Jdi na obsah Jdi na menu
 


Československá žaloba sudetských zločinů v Norimberku, II

16. 4. 2020

ČS. ŽALOBA  SUDETSKÝCH  ZLOČINŮ

 V NORIMBERKU, II.

 

 

Malý exkurs současných poměrů:

(Nechvalnými příklady v tomto směru byli a jsou pan ministerský exporadce Bratinka, pan arcibiskup Duka, pan arcibiskup Graubner, pan expresident Havel, pan politik Mandler, pan europoslanec Rouček - zde jde o obzvláštní eurounijní skandál jeho "omluvy za vyhnání",a je s podivem,že ČSSD nereaguje rázně, nýbrž zachovává ukrutný alibismus ! - dále paní exposlankyně Talmanová, pan exposlanec Tollner, abychom jmenovali jen některé z řady našich předáků. Ovšem ani dnešní "média" v Česku tato fakta nejen neznají - ona je ani znát nechtějí, stejně jako mnozí politikové, kteří v obavách z nevlídných reakcí našich západních a jižních sousedů, raději zamlčí nebo i selžou historickou pravdu - jako naposledy náš pan kníže ministr v Rakousích. Tehdy sice přiznal,že "s  dekrety nelze nic dělat", ale vzápětí je označil za akty "proti lidským právům" (??). Proč ministr zahraničí českého státu pohaněl veřejně vlastní státoprávní akta? Jen proto, aby osladil hořkou pilulku našim nepřátelům landsmannschaftům? Pak ovšem si právem vysloužil od rakouských novin trefné označení "švejkomutant" ! Prošvejkovávat se dějinami je snad parketa hodná "Putimi a Pepka Vyskoč" - nikoli českého (??) "charismatického", elegantního ministra zahraničí !!??.)

 

A to jsme na tomto místě nezmínili další velké kolektivní zločiny tzv. Sudetoněmců, mezi něž patřilo i násilné vyhnání - skutečné vyhnání ! - přes 250.000 Čechů z pohraničí ČSR, které nikdy nebylo územím "kmenově sudetským", nýbrž právoplatným legitimním územím čs. státu !

 ( Žádný "sudetský kmen" totiž nikdy v dějinách neexistoval ! Je to politrucký výmysl českých Němců z poslední třetiny 19. století, prvně propagovaný Pangermánem, Velkoněmcem, poslancem říšského rakouského sněmu, Georgem von Schönererem, ironií dějin kutým odpůrcem rakouské monarchie, a později kodifikovaný politicky Lodgmanem von Auen na německých srazech proti ČSR v Nových Hradech v jižních Čechách v letech 1919-20 na panství Němce, pozdějšího nacisty, hraběte K.J. Bucquoye, jenž si později tiskl ruku s Henleinem !).

 

Dále to bylo masové vraždění tzv. ordnerů a freikorpsů, kterému podlehlo mnoho českých občanů. Jen armáda freikorpsů, ustavená se souhlasem Hitlera, se čtyřmi centrálami v Německu a v zabrané Ostmarce a s velením na zámku Dondorf, čítala na 70.000 organizovaných příslušníků, a ordnerské tzv. oddíly - ve skutečnosti vražedné a lupičské bandy - jež přepadávaly česká obydlí, policejní stanice, pošty, telegrafy,celnice a strážnice, ničily české školy a zabíjely české strážníky, příslušníky SOS, Finanční stráže a české úředníky a učitele. Toto byli "praví nositelé pangermánské  vyšší kultury a panského herrenvolku" ! Lupiči a vrahové byli stavěni v letech 1938-39 nekritickými médii  tehdejšího západního světa do pozice "utlačených národních osvobozovatelů" - tak, jak to známe z dnešní Albánie, Kosova,Makedonie, Bosny, Čečny atd. (Výstižně to líčí například kniha Pavla Finka "Hnědá bestie" včetně dokumentárních fotografií ordnerského řádění. )

 

To vše nesnese zatajování a zamlčování - v čemž se vyznamenává zejména televize z neznámých důvodů nazývaná Česká - stejně jako i zločiny tzv. sudetských Němců na Češích, prováděné ještě na jaře 1945, například sudetským vrahem Kukou v Letovicích, a jinde.

