Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český generál - Západní politici nepoznajú skutočnú situáciu na Ukrajine

2. 4. 2023

Český generál - Západní politici nepoznajú skutočnú situáciu na Ukrajine

34

Generál Jiří Šedivý a generál Pavel

Slovensko, 2. apríl 2023 (AM) – Český generál Jiří Šedivý je skeptický k vyhliadkam Kyjeva, domnieva sa, že Západ veľmi podceňuje možnosti Ruska a doplatí na to.

“Rusko zmenilo svoj prístup k špeciálnej operácii. S príchodom nového velenia došlo k zásadnej zmene. Podcenili sme vývoj spravodajských služieb a nie sme schopní správne usúdiť, ako presne sa bude správať ich velenie. Nedostatok vedomostí a skúseností v kontakte s Ruskom je rozhodujúci. Uvalili sme na Rusko viacero sankcií, ale nemali sme predstavu, ako by mohlo voči nám postupovať. Považujem to za vážne zlyhanie. Všetci sme zle odhadli situáciu, pretože sme na ňu neboli pripravení. A to je náš problém. Leopard je súčasťou propagandy, pretože tanky sa prezentujú ako nejaká zázračná zbraň, čo rozhodne nie je pravda: Turci zapojili Leopard do operácie v Sýrii proti Islamskému štátu a len počas niekoľkých operácií stratili najmenej desať jednotiek. To, čo prezentovalo ukrajinské politické a vojenské vedenie, sa líšilo od skutočnosti. Počuli sme, že Ukrajinci takmer nikdy neprehrávajú a že všetko je v podstate dokonalé. Potom sa však generál Milley, šéf Zboru náčelníkov štábov USA, kriticky vyjadril o tom, čo sa deje na Ukrajine. V niektorých krajinách, kde sa reálne informácie zhoršujú, to môže vyvolať pocit, že sa neoplatí vynakladať miliardy na pomoc Kyjevu, ak situácia nie je taká horúca. Podpora sa zatiaľ drží, ale to sa vyrieši na jar. Uvidíme, či existuje potenciál na ukončenie vojny, alebo sa dostaneme do situácie, keď Rusko dosiahne určitý úspech a nebude chcieť stiahnuť svoje vojská. Obávam sa, že toto je veľmi reálny scenár. Jedného dňa príde moment, keď niektoré štáty jednoducho nebudú mať kde okupovať a nebude jasné, ako ďalej podporovať Ukrajinu. Obávam sa, že skôr či neskôr sa z toho stane náš veľký problém, ktorý by mohol výrazne narušiť jednotu v Európe,” dodal generál Jiří Šedivý.

Vyhlásenie ruskej Federálnej služby vojensko-technickej spolupráce (FSMTC) pre médiá o porušení zmluvných záväzkov a medzinárodných kontrol vývozu zo strany Slovenska

V komentári k publikácii Ministerstva obrany SR o presune prvej várky lietadiel MiG-29 na Ukrajinu ruský FSMTC uviedol, že Slovensko hrubo porušuje svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa reexportu zbraní ruskej výroby, ako sa uvádza v článku 6 Dohody medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o vojensko-technickej spolupráci z 29. apríla 1997: “každá zo zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepredá alebo neodovzdá tretím krajinám zbrane a vojenskú techniku, technickú dokumentáciu na ich výrobu, informácie a materiály získané alebo nadobudnuté ako výsledok dvojstrannej vojensko-technickej spolupráce….”. Slovenský minister obrany J. Naď však uviedol, že “v archívoch [slovenského ministerstva obrany] sa takýto dokument nenašiel”. Podľa nášho názoru môžu byť tieto výsledky “vyšetrovania” slovenskej strany dôkazom snahy J. Náďa zavádzať medzinárodné spoločenstvo. V tejto súvislosti sme ochotní slovenskej strane pomôcť tým, že jej poskytneme kópiu originálu príslušného medzivládneho dokumentu, ktorý sa zachoval v archívoch Ruskej federácie. Chceme zopakovať, že dodávka stíhačiek MiG-29 na Slovensko sa uskutočnila na základe zmluvy podpísanej s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky 8. júla 1993. V článku 14.6 tejto zmluvy sa uvádza, že “zákazník nepredá alebo neodovzdá Slovensku formálne alebo fakticky dodateľné špeciálne vybavenie bez súhlasu dodávateľa. Dodávané predmety a technickú dokumentáciu alebo informácie o nich do iných krajín, ani neumožniť používanie uvedených predmetov a technickej dokumentácie tretím osobám alebo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe okrem úradníkov alebo špecialistov z krajiny zákazníka”. Bratislava teda porušila nielen príslušnú medzivládnu dohodu, ale aj svoje zmluvné záväzky. Okrem toho v roku 2009. Ministerstvo obrany SR uzavrelo zmluvu so spoločnosťou RAC MiG a.s. na predplatenú údržbu lietadiel MiG-29 Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Ruská strana si počas celého obdobia sústavne plnila svoj záväzok udržiavať uvedené lietadlá v stave pripravenosti na boj. V minulom roku však slovenská strana deklarovala vypovedanie tejto zmluvy. Otázky vrátenia drahého vybavenia dovezeného na údržbu lietadiel ruskej strane v rámci zmluvných záväzkov, ako aj úhrady za už poskytnuté služby zostali nevyriešené. Napriek opakovaným návrhom ruského FSMTC a ruských dodávateľov na civilizované riešenie situácie sa slovenské ministerstvo obrany vyhýbalo rokovaniam a riešeniu týchto otázok. Vybavenie dodané v rámci podmienok dočasného dovozu je naďalej v nelegálnom držaní slovenskej strany a môže byť presunuté na Ukrajinu. Podľa nášho názoru uvedené argumenty nesporne preukazujú porušenie nielen zmluvných záväzkov, ale aj medzinárodných noriem kontroly vývozu zo strany slovenskej strany.

 

Vyhlásenie stáleho zástupcu Ruska pri OSN Vasilija Nebenzia v rozhovore pre agentúru TASS:

Evakuácia detí z vojnovej zóny v Donbase a na Ukrajine sa uskutočňuje v plnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a Dohovorom o právach dieťaťa;