Jdi na obsah Jdi na menu
 


České národní pověsti a kroniky V, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

3. 8. 2020

České národní pověsti a kroniky V

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

 

 

Jako příslušník generace Národního divadla vypracoval  Mikoláš Aleš soubor  obrazů pro  lunety  foyeru  budovy.  Byla to „Báje o vlasti“  (r. 1878). Souběžně s obrazy ze slovanského dávnověku  tvořil tehdy  i cyklus „Živly“, v kterém volal po právech  a svébytnosti krutě  pobíjených  amerických Indiánů.

 

V  „Báji o vlasti“  provází  hrdinu  po významných místech rodné země a ukazuje, jak hrdina  „zosobňuje duševní i přírodní síly, stránky a dary naší otčiny.“ RKZ jsou  výtvarným umělcům zadány jako  inspirace. Ale Aleš jejich horizont překračuje. Podkládá zprostředkované  obrazy    jednak znalostmi tehdejší vědy, jednak je přesahuje šíří vlastní obrazotvornosti. Upozorním v této souvislosti jen na dva obrazy. Na obraz „Dvůr Králové nad Labem“, který je patetickou oslavou básníků RKZ. Pod košatou lípou pěvec s varytem a svitkem  básní jímá srdce naslouchajících mužů a žen. A obraz „Žalov“, kterým je  místo posledního setkání hrdiny s Moranou. Ruka její ukazuje  neúprosně k bráně záhrobí. Aleš tu s úctyhodnou přesností a hloubkou  vystihuje nevyhnutelnou smrt hrdiny. Po svém ukazuje krajinu zániku, konce, smrti. Žalov, kam všichni dříve nebo později  odejdeme. Z osudu rukou. Alšova „Vlast“ je dílo jeho vlastní, s RKZ je spojuje leda jisté citové ladění.

 

Vážnost a obdiv k RKZ vedly zadavatele  i při  veřejné soutěži  na sochařskou výzdobu ND, vypsané r.1875. Od umělců se požadovaly návrhy na sochy „Záboje a Lumíra“. Tyto sochy vytvořil  pro Národní divadlo Antonín Wagner.  Opřel se o tradici a  navázal na hrdinné typy z dílny  Josefa Mánesa.

 

Roku 1881 byla vypsána veřejná soutěž na  osazení mostu Františka Palackého, rovněž  sochami  Záboje  a Lumíra. Zvítězivší Myslbek zobrazil reky, vracející se vítězně od hranic země. Po vzoru Mánesově vytvořil typy krásného a statečného mládí, kypícího nadšením a  silou. Pěvce Lumíra, původně homérsky stařeckého, změnil v mladého muže a personifikoval jeho Píseň dívčí postavou. Po čase byly sochy přemístěny na Vyšehrad.

 

U postavy Lumíra bych se ráda zastavila. To jméno jsme znali ve škole  z dějin literatury.   Bylo to jméno  literárního  časopisu.  Časopis několikrát vznikl a zanikl, měnil redaktory a přispěvatele.

Nejznámější je „Lumír“ a Lumírovci v letech 70. a 80., hájící svou odlišnou koncepci  proti „Ruchu“ a Ruchovcům. Šlo o spor školy kosmopolitní a národní. Ta odlišnost byla ovšem velmi relativní.  Vždyť i „kosmopolita“ Jaroslav Vrchlický ve svých „Mýtech“ zbásnil zpěvy o Šárce a  o svatém Prokopu podobně jako „světoobčan“ Julius Zeyer zbásnil svůj „Vyšehrad“ jako   poutavý obraz českého dávnověku. Po zpěvech o Libuši, o Zeleném vítězi, o Vlastě, o Ctiradovi, tu najdeme i zpěv o pěvci Lumírovi. Uveďme na ukázku pár veršů:

Tu náhle objeví se v zlatém plášti Lumír s varytem,

u stolu zastaví se Přemysla a smutným hlasem takto zavolá:....

Tak Lumír děl a sklonil na prsa

pod tíží smutku hlavu velebnou,

s níž stříbrošedé kštice vlnily

se dlouze na plášť v proudech bohatých. ..“

Zkoumajíce vliv RKZ na naše umělce, chtěli bychom vědět,  kdo byl Lumír  právě podle nich? Ve zpěvu o „Velikém pobití“  v RK  najdeme tyto verše:

Záboji, ty pěješ srdcem k srdci

píseň vzniklou z hoře, jako Lumír,

slovy jenž i pěním dojímal kdys

Vyšehrad i všecky kraje -

tak ty mne i všecky bratří.

Dobrého pěvce milují bozi -

pěj tedy, od nich co dáno v srdce

proti nepřátelům.“

 

Na typu Záboje se shodli Mánes, Aleš i Myslbek.  Ale Lumír? Homérský stařec nebo mladý muž?

A ve Smetanově „Vyšehradu“  má jako pěvec s varytem  důležitou roli a v Zeyerově (1841-1901) „Vyšehradu“ je mu věnován  celý zpěv.Vidíme, že  ta inspirace RKZ je velmi volná, nezávazná. Často je to jen narážka a umělec tvoří své dílo po svém. I to je důvod, pro který odmítám  degradovat  umění 19.stol. pro údajnou epigonskou závislost na RKZ.„Rukopisy“ inspirovaly svým romantismem a český romantismus souvisel velmi těsně s národním obrozením.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář