Jdi na obsah Jdi na menu
 


České národní pověsti a kroniky. Památky staročeské poesie II

28. 2. 2021

České národní pověsti a kroniky. Památky staročeské poesie II

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

Soběslav si hned prvního dne, kdy byl nastolen, velikou, podivuhodnou a po všechny časy pamětihodnou zjednal památku, neboť všechny Němce, co se jich nalezlo, ať byl člověk bohatý nebo chudý nebo poutník, kázal najednou do tří dnů vyhostit ze země české, ba ani své matce, o níž jsme se zmínili, Jitce, dceři Otově, nedovolil tu zůstat.“

 

Nás ovšem zajímá  více část první, v níž Kosmas zachycuje „vypravování starců“, jak sám říká. Je to  z doby pohanské, které si  zřejmě neváží, ale přesto pěkným slohem zachycuje staré lidové pověsti a obohacuje je a krášlí prvky ze své bohaté četby a  s jistotou  a věrohodně se pohybuje  v  dávném věku mytickém. 

 

Kosmovo dílo bylo hojně opisováno  a doplňováno.  I pozdější kronikáři, zvláště Dalimil, Pulkava, Václav Hájek z Libočan, z něj vydatně čerpali. ( Hájkova kronika vyšla už  tiskem roku 1543.)

 

Nové vydání Kosmova díla  pořídili F. M. Pelcl a Josef Dobrovský ve spise  „Scriptorum  rerum Bohemicorum tomus I. Pragae 1783“. Český překlad pořídil V. V. Tomek r.1874. Nejnovější překlad vydal K. Hrdina r.1923. Ten  překlad máme v ruce ve výtisku  nakladatelství Melantrich z  r. 1947.

 

Z Kosmy  vydatně čerpal tak řečený Dalimil, patrně kanovník kláštera boleslavského.  Vzdělaný, sečtělý a vlastenecky zanícený autor  „České kroniky“ z r. 1310. Je to první kronika psaná česky a je skládána ve verších a  vyjadřuje odpor české šlechty proti postupující německé kolonizaci českých měst, jak probíhala za posledních Přemyslovců. Začíná vyprávěním o Babylonské věži po potopě  a končí příchodem Jana Lucemburského do Čech. Oproti Kosmově kronice má více  starých pověstí. Vystupuje proti německým rytířům, kolonistům ve městech i  proti německým zvykům právním a společenským. Není spokojen s dobou, kdy si šlechtici poněmčují  svá jména, jako  Rožmberk, Šternberk, Hazenburk, Švamberk, Vartenberk, Vimperk, Hasištejn, Karlštejn, Pernštejn, Potštejn atd. Také ve městech se mění slovník, přibývá převzatých  slov jako purkmistr, kramář, rytíř, rychtář, rynk.

 

Uveďme ukázku, v které  kronikář pojednává o svých informačních zdrojích:

Nalezl jsem kroniku u kněze starého v Boleslavi,

ta všecky jiné osloví,

ta mne jistě o Vlastiných bojích zpraví,

mnoho neznámého vypoví.

Proto, budeš-li pražskou nebo břevnovskou kroniku čísti,

tím se dobře ujisti,

že je v ní méně vyloženo,

ale slov více mluveno.

Opatovická – ta často bloudí,

jestliže i více povídá, přece tě obloudí,

Vyšehradská – ta se mi nejméně zalíbila,

nejlepší v Boleslavi byla.

To račte všichni věděti, že se chci té přidržeti.“  ...

A  na závěr vzpomínky na Dalimila uveďme verše, kterými svou kroniku končí:

Radím vám, rozum při sobě mějte,

cizinců do země nepouštějte.

Cizinec nepřišel hledati dobra tvého,

ale proto, aby hledal užitku svého.

Co tím míním, sám zbanenej:

volze svého národa, cizího nechej.

Pomni, čemu Libuše učila,

jež se v své řeči nikdy nezmýlila.“

 

Z četných  kronikářů, kteří navazovali na Kosmu a Dalimila  (za Karla IV. to byl Přibík Pulkava z Radenína), se největšího ohlasu dostalo dílu  Václava Hájka z Libočan (1553). Působil v době vlády  prvního habsburského tyrana a despoty, Ferdinanda I., který r.  1547  potrestal  nezdařený odboj nekatolických stavů, svolal „krvavý“ sněm, připravil města o privilegia a vydal zničující Mandáty proti Jednotě bratrské.

 

Ač  Hájek pocházel z rodiny kališnické, přestoupil ke katolictví a po vůli katolických pánů psal svou „Kroniku českou“ s protireformačním zaměřením. Shromáždil hodně   zapsaného  materiálu, ale hojně si i vymýšlel, jak se mu to kde hodilo. Nešetřil ani  líčením  četných zázraků. Hlavní důraz položil na dobu starobylých pověstí. Dobu husitskou pojednal  stručně a odmítavě. Svou dobu, kterou sledoval  od r. 1526, popsal   bez hodnotící účasti. Avšak jeho vypravěčský talent mu získal dlouhodobou popularitu. Až osvícenci ho odmítli, Dobner, Dobrovský,  zejména však  Palacký, pro  neodpovědné  skreslování, zamlčování i svévolné   přetváření dějů.  Hájkova „Kronika   česká “ však byla v  temné  době protireformace patrně  jediným spisem, který udržoval  mezi lidem povědomí o české minulosti.  Zůstala i  mezi  zdroji  inspirace pro novodobé romantické básníky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář