všech volbách na všech úrovních - v krajských, v senátních i a nejvíce v parlamentních a presidentských.

Národ již dvakrát dokázal v presidentské volbě ubránit dekretální republiku volbou pana presidenta Zemana. Proto tak řvou domácí i zahraniční nepřátelé dekretálního státu, proto plivou jedovaté sliny na hlavu státu. Plijí na presidenta, který veřejně prohlásil historickou pravdu - totiž, že "Odsun byl lepší než smrt!"

Je na občanech, aby ve všech volbách volili strany a hnutí státotvorné - ty,kteří hájí suverenitu státu, nikoli jeho rozpuštění v Unii nebo v protektorátu sjednoceného souseda. Je na občanech, aby podporovali politické strany, které hájí dekrety a bojují proti protektorátním restitucím,nemajícím oporu v dekretálním právu. Zatím to z organizací činí aktivně pouze Hraničáři a ANS, z politických stran pouze komunisté a SPD. V každých volbách  tedy občané znovu potvrzují budoucí osud republiky. Pokud toto odmítají nebo si to neuvědomují, připravují republice neslavný pohřeb. 

Důležitá poznámka nakonec. Stejné cíle mají landsmané vůči bratřím Polákům a bratřím Slovákům (tzv. karpatští Němci a Maďaři). Ohroženy jsou tedy tři slovanské státy, nejen my sami.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář