Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chtěli bychom Orbána, vyfásli jsme Fialu

2. 2. 2022

Chtěli bychom Orbána, vyfásli jsme Fialu

 1. 2. 2022  josh-xy 

Jaroslav Tichý

30. ledna 2022

Vývoj u nás stále nejde žádoucím směrem, lidé setrvale čekají na nějakého zachránce, aniž by sami ke své záchraně přispěli. K dovršení všeho pak ještě před volbami často vybírají z tváří, které jim vnucuje týden co týden ČT. Místo toho, aby to chápali jako návod koho právě nevolit. Často pak svoji (ne)činnost omlouvají tím, že u nás „nemáme Orbána“.

Je to ale skutečně náš hlavní problém? A pokud ano, tak proč? Pokusme podívat se na celou záležitost trochu s nadhledem.

 

Hledejme chyby nejprve u sebe

Budu nyní psát o těch a pro ty, u nichž lze předpokládat možnost pochopení a korekce jednání. To je i cílem tohoto článku. Tedy zásadně nikoliv o těch, kteří volí podle toho, koho „nenávidí“ nebo podle toho, o kom jim ČT „nakuká“, že je „proruský či „pročínský“ agent nemaje jiných argumentů. V těchto vodách nemá smysl se pohybovat a osobně ani o to neusiluji. Není tam ratio a tedy ani smysl o něco rozumného se pokoušet. Pojďme ale k věci.

O říjnových volbách, o jejich (ne)regulérnosti a výsledcích, stejně tak o chybách bývalých koaličních stran toho bylo napsáno dost, netřeba se k tomu vracet. Pohleďme proto na programy a činnost dnes již opozičních stran a hnutí na české politické scéně. Podívejme se, zda se po volbách na programech a náplni těchto stran a hnutí něco změnilo k lepšímu, zda si z voleb vzaly ponaučení.

Ve stručnosti řečeno, je to i nadále velká bída, i nadále pokračuje předvolební trend. Tedy nerýsuje se žádný program, který by:

 • jasně formuloval a hájil české národní zájmy;
 • odrážel vývoj ve světě související s nastupujícím novým světovým finančním systémem a agendou GESARA, jejímž cílem je usnadnit implementaci nového světového finančního systému a
 • směřoval k formulaci perspektivy pro náš národ a občany naší země (tedy našich cílů a našich zájmů, jejichž uplatňování by k dosažení těchto cílů vedlo).

Převládá tedy nadále buď příštipkaření v podobě náznaků snahy o dílčí řešení některých problémů, kterým politické subjekty (dnes v opozici) neuměly či nedokázaly ještě v minulém volebním období předejít, nebo nulová odezva na probíhající dění a vývojové trendy ve světě. S výmluvou na covid jsme dokonce přestali v tomto státě i hospodařit. Zneužívání cíleně vyvolané covidové hysterie nám potvrzuje v praxi trvalou aktuálnost citátu Johanna Wolfganda von Goethe „ Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře“.

Politické strany a hnutí u nás zase splácají či od minule opíší teprve před volbami nějaký program, „aby něco měly“. Nevytyčují si ale cíle a nedělají průběžně kroky k jejich dosažení. Nepracují na programech, jejich vylepšení v průběhu volebního období. Neusilují iniciativně a hlavně koncepčně o zlepšení situace našich občanů a státu. Na programech je přitom třeba pracovat hned teď a průběžně, ne zase „lepit“ něco až před volbami, opisovat vzájemně od sebe dávno neaktuální (pokud kdy vůbec) záměry či pouhé slogany.  

Chybí vize, nejsou cíle, chybí tedy i adekvátní a přitom tolik potřebný program, včetně finančního krytí potřebného k jejich realizaci. Chybí tak i nástin perspektivy dalšího života pro naše občany. Na straně politiků obecně chybí představa, jak postupovat dále. Nemají cíle, nemají představy. Jedni se pouze snaží udržet co nejdéle u koryt, ti druzí se k nim naopak dostat. Cesta k tomu vede přes přisluhování cizím zájmům u nás. Lidé jsou pro ně nezajímaví, ačkoliv na ně by strany měly myslet především.