 

 

Nakonec ještě připomeneme dva dokumenty Norimberku o tzv. sudetských Němcích a jejich zločinech proti ČSR. První z nich je americké svědectví o ČSR bývalého velvyslance U.S.A. ve Vídni a v Berlíně, Mr. George S. Messersmitha, z dokumentu označeného Norimberským soudem signaturou 2385-PS:

"V Československu, jak jsem byl spolehlivě informován, nacistická strana jen na volby na jaře 1935 vydala na podporu henleinovské strany přes 6 milionů marek...(!) Papen ve Vídni a jeho kolega von Mackensen v Budapešti otevřeně propagovali rozložení a konečně pohlcení Československa již v roce 1935." Dále velvyslanec dodal, že odpor států, které zbyly proti Německu, lámali nacisté podporováním fašistických a nacistických skupin uvnitř těchto států. Komentáře netřeba.

 

Druhý dokument je deník jednoho z hlavních nacistických  válečných zločinců Norimberku - generála Jodla. Ve sbírce dokumentů Norimberského soudu nese signaturu 1780-PS. Jednak obsahuje zápisy o tzv. "Fall Grün" - o Zeleném plánu útoku na ČSR, který měl být proveden až po pohlcení Rakouska, jednak zápis ze 17.září 1938 praví doslovně toto:

Proti dřívějšímu úmyslu zařadit všechny sudetské Němce s předchozím vojenským výcvikem do doplňovací armády (rozuměj do wehrmachtu III.reichu - JJN) vydal vůdce rozkaz, aby byli sjednoceni v Sudetoněmecký svobodný sbor. Vrchní velitelství branné moci dalo podplukovníka Koechlinga k dispozici Konradu Henleinovi jako poradce." (Srv. Kocourek R., Svět žaluje v Norimberku, Praha, Borový 1946,s.45,47.)

Další Jodlovy zápisy v jeho deníku, z 19. a  20.září 1938, usvědčují nacisty a tzv.Sudetoněmce z následujícího:

"...Vrchnímu velitelství byl dán rozkaz,aby pečovalo o Sudetoněmecký sbor...činnost Sudetoněmeckého sboru nabyla takových rozměrů, že může přinést a přinesla již důsledky škodlivé plánům armády (přemístění silných českých jednotek ke hranicím). Domluvil jsem se s pplk. Koechlingem, aby uvedl tuto činnost do normálních rozměrů. K večeru vůdce také pomohl a dovoluje jednat jen ve skupinách nejvýše po 12 mužích, po schválení velitelství sboru,"

 

Zde je korunní důkaz sudetoněmecké velezrady a zločinu na českém národě. Sudetoněmci osudného roku 1938 nebyli řízeni jen subalterními důstojníky ! Řídil je sám Führer. On sám jim nařizoval lupičské a vražednické akce proti českému národu "jen ve skupinách po 12 mužích". Nikoli z humanitárních, nýbrž ze zločinných důvodů - z důvodu tzv. nordické lsti - jim vrchní zločinec nařizoval "jednat" - tj. vraždit a loupit - v menších skupinách.

 

Takové dokumenty jsou dnes "zapomenuty". Dnes různí pisálkové - například různé Sidonie Dědinové - vymýšlí "dokumentární romány" o nebohých Sudetoněmcích, kteří žili až do pětačtyřicátého pokojně s Čechy, a ti se jim pomstili za vnucený protektorát, kde se jim „dobře a klidně žilo, vyhnáním a zločiny".Kdy řekne český národ konečně "Dost bylo sudetské lži"? Kdy konečně řekne "Dost bylo Dobronínů, Nových Borů, Postoloprt a Pohořelic" ? Kdy řekne "Dost bylo Sudetomuzea v Ústí nad Labem"? Kdy konečně řekne "Pryč s Posselty a sudetoemisary - pryč s jejich českými kolaboranty, a to i z úřadů, soudů, parlamentu a z vlády" ? "Dokdy budou Češi volit politiky a strany českých kolaborantů se Sudetoněmci"? Tyto otázky si musejí čeští čtenáři zodpovědět sami.

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář