Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český svaz protifašistických bojovníků nám píše

6. 12. 2021

Český svaz protifašistických bojovníků nám píše:

1.12.2021

„Vážení přátelé.

V průběhu minulých dvou let jsme veřejnost upozorňovali na nedemokratické vedení Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) − viz [klik], na to, že spolek je tunelován hospodářsky a politicky− viz [klik].

Naposledy se nedemokratické jednání vedení ČSBS projevilo při přípravě a konání XI. sjezdu ČSBS v červenci 2021 – vedení zabránilo tomu, aby se sjezdu zúčastnili zástupci těch oblastních organizací, které se k jeho činnosti stavěli kriticky. V době přípravy sjezdu existovalo 72 oblastních organizací s právem účasti na sjezdu, pozváno však bylo pouze 56 zástupců, přítomno bylo 55, přitom podle stanov má každá oblastní organizace právo mít svého zástupce na jednání sjezdu a mezi sjezdy v ústředním výboru; navíc vedení v rozporu se stanovami určilo, že rozhodující hlas má pouze 49 z nich. Z těchto 49 pak pouze 30 hlasovalo pro Jaroslava Vodičku jako předsedu; pro ostatní členy vedení hlasoval obdobný počet. Že šlo o zásadní porušení demokracie a že takové vedení není legitimní, je zřejmé. Vedení ČSBS chce své kritiky z tohoto svazu vypudit. Po vypuzení či vyloučení oponentů bude moci manifestovat údajnou jednotu svazu a podporu nelegitimnímu vedení.

Solidní organizace a členové však odcházejí sami; nenechají se šikanovat. Vodičkův spolek opustilo v minulých letech již několik organizací a mnoho členů, z poslední doby připomeňme organizace ve Valašském Meziříčí, v Lidicích; nedávno svou účast v tomto spolku zrušila organizace v Benešově. Některé organizace Vodičkova svazu existují pouze na papíře, jsou fiktivní – nemají členy, nemají činnost.

Jako demokratickou nepolitickou platformu pro existenci sdružených samostatných pobočných spolků ctících demokratické zásady činnosti jsme založili nový spolek: Český svaz protifašistických bojovníků, z. s. (ČSPB, z. s.); viz Veřejný rejstřík a Sbírka listin − Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz) [klik]. Vytvořili jsme spolek, který nemá špatnou pověst nedemokratické organizace ČSBS, v níž permanentně dochází k porušování jejích vlastních stanov z hlediska politického a hospodářského.

Máme webové stránky https://www.protifasismu.cz.

Pište nám na: protifasismu@seznam.cz.

Zástupce pro kontakt s veřejností: PhDr. Vladimír Pelc