Lidé přitom stále marně čekají na změnu, přičemž:

 • mylně se domnívají, že pouhá personální výměna vlády při zachování stejného systému může něco zásadního na poměrech v zemi změnit. K zásadním změnám je ale zapotřebí systémové změny;
  • bez změny modelu svého počínání ve volbách, nemohou přitom docílit ani dílčích změn politiky proveditelných v zemi v souvislosti s prostou personální výměnou vlády (a nemohou tedy ani nalézt českého Orbána) a
  • nejdou ani kýženým změnám vstříc. Neshání se po informacích, často o nich stále ještě odmítají přemýšlet, posuzovat je v souvislostech a vývojových trendech.

Lidé proto čekají na nějakou zásadní iniciativu ze strany našich opozičních politiků, na vytýčení cílů a tedy perspektivy jak pro ně samotné, tak i pro náš stát. Vyzývají je sice ke sjednocení, jenže chybí základ (vize a program), na nichž by to bylo možné.

Politici však mají starost čistě o své partikulární zájmy a nechápou, že právě to některé vyprovodilo ze sněmovny, zatímco ty další z nich to teprve čeká.

V jaké situace se tedy vlastně nacházíme

To by samo o sobě vydalo na článek, pokusím se tedy alespoň o stručnou základní charakteristiku, neboť se zde prolíná hned několik zásadních vlivů různého druhu:

 • systémová změna

Základní podmínky, jež by umožňovaly postavit naši zemi a stát opět na nohy, bez systémové změny vytvořit nelze. Tato změna však zdaleka nespočívá jen v našem odchodu z EU jako globalistického projektu táhnoucího nás dle svého úkolu do NWO. Spočívá ve změně celého finančního systému a řady opatření směřujících k jeho uvedení do praxe. K tomu bude sloužit agenda GESARA(viz dále). Tato opatření rozpracovaná do specifik jednotlivých národních států pak ukazují cestu, jak dále. Dávají i podklad pro přípravu programu opozičního hnutí, pokud se v něm někdo začne skutečně starat o naši zemi a její občany. Jak jsme viděli v říjnových volbách, zatím to žádný z politických subjektů neučinil a je otázkou, zda na to mají občané dále čekat.

Mají totiž možnost vytvořit si vlastní hnutí potřebné k prosazení takového programu, který již byl úzkým kolektivem osob u nás připraven. V případě vítězných voleb lze pak při změně ústavy se rozhodnout, zda se volby a politické dění u nás dále neobejde bez politických stran a hnutí. Zatím je ale třeba respektovat platnou ústavu;

 • dílčí změny v souvislosti s personální změnou na bázi voleb by ale provést za určitých okolností možné bylo. Příkladem v tom nám může být právě Maďarsko (obrana proti migrantům, zastropování elektrické energie, razantní snížení cen plynu jeho přímým nákupem od Ruské federace, limity na prodejní ceny některých základních potravin). K tomu nám ale chybí onen český Orbán.
 • v souvislosti se změnami na Zemi, která tak reaguje na vlivy z vesmírného prostředí, jež se následně přenášejí i na lidi (Schumannova rezonance), dochází k rostoucí rezonanci Země a tím i k rostoucím vibracím, jež působí na lidi. Země se tak dostala ze 3D (dimenzionálního) prostředí do 4D a pokračuje do 5D.

Lidé na Zemi (dlouhodobě zvyklí na 3D prostředí, v němž byli po tisíciletí záměrně uvězněni, neboť takové prostředí neumožňuje ve zvýšené míře vnímat a chápat různé děje probíhající na Zemi v jejich okolí, se nyní začali dělit do několika základních skupin:

1. skupina – (cca 30 %)

Lidé vnímající rostoucí vibrace se schopností přizpůsobit se tomu a postupovat s planetou do vyšších dimenzí. Tedy i v rozšířené míře vnímat a chápat procesy probíhající kolem nich, stejně tak i původní nepozměněnou historii vzniku lidstva a vývoje na Zemi. Jde o probuzené lidi, kteří nepotřebují Great Awakening (Velké probuzení) připravované Aliancí Země;

2. skupina – (cca 40%)

Tito lidé podléhají proklamacím zkorumpovaných vlád, mainstreamu a jejich klamu ohledně očkování a dalších etap na cestě do NWO (Green deal, Great reset), kterým si chtějí zajistit „návrat do normálu“, ačkoliv to není absolutně možné. Ani s očkováním ani bez očkování (viz dále). Tito lidé nejsou vesměs seznámeni s realitou, podléhají často momentálně převažujícímu trendu, který razí mainstream a proklamace různých vládních „odborníků“ atd. Často též inklinují k návratu do starého systému, ačkoliv na něj nadávali. S tím, že ale alespoň „věděli, v čem jsou“ a nemuseli by chodit do „něčeho neznámého“. Stali se tak otroky dosluhujícího dluhového systému, aniž to chápou, a pro „nedostatek času“ tráveným opakovaným (leč marným) řešením následků způsobených tímto starým dluhových systémem nejsou schopni či ochotni řešit příčiny jejich vzniku. A ten tkví v dluhovém systému, v němž po tisíciletí žijeme a dnes máme jedinečnou šanci to změnit.

Zejména pro tuto skupinu lidí je určeno „Velké probuzení“ (Great Awakening).

3. skupina – (cca 30%)

Jde o skupinu lidí, která ze současného stavu covidového šílenství buď profitovala, nebo natolik podlehla tlaku vlády a mainstreamu, že odmítá vzít veškeré informace a argumenty na vědomí. I mezi nimi bude dost těch, kteří se chtějí „vrátit do normálu“ a kterým je bližší návštěva fotbalu, restaurace, koncertu či zahraniční dovolená než jejich zdraví či život. Nechápou přitom, že i ty požitky, jež favorizují, budou pro ně jen dočasné. Většina lidí z této skupiny bude chtít zarytě setrvávat v současném stavu ve 3D, kterým se postupně v té lepší alternativě vývoje (Zlatý věk) vyřadí na okraj nové společnosti. V té horší (NWO) budou fyzicky zlikvidováni.

Jde ale o jejich rozhodnutí a „záchrana musí být především v zájmu tonoucího“.

I když toto rozdělení se vztahuje především k přístupu lidí k očkování, je dostatečně signifikantní i pro jejich celkové vnímání naší současné situace a jejího dalšího vývoje.

A ačkoliv to většina lidí stále ještě netuší či nechápe, lidstvo stojí totiž před výběrem pouze jedné z následujících 2 alternativ:

A/ pokračovat se starým zotročujícím systémem, který se ale transformuje postupně do NWO – tj. zbavení všech lidí majetku, plánovaná depopulace až 90 % lidstva,  zotročení zbytku a jejich genová přeměna, kdy lidé s původní DNA zmizí z této planety, jejich dálkové řízení a kontrola přes implantované čipy (elektronický koncentrák), fašistický režim nebo

B/ vstup do Zlatého věku – přechod na zlatem kryté měny, využívání kvantového počítače znemožňujícího tvorbu špinavých peněz a podvody, oddlužení všech lidí, firem a států, zavedení celosvětového míru na planetě, využívání nejen oněch 6.000 patentů a vynálezů skrytých dlouhodobě v trezorech, nýbrž i dalších kosmických technologií a tedy spolupráce s Galaktickou federací a Radou, jež přinesou na Zemi nebývalý rozkvět.

To je otázka zcela zásadního významu, kterou se musíme všichni zabývat a udělat si v ní ve svém vlastním zájmu jasno. Vyzýval jsem k tomu ve svém článku https://outsidermedia.cz/doba-osudoveho-rozhodnuti-nastala/ již dne 17.12.2020 (byť tehdy alternativa našeho přežití – viz B/ ještě nebyla označována jako Zlatý věk a nebylo ještě známo tolik informací co dnes). Od té doby uplynul více než 1 rok a stojíme před tím samým problémem pouze s tím rozdílem, že se stal daleko naléhavějším.

Zmíněné otázky se nalézají na různých úrovních řízení, pojďme si proto nejprve přiblížit některé související pojmy, abychom pak mohli přistoupit k hledání potřebných řešení.

Cíle a zájmy

Lidská společnost nepochybně potřebuje mít nějaké cíle, k jejichž dosažení by měla směrovat i své zájmy a tudíž i činnost. To se týká:

 • jak celé lidské společnosti, která jako taková bude mít především cíle obecné (a tedy společné), jako např. mírový život, odstranění nemocí a chudoby, zvyšování životní úrovně a vzdělanosti,
 • tak i jednotlivých národů, které budou mít kromě cílů společných především cíle individuální (specifické). Ty budou vyplývat ze specifik dané země, její velikosti, počtu obyvatel, postavení ve světě, nerostného bohatství (či jeho nedostatku), historie, politických ambicí atd. a budou se tedy případ od případu lišit.

Tomu budou odpovídat i zájmy jednotlivých zemí.

Čím rozmanitější bude lidská společnost z hlediska počtu zemí a národů, tím více bude převažovat počet vlastních specifických cílů a tedy i specifických zájmů na jejich dosažení nad těmi obecnými. Tedy čím více států a národů, tím v součtu větší počet jejich vlastních specifických cílů a zájmů.

Reálné cíle by měly dávat vedení států a jejich příslušníkům představu, jakého postavení mohou dosáhnout na mezinárodní scéně a jakou úroveň života mohou zajistit svým občanům, zatímco samotným občanům pak představu o možné perspektivě jich samotných, jakož i jejich rodin s ohledem na jejich možnou zajistitelnost.

Lidé, kteří stojí v čele příslušného státu, by takové cíle měli vytyčovat, měli by též formulovat i národní zájmy a současně s tím i formovat perspektivy svých spoluobčanů, národa a státu. Pokud tak nečiní či nejsou toho případně schopni, je nutné je vyměnit za schopnější a takové, kteří budou pracovat pro národ a národní stát.

Občané by tedy měli rozlišovat politiky především podle toho, zda prosazují národní zájmy dané země, nebo nedělají nic, případně pak prosazují ve své zemi cizí zájmy na úkor těch národních. Především toto by mělo být vodítko pro občany při volbách, leč bohužel stále není.

Budeme-li se pro tento účel srovnávat s některou z dalších zemí, zvolme si např. Maďarsko. Je rovněž členem EU, co do počtu obyvatel je s námi též srovnatelné. Tím ale naše zdánlivá podobnost evidentně končí, neboť Maďaři ve své většině mají své zájmy, za nimiž si stojí. A odstavit premiéra Orbána znamená ve své podstatě zlikvidovat i cíle většiny maďarských občanů a tedy i maďarské národní zájmy. Tomu se nutně postaví na odpor většina maďarské společnosti. To ale některé zahraniční síly, stejně jako jejich přisluhovači v ČR nechápou.

Podívejme se teď, jak to vypadá v tomto směru v ČR:

 • žádné cíle u nás nikdo neformuloval, nemáme tedy formulované ani žádné národní zájmy, naši občané často bohužel ani netuší, že by nějaké národní zájmy měli mít a „k čemu by jim byly“. Netuší, že právě v jejich neexistenci je základ jejich problémů, s jejichž následky se pak setrvale stále dokola a marně potýkají.
 • vyprávění kohokoliv u nás, že naším národním zájmem je zlikvidovat náš stát a národ a nechat se zamíchat do „tavícího kotle“ EU spolu s dovezenými migranty podle projektu Coudenhove-Kalergiho, je od pohledu tak velkým nesmyslem a protimluvem, že nemá smysl se jím dále vůbec zabývat;
 • stávající politické subjekty o formulaci českých národních zájmů a jejich prezentaci na veřejnosti neusilují, starají se čistě o své vlastní zájmy, a to bez rozdílu, zda jde o strany parlamentní či mimoparlamentní. Tím fakticky samy dokumentují občanům svoji nadbytečnost;
 • naši občané sice vidí, že jim politické strany a hnutí nic nového nepřinášejí, že se drží starých politických klišé, jejichž naplňování nás přivedlo až do současné situace, avšak sami nejsou schopni řešit tuto situaci ani z hlediska přípravy potřebného programu ani vypracování know-how k jeho realizaci. Takže jsou vesměs nespokojeni, přičemž jedni nechodí k volbám, druzí se chytají kdejakého nového subjektu náhle zázračně zrozeného a podporovaného mainstreamem (o jeho záhadném financování ani nemluvě), v bláhové naději, že tentokrát to bude již ten pravý „zachránce“, aby se následně dočkali dalšího z řady zklamání. Přitom uvedené okolnosti značnou část našich občanů předem dostatečně nevarují.

Země, která nemá své cíle a zájmy, kromě práce na pána, se obvykle označuje jako kolonie.

A je to možná rok, kdy se tehdy ještě premiér Babiš při návratu z Bruselu chlubil tím, „jak dobře šlapeme“. Ano, ale pro koho? Nedivme se potom, že jsme označováni za „krmelec Evropy“.

 

Jak tedy dále?

Možnost provést prozatím alespoň dílčí změny jsme opět propásli. Stereotypním modelem jednání části našich spoluobčanů u voleb jsme jinak ani dopadnout nemohli. Takže i nadále platí: chtěli bychom Orbána, „vyfásli“ jsme Fialu i s celou jeho skvadrou. Následky jejich (ne)vlády, na kterou se tak dlouho připravovali, až se nakonec vůbec nepřipravili, brzy všichni pocítíme. Již jsme vesměs zapomněli na neblahé zkušenosti s poslední vládou pod vedením ODS, takže jsme se sami odsoudili k tomu tyto negativní zkušenosti si zopakovat. Ve výsledku jejich program tehdy spočíval ve zvyšování daní (a „šacování lidí“), osekávání investic, rozebírání zbytku důchodového fondu, k tomu byly ještě problémy v řízení státu. O nějaké úvaze o rozvoji státu nemohla být ani řeč, právě naopak. Tehdy jsme jejich vládnutím jako stát ztratili 4 roky.

Z uvedené situace je zřejmé, že:

 • žádný český Orbán se u nás nenajde. Ne proto, že by u nás nebyli schopní lidé, nýbrž proto, že taková osoba za dané situace zde nemá co hájit a drží se proto v ústraní;
 • v takové situaci je tedy třeba soustředit se rovnou na realizaci systémové změny, která nám umožní:
 • vymanit se z chomoutu EU a přestat být kolonií západních států, především pak Německa;
 • zrušit u nás „krmelec Evropy“ a začít pracovat na sebe a nikoliv nadále na druhé;
 • obnovit naši suverenitu
 • postavit se opět na vlastní nohy, a to jak politicky, tak i ekonomicky a kulturně;
 • stát se opět soběstačnými a
 • obnovit naše politické a ekonomické vztahy se všemi zeměmi na bázi vzájemné výhodnosti;
 • je nanejvýš nutné využít vývoje probíhajícího postupně ve světě a provést potřebnou systémovou změnu v návaznosti na vyhlášení celosvětové dohody GESARA (Global Economic Security and Reforming Act – Zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě), jejímiž účastníky je všech 209 zemí světa vč. ČR, a to transformací této agendy do našich podmínek formou české agendy NESARA (Zákon o národním ekonomickém zajištění a reformě).

 

Několik základních informací k celosvětové agendě GESARA

Cílem agendy GESARA je pomocí souboru opatření zavést nový světový finanční systém namísto dosavadního dluhového, který jednotlivé státy světa a často i mnohé jejich obyvatele přivedl do situace nesplatitelných dluhů a dosavadní ekonomický systém do neřešitelné situace, kdy obyvatelstvo ve své většině průběžně chudlo, snižovala se jeho kupní síla, a to až do stavu ohrožujícího další ekonomický vývoj na planetě, zatímco stále se zužující špička na vrcholu mocenské pyramidy setrvale bohatla.

Agenda GESARA byla formou dohody připodepsána všemi 209 zeměmi světa vč. ČR k Pařížské klimatické dohodě z r. 2015. Dodnes je však utajována.

Nastupující nový světový finanční systém je kryt zlatem a příp. dalšími cennými kovy a aktivy (namísto končícího starého systému krytého dluhem). Nový systém je založen na využití kvantového počítače, na oddělení špinavých peněz a na stažení tzv. fiat peněz z oběhu.

Většina světových centrálních bank vč. České národní banky a Slovenské národní banky přešla již na spolupráci s kvantovým počítačem, což je jeden ze základních předpokladů nového světového finančního systému.

Hodnotové krytí jednotlivých národních měn pochází z konfiskace nakradeného zlata a dalšího majetku Kabalou (Deep State) a globalisty za celé generace trvání podvodného finančního systému, dále z válek, z obchodů s dětmi, s drogami, zbraněmi, Adrenochromem, z bankovních podvodů, zlodějských půjček a bankovních transakcí atd.. Nově mají být zřízeny 3 rezervní měny, a to zlatý rubl, zlatý dolar a zlaté ECU.

Již po více let jsou vedeny boje mezi Kabalou (Deep state) a Aliancí Země (Trump, Putin, Si a Modi + Bílé klobouky a vybrané části armád některých zemí vč. americké a ruské) jsou přece o převzetí moci a peněz, které umožní zavést nových světový finanční systém na Zemi a ubránit ji před nepřátelským převzetím ze strany Kabaly a jejích negativních mimozemských spojenců. A zejména tento fakt lidem na Zemi vesměs zcela uniká. Stejně jako důvody, proč si nechávají píchat injekce genové terapie. Nebyli snad lidé dosud genově v pořádku? K jaké genové změně lidí či jejich dětí tyto injekce povedou a proč? Jaký má být jejich cílový stav, pokud očkovaní přežijí? Je třeba si uvědomit a zvykat si na to, že žijeme v době, kdy „vše souvisí se vším“.

 

Jakž další vývoj lze očekávat

Vývoj jde přesto dále a snažme se mu jít poněkud v ústrety, čímž urychlíme zlepšení situace i v naší zemi. Je však třeba znát jeho plán.

Takže:

a) v závislosti na vnitropolitickém vývoji v USA a dále na vývoji konfliktu na Ukrajině lze očekávat v brzké době vyhlášení agendy GESARA s celosvětovou platností D. Trumpem a následně i ohlášení nástupu nového světového finančního systému, byť některé kroky resp. podmínky v nich obsažené se již bez velké publicity průběžně realizují.

Ten, kdo sledoval setkání prezidenta D. Trumpa s jeho příznivci z řad amerických občanů v Arizoně dne 15. ledna t.r., nepochybně viděl i stále nabíhající světelné nápisy GESARA-NESARA na reklamním panelu, které tento blížící se okamžik avizují.

b) značnou pozornost bychom měli věnovat obsahu dohody GESARA, neboť vyhlášení a zahájení realizace dohody GESARA bude spojeno s okamžitým provedením těchto 3 kroků:

1) Globální a veřejné prohlášení globálního svátku – tzv. Jubilea neboli odpuštění všech dluhů a univerzální reset planetární Země/lidstva zpět na univerzální systém společné správy v transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické Federace.

2) Implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle tajné dohody podepsané na Pařížském summitu o změně klimatu z roku 2015, počínaje obnovením republiky Spojených států (a zároveň ukončením Korporace Spojených států).

3) Hromadné odhalení existujícího nelidského (mimozemského) života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii.

 

c) Další kroky jsou podrobně popsány přímo v dokumentech GESARA. K nejdůležitějším z nich patří:

 • po vyhlášení dohody GESARA odvolat vlády v jednotlivých zemích, rozpustit jejich parlamenty, odvolat soudce, státní zástupce;
 • bude jmenována prozatímní vláda s tím, že vzniká povinnost vypsat v každé zemi světa nové nezmanipulované volby do 120 dní od vyhlášení GESARA (hlasování pomocí kvantového systému, tudíž nezkorumpovatelné!);
 • Zrušení všech forem daňového systému, kromě jednotné daně z obratu ve výši 17%, coby výnosu pro vládu. Základní položky jako jsou jídlo a léky nebudou zdaněny, stejně tak nebudou zdaněny ani takové objekty jako staré domy či další zánovní položky.
 • Přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj;
 • Zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách proti lidstvu (Covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, jejich orgány, pedofílie, Adrenochrom, …) budou zatčeni a souzeni.
 • Zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu a zavede se systém nového právního systému na principech respektování člověka jako svobodné bytosti – obecné právo;
 • změna ústavy (v USA návrat k původní ústavě)
 • přeškolení soudců, státních zástupců a advokátů, kteří se neprovinili, na ústavní právo a jejich návrat do funkcí;
 • Základní nepodmíněný příjem – každý živý člověk bude mít právo dostávat pravidelně základní příjem, aby měl zajištěny podmínky k přežití po dobu, dokud budou existovat peníze v té podobě, jak je známe dnes;
 • Bude odtajněno asi 6.000 Cabalou utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. Mezi tyto patenty patří generátory volné energie, antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie. léčebná lůžka MedBeds a další.
 • další podmínky a kroky jsou v agendě GESARA dále rozvedeny.

d) přepis dohody GESARA do národní podoby NESARA (National Economic Security and Reforming Act) v podobě vhodné pro ČR. To bylo již zpracováno a návrh české NESARA je připraven k širší diskuzi.

e) Je zapotřebí, aby se co nejvíce našich spoluobčanů seznámilo s obsahem agendy GESARA /NESARA, stejně tak i se základními informacemi o novém světovém finančním systému tak, aby byli schopni posoudit i návrh české NESARA a ten jako společný program v jeho finální podobě podpořit do mimořádných voleb;

f)  vzhledem k tomu, že ústavu je možné měnit až po vítězných volbách, musí občané sdružit se do politického hnutí s programem NESARA, které takto půjde masově do voleb, neboť podmínky voleb (poslanci přímo delegovaní volebními středisky bez účasti politických stran a hnutí) lze upravit v ústavě až po vítězných volbách;

g) je dále zapotřebí, aby občané hromadě žádali zveřejnění uzavřené dohody GESARA, která byla připodepsána k Pařížské dohodě o klimatu z r. 2015 a je dosud utajována.

Jde tedy o způsob, jak urychlit vývoj událostí, které v současnosti probíhají již v některých zemích světa, a to dosud bez přímé vazby na dohodu GESARA. Jejím oficiálním vyhlášením bude tento vývoj výrazně akcelerovat. 

Do doby vyhlášení dohody GESARA je nutné bránit se především genocidním snahám některý představitelů české vlády, lékařských kruhů a mainstreamu. Do té doby se musíme též spokojit s Fialou a jeho skvadrou, byť bychom chtěli raději z voleb alespoň vzešlého českého Orbána. O to se ale naši občané (voliči) v předvolebním období ve svém souhrnu nikterak nepřičinili. Mají však nyní možnost reparátu, blíží se příležitost ke komplexní systémové změně. Nyní se tedy otevírá historická šance mířit výše, tedy rovnou na systémovou změnu. Pak se objeví i ten český Orbán, pokud mu naši občané dají šanci. Začne to totiž dávat smysl. Tuto šanci na systémovou změnu a vše, co s tím souvisí, již nesmíme společně promarnit.